Siirry sisältöön

Product / UKV

Halton UKV – Ilmavirran säädin

Suorakaide VAV-  ja CAV-säädin, jossa tehdasasenteiset ilmavirrat (min/max). Soveltuu useisiin ilmavirran ja paineen säätösovelluksiin. Paineesta riippumaton toiminta. Useita eri kokoja

 • Soveltuu suuriin ilmavirtoihin, nopeudesta 1 m/s nopeuteen 11 m/s joissakin malleissa.
 • Ilmavirtasäätimeen on saatavilla useita säätölaitteita moitteettoman toiminnan takaamiseksi.
Request a Quote

Yleiskuvaus

 • Ilmavirtasäädin erilaisiin ilmavirran ja kanavapaineen säätötarpeisiin.
 • Sulkuläppätoiminnolla varustetut mallit täyttävät standardin EN 1751 luokan 1 tiiviysvaatimukset.
 • Kotelon tiiviys täyttää standardin EN 1751 luokan B vaatimukset.
 • Kaksi ulkoisella 15 ja 30 mm:n eristyksellä varustettua lisämallia.
 • Useita vaihtoehtoisia ilmavirran säätölaitteita.
 • Ilmavirran ääriarvot asetetaan haluttaessa tehtaalla (minimi- ja maksimivirtaus).
 • Paineesta riippumaton toiminta.
 • Laite on valmistettu kuumasinkitystä teräksestä.
 • Soveltuu suuriin ilmavirtoihin, nopeudesta 1 m/s nopeuteen 11 m/s joissakin malleissa.

Tuotemallit ja lisävarusteet

 • Saatavana kolme ulkoisen eristyksen vaihtoehtoa:
  • Eristämätön
  • 15 mm:n mineraalivillaeristys
  • 30 mm:n mineraalivillaeristys
 • Ilmavirtasäätimeen on saatavilla useita säätölaitteita moitteettoman toiminnan takaamiseksi.
 • 1 m/s – minimi-ilmavirta – säätimet EM, EK, EC, EE
 • 2 m/s – minimi-ilmavirta – säädin EG
 • E6, E7
 • Nopeat toimilaitteet, kun UKV:tä käytetään yhdessä Halton Laboset -laboratoriojärjestelmän kanssa.

Mitat

Ilman eristystä

W = Leveys, kanavaliitännän läpimitta
200, 250, 300 … 1550, 1600, lisäys 50 mm

H = Korkeus, kanavaliitännän läpimitta
200, 250, 300 … 950, 1000, lisäys 50 mm

Eristys 15 mm

W = Leveys, kanavaliitännän läpimitta
200, 250, 300 … 1550, 1600, lisäys 50 mm

H = Korkeus, kanavaliitännän läpimitta
200, 250, 300 … 950, 1000, lisäys 50 mm

Eristys 30 mm

W = Leveys, kanavaliitännän läpimitta
200, 250, 300 … 1550, 1600, lisäys 50 mm

H = Korkeus, kanavaliitännän läpimitta
200, 250, 300 … 950, 1000, lisäys 50 mm

Materiaali

 Osa  Materiaali  Huom.
 Kotelo  Sinkitty teräs
 Säleet  Sinkitty teräs  Vastakkaiset säleet
 Säleiden eristys  Polyuretaani  Kun leveys on > 1 300 mm
 Läppätiivisteet  Silikoni
 Liukulaakerit  Polyamidi-
molybdeenisulfidiseos
 Mittaussiipi  Alumiini
 Ulkoinen eristys  Mineraalivilla
 Suorakaidekäyttöakseli 15 x 15 mm  Sinkitty teräs

Toiminta

Halton UKV on ilmastointijärjestelmien muuttuvan ilmavirran säädin. Säädin voi toimia sähköisesti, ja siihen voidaan asettaa tehtaalla valmiiksi tilavuusvirran enimmäis- ja vähimmäisasetusarvot. Säädintä voidaan myös käyttää vakioilmavirran säätöpeltinä. Säädin pitää yllä kanavahaaraan asetusarvon mukaista ilmavirtaa kanavan paineenvaihteluista riippumatta. Asetusarvo voidaan saavuttaa huonetermostaatilla, jossa on lähtösignaali (0–10 VDC tai 2–10 VDC). Termostaatti säätää ilmavirran takaisin haluttuun arvoon.

Paineenvaihtelut vaikuttavat mittausjärjestelmään, joka tunnistaa asetusarvon ja mitatun arvon välisen eron. Tilavuusvirran säätölaite lähettää signaalin toimilaitteeseen asetusarvon palauttamiseksi.

Pellit voidaan liittää rakennusautomaatiojärjestelmään, jonka jälkeen ne ovat kauko-ohjattavia. Tällöin voidaan seurata myös tilavuusvirtoja rakennuksen eri tiloissa.

Halton UKV-säätöpelti täyttää standardin EN 1751 luokan 1 mukaiset tiiviysvaatimukset.

Tuotemallit

Halton UKV-ilmavirtasäädintä on saatavana useita malleja.

  Malli   Ominaisuus
  UKV, MD=N    Ei ulkoista kehyksen eristystä
  UKV, MD=I1   15 mm:n ulkoinen eristys
  UKV, MD=I2    30 mm:n ulkoinen eristys

Ohjausyksiköt (CU)

Halton UKV-ilmavirtasäätimeen voidaan asentaa erilaisia ohjausyksiköitä ilmavirran tai kanavapaineen säätöä varten.

Ilmavirran säätölaitevaihtoehdot:
EM = Halton LMV-D3-MF-F.1 HI (5 Nm)
EK = Halton NMV-D3-MF-F.1 HI (10 Nm)
EC = Halton LMV-D3-MP-F.1 HI (5 Nm)
EE = Halton NMV-D3-MP-F.1 HI (10 Nm)
EG = Siemens GLB181.1E/3 (10 Nm)

Ilmavirran säätölaitteissa EM, EK, EC ja EE on dynaaminen paine-eron tunnistin, jonka tunnistinosan läpi kulkee heikko ilmavirta. Siksi nämä säätölaitteet eivät sovi erittäin likaisiin ympäristöihin. EG-säätölaitteessa on kalvoon perustuva painetunnistin, jonka läpi ei virtaa ilmaa. EC- ja EE-säätölaitteissa on Belimon MP-väyläliitäntä.

Seuraavassa taulukossa on esitetty ilmavirran säätöalueet. Ilmavirran säätölaitteiden EM, EK, EC, EE ja EG suurin käytettävissä oleva minimi-ilmavirta on sama kuin ilmoitettu maksimi-ilmavirta.
Minimi- ja maksimi ilmavirrat ilmoitetaan prosentteina nimellisilmavirrasta.

Minimi-ilmavirta 1 m/s – säädinmalleissa EM, EK, EC, EE

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 40 80 120 160 200 240 280 320
300 60 120 180 240 300 360 420 480
400 80 160 240 320 400 480 560 640
500 100 200 300 400 500 600 700 800
600 120 240 360 480 600 720 840 960
700 140 280 420 560 700 840 980 1 120
800 160 320 480 640 800 960 1 120 1 280
900 180 360 540 720 900 1 080 1 260 1 440
1000 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 144 288 432 576 720 864 1 008 1 152
300 216 432 648 864 1 080 1 296 1 512 1 728
400 288 576 864 1 152 1 440 1 728 2 016 2 304
500 360 720 1 080 1 440 1 800 2 160 2 520 2 880
600 432 864 1 296 1 728 2 160 2 592 3 024 3 456
700 504 1 008 1 512 2 016 2 520 3 024 3 528 4 032
800 576 1 152 1 728 2 304 2 880 3 456 4 032 4 608
900 648 1 296 1 944 2 592 3 240 3 888 4 536 5 184
1000 720 1 440 2 160 2 880 3 600 4 320 5 040 5 760

Minimi-ilmavirta 2 m/s – säädinmalli EG

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 80 160 240 320 400 480 560 640
300 120 240 360 480 600 720 840 960
400 160 320 480 640 800 960 1 120 1 280
500 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
600 240 480 720 960 1 200 1 440 1 680 1 920
700 280 560 840 1 120 1 400 1 680 1 960 2 240
800 320 640 960 1 280 1 600 1 920 2 240 2 560
900 360 720 1 080 1 440 1 800 2 160 2 520 2 880
1000 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200
m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 288 576 864 1 152 1 440 1 728 2 016 2 304
300 432 864 1 296 1 728 2 160 2 592 3 024 3 456
400 576 1 152 1 728 2 304 2 880 3 456 4 032 4 608
500 720 1 440 2 160 2 880 3 600 4 320 5 040 5 760
600 864 1 728 2 592 3 456 4 320 5 184 6 048 6 912
700 1 008 2 016 3 024 4 032 5 040 6 048 7 056 8 064
800 1 152 2 304 3 456 4 608 5 760 6 912 8 064 9 216
900 1 296 2 592 3 888 5 184 6 480 7 776 9 072 10 368
1000 1 440 2 880 4 320 5 760 7 200 8 640 10 080 11 520

Asennus

Turvaetäisyydet

Ilmavirtasäätimen asennuksessa on huomioitava vaaditut suojaetäisyydet. Laite asennetaan kanavaan niin, että virtaussuunta on laitteen vaipassa olevan nuolen suuntainen.

Johdotukset

Johdotuksen kytkennöissä on noudatettava paikallisia määräyksiä, ja työn saa tehdä vain valtuutettu ammattilainen.

Kaikkien ohjausvaihtoehtojen virransyötössä on käytettävä suojaerotusmuuntajaa.

Kytkentäohjeet esitetään seuraaviin käyttökohteisiin:

1 A    UKV; CU=EM / EK / EC / EE   Tyypillinen muuttuvan ilmavirran säätökäyttö
1 B    UKV; CU=EM / EK / EC / EE   Säätöjen ohitus
1 C    UKV; CU=EM / EK / EC / EE  Esimerkki: muuttuvan ilmavirran säätö huonetermostaatilla
1 D    UKV; CU=EM / EK / EC / EE  Esimerkki: muuttuvan ilmavirran säätö rakennusautomaatiojärjestelmällä
1 E    UKV; CU=EM / EK / EC / EE  Esimerkki: rinnakkainen ilmavirransäätö rakennusautomaatiojärjestelmällä

3 A    UKV; CU=EG    Tyypillinen muuttuvan ilmavirran säätö
3 B    UKV; CU=EG    Paikka- ja vakioilmavirran säätö

Ohjausyksiköt (CU)

CU     Kuvaus                                                       Huom.
EM    Halton LMV-D2-MF-F.1 HI                           (5 Nm)
EK     Halton NMV-D2-MF-F.1 HI                          (10 Nm)
EC     Halton LMV-D2-MP-F.1 HI                          (5 Nm, Belimon MP-väyläliitäntä)
EE     Halton NMV-D2-MP-F.1 HI                          (10 Nm, Belimon MP-väyläliitäntä)
EG     Siemens GLB181.1E/3                               (10 Nm)

1A ja 1B:
CU = EM / EC (LMV-D2-MP/MF HI) tai EK / EE (NMV-D2-MP/MF HI)
– tyypillinen käyttö ja säätöjen ohitus


1A. Tyypillinen muuttuvan ilmavirran säätökäyttö  1B. Ohittaa kaikki vaihtoehdot

Koodi selitys
Halton            Haltonin toimittama
3rd party        Kolmannen osapuolen toimittama
ACD               UKV
1 (G0)            24 VAC nollajohdin
2 (~)               24 VAC vaihejohdin
3 (w)               2–10 tai 0–10 VDC ilmavirran asetusarvon tulosignaali
5 (U5)             2–10 tai 0–10 VDC ilmavirran takaisinsyötön lähtösignaali
*)                    Diodi 1N 4007

Käyttötila

2–10 VAC 0–10 VAC A B C D E
NA NA KÄYTÖSSÄ
qv_min qv_min Pois käytöstä Pois käytöstä Pois käytöstä Pois käytöstä Pois käytöstä Vakiovirta
Muuttuva
qv_min…qv_max
Muuttuva
qv_min…qv_max
Pois käytöstä KÄYTÖSSÄ Pois käytöstä Pois käytöstä Pois käytöstä
KIINNI KIINNI Pois käytöstä Pois käytöstä KÄYTÖSSÄ Pois käytöstä Pois käytöstä
qv_max qv_max Pois käytöstä Pois käytöstä Pois käytöstä KÄYTÖSSÄ Pois käytöstä Vakiovirta
AUKI AUKI Pois käytöstä Pois käytöstä Pois käytöstä Pois käytöstä KÄYTÖSSÄ

Sulkutoiminto ohjaussignaalilla w:

Säätöpellin täydellisen sulkeutumisen voivat aiheuttaa releen yliohjauksen lisäksi seuraavat tilanteet:

 • 0–10 VDC:UKV-säätimen minimi-ilmavirraksi on asetettu 0 % (0 l/s tai 0 m3/h) ja ohjaussignaali w laskee alle 0,45 VDC:n
 • 2–10 VDC: UKV-säätimen ohjaussignaali w laskee alle 0,5 VDC:n
 • Sekä 0–10 VDC että 2–10 VDC: ilmavirran asetuspiste laskee alle arvon, joka vastaa alle 0,5 m/s:n nopeutta.
Tila w:n JÄNNITE,
VDC
Toiminta
0–10 VDC 0,0–0,45 Minimi-ilmavirta (kiinni, jos qv_min = 0 %)
0,5–10,0 Moduloiva, qv_min…qv_max
10,0 Maksimi-ilmavirta
2–10 VDC 0,0–0,5 Pelti kiinni
0,5–2,0 Minimi-ilmavirta
2,0–10,0 Moduloiva, qv_min…qv_max
10,0 Maksimi-ilmavirta

1C ja 1D:
CU = EM/EC (LMV-D2-MP/MF HI) tai EK/EE (NMV-D2-MP/MF HI)
– muuttuvan ilmavirran säätö huonetermostaatilla tai rakennusautomaatiojärjestelmällä 


1C. Huonetermostaattikäyttö                             1D. Rakennusautomaatiojärjestelmäkäyttö

Koodiselitys
Halton           Haltonin toimittama
3rd party       Kolmannen osapuolen toimittama
ACD              UKV
1 (G0)           24 VAC nollajohdin
2 (~)              24 VAC vaihejohdin
3 (w)              0–10 VDC ilmavirran asetusarvon tulosignaali
5 (U5)            0–10 VDC ilmavirran takaisinsyötön lähtösignaali
RC                 Huonesäädin
PLC               Rakennusautomaatiojärjestelmä
C (AO)           Ilmavirran asetusarvon ohjaussignaali
F (AI)             Todellisen ilmavirran takaisinsyötön signaali

1E. Esimerkki: HFB; CU = EM / EC (LMV-D2-MP/MF HI) tai EK / EE (NMV-D2-MP/MF HI) – rinnakkainen ilmavirransäätö rakennusautomaatiojärjestelmällä 


1D. Rinnakkainen ilmavirtasäätö rakennusautomaatiojärjestelmällä

Koodi selitys
Halton            Haltonin toimittama
3rd party        Kolmannen osapuolen toimittama
ACD1             UKV:n tuloilma
ACD2             Poistoilma
1 (G0)            24 VAC nollajohdin
2 (~)               24 VAC vaihejohdin
3 (w)              0–10 VDC ilmavirran asetusarvon tulosignaali
5 (U5)            0–10 VDC ilmavirran takaisinsyötön lähtösignaali
PLC               Rakennusautomaatiojärjestelmä
C (AO)           Ilmavirran asetusarvon ohjaussignaali
F (AI)             Todellisen ilmavirran takaisinsyötön signaali

3A ja 3B:
CU=EG (GLB181.1E/3)
– tyypillinen muuttuvan ilmavirran säätö ja paikka- ja vakioilmavirran säätö


3A. Tyypillinen ilmavirran säätökäyttö             3B. Paikka- ja vakioilmavirran säätö

Koodi selitys
Halton          Haltonin toimittama
3rd party      Kolmannen osapuolen toimittama
ACD             UKV
2 (G0)          24 VAC nollajohdin
1 (G)            VAC vaihejohdin
8(YC)           2–10 tai 0–10 VDC ilmavirran asetusarvon tulosignaali
9 (U)            2–10 tai 0–10 VDC ilmavirran takaisinsyötön lähtösignaali
6 (Y1)          Ohituksen syöttö
7 (Y2)          Ohituksen syöttö

Vakiovirta A B
KIINNI Pois käytöstä KÄYTÖSSÄ
Vähimmäisvirta Pois käytöstä Pois käytöstä
Enimmäisvirta KÄYTÖSSÄ KÄYTÖSSÄ
AUKI KÄYTÖSSÄ Pois käytöstä

Käyttöönotto

Ilmavirran säätö

Seuraavassa taulukossa on esitetty Halton UKV-säätimen nimelliset ilmavirrat.

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 516 1033 1549 2065 2582 3098 3614 4131
300 775 1549 2324 3098 3873 4647 5422 6196
400 1033 2065 3098 4131 5164 6196 7229 8262
500 1291 2582 3873 5164 6454 7745 9036 10327
600 1549 3098 4647 6196 7745 9294 10843 12392
700 1807 3614 5422 7229 9036 10843 12651 14458
800 2065 4131 6196 8262 10327 12392 14458 16523
900 2324 4647 6971 9294 11618 13942 16265 18589
1000 2582 5164 7745 10327 12909 15491 18072 20654
m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 1859 3718 5577 7435 9294 11153 13012 14871
300 2788 5577 8365 11153 13942 16730 19518 22306
400 3718 7436 11153 14871 18598 22306 26024 29742
500 4647 9294 13942 18589 23236 27883 32530 37177
600 5577 11153 16730 22306 27883 33460 39036 44613
700 6506 13012 19518 26024 32530 39036 45542 52048
800 7435 14871 22306 29742 37177 44613 52048 59484
900 8365 16730 25095 33460 41825 50189 58554 66919
1000 9294 18589 27883 37177 46472 55766 65060 74355

Todellinen mitattu ilman tilavuusvirta (qv) voidaan määrittää säätimen takaisinsyöttösignaalin (U tai U5) ja ilmavirtasäätimen nimellisen ilmavirran (qv_nom) perusteella.

SIGNAALI KAAVA SÄÄTÖLAITTEEN TYYPPI
JA TILA
PÄÄTELAITTEIDEN
NOLLAJOHDIN
PÄÄTELAITTEIDEN
SIGNAALI
0–10
VDC
qv=qv_nom*U/10 UKV;CU=EM, EK,EC tai EE
(LMV-D3-MP/MF HI tai NMV-D3-MP/MF HI),
tila 0–10 V
UKV;CU=EG (GLB181.1E/3)
1 (GND)

2(G0)

5 (U5)

9(U)

2…10
VDC
qv=qv_nom*(U-2)/8 UKV;CU=EM, EK,EC tai EE
(LMV-D3-MP/MF HI tai NMV-D3-MP/MF HI),
tila 2…10 V
1 (GND) 5 (U5)

Todellinen ilman tilavuusvirta esitetään seuraavissa kuvissa.

Todellinen ilman tilavuusvirta voidaan laskea mitatun paine-eron ja käytettävän mittauslaitteen k-kertoimen funktiona. Oikea k-kerroin on mainittu laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

qv                Todellinen ilmavirta [l/s]
k                  k-kerroin W (mm) x H (mm) x 0,001054
Δpm               Mittausputken paine-ero [Pa]

Halton UKV-säätölaitteessa on painetunnistin, ja säätölaitteen paine-erotunnistimen läpi virtaa hyvin vähän ilmaa. Siksi käsikäyttöinen paine-eron manometri voidaan kytkeä rinnakkain ilmavirran säätölaitteen kanssa (esimerkiksi T-haaraputkilla), ja molemmat mittaustoiminnot voivat toimia rinnakkain jatkuvalla säädöllä.

Mikäli Halton UKV-säätölaite tilataan ilman tehtaalla asetettuja virran minimi- ja maksimiarvoja (FS = NA), virran minimiarvoksi asetetaan 0 ja virran maksimiarvo on sama kuin virran nimellisarvo.

Tekninen määrittely

Paineesta riippumaton ilmavirtasäädin tulee olla sinkittyä terästä ja ilmavirran mittauselimen alumiinia.

Suljettu säätöpelti täyttää standardin EN1751 luokan 1 tiiviysvaatimukset ja vaippa on standardin EN1751/C tiiviysvaatimusten mukainen.

Ilmavirtasäätimen tulee koostua ilmavirran mittauselimestä, virtaussäätimestä ja pellin toimilaitteesta.

Ilmavirran ääriarvot on kalibroitu valmiiksi tehtaalla.
Säätimen asetusarvojen tulee olla muutettavissa tietokoneen tai muun säätölaitteen avulla.
Ilmavirran säätölaitteen ohjauksessa käytettävän ohjausviestin tulee olla 0–10 VDC tai 2–10 VDC ja paluuviesti 0–10 VDC ilmavirran oloarvoa varten.
Syöttövirta on 24 VAC.

Tilauskoodi

UKV-W-H; MA-MD-MO-VR-ZT

W = Leveys, kanavaliitännän läpimitta (mm)
400, 500  1000, 1200, 1600, lisäys 100/200

H = Korkeus, kanavaliitännän läpimitta (mm)
200, 400 … 1000, lisäys 200

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

MA = Materiaali
CS    Sinkitty teräs

MD = Malli
N       Ei eristystä
I1       Eristetty 15 mm
I2       Eristetty 30 mm

MO = Säätölaite
EM     LMV-D3-MF HI
EK     NMV-D3-MF HI
EC     LMV-D3-MP HI (sisältää Belimon MP-väyläliitännän)
EE     NMV-D3-MP HI (sisältää Belimon MP-väyläliitännän)
EG     GLB181.1E/3 (Siemens)

VR = VRD3 (vain Ranskasta)
NA     Ei määritelty
Y        Kyllä

ZT = Räätälöity tuote
N      Ei
Y      Kyllä (ETO)

Koodiesimerkki

UKV-400-200, MA=CS, MD=I1, MO=EE, VR=NA, ZT=N

Downloads

 • Halton UKV – Airflow management damper (VAV)

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton UKV – Ilmavirran säädin

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton UKV – Régulateur à débit variable

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton UKV – Spjäll (VAV)

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton UKV-C-方形变风量阀

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton UKV – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max. tiedoston koko: 64 MB.