Siirry sisältöön

Product / FDT

Halton FDT – Palopelti (EI 60 S)

Tämän CE-merkityn palopellin kokovaihtoehdot löytyvät 200×200 –  2100×1000 mm väliltä.

 • Toimitetaan valmiina asennettavaksi kaikkiin seinämateriaaleihin – asennuskehys sisältyy vakiotoimitukseen
 • Hyväksytty asennettavaksi osastoiviin tiili, betoni ja kipsilevyseiniin ja betonilaattaan. Palopelti voidaan asentaa seinään sulkuläpän akseli sekä vaaka- että pystyasentoon.
Request a Quote

Yleiskuvaus

 • CE -merkitty standardin EN 15650:2010 mukaan
 • Palopellin paloluokka on EI 60 (ve,ho,i<->o) S
 • Hyväksytty asennettavaksi osastoiviin tiili, betoni ja kipsilevyseiniin ja betonilaattaan
 • Palopelti voidaan asentaa seinään sulkuläpän akseli sekä vaaka- että pystyasentoon
 • Asennetaan suorakaiteen muotoisiin kanaviin, joiden läpimitta on 200 mm x 200 mm – 2100 mm x 1000 mm tai pyöreisiin kanaviin, joiden läpimitta on 630…1250 mm
 • Toimitetaan valmiina asennettavaksi kaikkiin seinämateriaaleihin – asennuskehys sisältyy vakiotoimitukseen.
 • Valmistuksessa noudatetaan ISO 9001 -laatujärjestelmää
 • Ulkopuolisesta laadunvalvonnasta vastaa Eurofins Expert Services Oy
 • Palonpallin vaippa täyttää standardin EN 1751 luokan C tiiviysvaatimukset
 • Soveltuu käytettäväksi kanavissa, joiden enimmäispaine on 3300 Pa

Tuotemallit ja lisävarusteet

 • Malleissa on joko mekaaninen tai sähköinen toimilaite
 • Manuaalisessa vaihtoehdossa sulakkeen aktivoitumislämpötila on 72 °C
 • Suojaverkko
 • Palopellin vaipan modulaarinen jatko-osa erikoispaksuisille seinä tai kattorakenteille

Mitat

Halton FDT, suorakaidekanaviin (S=R)

W: 200, 250, 300, 350, 400…2100
H: 200, 250, 300, 350, 400..1000

Halton FDT, pyöreisiin kanaviin (S=C)

NS Ø WxH D-1 La Lb C L L+2xC
 630 600×600 629 362 468 52 830 934
 800 800×800 799 362 468 58 830 946
 1000 1000×1000 999 572 678 58 1250 1366
 1250 1000×1000 1249 572 678 58 1250 1366

Materiaali

Osa Materiaali Huom.
Runko Sinkitty teräs
Läppä Sinkitty teräs  Lämpöä eristävä levyrakenne
Läpän tiiviste Silikoni
Lämmöstä paisuva
läpän tiiviste
Grafiittimassa Paisuu yli 150 ºC
Sulkujouset Ruostumaton teräs Mekaaninen malli
Kanavatiivisteet| 1C-polyuretaanihybridi Pyöreät kanavakoot

Halton FDT-palopellin vaippa ja asennuslaippa on valmistettu sinkitystä teräksestä. Sulkuläpässä on lämpöä eristävä levyrakenne ja siinä on taipuisa silikonitiiviste sekä kuumuuden vaikutuksesta paisuva grafiittimassatiiviste.

Lisävarusteet ja tuotemallit

Lisävaruste Koodi Kuvaus
Suojaverkko yhdellä puolella N1 Kuumasinkitty teräs, 10×10 mm
Asennetaan toimilaitteen puolelle
Suojaverkko molemmilla puolilla N2 Kuumasinkitty teräs, 10×10 mm
Palonpellin jatko-osa CE Kuumasinkitty teräs, jatko-osan pituus 210 mm
Sulake (mekaaninen malli) FU Sulakkeen lämpötila 72 ºC
Rajakytkin (mekaaninen malli) MS Suljetun asennon osoitus, kotelointiluokka IP65

Halton FDT mekaaninen palonrajoitin voidaan varustaa sulkuläpän sulkeutumisen ilmaisevalla kaksinapaisella rajakytkimellä (MS). Rajakytkin voi olla tyyppiä normaalisti auki tai normaalisti suljettu muiden sähkölaukaisulla varustettujen palonrajoittimien asennon valvontaa tai esimerkiksi palonsammutusjärjestelmien hälytyksen antoa varten. Suurin käyttöjännite ja virta 400 V, 10A.

Toimilaitteet

MA     Mekaaninen toimilaite (jousilaukaisu)

B1      BF24-TN-2      käyttöjännite AC/DC 24 V (72 ºC) 18 Nm, sisältää rajakytkimen
B2      BF230-TN-2    käyttöjännite AC 230 V     (72 ºC) 18 Nm, sisältää rajakytkimen

Toiminta

Halton FDT on suorakaiteen muotoinen ja/tai pyöreä palopelti, joka estää palon ja savun leviämisen ilmastointijärjestelmässä.

Se on hyväsytty vaaka- ja pystysuuntaiseen asennukseen kivi- ja kevytrakenteisissa seinissä sekä lattia/kattoasennuksiin paloluokkaan EI 60 (ve,ho,i<->o) S

Palopellissä on joko manuaalinen tai sähköinen toimilaite. Kaikki vaihtoehdot on varustettu lämpösulakkeella ja visuaalisella asennonosoittimella. Sulake reagoi lämpötilan nousuun ja sulkee jousipalautteisen läpän.

Sulakkeen nimellinen laukaisulämpötila on 72 °C , sekä toimilaite että manuaalisessa mallissa.

Sähköisellä toimilaitteella varustetut palopellit voidaan laukaista katkaisemalla syöttöjännite.

Kaksitoiminen tiivistysratkaisu sulkee kanavan tiiviisti ja estää tehokkaasti savukaasujen leviämisen ilmanvaihtokanavistoon välittömästi palonrajoittimen sulkeuduttua. Kaksitoimisen tiivisteratkaisun joustava tiiviste toimii matalammissa lämpötiloissa kuin grafiittimassatiiviste, joka paisuu ja eristää kanavan, kun lämpötila on yli 150 °C.

Vaihtoehtoisesti pelti voidaan laukaista järjestelmästä käyttäen sähköistä toimilaitetta. Jos moottoritoimilaitteen virta katkaistaan, läppä sulkeutuu automaattisesti jousivoimalla.

Halton FDT suositellaan liitettäväksi palopeltien valvonta- ja testausjärjestelmään, Halton Safe Management 2.0 (SM2). Halton Safe Management 2.0 (SM2) järjestelmä mahdollistaa savunilmaisimien käytön kanavistossa tai huonetiloissa. Halton FDT-palopelti voidaan liittää myös muihin yleisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin.

Asennus

Palopelti asennetaan kiviaineisiin seiniin, välipohjarakenteisiin ja kevytrakenteisiin seiniin.

Palopellille jätetään rakenneosaan aukko, josta tuotteen vaippa viedään rakenteen läpi. Asennusaukon maksimikoko on palonpellin halkaisija W/H + 55 mm.

Asennuksen helpottamiseksi tuotteessa on asennus/valukehys, jonka avulla palopelti ruuvataan kiinni seinäpintaan tai kevytrakenteisen kipsilevyseinän teräsrankaan.

Asennus viimeistellään täyttämällä valukehys tuotteen etupuolelta käyttötarkoitukseen testatulla kipsipohjaisella palomassalla. Kuten: GBG (Palokatkomiehet Oy), CB 637 (Hilti) ja FIREBREAK COMPOUND (Würth).

Asennuksen ajaksi palopelti ja toimilaite on suojattava esim. muovisuojuksella. Palopellin toimivuus on varmistettava ennen jälkivalua ja sen jälkeen. palopelti viritetään laitteen ulkopuolelta.

Moduuliasennus

Palopellit voidaan asentaa yhteisillä reunaruuveilla siten, että alimmaisen pellin asennuskehyksen reunataivutus joko oikaistaan tai poistetaan ja valu ulottuu katkeamattomana valualueen äärireunasta toiseen.

Huom.
Mitoituksessa huomioitava palonrajoittajien väliin jäävä 105 mm tilantarve. Jokaisen tuotteen mukana toimitetaan tarkat asennusohjeet ja asennustodistuslomake. Katso myös kohta ”Asiakirjat / Asennus”.

Sähköisen toimilaitteen kytkentäkaavio

BF24-TN-2      Käyttöjännite 24 VAC/VDC  (72 ºC)
BF230-TN-2    Käyttöjännite 230 VAC        (72 ºC)

Mekaanisen toimilaitteen kytkentäkaavio (rajakytkin, MS)


Palopelti auki                                              Palopelti kiinni

K1:  13/14   kiinni                                           K1:   13/14     auki
21/22   auki                                                    21/22     kiinni

Huolto

Mekaaninen toimilaite voidaan palauttaa alkuasentoon sulakkeen lämpötilan laskettua toimintalämpötilan alapuolelle. Jos sulkuläppä ei pysy lukittuna, sulake on kulunut ja se on vaihdettava uuteen. Sulake voidaan vaihtaa kanavan ulkopuolelta.

Palopellin sulake on vaihdettava uuteen, jos sulake on lämpötilan noususta lauennut.

Jotta palopellin asianmukainen toiminta voidaan varmistaa, se tulee tarkastaa  säännöllisesti. Palopeltien suositeltu tarkastusväli on kuusi kuukautta (katso rakennusmääräyskokoelmasta). On suositeltavaa liittää palopellit Halton Safe Management 2.0 (SM2) -valvontakeskukseen (käyttöjännite 24 VAC).

Mikäli laite ei läpäise toimintatestiä, ota yhteyttä Haltonin edustajaan laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Tekninen määrittely

CE -merkitty standardin EN 15650:2010 mukaan.
Paloluokan EI 60 (ve,ho,i<->o) S, palonpellissä on kaksitoiminen tiivisteratkaisu, joka varmistaa savukaasutiiveyden ja palonkestävyyden sekä huone- että kohonneissa lämpötiloissa, kun palopelti on suljettuna.

Moottorikäyttöisissä malleissa sulake aktivoituu 72 °C lämpötilassa.
Manuaalimallissa sulakkeen aktivoitumislämpötila vastaa määrittelyä 72 °C.

Sulake on pellin sisäpuolella ja vaihdettavissa ulkopuolelta.
Palopelti on voitava avata ja virittää sekä sulkea ulkopuolelta.
Palopellissä on asennonosoitin.

Palopelti täyttää standardin EN 1751 luokan C tiiviysvaatimukset.
Palopelti voidaan asentaa pysty- tai vaakasuoraan palo-osastojen väliin kiviaineisiin seiniin tai välipohjarakenteisiin tai kevytrakenteisiin kipsiseiniin.
Palopellin sulkuläpän akseli voidaan asentaa sekä vaaka että pystysuoraan ja toimilaitteen asennussuunta on vapaa.

Palopellin valmistajan sisäinen laadunvalvonta perustuu ISO 9001 -laatujärjestelmään, ja valmistajan toimintaa valvoo ulkopuolinen laadunvalvoja Eurofins Expert Services Oy.

Tilauskoodi

FDT/S-W-H; RE-FU-ZT

S = Kanavaliitäntöjen tyyppi
R     Suorakaide
C     Pyöreä

W = Kanavaliitännän leveys [mm]
200, +50, …, 2100

H = Kanavaliitännän korkeus [mm]
200, +50, …, 1000

D = Pyöreiden kanavaliitännän koko [mm]
630, 800, 1000, 1250

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

RE = Laukaisuvaihtoehto
MA     Mekaaninen toimilaite (jousilaukaisu)
B1      BF24-TN-2   (72 °C), 18 Nm
B2      BF230-TN-2 (72 °C), 18 Nm

FU = Sulakkeen laukeamisraja (°C)
72 °C

AC = Lisävarusteet
CE      Vaipan jatko-osa, 210 mm (> 200 mm  paksuille rakenteille)
MS     Rajakytkin (mekaniselle laukaisulle)
N1      Suojaverkko yhdellä puolella (asennetaan toimilaitteen puolelle)
N2      Suojaverkko molemmilla puolilla

ZT  = Räätälöity tuote
N         Ei
Y         Kyllä (ETO)

Koodiesimerkki

FDT/R-400-200, RE=B1, FU=72, ZT=N

Downloads

 • Halton FDT – Fire damper (EI 60 S)

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton FDT – Palopelti (EI 60 S)

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton FDT – Brand/Brandgasspjäll (EI 60 S)

  Data

  se

  Shape 2
 • Asennusohje – Halton FDT

  Data

  fi_FI
  Shape 2
 • Installation guide – Halton FDT

  Data

  en_GB
  Shape 2
 • Palo- ja savunhallintapeltien asennustodistus

  Data

  Suomi (fi)
  Shape 2
 • Installation Certificate for Fire Dampers (used in UK)

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Declaration of Performance (DoP) – Halton FDT

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Suoritustasoilmoitus (DoP) – Halton FDT

  Data

  Suomi (fi)
  Shape 2
 • Construction Product Regulation (CPR) – Fire dampers

  Data

  English (en)
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max. tiedoston koko: 64 MB.