Hoppa till innehåll

Product / PRA

Halton PRA – Spjäll

Tyst, noggrann, enkel att installera tack vare kompakt utförande och även enkel att injustera. Det mest sålda spjället i sin kategori och en legendarisk produkt hos Halton.

 • Rensbart utförande genom kanalen upp till storlek 315 mm
 • Utmärkt mätnoggrannhet tack vare den koniska utformningen

Länk till Revit model (MagiCAD Cloud)

Request a Quote

Översikt

 • Spjäll för balansering, injustering och mätning av luftflödet
 • Manuell injustering, inga verktyg erfordras
 • Noggrann luftflödesmätning baserad på dysprincipen
 • Minimerad ljudalstring tack vare konisk injusteringssektion
 • Temperaturområde från -30 °C till +70 °C
 • Självlåsande injusteringsmekanism, läget kan låsas med låsskruv
 • Kanalen kan göras ren genom spjället
 • Indikatormärke anger rätt position t.ex. under rengöring
 • In- och utloppsstosar med inbyggda gummipackningar
 • Kan användas som tilluftsdon för spridning i stora lokaler
 • Höljets täthetsklass är C enligt EN 1751.

Snabbval

Dimensioner

Halton PRA 100…315

NS ØD
100 99
125 124
160 159
200 199
250 249
315 314

Halton PRA 350… 800

NS ØD H
350 349 70
400 399 70
500 499 70
630 629 70
800 799 70

Vikt (kg)

NS PRA/N PRA/R 
100 0.43 1.15
125 0.53 1.37
160 0.70 1.73
200 0.86 2.09
250 1.16 2.96
315 1.55 4.17
400 4.53 7.97
500 6.13 14.16
630 9.43 19.14

Material

  Komponent   Material   Anmärkining
  Hölje   Galvaniserad stål  –
  Blad   Galvaniserad stål  –
  Reglermekanism   ABS- och PBT-plast   Storlekar 100…315
  Reglermekanism   Stål   Storlekar 350…800
  Yttre packningar   MS-polymer  –
  Mätuttag   Polyuretan (PU)  –

Funktion

Luftflödet injusteras genom att det fria tvärsnittet varieras. Detta åstadkoms genom att justerkonen som bildas av irisbladen ändras med hjälp av vredet. När öppningen minskas, minskar luftflödet och det totala tryckfallet över donet ökar.

Luftflödet kan bestämmas genom mätning av tryckskillnaden i mätuttagen.

PRA animation

Halton PRA 100…315

Reglermekanismen sitter delvis utanför spjället och mellan injusteringskonen och höljet. Spjället kan rengöras och kanalen borstas ren under normal rengöring.

Halton PRA 350…800

Reglermekanismen sitter delvis utanför spjället och delvis inne i injusteringskonen. Spjället kan göras rent med normal rengöringsutrustning när spjället är fullt öppet och rengöringsborsten förs försiktigt genom reglermekanismen.

Tilluftsdysa PRA/S

Halton PRA-spjället kan även användas som tilluftsdysa i t.ex. industrilokaler. Tekniska data för Halton PRA/S-modellen återfinns i kapitlet om tekniska prestanda.

Installation

Storlekar 100…315

Kod beskrivning
1.   Indikering av flödesriktning
2.   Injusterningsvred
3.   Låsskruv för fixering av injusteringsposition
4.   Indikering av injusteringsposition
5.   Markering av injusteringposition för rengöring
6.   Injusteringsskala
7.   Mätuttag

Storlekar 350…800

Kod beskivning
1.   Indikering av injusteringsposition
2.   Injusteringsvred  (M8)
3.   Mätuttag

Fäst spjället i kanalsystemet med t.ex. popnitar. Se till att popnitarna inte förhindrar driften av Halton PRA. Popnitar placeras minst 10 mm från kanaländen.

Halton PRA-irisspjäll monteras i kanalsystemet så att säkerhetsavstånden enligt anvisningarna uppfylls.

Spjällets installationsriktning måste stämma överens med luftlödesriktningen. Luftflödesriktningen markeras med pil på höljet. För att få rättvisande mätavläsningar placeras spjället så att mätuttagen (under vredet) motsvarar installationsanvisningarna.

Säkerhetsavstånd

Rekommenderat säkerhetsavstånd för att få rättvisande mätavläsningar, se figurs under.

Direkt kanal utan flödesstörningar

 • Säkerhetsavstånd före PRA 4xD
 • Säkerhetsavstånd efter PRA 1xD

Om säkerhetsavstånden inte kan uppfyllas, använd korrektionsfaktorerna från bifogade figurer för att bestämma luftflödet.

Observera placeringen av mätuttagen i figurerna.

Figur   Installationsfall  Hastighet   K-Koefficient
1   Rak kanal   1
2   T-stycke, tilluft   0,95 (1D) …1,00 (4D)
3   T-stycke, frånluft   > 2 m/s 1… 2 m/s   0,95 (1D) …1,00 (4D) 0,90 (1D)
…1,00 (4D)
4   90°-böj   0,97 (0D) …1,00 (4D)
5   T-stycke   1
6   90°-böj   1
7   Före tilluftsdon   1
8   T-stycke

Injustering

Halton PRA 100…315

Ställ in injusteringsvredet i önskat läge (förinställt läge om det finns något).
Luftflödet bestäms genom manometermätning av tryckskillnaden i mätuttagen.
Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

K-koefficienten återfinns i såväl tabellerna nedan som i installationsanvisningarna. K-koefficienten beror på spjällstorleken och injusteringsläget (a).

Observera att om inte de rekommenderade säkerhetsavstånden kan uppfyllas, måste korrektionsfaktorerna för installationsfallet tillämpas.

Halton PRA 100, k-koefficient

Don Luftflöde (q v ) [l/s]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (q v ) [m3/h]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (q v ) [cfm]
Tryckskillnad
(dp m ) [in WC]
Öppning a
1 1.8 6.5 60.2
1.5 2.1 7.6 70.2
2 2.4 8.6 80.3
2.5 2.7 9.7 90.3
3 3.1 11.2 103.7
3.5 3.6 13.0 120.4
4 4.1 14.8 137.1
4.5 4.7 16.9 157.2
5 5.5 19.8 183.9
5.5 6.4 23.0 214.0
6 7.8 28.1 260.8

Halton PRA 125, k-koefficient

Don Luftflöde (qv) [l/s]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [m3/h]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [cfm]
Tryckskillnad
(dp m ) [in WC]
Öppning a
1 2.5 9.0 83.6
1.5 2.9 10.4 97.0
2 3.3 11.9 110.3
2.5 3.8 13.7 127.1
3 4.4 15.8 147.1
3.5 5 18.0 167.2
4 5.9 21.2 197.3
4.5 6.8 24.5 227.4
5 7.9 28.4 264.2
5.5 9.5 34.2 317.7
6 11.6 41.8 387.9


Halton PRA 160, k-koefficient

Don Luftflöde (qv) [l/s]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [m3/h]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [cfm]
Tryckskillnad
(dp m ) [in WC]
Öppning a
1 4.1 14.8 137.1
1.5 4.7 16.9 157.2
2 5.5 19.8 183.9
2.5 6.4 23.0 214.0
3 7.6 27.4 254.1
3.5 9 32.4 300.9
4 10.6 38.2 354.4
4.5 12.6 45.4 421.3
5 15 54.0 501.6
5.5 18.2 65.5 608.6
6 22.9 82.4 765.7

Halton PRA 200, k-koefficient

Don Luftflöde (qv) [l/s]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [m3/h]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [cfm]
Tryckskillnad
(dp m ) [in WC]
Öppning a
1 7.1 25.6 237.4
1.5 8 28.8 267.5
2 8.8 31.7 294.3
2.5 10 36.0 334.4
3 11.4 41.0 381.2
3.5 13.1 47.2 438.0
4 15.1 54.4 504.9
4.5 17.5 63.0 585.2
5 20.5 73.8 685.5
5.5 24.2 87.1 809.2
6 29 104.4 969.7

Halton PRA 250, k-koefficient

Don Luftflöde (qv) [l/s]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [m3/h]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [cfm]
Tryckskillnad
(dp m ) [in WC]
Öppning a
1 10.5 37.8 351.1
1.5 11.9 42.8 397.9
2 13.8 49.7 461.4
2.5 16.1 58.0 538.3
3 18.9 68.0 632.0
3.5 22 79.2 735.6
4 25.6 92.2 856.0
4.5 30.1 108.4 1006.5
5 35.8 128.9 1197.1
5.5 42.9 154.4 1434.5
6 52.8 190.1 1765.5

Halton PRA 315, k-koefficient

Don Luftflöde (qv) [l/s]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [m3/h]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [cfm]
Tryckskillnad
(dp m ) [in WC]
Öppning a
1 18.3 65.9 611.9
1.5 21.8 78.5 728.9
2 26 93.6 869.4
2.5 30.7 110.5 1026.5
3 36.5 131.4 1220.5
3.5 43.3 155.9 1447.8
4 51.3 184.7 1715.3
4.5 61.5 221.4 2056.4
5 74.3 267.5 2484.4
5.5 92.6 333.4 3096.3
6 120.2 432.7 4019.2


Halton PRA 350, k-koefficient

Don Luftflöde (qv) [l/s]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [m3/h]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [cfm]
Tryckskillnad
(dp m ) [in WC]
Öppning a
1 17.6 63.4 588.5
2 24.3 87.5 812.5
3 35.2 126.7 1177.0
4 50 180.0 1671.9
5 71.6 257.8 2394.1
6 99 356. 3310.3

Halton PRA 400, k-koefficient

Don Luftflöde (qv) [l/s]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [m3/h]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [cfm]
Tryckskillnad
(dp m ) [in WC]
Öppning a
1 20.5 73.8 685.5
2 26.5 95.4 886.1
3 36.5 131.4 1220.5
4 55 198.0 1839.1
5 86 309.6 2875.6
6 137 493.2 4581


Halton PRA 500, k-koefficient

Don Luftflöde (qv) [l/s]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [m3/h]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [cfm]
Tryckskillnad
(dp m ) [in WC]
Öppning a
1 27.5 99.0 919.5
2 39 140.4 1304.1
3 59 212.4 1972.8
4 86 309.6 2875.6
5 123 442.8 4112.8
6 175 630 5851.6

Halton PRA 630, k-koefficient

Don Luftflöde (qv) [l/s]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [m3/h]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [cfm]
Tryckskillnad
(dp m ) [in WC]
Öppning a
1 65 234.0 2173.4
2 90 324.0 3009.4
3 115 414.0 3845.3
4 154 554.4 5149.4
5 202 727.2 6754.4
6 295 1062 9863

Halton PRA 800, k-koefficient

Don Luftflöde (qv) [l/s]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [m3/h]
Tryckskillnad
(dp m ) [Pa]
Luftflöde (qv) [cfm]
Tryckskillnad
(dp m ) [in WC]
Öppning a
1 98 352.8 3276.9
2 137 493.2 4581.0
3 198 712.8 6620.6
4 280 1008 9362.5
5 393 1414.8 13141.0
6 570 2052 19059.4

Service

Innan du rengör kanalsystemet, se till att den aktuella injusteringspositionen överensstämmer med dess markering.
Öppna Halton PRA spjället genom att vrida injusteringsvredet moturs.

Rengör kanalsystemet.

Återställ spjällpositionen till den markerade.

Beskrivingstext

QJB.2    Irispjäll

    SP ….

Fabrikat                Halton
Typ                        PRA / N
Utförande            Konformat irisspjäll. Manuell inställning med vred.
Material                Varmförzinkat stål
Storlek                 100 – 800
Antal                     …

Injusteringsspjället innehåller en reglerbar kon och mätuttag för uppmätning av tryckskillnad i luftflödet.
Mätspjällets hölje och de konformade irisbladen utförs i galvaniserad stål.
Luftflödesberäkningen baseras på uppmätning av den tryckskillnad som orsakas av luftflödet över spjällkonen.
Injusteringsspjället förses med en indikator och markering för injusteringsposition som nyttjas under rengöring.

Beställningskod

PRA/S-D-ZT

S = Modell
N     Standard

D  = Diameter på kanalanslutning (mm)
100, 125, 160, 200, 250, 315, 350, 400, 500, 630, 800

ZT = Kundanpassad produkt
N       Nej
Y       Ja (ETO)

Kodexempel

PRA/N-100, ZT=N

Downloads

 • Halton PRA – Airflow management damper

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton PRA – ilmavirran hallintapelti

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton PRA – Régulateur à débit variable

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton PRA – Spjäll

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton PRA – Volumenstrommess- und regeleinheit

  Data

  de

  Shape 2
 • Halton PRA – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.