Hoppa till innehåll

Product / HFD

Halton HFD – Luftflödesspjäll

Utgår 1.10.2021
-> ingen ersättningsprodukt tillgänglig

Cirkulär blandning VAV och CAV-låda för dubbla kanalsystem med snabb igångsättning tack vare det fabriksinställda luftflöderna (min./max luftflöde).

Tryckoberoende drift, tätt avstängningspjäll. Perfekt för renoveringsprojekt.

 • Styrspjäll för variabla och konstanta luftflöden i tvåkanalsystem
 • Tryckoberoende drift
Request a Quote

Översikt

Utgår 1.10.2021
-> ingen ersättningsprodukt tillgänglig

 • Styrspjäll för variabla och konstanta luftflöden i tvåkanalsystem
 • Tryckoberoende drift
 • Konstruktion i förzinkat stål med isolering
 • Tättslutande när spjället är i stängt läge
 • Cirkulär kanalanslutning med gummipackningar
 • Fabriksinställda luftflödesgränser (min./max.-luftflöden)

Produktmodeller och tillbehör

 • Isolering som tillval
 • Ljuddämpare
 • Olika alternativ för utgående anslutningslåda

Dimensioner

HFD/S, mm

NS L L1 L2 B B1 H ØD ØD1
125 720 600 285 486 330 225 125 100
160 720 600 285 486 330 260 160 125
200 720 600 333 611 435 300 200 160
250 720 600 403 641 435 350 250 200
315 1020 900 453 744 500 415 315 250
355 1020 900 525 829 585 455 355 250
400 1020 900 570 1021 715 500 400 315
500 1020 900 713 1296 950 600 500 355

HFD/B, mm

NS L L1 L2 B B1 H ØD ØD1
125 760 640 325 486 410 305 125 100
160 760 640 325 486 410 340 160 125
200 760 640 373 611 515 380 200 160
250 760 640 443 641 515 430 250 200
315 1060 940 453 784 580 495 315 250
355 1060 940 525 869 665 535 355 250
400 1060 940 570 1051 795 580 400 315
500 1060 940 713 1326 1030 680 500 355

Version
S = Standardisolering, B = Extra isolering

Material

KOMPONENT MATERIAL ANMÄRKNING
Hölje Galvaniserad stål
Ljuddämpningsmaterial Mineralull Ytskydd
Spjällblad Galvaniserad stål
Bladpackning Neopren Storlekar 100…315
Bladpackning EPDM-gummi Storlekar 400 och 355
Tätningar mellan tillbehör PVC-gummi
Kanalpackning EPDM-gummi
Mätsond Aluminium

Funktion

Inställning av variabelt luftflöde

Kanalerna med kall respektive varm luft ansluts till blandningsboxen. Den kalla kanalanslutningen har samma nominell storlek som boxen och den varma kanalanslutningen är en dimension mindre. Blandningsboxen är utrustad med två elektriska luftflödesstyrenheter.

Vid system med variabla luftflöden sitter det en flödesmätgivare i det varma kanalinloppet och en i utloppet på blandningsboxen som mäter det totala luftflödet. Baserat på mätning av luftflödet i utloppet, styrs volymen på det blandade luftflödet så att det motsvarar börvärdet för totalluftflödet oberoende av blandningsförhållandet och tryckförändringar i kanalsystemet. Volymen för luftflödet i den varma kanalen och följaktligen blandningsförhållandet styrs av rumstemperatursignalen enligt den styrsekvens som framgår av figuren nedan. Styrsignalerna (värmning och totalflöde) kan mottas från en fristående rumsstyrenhet eller från ett byggnadsstyrsystem.

Inställning av konstant totalluftflöde

De kalla och varma kanalerna ansluts till blandningsboxen och båda anslutningarna är lika stora som boxens nominella storlek. Blandningsboxen är utrustad med två elektriska luftflödesstyrenheter.

Vid system med konstant luftflöde sitter det luftflödesmätgivare i båda inloppsanslutningarna. Blandningsförhållandet och volymen på totalluftflödet styrs av signaler från byggnadens styrsystem (värmning och kylning) så att önskad tilluftstemperatur och luftflöde uppnås som framgår av styrsekvensen i figuren nedan.

Produktmodeller

Luftstyrningsspjället HFD finns i flera versioner. Den inbyggda bladpackningen gör att spjället är lufttätt i stängt läge och den utvändiga isoleringen dämpar ljudtransmissionen till rummet.

MODELL EGENSKAP KOMMENTAR
HFD/S Tilluft Standardisolering: 25 mm

HFD/B

Tilluft med
extra isolering
Isolering: 65 mm

Styrenheter (CU)

EE = Halton NMV-D2-MP
ED = Belimo VRD2+NM24A-V
EG = Siemens GLB181.1E/3

I styrenheterna EE och ED ingår en dynamisk differenstryckssensor med ett litet sidoluftflöde genom sensorelementet. Dessa styrenheter ska därför inte brukas i starkt förorenade omgivningar. Trycksensorn i enheten EG baseras på ett membran utan flöde genom sensorelementet.

I styrenheten ED ingår två potentiometrar för börvärdesinställning av minimi- och maximiluftflöde (områden: minimum = 0…80% och maximum = 30…100%).

Ljuddämpare

Ljuddämpare finns i längder på 600 eller 900 mm med isoleringsmaterial i mineralull.

Utvändig isoleringstjocklek motsvarar HFD-modellen, 25 mm eller 65 mm.

Längd på ljuddämpare:

  • 600 mm används för kanalstorlekarna 100..0,250 mm.
  • 900 mm används för kanalstorlekarna 315…500 mm.

SA = Dämpare med baffel
SX = Dämpare utan baffel

SA/SX-HFD/S, dämpningsmaterial, tjocklek på 25 mm

NS L H B B kg
100 600 225 330 160 10.0
125 600 225 330 160 10.0
160 600 260 330 120 10.0
200 600 300 435 160 11.5
250 600 350 435 120 11.0
315 900 415 500 120 18.0
355 900 455 585 2×120 27.0
400 900 500 715 2×120 33.0
500 900 600 950 3×120 53.5

SA/SX-HFD/B, dämpningsmaterial, tjocklek på 65 mm

NS L H B B kg
100 600 305 410 160 14.0
125 600 305 410 160 14.0
160 600 340 410 120 15.0
200 600 380 515 160 16.5
250 600 430 515 120 16.0
315 900 495 580 120 21.0
355 900 535 665 2×120 32.0
400 900 580 795 2×120 42.0
500 900 680 1030 3×120 63.5

Anslutningar

Det finns åtta (8) olika utloppsanslutningar för HFD luftstyrningsspjäll för tvåkanalssystem.

I applikationer med konstant luftflöde kan sju (7) anslutningsmodeller användas:

  • F1: Den här anslutningsmodellen är avsedd för direktanslutning mellan cirkulär kanal och HFD-donet, utan ljuddämpare. Vid bruk av ljuddämpare väljer du anslutningsmodellen FC, som ger korrekt luftblandning efter ljuddämparen.
  • FB, FC, FG, FJ och FN: För att ansluta en eller flera kanaler till HFD-donet. Samtliga kan användas med ljuddämpare.
  • FI: Den här modellen användas för direktanslutning mellan HFD-donet och en spridare.

I applikationer med variabelt luftflöde ska utloppsmodellen FT användas.

Anslutningsmodulen FT är försedd med en mätgivare för totalt luftflöde.

e = dämpningsmaterialets tjocklek [mm]

HFD e = 25 e = 65 F1 FB FC FG
NS H B H B 1 x D L1 2 x D L1 1 x D L1 1 x D L1
100 225 330 305 410 125 65 125 225 125 200 160 260
125 225 330 305 410 160 65 125 225 160 200 160 260
160 260 330 340 410 200 65 160 260 200 200 200 300
200 300 435 380 515 250 65 200 300 250 200 250 350
250 350 435 430 515 315 65 250 350 315 200 315 415
315 415 500 495 580 355 65 315 415 355 200 355 455
355 455 585 535 665 400 80 355 455 400 200 400 500
400 500 715 580 795 450 80 400 500 450 200 450 660
500 600 950 680 1030 500 80 500 660 500 300 500 660
HFD e = 25 e = 65 FI FJ FN FT
NS H W H W 1 x D L1 3 x D L1 4 x D L1 D L
100 225 330 305 410 <=160 260 100 350 100 350
125 225 330 305 410 <=200 260 100 350 100 350 125 395
160 260 330 340 410 <=250 300 125 400 125 400 160 425
200 300 435 380 515 <=315 350 160 470 160 470 200 425
250 350 435 430 515 <=355 415 200 550 200 550 250 425
315 415 500 495 580 <=400 455 250 650 250 650 315 425
355 455 585 535 665 <=400 500 315 780 315 780 355 465
400 500 715 580 795 <=500 660 355 860 355 860 400 465
500 600 950 680 1030 <=500 660 400 950 400 950 500 465

Installation

Säkerhetsavstånd

Luftstyrningsspjället installeras så att föreskrivna säkerhetsavstånd uppfylls (se figur).

Kabeldragning

Kabeldragning utförs enligt gällande bestämmelser och av behöriga tekniker.

I alla styralternativ måste en säkerhetsisolerad transformator användas.

HFD; CU=EE (NMV-D2-MP) styrning av variabelt luftflöde
HFD; CU=EE (NMV-D2-MP) styrning av konstant luftflöde

KOD  BESKRIVNING

Halton  Levereras av Halton
Annan  Levereras av annan leverantör
1 ( ^ )  24 VAC systemnolla
2 (~)  24 VAC fas
3 (w)  0…10 VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
5 (U5)  0…10 VDC utgående ärvärdessignal för luftflödet
RC  Rumsstyrenhet
PLC  Styrsystem för byggnaden
C (AO)  Börvärde för luftflödet, totalluftflöde i donet
H(AO)  Börvärde för luftflöde, värmning
F (AI)  Ingående ärvärde för luftflödet

HFD; CU=EE (NMV-D2-MP) styrning av variabelt luftflöde
HFD; CU=EE (NMV-D2-MP) styrning av konstant luftflöde

KOD  BESKRIVNING

Halton  Levereras av Halton
Annan  Levereras av annan leverantör
1 ( ^ )  24 VAC systemnolla
2 (~)  24 VAC fas
3 (w)  0…10 VDC ingående börvärdessignal för luftflöde
5 (U5)  0…10 VDC utgående ärvärdessignal för luftflödet
RC  Rumsstyrenhet
PLC  Styrsystem för byggnaden
C (AO)  Styrsignal för börvärdet för luftflöde
F (AI)  Ingående ärvärde för luftflödet

Driftsättning

Luftflödesstyrning

Nominella luftflöden i HFD visas i tabellen nedan.

NS qv_nominell
100 73 l/s
263 m 3 /h
125 121 l/s
436 m 3 /h
160 208 l/s
749 m 3 /h
200 336 l/s
1210 m 3 /h
250 539 l/s
1940 m 3 /h
315 874 l/s
3145 m 3 /h
355 1120 l/s
4031 m 3 /h
400 1433 l/s
5159 m 3 /h
500 2267 l/s
8161 m 3 /h

Det verkligt uppmätta luftflödet (qv) kan definieras av styrenhetens ärvärdessignal (U eller U5) och det nominella luftflödet (qv_nom).

SIGNAL FORMEL STYRENHETSTYP
OCH LÄGE
TERMINALER
SYSTEM
NEUTRAL
TERMINALER
SIGNAL
0…10
VDC
qv = qv_nom * U/10 HFD;CU=EE
(NMV-D2-MP),
mode 0…10 V
HFD;CU=EG
(GLB181.1E/3)
1 (GND)

2(G0)

5 (U5)

9 (U)

2…10
VDC
qv = qv_nom * (U-2)/8 HFD;CU=EE
(NMV-D2-MP),
mode 2…10 V
HFD;CU=ED
(VRD2+NM24-V)
1 (GND)

1 (GND)

5 (U5)

5 (U5)

Verkligt luftflöde kan även avläsas i bilderna nedan.

Det verkliga luftflödet kan även beräknas som funktion av differenstrycket i mätsonden och koefficienten k. Korrekt koefficient k återfinns i anslutning till produkten.

qv  verkligt luftflöde [l/s]

k  koefficienten k

dPm  uppmätt tryckskillnad [Pa]

Luftflödesstyrenheterna EE och ED är försedda med en dynamisk differenstryckssensor med ett litet luftflöde genom trycksensorn. En manometer för manuell avläsning av differenstryck kan därför inte anslutas parallellt med styrenheten. Om en manometer ska användas, stänger man av strömmen till styrenheten för att spjället inte ska röra sig under uppmätning av luftflödets differenstryck i sonden. Observera att kanaltrycket kan variera under mätningen.

Luftflödesstyrenheten EG är försedd med en trycksensor med ett statiskt membran och automatisk nollpunktskalibrering och det finns då inget luftflöde genom styrenhetens differenstryckssensor. En manuell manometer för mätning av differenstryck kan därför anslutas parallellt med luftflödesstyrenheten (t.ex. med T-avgreningar) och båda mätningarna kan fortgå parallellt under kontinuerlig styrning.

Beskrivningstext

Blandningsboxen för tvåkanalsystem tillverkas i galvaniserad stål med luftflödesmätdon i aluminium.
Kanalanslutningar D = 100…500 mm förses med lufttäta packningar i neopren eller EPDM-gummi. I spjällbladen ingår gummipackningar.

I blandningsboxen ingår anordningar för mätning och styrning av luftflödet samt spjällställdon. På fabriken förinställs luftflödesgränserna.

Höljet isoleras akustiskt med 25 mm mineralull för att undvika luftburet buller till kanalen och till omgivningen. Där så anges, förses boxen med extra utvändig isolering av 40 mm akustiskt material och ett hölje i förzinkat stål utanpå standardhöljet.

Tvåkanalsspjället förses med ljuddämpare för att klara rummets ljudnivåkrav. Ljuddämparen innehåller en central baffel som tillval.

Produktkod

HFD/S-D

   S = Modell
    S  Standard isolering
B  Extra isolering

D = Diameter på kanalanslutning
    125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 500

Specialutförande och tillbehör

   CU = Styrenhet
    EE  NMV-D2M-F HL (Belimo)
ED  VRD2+NM24A-V (Belimo)
EG  GLB181.1E/3 (Siemens)

SA = Ljuddämpare
    NA  Ej angivet
H1  HFD | Standard isolering | med baffel
H2  Standard isolering | utan baffel
H3  HFD | Extra isolering | med baffel
H4  HFD | Extra isolering | utan baffel

HT = Typ av utgående anslutning
    F1  CAV: Utgående låda | 1 st direkt anslutning
FB  CAV: Utgående låda | 2 st sida anslutningar
FC  CAV: Utgående låda | 1 st bak anslutning
FG  CAV: Utgående låda | 1 st sida anslutning
FI  CAV: Utgående låda | 1 st sida anslutning spridare
FJ  CAV: Utgående låda | 3 st sida anslutningar
FN  CAV: Utgående låda | 4 st sida anslutningar
FT  VAV: Utloppslåda med mätsond | 1st per anslutning

Kodexempel

HFD/S-125, CU=EE,SA=NA,HT=F1,ZT=N

Downloads

 • Privat: Halton HFD – Airflow management damper

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton HFD – Ilmavirran säätöyksikkö

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton HFD – Boîte de détente et de mélange

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton HFD – Luftflödesspjäll

  Data

  se

  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.