Hoppa till innehåll

Product / MOC

Halton Max MOC – Spjäll (VAV)

I produktutvecklingsfasen av Halton Max One har fokuset varit på att konstruera spjället minimalt påverkbart av smutsbildning.

Material och komponenter är noggrant utvalda för lång hållbarhet. Mätrören är konstruerade för att kunna hantera låga luftflöden med hög mätnoggrannhet och höga luftflöden med låg ljudalstring.

 • Generell luftflödeshastighet för samtliga storlekar är 1-10 m/s med de flesta motoralternativ.
 • Lämplig för både tilluft och frånluft.
 • Även anpassad till Halton Vita OR operationsrums och Halton Workplace-applikationer.

Länk till Revit model (MagiCAD Cloud)

Request a Quote

Översikt

Cirkulärt spjäll för luftflödesstyrning för olika standardmässiga VAV-tillämpningar. Snabb och enkel driftsättning med fabriksinställd begränsning av luftflöde enligt kundens specifika behov.

 • Tvärställda medelvärdesmätningsrör, grundläggande ställdon, 1–10 m/s luftflöde
 • Lämplig för både till- och frånluftsinstallationer
 • Även anpassad till Halton Vita OR operationsrums och Halton Workplace-applikationer.

Produktmodeller och alternativ

 • Modeller med bladpackning (EN 1751, täthetsklass 4) och/eller yttre isolering finns tillgängliga
 • Höljets täthet uppfyller (EN 1751) täthetsklass C
 • Flera olika anslutningsdimensioner mellan 100–630 mm
 • Galvaniserat stål och rostfritt stål (EN 1.4404, AISI 316L) som alternativa material
 • Flera ställdonsalternativ
 • Ljuddämpare och eftervärmningsbatterier finns som tillval

Övriga produktegenskaper

 • Max. differenstryck: 1 000 Pa över spjället
 • Omgivningstemperatur 0–50 ºC vid drift
 • Omgivande relativ luftfuktighet: < 95 %, icke-kondenserande

Driftsprincip

Teckenförklaring:
1.  Spjäll
2.  Luftflödesriktning
3.  Mätsond
4.  VAV-styrenhet för luftflöde
5.  Ställdon
6.  Blad

Spjället innehåller en tvärställd sond för mätning av luftflöde, en VAV-styrenhet för luftflöde, ett ställdon och ett blad (med packning). Beroende på ställdonsmodellen är VAV-styrenheten en separat enhet eller integrerad i ställdonet.

Spjället kan fungera som både en till- eller frånluftsenhet. Spjället upprätthåller det nödvändiga luftflödet genom noggrann mätning och luftflödesstyrning, oavsett variationer i rumsförhållanden eller kanaltryck. Luftflödesmätningen baseras på ett differenstryck som skapas med hög precision av mätsondens tvärställda rör. Rören är konstruerade för hög känslighet i låga luftflöden och för låg ljudnivå i höga luftflöden.

Förändringar i rumsförhållanden kan justeras manuellt från ett slutanvändargränssnitt eller med olika sensorer såsom rörelse- eller rumstrycksensorer, termostater eller timers. Förhållandena kan också fjärrstyras från ett byggnadsstyrsystem (BMS). Styrsignalen och luftflödesmätdata från sondens rör behandlas i VAV-styrenheten. VAV-styrenheten ger ställdonet ett kommando att ändra spjällbladets läge för att hålla luftflödet vid det inställda börvärdet.

Luftflödets börvärde kan ändras mellan min- och maxvärden från rumstermostaten eller ett BMS. VAV-styrenheten kan också skicka faktiska värdesdata tillbaka till rumstermostaten. Kommunikationsprotokollet för signalen mellan rumstermostaten och VAV-styrenheten beror på ställdonsmodellen.

För mer information om tillgängliga ställdonsmodeller, se avsnittet Ställdon.

Tekniska data

Halton Max One Circular luftflödesspjäll finns i två produktmodeller: G och I:

 • Produktmodellerna G och I inkluderar en bladpackning för lufttät avstängning.
 • Produktmodell I inkluderar en 50 mm isolering för ljuddämpning.
Funktion Produktmodell
G
Produktmodell
I
Bladpackning x x
50 mm yttre isolering x
Täthet EN 1751, klass C och klass 4 x x
Vridmoment på ställdon, 5 Nm Dimensioner
100-250
Dimensioner
100-250
Vridmoment på ställdon, 10 Nm Dimensioner
315-630
Dimensioner
315-630

Snabbval

Luftflödesintervall för Halton Max One Circular med en lufthastighet på 1–10 m/s.

MOC_G_quick_selection

NS (mm) qv
min – max (l/s)
qv
min – max (m3/h)
100 8 – 79 28 – 283
125 12 – 123 44 – 442
160 20 – 201 72 – 724
200 31 – 314 113 – 1131
250 49 – 491 177 – 1767
315 78 – 779 281 – 2806
400 126 – 1257 452 – 4524
500 296 – 1964 707 – 7069
630 312 – 3117 1122 – 11222

System package

Halton Workplace WRA room automation system package for Halton Max One (MOC) airflow management damper

Halton Workplace WRA is part of the Halton Workplace solution offering.

Fig.1. Halton Jaz JDA static diffuser and Halton Max One Circular VAV damper combined with a Halton Workplace room automation controller.

Halton Workplace WRA is a controller especially designed for controlling the automation system of office spaces and meeting rooms. It is used for controlling the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality.

The Halton Workplace WRA room automation package consists of a controller unit and optional components depending on customer needs: a wall panel and sensors for temperature, CO2, occupancy, pressure, and condensation.

There are options available for the controller unit and wall panel, depending on the number of controls and sensors required. The Halton Workplace WRA room automation controller is always combined with other Halton products for adaptable and high-level indoor climate.

Application area

 • Controlling the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality in office spaces and meeting rooms
 • The Halton Workplace WRA room automation controller is an important part of the Halton Workplace system, controlling room units and airflow control dampers
 • Overall Halton Workplace System includes:
  • Room air conditioning applications with Halton Workplace WRA room automation controller:
   • Active chilled beams
   • Exhaust units
   • VAV dampers
   • Active VAV diffuser
 • Halton Max MDC zone control dampers
 • Halton Workplace WSO system optimiser
Key features
 • Factory-tested controller and wiring, easy to install
 • Pre-installed project-specific parameters, quick to commission
 • Several operating modes based on occupancy, thermal comfort, and indoor air quality
 • Enables fully flexible layout solutions for changing needs in office environments
 • Highly energy-efficient and reliable system operation

Operating principle

The Halton Workplace WRA room automation controller operates with Variable Air Volume (VAV) dampers and active chilled beams of the Halton Workplace system. These are used for adjusting the ventilation airflow, room temperature, and indoor air quality in office spaces.

Each room unit in an office space can have its own dedicated Halton Workplace WRA room automation controller, or a single controller can control multiple room units. The Halton Workplace WRA room automation controller can automatically adjust the system according to the indoor environment level preferred by users. Each room unit having its own dedicated controller brings maximum flexibility.

Room automation: Halton Jaz JDA and Halton Max One Circular (MOC) VAV damper controlled with Halton Workplace WRA room automation controller

Fig.2. Halton Jaz JDA diffuser and Halton Max One Circular VAV damper, controlled with Halton Workplace WRA room automation controller in a single office room

Room automation description

In this configuration, the Halton Workplace WRA room automation controller (type DXR2.E12P-102A) controls a Halton Jaz JDA diffuser that is combined with a Halton Max One Circular VAV damper. External CO2 and occupancy sensors are installed in the room. The temperature sensor is integrated into the wall panel (type QMX3.P34). The system also includes an exhaust VAV damper and radiator heating water valve control. One Halton Workplace WRA room automation controller can individually control up to four room units, and there can be several Halton Workplace WRA room automation controllers in the room.

Design criteria for room automation
 • Supply airflow control
 • Exhaust airflow control
 • Window switch control
 • External CO2 and occupancy sensors
 • Wall panel with temperature sensor and display
 • Radiator heating water valve control

Schematic drawing

Fig.3. Schematic drawing: Halton Jaz JDA diffuser and Halton Max One Circular VAV damper, controlled with Halton Workplace WRA room automation controller

Equipment list
Code Equipment
RC Controller unit
FG Airflow damper actuator
FC Airflow measurement
H Water valve actuator
OS Occupancy sensor
CO2 CO2 sensor
WP Wall panel
TE Temperature sensor
TI Temperature display

Wiring diagram

For the wiring diagram of similar configuration, see the product pages of the Halton Workplace WRA room automation controller.

Components and order code examples for the system

 • 1 x Passive diffuser: Halton Jaz JDA
  – JDA/S-125(R4) WS=NA, CO=W, ZT=N + TRI/S-125-125(N)
 • 1 x VAV damper: Halton Max One Circular
  – MOC/G-125, MA=CS
 • 1 x Exhaust unit: Halton AGC Exhaust grille + Halton PRL Plenum for grilles
  – AGC/N-400-100 FS=CL, ME=A, FI=PN, CO=W, ZT=N+PRL/F-400-100-160
 • 1 x VAV damper: Halton Max One Circular
  – MOC/G-160, MA=CS
 • Automation package: 1 x Halton Workplace WRA room automation controller unit with related components
  – WRA/MOC-E21-EV-EX4, WP=34, LC=NA, SE=NA, SW=NA, ST=NA, SL=OE, PM=NA, TC=NA, CV=NA, RV=RA, ZT=N

Note: For more information, see the product pages of the Halton Workplace WRA room automation controller.

Konstruktion och material

Komponent Materialalternativ galvaniserat
stål (beställningskod MA=CS)
Materialalternativ rostfritt stål
(beställningskod MA=AS)
Hölje Förzinkat stål Rostfritt stål
(EN 1.4404/AISI 316L)
Spjällblad Förzinkat stål Rostfritt stål
(EN 1.4404/AISI 316L)
Axel Förzinkat stål Rostfritt stål
(EN 1.4404/AISI 316L)
Bladpackning  EPDM-gummi  EPDM-gummi
Kanalpackningar
(fastvulkade i höljet)
1C-polyuretanhybrid  1C-polyuretanhybrid
Mätsond  Aluminium Rostfritt stål
(EN 1.4404/AISI 316L)
Yttre isolering
(modell I)
Mineralull Mineralull
Mätrör  PU-plast  PU-plast


Fig.4. Halton Max One Circular (MOC), rostfritt stål (EN 1.4404 / AISI 316L)

Ställdon

Ett antal ställdon finns tillgängliga för olika tillämpningsbehov.

Alla ställdon inkluderar en integrerad dynamisk differenstrycksgivare med ett litet sidoluftflöde genom givarelementet. Spjället bör därför inte användas i starkt förorenade miljöer. Gränsvärden för luftflöde ställs in i fabriken.

Ställdon Anmärkningar Åtdragnings-moment
[Nm]
Spjäls-storlek
[mm]
Komminikations-gränssnitt Beställningskod
EM Analogt ställdon
Tillverkare: Belimo
5 100-250 DC0..10V/2..10V EM = LMV-D3-MF-F.1 HI (DC 0/2…10 V), 5 Nm
EK Analogt ställdon
Tillverkare: Belimo
10 100-250 DC0..10V/2..10V EC = LMV-D3-MP (MP bus), 5 Nm
EC Ställdon med NFC-anslutning för mobil justering av parametrar på plats (Belimo Assistant App). Analog eller MP-bus.
Tillverkare: Belimo
5 100-250 Belimo MP bus
or 0..10V/2..10V
EC = LMV-D3-MP (MP bus), 5 Nm
EE Ställdon med NFC-anslutning för mobil justering av parametrar på plats
(Belimo Assistant App). Analog eller MP-bus. Tillverkare: Belimo
10 100-630 Belimo MP bus
or 0..10V/2..10V
EE = NMV-D3-MP (MP bus), 10 Nm
ER Ställdon med KNX
Tillverkare: Belimo
5 100-250 KNX ER = LMV-D3-KNX (KNX bus), 5 Nm
ES Ställdon med KNX
Tillverkare: Belimo
10 100-630 KNX ES = NMV-D3-KNX (KNX bus), 10 Nm
ET Ställdon med Modbus
Tillverkare: Belimo
5 100-250 Modbus ET = LMV-D3-MOD (Modbus RTU), 5 Nm
EU Ställdon med Modbus
Tillverkare: Belimo
10 100-630 Modbus EU = NMV-D3-MOD (Modbus RTU), 10 Nm
EH Analogt ställdon Tillverkare: Siemens 5 100-250 DC0..10V/ 2..10V EU = NMV-D3-MOD (Modbus RTU), 10 Nm
EG Analogt ställdon
Tillverkare: Siemens
10 100-630 DC0..10V/2..10V EG = GLB181.1E/3 (DC 0/2…10V), 10 Nm
EV Ställdon med KNX
Tillverkare: Siemens
5 100-250 KNX EV = GDB181.1E/KN (KNX bus), 5 Nm
EW Ställdon med KNX
Tillverkare: Siemens
10 100-630 KNX EW = GLB181.1E/KN (KNX bus), 10 Nm
EB Ställdon med Modbus RTU (RS-485)
Tillverkare: Siemens
5 100-250 Modbus EB = GDB181.1E/MO (Modbus RTU), 5 Nm
EF Ställdon med Modbus RTU (RS-485)
Tillverkare: Siemens
10 100-630 Modbus EF = GLB181.1E/MO (Modbus RTU), 10 Nm
V1* Analogt ställdon Tillverkare: Belimo 5 100-250 DC0..10V/2..10V V1 = LM24A-VST, (DC 0/2…10 V), 5 Nm+VRU-D3-BAC
V2* Analogt ställdon Tillverkare: Belimo 10 100-630 DC0..10V/2..10V V2 = NMQ24A-VST, (DC 0/2…10 V), 10 Nm + VRU-D3-BAC
V3* Analogt ställdon Tillverkare: Belimo 4 100-250 DC0..10V/2..10V V3 = LMQ24A-VST, 2.5 sec (DC 0/2…10 V), 4 Nm + VRU-D3-BAC
V4* Analogt ställdon Tillverkare: Belimo 8 100-630 DC0..10V/2..10V V4 = NMQ24A-VST, 4 sec (DC 0/2…10 V), 8 Nm + VRU-D3-BAC
HM Styrenhet inkluderar ställdon med LonWorks
Tillverkare: Distech
5 100-250 LonWorks HM = ECL-VAV-S, HAV (LonWorks), 5Nm
HK Modulerande ställdon från Belimo:
Styrenhet LonWorks
Tillverkare: Distech
10 10 LonWorks HK = ECL-VAV-N, HAV + NM24A-SR (LonWorks), 10 Nm

* Only for pressure control

Dimensioner och vikt

 Halton Max One Circular, G-modell (oisolerad ram)

NS

D

L

L1

L2

H

Vikt (kg) **

100 99 331* 259* 82 110 1.7
125 124 331* 259* 82 135 1.9
160 159 331 259 82 170 2.2
200 199 331 259 82 210 2.6
250 249 331 259 82 260 3.2
315 314 331 259 82 325 3.8
400 399 500 428 82 410 5.3
500 499 630 558 149 508 13.7
630 629 630 558 149 638 18.5
*)    2021-01-01 ändrades höljets längd (L=248 -> 331 mm, L1=176 -> 259 mm)
**)  Ställdonet är inkluderat i vikten

 Halton Max One Circular, I-modeller (isolerad ram)

NS

D

L

L1

L2

H1

Vikt (kg) **

100 99 331* 176 82 200 2.2
125 124 331* 176 82 225 2.7
160 159 331 259 82 260 3.6
200 199 331 259 82 300 4.4
250 249 331 259 82 350 5.3
315 314 331 259 82 415 6.8
400 399 500 428 82 500 10.2
500 499 630 558 149 600 23.6
630 629 630 558 149 730 30.8

*)    2021-01-01 ändrades höljets längd från 248 mm till 331 mm
**)  Ställdonet är inkluderat i vikten

Specifikation

Tryckoberoende variabelt spjäll för luftflödesstyrning i till- och frånluftsinstallationer.

Konstruktion

 • Spjället inkluderar en mätsond för luftflöde, luftflödesstyrenhet och ställdon.
 • Kanalanslutningarna omfattar inbyggda lufttäta gummipackningar.
 • Spjället inkluderar bladpackningar: styrspjällets täthet i stängt läge uppfyller klass 4 enligt standarden EN 1751 och höljets täthet uppfyller klass C enligt EN 1751.
 • Spjäll med yttre ramisolering inkluderar ett 50 mm isoleringsskikt av mineralull.

Material

 •  Förzinkat stål, med en mätsond för luftflöde av aluminium
 • Rostfritt stål, med en mätsond för luftflöde av rostfritt stål

Elektriska data

 • Digital buss och/eller analog anslutning tillgänglig, beroende på ställdonet
 • Analog luftflödesstyrenhet med en ingående styrsignal på 0–10 VDC eller 2–10 VDC, och utgångssignal på
  0–10 VDC för återkoppling av luftflöde
 • Inspänning 24 VAC

Parameterinställningar

 • Luftflödesgränserna förinställs på fabriken.

Tillbehör

 • Ljuddämpare för minskning av buller. En renslucka kan läggas till för enkelt underhåll.
 • Elektriskt eftervärmningsbatteri med inbyggd värmestyrenhet. Strömförsörjning 230 VAC, mindre än 16 A. Värmaren har en inbyggd överhettningstermostat med såväl automatisk som manuell återställning samt även ett larmrelä för möjlighet till fjärrövervakning av larm. En rumstermostat krävs för att styra kanalvärmaren med en 0–10 VDC styrsignal.
 • Elektriskt eftervärmningsbatteri utan inbyggd värmestyrenhet. Strömförsörjning 230 VAC (pulsbreddsmodulering). En överhettningstermostat med både automatisk och manuell återställning är inbyggd i värmaren. En rumstermostat krävs för att styra kanalvärmaren med en 0–10 VDC styrsignal.

Installation

Säkerhetsavstånd

Störningar i kanalerna som t.ex. böjar, T-stycken och ljuddämpare orsakar turbulens och ojämnt luftflöde. Detta kan leda till fluktuationer och felaktiga mätvärden.

För att säkerställa noggrannheten i luftflödesmätningen måste man ta hänsyn till det minsta säkerhetsavståndet mellan mätdonet och flödesstörningar.

För luftflödesreglerande tillämpningar är det minsta säkerhetsavståndet 1xD efter en böj och 3xD för T-stycken. Säkerhetsavståndet mellan spjället och en ljuddämpare är 2xD.

Installera enheten i kanalen så att säkerhetsavstånden och riktningen för luftflödet är som visas i följande figurer. Se projektspecifika ritningar för mer information.


Fig.5. Böj (90º-knä)


Fig.6. T-stycke


Fig.7. Med ljuddämpare

Utrymmeskrav

Tillräckligt med utrymme måste reserveras för att ge åtkomst till tillbehör under driftsättning och underhåll.

Kabeldragning

Kabeldragningen måste utföras enligt gällande bestämmelser och av behörig tekniker. En säkerhetsisolerad transformator måste användas för strömförsörjningen.

Ansvarsfördelningen mellan Halton och tredje part anges i följande exempel på kopplingsschema för en typisk tillämpning med variabel luftflödesreglering:

Teckenförklaring

1     (G0) 24 VAC systemnolla
2     (~) 24 VAC fas
3     (w) 2…10- eller 0–10 VDC insignal för luftflödets börvärde
5     (U5) 2…10- eller 0–10 VDC utsignal för luftflödets ärvärde

Driftsättning

Luftflödesstyrning

Luftflödesgränserna för Halton Max One Circular (MOC) ställs in på fabriken. Om luftflödena inte specificeras av kunden är fabriksinställningarna som standard 0 för det minsta luftflödet och det nominella värdet (Vnom) för det maximala flödet.

De nominella luftflödena i följande tabell anges för en trycknivå på 150 Pa. Gäller alla Halton Max One Circular ställdonsmodeller

NS Vnom (l/s)
@ 150 Pa
Vnom (m3/h)
@ 150 Pa
100 78 282
125 123 441
160 221 794
200 353 1270
250 574 2068
315 881 3170
400 1484 5344
500 2387 8593
630 3895 14021

Det verkliga luftflödet beräknas som en funktion av differenstrycket i mätsonden och mätsondens k-faktor.

där

 • qv             verkligt luftflöde [l/s]
 • k               k-faktor
 • Δpm         mätsondens differentialtryck [Pa]

Ställdonen är försedda med en tryckgivare, och det går ett mycket lågt luftflöde genom styrenhetens differenstrycksgivare. En manuell manometer för mätning av differenstryck kan därför anslutas parallellt med luftflödesstyrenheten (t.ex. med T-stycken) och båda mätningarna kan ske parallellt under kontinuerlig styrning.

k-faktorer för de olika spjällstorlekarna anges i följande tabell.

NS k faktor (l/s)
100 6.4
125 10.0
160 18.0
200 28.8
250 46.9
315 71.9
400 121.2
500 194.9
630 318.0

Tillbehör

Ljuddämpare

Beskrivning

Halton erbjuder högkvalitativa rektangulära ljuddämpare med rund kanalanslutning för att minska buller i kanalen.

Ljuddämparna finns som tillbehör med följande alternativ:

 • Tre längder: 600, 1 000 och 1 250 mm
 • Anslutningstyper:
  ▪ D2=D1. Kanalens (D2) och spjällets (D1) anslutningar är lika stora.
  ▪ D2>D1. Kanalens anslutning (D2) är en storlek större än spjällets anslutning (D1).
 • Alternativa isoleringsmaterial:
  ▪ Polyesterfiber (PEF), testad enligt ISO 7235, EN 1751 täthetsklass C
  ▪ Mineralull (MW), EN 1751 täthetsklass C
 • Finns med eller utan renslucka för underhållsändamål

Tekniska data

D1 är ansluten direkt till spjället med anslutning av hontyp. D2 är ansluten till kanalen med anslutning av hantyp. Bilden ovan visar tilluftsinstallationer. I en frånluftsinstallation är luftflödesriktningen från D2 till D1. Spjället är alltid anslutet till D1.

Dimensioner (mm) och vikt

Teckenförklaring:

 • MW  mineralull
 • PEF  polyesterfiber

Exempel på ljuddämpningsdata:


Fig.1. Ljuddämpningsdata, L = 600 mm, material = PEF


Fig. 9. Ljuddämpningsdata, L = 1 000 mm, material = PEF

Kontakta Haltons försäljningsavdelning för mer information.

Beställningskod

SA = modellkod, enligt följande koder H1–H18:

Kod Längd (mm) Anslutningstyp Isoleringsmaterial Renslucka
H1 600 D2=D1 MW Nej
H2 1000/1250* D2=D1 MW Nej
H3 600 D2=D1 PEF Nej
H4 1000/1250* D2=D1 PEF Nej
H5 600 D2>D1 MW Nej
H6 1000/1250* D2>D1 MW Nej
H7 600 D2>D1 PEF Nej
H8 1000/1250* D2>D1 PEF Nej
H11 600 D2=D1 MW Ja
H12 1000/1250* D2=D1 MW Ja
H13 600 D2=D1 PEF Ja
H14 1000/1250* D2=D1 PEF Ja
H15 600 D2>D1 MW Ja
H16 1000/1250* D2>D1 MW Ja
H17 600 D2>D1 PEF Ja
H18 1000/1250* D2>D1 PEF Ja

Teckenförklaring:

 • D1      Spjällanslutning
 • D2      Kanalanslutning
 • MW    mineralull
 • PEF    polyesterfiber
 • *         För storlekar ⌀D 400 eller 500. Se dimensionstabellen ovan.

Eftervärmningsbatterier

Beskrivning

Eftervärmningsbatterier finns som tillval. Viktiga egenskaper:

 • Produktmodeller
  ▪ Modell RM: utan inbyggd värmestyrenhet.
  ▪ Modell PWM: ingående styrsignal (230 VAC, pulsbreddsmodulering).
  ▪ Modell RC: med inbyggd värmestyrenhet, 0–10 VAC ingående styrsignal. Inbyggt larmrelä med potentialfri växlingskontakt för fjärrövervakning av larmet. Larmet utlöses av manuellt överhettningsskydd eller strömavbrott i värmaren.
 • Enfasvärmare med 230 VAC, mindre än 16 A
 • Ökad värmarsäkerhet med två interna överhettningsskydd (automatiskt och manuellt), seriekopplade
 • EN 1751, täthetsklass C
 • Finns för kanaldimensioner 100–400 mm
 • Effekt 600–3 000 W

Tekniska data

Teckenförklaring:
⌀D   100, 125, 160, 200, 250, 315, 400 mm
1   Återställning av manuellt överhettningsskydd

Note:  Eftervärmningsbatteri är inte tillgänglig på storlekar över 400 mm.

Värmaren kan installeras i vertikala eller horisontala kanaler. Säkerhetsavståndet är 2xD.

Värmaren måste alltid vara förreglad mot fläkten som blåser luft in i kanalen eller mot luftflödet som går genom värmaren. Förreglingsfunktionen är ansluten till kanalvärmarens strömförsörjning eller, om värmaren har en inbyggd värmestyrenhet (modell RC), kan den också anslutas direkt till styrenheten.

Strömmen till kanalvärmaren måste slås av när fläkten stängs av eller när luftflödet är för lågt.

När du väljer luftflödesspjäll och eftervärmningsbatteri, se till att luftflödeshastigheten är över 1,5 m/s för att garantera en korrekt styrfunktion.

Värmekapacitet med en lufthastighet på 2 m/s

NS Effekt (W) qv l/s qv m3/h dT(max) K
100 600 16 57 32
125 900 25 88 31
160 1500 40 145 31
200 2100 63 226 28
250 3000 98 353 25
315 3000 156 561 16
400 3000 251 905 10

Värmekapacitet med en lufthastighet på 6,0 m/s

NS Effekt (W) qv l/s m3/h dT(max) K
100 600 47 170 11
125 900 74 265 10
160 1500 121 434 10
200 2100 188 679 9
250 3000 295 1060 8
315 3000 468 1683 5
400 3000 754 2714 3

Kontakta Haltons försäljningsavdelning för mer information.

Beställningskod

RH=RM, RH=RC eller RH=PWM

Beställningskod

MOC/S-D, MA-CU-FS-SE-TF-SA-RH-ZT

S = Model
G    Med bladpackning
I      Med bladpackning och isolering (50 mm)

D = Kanalens anslutningsdimension (mm)
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630

Alternativa utföranden och tillbehör

SP  = Systemlösning
N         Nej
Y         Ja

MA  = Material
CS     Galvaniserat stål
AS     Rostfritt stål (EN 1,4404/AISI 316L)

CU  = Styrenhet
EM       LMV-D3-MF-F.1 HI (DC 0/2…10 V), 5 Nm
EK       NMV-D3-MF-F.1 HI (DC 0/2…10 V), 10 Nm
EC       LMV-D3-MP (MP bus), 5 Nm
EE       NMV-D3-MP (MP bus), 10 Nm
ER       LMV-D3-KNX (KNX bus), 5 Nm
ES       NMV-D3-KNX (KNX bus), 10 Nm
ET       LMV-D3-MOD (Modbus RTU), 5 Nm
EU       NMV-D3-MOD (Modbus RTU), 10 Nm
EH       GDB181.1E/3 (DC 0/2…10 V), 5 Nm
EG       GLB181.1E/3 (DC 0/2…10V), 10 Nm
EV       GDB181.1E/KN (KNX bus), 5 Nm
EW     GLB181.1E/KN (KNX bus), 10 Nm
EB       GDB181.1E/MO (Modbus RTU), 5 Nm
EF       GLB181.1E/MO (Modbus RTU), 10 Nm
V1        LM24A-VST, (DC 0/2…10 V), 5 Nm+VRU-D3-BAC (only for pressure control)
V2        NM24A-VST, (DC 0/2…10 V), 10 Nm+VRU-D3-BAC (only for pressure control)
V3        LMQ24A-VST, 2.5 sec (DC 0/2…10 V), 4 Nm+VRU-D3-BAC (only for pressure control)
V4        NMQ24A-VST, 4 sec (DC 0/2…10 V), 8 Nm+VRU-D3-BAC (only for pressure control)
HM      ECL-VAV-S, HAV (LonWorks), 5Nm
HK       ECL-VAV-N, HAV + NM24A-SR (LonWorks), 10 Nm

FS = Fabriksinställda luftflödesgränser
DC      Kundspecificerade inställningar
DS      Fabriksinställningar som standard (Vnom)

SE = Givare
NA      Inget angivet
DS1    Kanalgivare (CO2G, Kanal CO2)
P1       Differenstrycksgivare (HDP-PE)

TF = Transformator
NA       Inget angivet
TF1      230/24 transformator (35VA)

SA  = Ljuddämpare (tillval)
-> Endast tillgänglig från Kausala, Finland
NA      Inget angivet
H1      L = 600 mm; Utlopp = Inlopp; Mineralull
H2      L = 1 000/1 250 mm; Utlopp = Inlopp; Mineralull
H3       L = 600 mm; Utlopp = Inlopp; Polyesterfiber
H4       L = 1 000/1 250 mm; Utlopp = Inlopp; Polyesterfiber
H5       L = 600 mm; Utlopp > Inlopp; Mineralull
H6       L = 1 000/1 250 mm; Utlopp > Inlopp; Mineralull
H7       L = 600 mm; Utlopp > Inlopp; Polyesterfiber
H8       L = 1 000/1 250 mm; Utlopp > Inlopp; Polyesterfiber
H11     L = 600 mm; Utlopp = Inlopp; Mineralull; Renslucka
H12     L = 1 000/1 250 mm; Utlopp = Inlopp; Mineralull; Renslucka
H13     L = 600 mm; Utlopp = Inlopp; Polyesterfiber; Renslucka
H14     L = 1 000/1 250 mm; Utlopp = Inlopp; Polyesterfiber; Renslucka
H15     L = 600 mm; Utlopp > Inlopp; Mineralull; Renslucka
H16     L = 1 000/1 250 mm; Utlopp > Inlopp; Mineralull; Renslucka
H17     L = 600 mm; Utlopp > Inlopp; Polyesterfiber; Renslucka
H18     L = 1 000/1 250 mm; Utlopp > Inlopp; Polyesterfiber; Renslucka

RH = Elektriskt eftervärmningsbatteri (tillval)
-> Endast tillgänglig från Kausala, Finland
NA        Inget angivet
RM        Ingen inbyggd värmestyrenhet, PWM ingående styrsignal (230 VAC, pulsbreddsmodulering)
RC        Med inbyggd värmestyrenhet (ingående styrsignal 0–10 VAC)

ZT  = Specialutförande
N       Nej
Y       Ja (ETO)

Tillbehör

RD       Rumsgivare, CO2 (standardinställningar, TCO2)
RP       Rumsgivare, CO2 (kundspecifika inställningar, TCO2)
HW     Närvarogivare, vägg (HOS-OE1)
HC      Närvarogivare, tak (HOS-OE2)

Exempel på kod

MOC/G-100, SP=N, MA=CS, CU=EM, FS=DC, SE=NA, SA=NA, RH=NA, ZT=N

Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.