Siirry sisältöön

Product / HFD

Halton HFD – Ilmavirran säätöyksikkö

Poistuu valikoimasta 1.10.2021
– ei korvaava tuotetta

Paineesta riippumaton toiminta. Sulkutoiminto mahdollinen. Soveltuu hyvin saneeraus-kohteisiin.

 • Ilmavirtasäädin kaksikanavajärjestelmiin muuttuvan ja vakioilmavirran säätötarpeisiin.
 • Paineesta riippumaton toiminta.
Request a Quote

Esittely

Poistuu valikoimasta 1.10.2021
– ei korvaava tuotetta

 • Ilmavirtasäädin kaksikanavajärjestelmiin muuttuvan ja vakioilmavirran säätötarpeisiin.
 • Paineesta riippumaton toiminta.
 • Sinkitystä teräksestä valmistettu, eristetty rakenne.
 • Suljetussa asennossa säätöpelti on tiiviisti suljettu.
 • Kumitiivisteillä varustettu pyöreä kanavaliitäntä.
 • Ilmavirran ääriarvot asetettu tehtaalla (minimi- ja maksimivirtaus).

Tuotemallit ja lisävarusteet

 • Vaihtoehtona lisäeristeellä varustettu malli
 • Äänenvaimennin
 • Erilaisia kanavaliitäntävaihtoehtoja

Mitat

HFD/S (mm)

NS L L1 L2 W W1 H ØD ØD1
125 720 600 285 486 330 225 125 100
160 720 600 285 486 330 260 160 125
200 720 600 333 611 435 300 200 160
250 720 600 403 641 435 350 250 200
315 1020 900 453 744 500 415 315 250
355 1020 900 525 829 585 455 355 250
400 1020 900 570 1021 715 500 400 315
500 1020 900 713 1296 950 600 500 355

HFD/B (mm)

NS L L1 L2 W W1 H ØD ØD1
125 760 640 325 486 410 305 125 100
160 760 640 325 486 410 340 160 125
200 760 640 373 611 515 380 200 160
250 760 640 443 641 515 430 250 200
315 1060 940 453 784 580 495 315 250
355 1060 940 525 869 665 535 355 250
400 1060 940 570 1051 795 580 400 315
500 1060 940 713 1326 1030 680 500 355

Versio
S = Vakioeriste
B = Lisäeriste

Materiaali

 Osa  Materiaali  Huom.
 Kotelo  Sinkitty teräs
 Äänenvaimennusmateriaali  Mineraalivilla  Suojaava pintakerros
 Säätöpelti  Sinkitty teräs
 Läppätiiviste  Neopreeni  Koot 100…315
 Läppätiiviste  EPDM-kumi  Koot 400 ja 315
 Lisävarusteiden
väliset tiivisteet
 PVC-kumi
 Kanavatiiviste  EPDM-kumi
 Mittauselin  Alumiini

Toiminta

Muuttuva ilmavirta

Kylmä- ja lämminilmakanavat liitetään sekoituslaatikkoon. Kylmäilmakanavaliitännän koko on sama kuin laitteen nimelliskoko, ja lämminilmakanavaliitäntä on yhtä kanavakokoa pienempi. Sekoituslaatikossa on kaksi sähköistä ilmavirran säätölaitetta.

Muuttuvan ilmavirran järjestelmässä lämpimän tuloilman kanavassa on ilmavirran mittauselin. Sekoituslaatikon lähtöilmaliitännän mittauslaite mittaa kokonaisilmavirran. Lähtöilman mittauksen perusteella sekoittunutta ilmavirtaa ohjataan siten, että se vastaa kokonaisilmavirran asetusarvoa sekoitussuhteesta ja kanavan paineen muutoksista riippumatta. Huonetermostaatin ohjaussignaali säätelee lämminilmakanavan ilmavirtaa ja sekoitussuhdetta, kuten oheisen kuvan säätöjaksossa esitetään. Ohjaussignaalit (lämmitys ja kokonaisvirtaus) voidaan saada erillisestä huonetermostaatista tai rakennusautomaatiojärjestelmän välityksellä.

Vakioilmavirta

Kylmä- ja lämminilmakanavat liitetään sekoituslaatikkoon, ja molemmat kanavaliitännät vastaavat laitteen nimelliskokoa. Sekoituslaatikossa on kaksi sähköistä ilmavirran säätölaitetta.

Vakioilmavirtajärjestelmässä molemmissa tulokanavaliitännöissä on ilmavirran mittauselimet. Rakennusautomaatiojärjestelmän signaalit (lämmitys ja jäähdytys) ohjaavat sekoitussuhdetta ja kokonaisilmavirtaa niin, että saavutetaan haluttu tuloilman lämpötila ja ilmavirta, kuten oheisen kuvan säätöjaksossa esitetään.

Tuotemallit

Halton HFD-ilmavirtasäätimestä on saatavana useita malleja. Läppätiiviste mahdollistaa tiiviin sulkeutumisen ja ulkopuolinen eristys vaimentaa huonetilaan kuuluvan melun.

 Malli  Ominaisuus  Huom.
 HFD/S  Tuloilma  Vakiovaimennus: 25 mm
 HFD/B  Tuloilma,
lisävaimennus
Vaimennus: 65 mm

Ohjausyksiköt (CU)

EE  =   NMV-D3-MP
ED  =  VRD2+NM24A-V
EG  =  GLB181.1E/3

Ilmavirran säätölaitteissa EE ja ED on dynaaminen paine-eron tunnistin, jonka tunnistinosan läpi kulkee heikko ilmavirta. Siksi nämä säätölaitteet eivät sovellu runsaasti epäpuhtauksia sisältäviin ympäristöihin. EG-säätölaitteessa on kalvoon perustuva painetunnistin, jonka läpi ei virtaa ilmaa.

ED-säätölaitteessa on kaksi potentiometriä minimi- ja maksimi-ilmavirran asetusarvojen säätöä varten (säätöalueet: minimi = 0…80 % ja maksimi = 30…100 %).

Äänenvaimentimet

Äänenvaimentimia on saatavana 600 tai 900 mm:n pituisina ja varustettuina mineraalivillaeristeellä.

Ulkoisen eristeen paksuus on Halton HFD-ilmavirtasäätimen mallin mukaisesti 25 mm tai 65 mm.

Äänenvaimentimen pituus:

  • 600 mm kanavakokoihin 100…250 mm.
  • 900 mm kanavakokoihin 315…500 mm.

SA = Lamellilla varustettu äänenvaimennin
SX = Äänenvaimennin ilman lamellia

SA/SX-HFD/S, vaimennusmateriaalin paksuus 25 mm

NS L H W B kg
100 600 225 330 160 10.0
125 600 225 330 160 10.0
160 600 260 330 120 10.0
200 600 300 435 160 11.5
250 600 350 435 120 11.0
315 900 415 500 120 18.0
355 900 455 585 2×120 27.0
400 900 500 715 2×120 33.0
500 900 600 950 3×120 53.5

SA/SX-HFD/B, vaimennusmateriaalin paksuus 65 mm

NS L H W B kg
100 600 305 410 160 14.0
125 600 305 410 160 14.0
160 600 340 410 120 15.0
200 600 380 515 160 16.5
250 600 430 515 120 16.0
315 900 495 580 120 21.0
355 900 535 665 2×120 32,0
400 900 580 795 2×120 42,0
500 900 680 1030 3×120 63,5

Liitännät

Halton  HFD-ilmavirtasäätimessä on kahdeksan (8) erilaista lähtöliitäntämahdollisuutta kaksikanavajärjestelmiä varten.

Vakioilmavirtajärjestelmiä varten on käytettävissä seitsemän (7) lähtöliitäntävaihtoehtoa:

  • F1: Tässä liitäntävaihtoehdossa liitetään pyöreä kanava suoraan HFR-yksikköön ilman äänenvaimennusta. Jos äänenvaimennusta käytetään, valitse FC-liitäntä, jotta ilma sekoittuu tehokkaasti äänenvaimentimen jälkeen.
  • FB, FC, FG, FJ ja FN: Yhden tai usean kanavan liittäminen HFD-yksikköön. Näitä kaikkia voi käyttää myös äänenvaimennuksen kanssa.
  • FI: Tällä mallilla liitetään HFD-yksikkö suoraan hajottimeen.

Muuttuvan ilmavirran järjestelmissä käytetään lähtökanavan liitäntämallia FT.

FT-liitäntäosassa on tilavuusvirran mittauselin.

e = vaimennusmateriaalin paksuus [mm]

HFD e = 25 e = 65 F1 FB FC FG
NS H W H W 1 x D L1 2 x D L1 1 x D L1 1 x D L1
100 225 330 305 410 125 65 125 225 125 200 160 260
125 225 330 305 410 160 65 125 225 160 200 160 260
160 260 330 340 410 200 65 160 260 200 200 200 300
200 300 435 380 515 250 65 200 300 250 200 250 350
250 350 435 430 515 315 65 250 350 315 200 315 415
315 415 500 495 580 355 65 315 415 355 200 355 455
355 455 585 535 665 400 80 355 455 400 200 400 500
400 500 715 580 795 450 80 400 500 450 200 450 660
500 600 950 680 1030 500 80 500 660 500 300 500 660
HFD e = 25 e = 65 FI FJ FN FT
NS H W H W 1 x D L1 3 x D L1 4 x D L1 D L
100 225 330 305 410 <=160 260 100 350 100 350
125 225 330 305 410 <=200 260 100 350 100 350 125 395
160 260 330 340 410 <=250 300 125 400 125 400 160 425
200 300 435 380 515 <=315 350 160 470 160 470 200 425
250 350 435 430 515 <=355 415 200 550 200 550 250 425
315 415 500 495 580 <=400 455 250 650 250 650 315 425
355 455 585 535 665 <=400 500 315 780 315 780 355 465
400 500 715 580 795 <=500 660 355 860 355 860 400 465
500 600 950 680 1030 <=500 660 400 950 400 950 500 465

Asennus

Suojaetäisyydet

Ilmavirtasäätimen asennuksessa on otettava huomioon tarvittavat vähimmäisetäisyydet (katso kuva).

Johdotukset

Johdotuksen kytkennöissä on noudatettava paikallisia määräyksiä, ja työn saa tehdä vain valtuutettu ammattilainen.

Kaikkien ohjausvaihtoehtojen virransyötössä on käytettävä suojaerotusmuuntajaa.

HFD; CU=EE (NMV-D2-MP) – muuttuva ilmavirtasäädin

Koodi selitys

Halton              Haltonin toimittama komponentti
3 rd party         3. osapuolen toimittama komponentti
1 ( ^ )               24 VAC nollajohdin
2 (~) 2             4 VAC vaihejohdin
3 (w)                0…10 VDC ilmavirran asetusarvon tulosignaali
5 (U5)              0…10 VDC ilmavirran takaisinsyötön lähtösignaali
RC                   Huonetermostaatti
PLC                 Rakennusautomaatiojärjestelmä
C (AO)             Ilmavirran asetusarvo, laitteen kokonaisilmavirta
H(AO)              Ilmavirran asetusarvo, lämmitysF (AI) Todellisen ilmavirran takaisinsyötön signaali

HFD; CU=EE (NMV-D2-MP) – vakioilmavirtasäädin

Koodi selitys

Halton              Haltonin toimittama komponentti
3 rd party         3. osapuolen toimittama komponentti
1 ( ^ )               24 VAC nolla johdin
2 (~)                24 VAC vaihejohdin
3 (w)                0…10 VDC ilmavirran asetusarvon tulosignaali
5 (U5)              0…10 VDC ilmavirran takaisinsyötön lähtösignaali
RC                  Huonetermostaatti
PLC                Rakennusautomaatiojärjestelmä
C (AO)            Ilmavirran asetusarvon ohjaussignaali
F (AI)              Todellisen ilmavirran takaisinsyötön signaali

Käyttöönotto

Ilmavirran säätö

Seuraavassa taulukossa on esitetty Halton HFD-säätimen nimelliset ilmavirrat.

NS qv_nominaali
100 73 l/s
263 m 3 /h
125 121 l/s
436 m 3 /h
160 208 l/s
749 m 3 /h
200 336 l/s
1210 m 3 /h
250 539 l/s
1940 m 3 /h
315 874 l/s
3145 m 3 /h
355 1120 l/s
4031 m 3 /h
400 1433 l/s
5159 m 3 /h
500 2267 l/s
8161 m 3 /h

Todellinen mitattu ilman tilavuusvirta (qv) voidaan määrittää säätölaitteen takaisinsyöttösignaalin (U tai U5) ja ilmavirtasäätimen nimellisen ilmavirran (qv_nom) perusteella.

Signaali Kaava Säätölaitteen tyyppi ja tila  Liittimet
Maajohto
 Liittimet
Signaali
 0…10 VDC  qv = qv_nom * U/10  HFD;CU=EE
(NMV-D2-MP),
tila 0…10 V
HFD;CU=EG
(GLB181.1E/3)
1 ( ^ )
2(G0)
5 (U5)
9 (U)
 2…10 VDC  qv = qv_nom * (U-2)/8  HFD;CU=EE
(NMV-D2-MP),
tila 2…10 V
HFD;CU=ED
(VRD2+NM24A-V)
1 ( ^ )
1 ( ^ )
5 (U5)
5 (U5)

Todellinen ilman tilavuusvirta esitetään seuraavissa kuvissa:

Todellinen ilman tilavuusvirta voidaan laskea mitatun paine-eron ja käytettävän mittauslaitteen k-kertoimen funktiona. Oikea k-kerroin on mainittu laitteen mukana toimitetuissa asiakirjoissa.

qv          Todellinen ilmavirta [l/s]

k            Laitteen k-kertoimen arvo

dP_m     Mittausputken paine-ero [Pa]

Ilmavirran säätölaitteissa EE ja ED on dynaaminen paine-eron tunnistin, jonka läpi kulkee heikko ilmavirta. Siksi käsikäyttöistä manometriä ei voi kytkeä rinnakkain ilmavirran säätölaitteen kanssa paine-eron mittausta varten. Jos käytetään manometriä, säätölaitteen käyttöjännite on kytkettävä pois päältä, ettei säätöpelti liiku ilmavirran paine-eron mittauksen aikana. Huomaa, että kanavan paine voi vaihdella mittauksen aikana.

EG-säätölaitteessa on staattinen kalvopainetunnistin automaattisella nollapisteen kalibroinnilla. Säätölaitteen paine-erotunnistimen läpi ei virtaa ilmaa. Siitä syystä käsikäyttöinen paine-eron manometri voidaan kytkeä rinnakkain ilmavirran säätölaitteen kanssa (esimerkiksi T-haaraputkilla) ja molemmat mittaustoiminnot voivat toimia rinnakkain jatkuvalla ohjauksella.

Tekninen määrittely

Kaksikanavasekoituslaite on sinkittyä terästä, ja tilavuusvirran mittauselimet ovat alumiinia.
Kanavaliitännät D = 100…500 mm on varustettu ilmatiiviillä neopreenitiivisteillä tai EPDM-kumitiivisteillä. Säätöpellit on varustettu kumitiivisteillä.

Kaksikanavalaitteessa on tilavuusvirran mittauselimet, virtaussäätimet ja pellin toimilaitteet. Ilmavirran ääriarvot on kalibroitu valmiiksi tehtaalla.

Kotelossa on ääntä vaimentavana materiaalina 25 mm:n kerros mineraalivillaa, joka estää ilmaäänen leviämisen kanavaan ja säteilyäänen pääsemisen säätöpellin kotelon läpi. Tarvittaessa malli voidaan äänieristää tehokkaammin, jolloin vakiovaippaan lisätään 40 mm paksuinen lisäeristyskerros ja sinkitystä teräksestä valmistettu suojus.

Kaksikanavalaite on varustettu äänenvaimennuksella huoneen äänitason pitämiseksi vaaditulla tasolla. Äänenvaimennin voidaan haluttaessa varustaa keskilamellilla.

Tilauskoodi

HFD/S-D

S = Malli
S     Vakiovaimennus
B     Lisävaimennus

D = Liitännän koko (mm)
125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

CU = Säätöyksikkö
EE      NMV-D2-MP (Belimo)
ED      VRD2+NM24A-V (Belimo)
EG      GLB181.1E/3 (Siemens)

SA = Äänenvaimennin
NA       Ei määritelty
H1       HFD | Vakiovaimennus | Vaimennuselementti
H2       HFD | Vakiovaimennus | Ei vaimennuselementtiä
H3       HFD | Lisävaimennus | Vaimennuselementti
H4       HFD | Lisävaimennus | Ei vaimennuselementtiä

HT = Kanavaliitäntäosan tyyppi
F1       CAV: Kanavaliitäntälaatikko | 1 suora liitäntä
FB       CAV: Kanavaliitäntälaatikko | 2 sivuliitäntää
FC       CAV: Kanavaliitäntälaatikko | 1 takaliitäntä
FG       CAV: Kanavaliitäntälaatikko | 1 sivuliitäntä
FI        CAV: Kanavaliitäntälaatikko | 1 sivuliitäntä (hajotin)
FJ        CAV: Kanavaliitäntälaatikko | 3 sivuliitäntää
FN      CAV: Kanavaliitäntälaatikko | 4 sivuliitäntää
FT       VAV: Kanavaliitäntälaatikko mittausputkella | 1 suora li

ZT = Räätälöity tuote
N      Ei
Y      Kyllä (ETO)

Koodiesimerkki

HFD/S-125, CU=EE, SA=NA, HT=F1,ZT=N

Downloads

 • Yksityinen: Halton HFD – Airflow management damper

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton HFD – Ilmavirran säätöyksikkö

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton HFD – Boîte de détente et de mélange

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton HFD – Luftflödesspjäll

  Data

  se

  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max. tiedoston koko: 64 MB.