Siirry sisältöön

Product / EDC

Halton Exe EDC – Palopelti (EI 120 S)

Tämän palopellin rungon ympärille tarvitaan asennettaessa vain vähän vapaata tilaa.

Se voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti kiviaineisiin, betonisiin tai kevyisiin rakenteisiin. Myös asennustapa enintään yhden metrin päähän irti rakenteesta on sertifioitu (EI 90 S paloluokkaan saakka) .

Palonkestovaatimukset täyttyvät EI 120 S luokkaan saakka.

 • Pystysuuntainen (seinään) ja vaakasuuntainen asennus (kattoon/lattiaan)
 • Saatavilla koot Ø100–200 mm
 • Runkorakenne on sinkittyä terästä. Haponkestävästä teräksestä valmistettuja malleja on saatavana pyynnöstä.
Request a Quote

Yleiskuvaus

Tämän palopellin rungon ympärille tarvitaan asennettaessa vain vähän vapaata tilaa. Se voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti kiviaineisiin, betonisiin tai kevyisiin rakenteisiin. Myös asennustapa enintään yhden metrin päähän irti rakenteesta on sertifioitu (EI 90 S paloluokkaan saakka). Palopelti täyttää palonkestovaatimukset aina EI 120 S luokkaan saakka.

Ominaisuudet

 • Toimitetaan joko sähköisellä jousipalautteisella toimilaitteella (24 V tai 230 V) tai mekaanisella jousilaukaisulla
 • Saatavilla koot Ø100–200 mm
 • Ilman maksiminopeus palopellin läpi auki-asennossa on 12 m/s
 • Soveltuu käytettäväksi kanavissa, joiden enimmäispaine-ero on 1 200 Pa
 • Runkorakenne on vakiomallissa sinkittyä terästä. Haponkestävästä teräksestä valmistettuja malleja on saatavana pyynnöstä.
 • Asennukseen ei tarvita lisäosia eikä erillisiä asennuskehyksiä asennustavasta riippumatta

Asennusvaihtoehdot

 • Pystysuuntainen asennus (seinään) tai vaakasuuntainen asennus (kattoon/lattiaan)
 • Palopellin läpän akseli ja eri käyttötapoihin perustuvat mallit (sähköinen toimilaite tai mekaaninen jousilaukaisu) voidaan asentaa mihin tahansa asentoon (360°) seinäasennuksessa
 • Voidaan asentaa enintään 1,0 metrin etäisyydelle rakenteesta (EI 90 S paloluokkaan saakka).
 • CE-merkitty asennettavaksi kiviaineisiin, betonisiin tai kevyisiin rakenteisiin, joiden palonkestoluokka on EI 120, EI 90 tai EI 60.
 • Rajakytkin/kytkimet saatavana lisävarusteena mekaanislle jousilaukaisulle

Standardit

Tämä tuote on seuraavien standardien mukainen:

 • EN 15650 -tuotestandardin mukainen CE-merkintä
 • Paloluokitus EN 13501-3+A1 -standardin mukaisesti
  EI 120 (vho i↔o) S, EI 90 (ve ho i↔o) S, EI 60 (ve ho i↔o) S
 • Palotestaus EN 1366-2 -standardin mukaisesti
 • Rakennustuoteasetuksen mukainen CE-merkintä, nro: 1391-CPR-2018/0204
 • Suoritustasoilmoituksen nro: 10027-EDC-2019/01/01
 • Palopelti täyttää EN 1751 -standardin luokan 3 (Ø200) ja luokan 2 (Ø100–160) suljetun läpän vuotoa koskevat vaatimukset
 • Palopellin vaippa täyttää tiiviysluokan C vaatimukset EN 1751 -standardin mukaisesti
 • Korroosionkestävyys: Suolasumutesti EN 60068-2-52

Mitat ja paino

NS ØD
100 99
125 124
160 149
200 199

* Tilavaraus palopellille

Paino (kg)

NS Sähköisellä
toimilaitteella
Mekaanisella
jousilaukaisulla
100 2.7 1.3
125 3.1 1.6
160 3,5 2.1
200 4.2 2.6

Materiaali

Numero Osa Materiaali Huom.
1 Vaippa Sinkitty teräs Haponkestävä teräs
pyydettäessä
2 Läppä Mineraalikuidusta
valmistettu
asbestivapaa levy
3 Tarkastusluukun kansi Sinkitty teräs Haponkestävää terästä,
mikäli vaippa tästä
samasta materiaalista
4 Sulake Sähköinen malli
5 Toimilaite Sähköinen malli

Toimlaitteet

Sähköinen toimilaite

Sähköiseen toimilaitteeseen (24 V tai 230 V) perustuvissa järjestelmissä toimilaitteen virransyöttö katkeaa kun laite saa rakennuksen automaatiojärjestelmältä signaalin tai sulake reagoi lämpötilan nousuun (72 °C). Tällöin jousi sulkee palopellin läpän. Kun virransyöttö palautuu (esim. rutiinitestauksen aikana), toimilaite avaa palopellin läpän. Toimilaitteessa on sisäänrakennetut rajakytkimet sekä auki- että kiinni-asentoa varten.

Näissä toimilaitteissa on visuaalinen asennonosoitin, ja sulakkeet voidaan vaihtaa laitteen ulkopuolelta.
AC/DC 24 V (L1)

24 V:n sähköisellä toimilaitteella varustettu Halton Exe Durable Circular ‑palopelti on kytkettävä rakennuksen palopeltien hallintajärjestelmään. Suosittelemme bus-väyläratkaisuun perustuvaa Halton Safe Management 2.0 (SM2) ‑valvonta- ja testausjärjestelmäämme, joka mahdollistaa myös savunilmaisimien käytön kanavistossa tai huonetiloissa.

Kun Halton Safe Management 2.0 vastaanottaa palon- tai savuilmaisimen lähettämän signaalin, virransyöttö katkeaa ja jousipalautteinen toimilaite sulkee palopellin läpän. Kun virransyöttö palautuu (esim. rutiinitestauksen aikana), toimilaite avaa läpän.

Palopellin voi liittää myös muihin yleisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin.
AC 230 V (L2)

230 V:n sähköisellä toimilaitteella varustettu Halton Exe Durable Circular ‑palopelti on kytkettävä rakennuksen palopeltien hallintajärjestelmään.

Tilauskoodi Toimilaite Palopelti
koot
(
ØD , mm)
Käyttöjännite Raja-
kytkin
 L1 BFL 24-T
4 Nm
160 – 400 AC/DC 24 V
 L2 BFL 230-T
4 Nm
160 – 400 AC  230 V

Mekaaninen jousilaukaisu

Mekaanisella jousilaukaisulla varustetussa Halton Exe Durable Circular ‑palopellissä sulake reagoi lämpötilan nousuun (72 ºC) ja mekaaninen jousi sulkee pellin läpän. Se on avattava manuaalisesti.

Tässä mallissa on visuaalinen asennonosoitin, ja sulakkeet voidaan vaihtaa laitteen ulkopuolelta.

Rajakytkin (lisävaruste) ilmaisee pellin läpän asennon. Kun pellin läppä on auki (turva-asento), rajakytkin ilmaisee tämän asennon. Jos pellin läppä on kiinni, rajakytkin lähettää impulssin valvontajärjestelmään. Tämä järjestelmä laukaisee hälytyksen ja/tai pysäyttää/käynnistää puhaltimet suunnitellun toimintajärjestelmän mukaisesti. Rajakytkimella ei ole vaikutusta lämpösulakkeen tai laukaisumekanismin toimintaan.

Suurin käyttöjännite on 230 V ja virta 5 A.

 Rajakytkin LS1 Kiinni-asennon ilmaisu, kotelointiluokka IP 65
 Rajakytkimet LS2 Auki/kiinni-asennon ilmaisu, kotelointiluokka IP 65

Toiminta

Halton Exe Durable Circular ‑palopellillä on CE-merkintä sen soveltuvuudesta pystysuuntaiseen (ve) ja vaakasuuntaiseen (ho) asennukseen kiviaineisiin, betonisiin tai kevyisiin rakenteisiin. Palopelti täyttää palonkestovaatimukset aina EI 120 (ve ho i↔o) S luokkaan saakka.

Yleistä

Ilmastointijärjestelmään asennetut palopellit sulkevat ilmanvaihtokanavat ja estävät palon ja savun leviämisen palo-osastosta toiseen. Ne ovat varustettu joko sähköisellä tai mekaanisella toimilaitteella. Molemmissa vaihtoehdoissa sulake reagoi lämpötilan nousuun ja jousi sulkee pellin läpän. Kun palopelti on kiinni, läppä ja tiiviste sulkevat kanavan tiiviisti ja estävät tehokkaasti tulen ja savukaasujen leviämisen.

Sähköisellä toimilaitteella varustettu palopelti pitää olla kytkettynä yleiseen palohälytysjärjestelmään tai rakennuksen automaatiojärjestelmään.

Sähköiseen toimilaitteeseen (24 V tai 230 V) perustuvissa järjestelmissä toimilaitteen virransyöttö katkeaa, kun laite saa rakennuksen automaatiojärjestelmältä signaalin tai sulake reagoi lämpötilan nousuun (72 °C). Tällöin jousi sulkee palopellin läpän kiinni ja kanavasta tulee palo- ja savutiiviis. Kun virransyöttö palautuu (esim. rutiinitestauksen aikana), toimilaite avaa palopellin läpän. Toimilaitteessa on sisäänrakennetut rajakytkimet sekä auki- että kiinni-asentoa varten.

Palopeltien valvontajärjestelmä

On suositeltavaa kytkeä sähköisellä toimilaitteella varustettu palopeltiautomaattiseen palopeltien valvontajärjestelmään, esimerkiksi Halton Safe Management 2.0 (SM2). Myös palopeltien testaaminen automaattisesti onnistuu tällä järjestelmällä.

Vain 24 V:n sähköisellä toimilaitteella varustettu palopelti voidaan kytkeä Halton Safe Management 2.0 ‑valvonta- ja testausjärjestelmään. Tämä järjestelmä mahdollistaa myös savunilmaisimien käytön kanavistossa tai huonetiloissa.

Kun Halton Safe Management 2.0 vastaanottaa palon- tai savuilmaisimen lähettämän signaalin, virransyöttö katkeaa ja jousipalautteinen toimilaite sulkee palopellin läpän. Kun virransyöttö palautuu (esim. rutiinitestauksen aikana), toimilaite avaa läpän.

Halton Exe Durable Circular -palopellin voi liittää myös muihin yleisiin rakennusautomaatiojärjestelmiin.

Asennus

Tämän palopellin asennusohjeet löydät välilehdeltä Lataukset.

Huolto

Tuote ei vaadi varsinaista huoltoa säännöllisesti.

Palopeltien asianmukainen toiminta on kuitenkin varmistettava tarkistamalla ne säännöllisesti paikallisten rakennusmääräysten mukaisesti. Tarkastusten suositeltava vähimmäisväli on 6 kuukautta. Testausasiakirjat tulee säilyttää tulevia tarpeita varten.

Sähköisellä toimilaitteella varustettu palopelti on suositeltavaa liittää automaattiseen palopeltien valvontajärjestelmään, kuten Halton Safe Management 2.0 (SM2)‑järjestelmään, jonka käyttöjännite on AC 24 V. Halton Safe Management 2.0 (SM2)‑valvontajärjestelmä suorittaa testauksen automaattisesti.

Palopellin sulake on vaihdettava uuteen, jos se on lauennut kanavan lämpötilan nousun vuoksi. Sulake voidaan vaihtaa palopellin ulkopuolelta.

Palopelti on varustettu yhdellä tarkastusluukkulla, joka mahdollistaa pellit läpän asennon tarkastuksen. Lisäksi sekä sähköisessä toimilaitteessa että mekaanisessa jousilaukaisussa on asennonosoittimet (auki ja kiinni).

Mikäli palopelti ei läpäise testiä, ota yhteyttä valtuutettuun Haltonin edustajaan laitteen moitteettoman toiminnan varmistamiseksi.

Tekninen määrittely

Palopelti on CE-sertifioitu ja -merkitty EN 15650 -standardin mukaisesti sekä palotestattu EN 1366-2 -standardin mukaisesti.

Palopelti täyttää palonkestoluokan EI 120 (ve ho i↔o) S vaatimukset. Lisäksi se täyttää palonkestoluokat EI 90 (ve ho i↔o) S saakka asennettaessa enintään 1,0 metrin etäisyydelle rakenteesta.

Palopellin vaippa täyttää EN 1751 -standardin luokan C tiiviysvaatimukset.
Palopelti täyttää EN 1751 -standardin luokan 2 suljetun läpän vuotoa koskevat vaatimukset.

Palopellin vaippa on valmistettu sinkitystä tai haponkestävästä teräksestä (AISI 316L). Palopellin läppä on valmistettu palonkestävistä asbestivapaasta levystä (mineraalikuitu).

Palopelti voidaan asentaa pysty- tai vaakasuuntaisesti kiviaineisiin, betonisiin tai kevyisiin rakenteisiin.

Palopellin läpän akseli ja erilaisiin käyttötapoihin perustuvat mallit (sähköinen toimilaite tai mekaaninen jousilaukaisu) voidaan asentaa mihin tahansa asentoon (360°) seinäasennuksessa.

Kaikissa käyttömalleissa (sähköinen tai mekaaninen) sulake aktivoituu 72 °C:n lämpötilassa.

Palopellin sähköisessä toimilaitteessa on asennonosoittimet (auki ja kiinni) sekä sisäänrakennettu rajakytkin niin auki kuin kiinni asennoille.

Mekaanisella jousilaukaisulla varustetussa palopellissä on yksi asennonosoitin (auki) tai kaksi asennonosoitinta (auki ja kiinni). Siihen on saatavana lisävarusteena rajakytkin/rajakytkimet auki- tai auki- ja kiinni‑asentoja varten.

Palopelti on varustettu yhdellä tarkastusluukkulla, mikä mahdollistaa pellit läpän asennon tarkastuksen.

Tilauskoodi

EDC-D, MA-OP-FU-LS-ZT

 D = Kanavaliitännän koko (mm)
 100, 125, 160, 200

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

MA = Materiaali
GS      Sinkitty teräs

OP = Toimilaite
L1        BFL24-T (72°C) 24 V, 4 Nm
L2        BFL230-T (72°C) 230 V, 4 Nm
MA       Mekaaninen jousilaukaisu

FU  = Sulakkeen laukaisulämötila
72        72 °C

LS  = Rajakytkin (mekaaniselle jousilaukaisulle)
NA        Ei asennettu
LS1       Rajakytkin (kiinni)
LS2       Rajakytkin (auki/kiinni)

ZT  = Räätälöity tuote
N          Ei
Y          Kyllä (ETO)

Koodiesimerkki

EDC-100, MA=GS, OP=L1, FU=72, LS=NA, ZT=N

Downloads

 • Halton Exe EDC – Fire damper (EI 120 S)

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton Exe EDC – Palopelti (EI 120 S)

  Data

  fi

  Shape 2
 • Installation guide – Halton Exe Durable Circular (EDC)

  Data

  en_GB
  Shape 2
 • Palo- ja savunhallintapeltien asennustodistus

  Data

  Suomi (fi)
  Shape 2
 • Installation Certificate for Fire Dampers (used in UK)

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Declaration of Performance (DoP) – EDC

  Data

  en_GB
  Shape 2
 • Construction Product Regulation (CPR) – EDC

  Data

  en_GB
  Shape 2
 • Confirmation for installation away from structure

  Data

  en_GB
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max. tiedoston koko: 64 MB.