Hoppa till innehåll

Product / RMC

Halton RMC – Konstantflödesdon (CAV)

Lägesoberoende mekaniskt konstantflödesspjäll för tryckoberende reglering.

 • Mekanisk konstantflödesspjäll utan extern strömförsörjning, självbalanserande funktion
 • Brett arbetsområde, tryckområde mellan 50…600 Pa och upp till 1000 Pa som tillval
Request a Quote

Översikt

 • Mekanisk konstantflödesspjäll utan extern strömförsörjning, självbalanserande funktion
 • Effektiv drifttagning
 • Brett arbetsområde, tryckområde mellan 50…600 Pa och upp till 1000 Pa som tillval
 • Noggrann luftflödeskontroll
 • Tillverkat i galvaniserad stål

Produktmodeller

 • Modell med isolerat hölje

Dimensioner

Halton RMC/N (standard)

Halton RMC/I (med isolering)

NS L L1 ØD
100 170 40 99
125 170 40 124
160 240 40 159
200 240 40 199
250 240 40 249
315 220 60 314
400 295 60 399

Material

Komponent Material
Hölje Galvaniserad stål
Spjällblad Aluminium
Spjällbladslager PTFE
Rör för injustering Plast
Ringtätningar Gummi

Produktmodeller

Produktmodell Kod Beskrivning
Standard N Ingen isolering
Extern isolering I Mineralull, tjocklek 50 mm, för ljudisolering och reducering
av värmeöverföring

Funktion

Konstantflödesspjället Halton RMC är ett mekaniskt konstantflödesspjäll som fungerar utan extern strömförsörjning. Erforderligt luftflöde hålls konstant även om trycket i kanalsystemet varierar. Injustering av systemet behöver därför inte utföras.

I konstantflödesspjället ingår ett lagerstött spjällblad som är kopplat till en justerfjäder. Den erforderliga strypeffekten erhålls genom balansen mellan aerodynamiska krafter och fjädereffekten varvid inställt luftflöde bibehålles.

Driftområde

Konstantflödesspjället fungerar från en minsta tryckskillnad, vilken beror på lufthastigheten (se diagrammet nedan) till en högsta tryckskillnad på 1000 Pa.

Tex. om lufthastighet i kanalen är 7 m/s, tryckfall över spjället är då ungefär 100 Pa eller mera

Diagrammet nedan kan användas för snabbval av spjäll och för kontroll av att trycket i kanalen är tillräckligt för det önskade luftflödet.

STORLEK qv
min.
qv
max
qv
min.
qv
max
v
min.
v
max
dPst
min.
dPs
max
mm m³/h m³/h l/s l/s m/s m/s Pa Pa
100 70 220 19 61 2.5 7.8 50 1000
125 100 280 28 78 2.3 6.3 50 1000
160 180 500 50 139 2.5 6.9 50 1000
200 250 900 69 250 2.2 8.0 50 1000
250 500 1500 139 417 2.8 8.5 50 1000
315 800 2200 222 611 2.8 7.8 50 1000
400 1000 3800 278 1250 2.2 8.4 50 1000

Installation

Spjällets säkerhetsavstånd

För att flödesregleringen skall fungera korrekt bör konstantflödesspjället installeras där luftflödet är laminärt. Luftflödet i kanalen bör vara jämnt utan att störas av böjar, T-rör o.dyl.

Säkerhetsavståndet efter en böj eller ett T-rör är 3 gånger kanaldiametern.

Konstantfödespjället monteras med pilen på höljet i samma riktning som luftflödet. I vissa fall kan spjälläget påverka reglernoggrannheten. Se installationsalternativen nedan.

Beskrivningstext

Konstantflödesspjället fungerar utan tillförsel av elektrisk eller pneumatisk energi.
Spjället fungerar med en ställbar fjäder.

Med hjälp av ett manuellt injusteringsverktyg är det enkelt att ställa in eller återställa spjället på arbetsplatsen under drifttagning.

Spjällets hölje och spjällblad är utförda av galvaniserad stål och mätvingen av aluminium.
I spjället används mineralull som ljud- och värmeisoleringsmaterial (tillval).

Beställningskod

RMC/S-D; ZT

S = Modell
N     Standard
I       Hölje med 50 mm isolering

D = Diameter på kanalanslutning (mm)
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400

Andra alternativ oc tillbehör

ZT  = Kundanpassad produkt
N        Nej
Y        Ja (ETO)

Kodexempel

RMC/N-100, ZT=N

Downloads

 • Halton RMC – Airflow management damper (CAV)

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton RMC – Vakioilmavirtasäädin (CAV)

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton RMC – CAV régulateur

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton RMC – Konstantflödesdon (CAV)

  Data

  se

  Shape 2
 • RMC CAV damper

  Data

  de

  Shape 2
 • Halton RMC-C 机械式定风量阀

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton RMC – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.