Hoppa till innehåll

Product / UKV

Halton UKV – Spjäll (VAV)

Rektangulärt tryckoberoende variabel-/konstantflödespjäll

 • Lämpligt för stora luftflöden, från 1 m/s upp till 11 m/s på en del modeller
 • Flera alternativ för luftflödesstyrning
Request a Quote

Översikt

 • Reglerspjäll för styrning av luftflöde och kanaltryck i olika system
 • Modell med avstängningsfunktion; täthetsklass 1 enligt kraven i EN 1751
 • Spjällets hölje uppfyller täthetsklass B enligt EN 1751.
 • Två ytterligare modeller med utvändig isolering 15 mm och 30 mm
 • Flera alternativ för luftflödesstyrning
 • Fabriksinställda luftflödesgränser (min./max.-luftflöden) som tillval
 • Tryckoberoende drift
 • Tillverkat i förzinkat stål
 • Lämpligt för stora luftflöden, från 1 m/s upp till 11 m/s på en del modeller

Produktmodeller och tillbehör

 • Det finns tre olika typer av utvändig isolering:
  • Ingen isolering
  • 15 mm mineralullsisolering
  • 30 mm mineralullsisolering

Dimensioner

Utan isolering

W = Kanalbredd
200, 250, 300 … 1550, 1600, med en storleksökning i steg om 50 mm

H = Kanalhöjd
200, 250, 300 … 950, 1000, med en storleksökning i steg om 50 mm

Med 15 mm isolering

W = Kanalbredd
200, 250, 300 … 1550, 1600, med en storleksökning i steg om 50 mm

H = Kanalhöjd
200, 250, 300 … 950, 1000, med en storleksökning i steg om 50 mm

Med 30 mm isolering

W = Kanalbredd
200, 250, 300 … 1550, 1600, med en storleksökning i steg om 50 mm

H = Kanalhöjd
200, 250, 300 … 950, 1000, med en storleksökning i steg om 50 mm

Material

Komponent Material Anmärkning
Hölje Förzinkad stålplåt
Blad Förzinkad stålplåt Sandwich-design
Spjällbladsisolering Polyuretan När bredden > 1 300 mm
Spjällbladspackningar Silikon
Glidlager Legering av polyamid
och molybdensulfid
Mätsond Aluminium
Utvändig isolering Mineralull
Rektangulär drivaxel Förzinkad stålplåt 15×15 mm

Funktion

Halton UKV är ett spjäll för reglering av ventilationssystem med variabla luftflöden. Spjällmotorn kan fungera elektriskt och spjället fabriksinställs för max. och min. luftflöden. Spjället kan även användas för att styra ett konstant luftflöde. Spjället upprätthåller ett luftflöde i en kanalagren enligt inställt börvärde oberoenda av tryckvariationer uppströms. Börvärdet kan uppnås med hjälp av en rumstermostat (0…10V= eller 2…10V=) som återställer luftflödet till önskat värde.

Variation av trycket uppströms påverkar mätsystemet; det upptäcker en skillnad mellan börvärdet och det uppmätta värdet. Styrenheten sänder en signal till ställdonet att återställa börvärdet.

Flera spjäll kan anslutas till en byggnads styrsystem så att de kan fjärrstyras. I sådant fall kan luftflödena i olika utrymmen i byggnaden även övervakas.

Halton UKV-spjället uppfyller täthetsklass 1 i EN 1751.

Produktmodeller

Luftregleringsspjället Halton UKV finns i flera versioner.

Modell Beskrivning
UKV, MD=N Ingen utvändig isolering av ramen
UKV, MD=I1 Med 15 mm utvändig isolering
UKV, MD=I2 Med 30 mm utvändig isolering

Styrenheter (CU)

Luftregleringsspjället Halton UKV kan förses med flera olika slags enheter för styrning av luftflöde eller kanaltryck.

Alternativa luftflödesstyrenheter:
EM      LMV-D3-MF-F.1 HI (5 Nm)
EK       NMV-D3-MF-F.1 HI (10 Nm)
EC       LMV-D3-MP-F.1 HI (5 Nm)
EE       NMV-D3-MP-F.1 HI (10 Nm)
EG       GLB181.1E/3 (10 Nm)

I styrenheterna EM, EK, EC, EE och ED ingår en dynamisk differenstryckssensor med ett litet sidoluftflöde genom sensorelementet. Dessa styrenheter ska därför inte brukas i starkt förorenade omgivningar. Trycksensorn i enheten EG baseras på ett membran utan flöde genom sensorelementet. I styrenheterna EC och EE ingår Belimos anslutning typ MP-bus.

Det injusterbara området för luftflödesstyrning visas i tabellen nedan. För styrenheterna EM, EK, EC, EE och EG gäller att högsta tillgängliga min.luftflöde är lika med det specificerade max.luftflödet.
Min. och max. luftflödena beräknas som procentandelar av spjällets nominella luftflöde.

Minimum luftflöde 1 m/s – med styrenheter EM, EK, EC, EE

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 40 80 120 160 200 240 280 320
300 60 120 180 240 300 360 420 480
400 80 160 240 320 400 480 560 640
500 100 200 300 400 500 600 700 800
600 120 240 360 480 600 720 840 960
700 140 280 420 560 700 840 980 1 120
800 160 320 480 640 800 960 1 120 1 280
900 180 360 540 720 900 1 080 1 260 1 440
1000 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 144 288 432 576 720 864 1 008 1 152
300 216 432 648 864 1 080 1 296 1 512 1 728
400 288 576 864 1 152 1 440 1 728 2 016 2 304
500 360 720 1 080 1 440 1 800 2 160 2 520 2 880
600 432 864 1 296 1 728 2 160 2 592 3 024 3 456
700 504 1 008 1 512 2 016 2 520 3 024 3 528 4 032
800 576 1 152 1 728 2 304 2 880 3 456 4 032 4 608
900 648 1 296 1 944 2 592 3 240 3 888 4 536 5 184
1000 720 1 440 2 160 2 880 3 600 4 320 5 040 5 760

Minimum luftflöde 2 m/s – med styrenheter EG

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 80 160 240 320 400 480 560 640
300 120 240 360 480 600 720 840 960
400 160 320 480 640 800 960 1 120 1 280
500 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600
600 240 480 720 960 1 200 1 440 1 680 1 920
700 280 560 840 1 120 1 400 1 680 1 960 2 240
800 320 640 960 1 280 1 600 1 920 2 240 2 560
900 360 720 1 080 1 440 1 800 2 160 2 520 2 880
1000 400 800 1 200 1 600 2 000 2 400 2 800 3 200
m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 288 576 864 1 152 1 440 1 728 2 016 2 304
300 432 864 1 296 1 728 2 160 2 592 3 024 3 456
400 576 1 152 1 728 2 304 2 880 3 456 4 032 4 608
500 720 1 440 2 160 2 880 3 600 4 320 5 040 5 760
600 864 1 728 2 592 3 456 4 320 5 184 6 048 6 912
700 1 008 2 016 3 024 4 032 5 040 6 048 7 056 8 064
800 1 152 2 304 3 456 4 608 5 760 6 912 8 064 9 216
900 1 296 2 592 3 888 5 184 6 480 7 776 9 072 10 368
1000 1 440 2 880 4 320 5 760 7 200 8 640 10 080 11 520

Installation

Säkerhetsavstånd

Reglerspjället installeras så att föreskrivna säkerhetsavstånd uppfylls. Installera spjället i kanalsystemet så att luftflödesriktningen genom det överenstämmer med pilen på höljet.

När spjället används för tryckstyrning är minsta säkerhetsavståndet för det statiska tryckmätningsuttaget efter spjället 5xD vid tilluftsinstallationer. Se arbetsritningarna.

Kabeldragning

Kabeldragning utförs enligt gällande bestämmelser och av behöriga tekniker. För strömtillförsel i alla styralternativ måste en säkerhetsisolerad transformator användas.

Anvisningarna för kabeldragning visas för följande fall:
1 A      UKV;  CU=EM / EK / EC / EE   Normal tillämpning för styrning av variabelt luftflöde
1 B      UKV;  CU=EM / EK / EC / EE   Dominerande styrningar
1 C      UKV;  CU=EM / EK / EC / EE   Exempel: styrning av variabelt luftflöde med rumstermostat
1 D      UKV;  CU=EM / EK / EC / EE   Exempel: styrning av variabelt luftflöde med styrsystem för byggnaden
1 E      UKV;  CU=EM / EK / EC / EE   Exempel: parallell styrning av luftflöde med styrsystem för byggnaden

3 A     UKV; CU=EG    Normal styrning av variabelt luftflöde
3 B     UKV; CU=EG    Styrning av läge och konstant luftflöde

Styrenheter

CU       Beskrivning                                    Anmärkning
EM       LMV-D3-MF-F.1 HI                             5 Nm
EK        NMV-D3-MF-F.1 HI                          10 Nm
EC        LMV-D3-MP-F.1 HI                             5 Nm, med MP-bus
EE        NMV-D3-MP-F.1 HI                          10 Nm, med MP-bus
EG        GLB181.1E/3                                       10 Nm

1A & 1B
Exempel: UKV;
CU = EM / EC (LMV-D3-MP/MF HI) or EK / EE (NMV-D3-MP/MF HI)
– normal tillämpning och dominerande styrningar


1A. Normal tillämpning för styrning av variabelt luftflöde 1B. Alternativ för total dominans

Kodbeskrivning
Halton            Levereras av Halton
3.leverreas     Leverars av annan leverantör
ACD               UKV
1 (G0)            24 VAC systemnolla
2 (~)               24 VAC fas
3 (Y)               2…10- eller 0…10 VDC = insignal för luftflödets börvärde
5 (U5)            2…10- eller 0…10-VDC = utsignal för luftflödets ärvärde
*)                    Diode 1N 4007

Driftslä ge

2…10 VAC 0…10 VAC A B C D E
NA NA ON
qv_min qv_min Off Off Off Off Off Konstant flöde
Variabelt
qv_min…qv_max
Variabelt
qv_min…qv_max
Off ON Off Off Off
STÄNGD STÄNGD Off Off ON Off Off
qv_max qv_max Off Off Off ON Off Konstant flöde
ÖPPEN ÖPPEN Off Off Off Off ON

Shut-off with control signal w:
In addition to relay override command situations, the damper will be fully closed if:

 • 0…10 VDC: the UKV minimum airflow is set to 0% (0 l/s or 0 m3/h) and control signal w falls below 0.45 VDC
 • 2…10 VDC : the UKV control signal w falls below 0.5 VDC
 • Both 0…10 VDC and 2…10 VDC: the airflow setpoint voltage falls below a value corresponding to an air velocity of less than 0.5 m/s
 Mode Voltage of
w, VDC
 Function
 0…10 VDC 0.0…0.45  Minimum airflow (closed if qv_min = 0%)
0.5…10.0  Modulating, qv_min … qv_max
10.0  Maximum airflow
 2…10 VDC 0.0…0.5  Damper closed
0.5…2.0  Minimum airflow
2.0…10.0  Modulating, qv_min…qv_max
10.0  Maximum airflow

1C & 1D
Example: UKV;
CU = EM / EC (LMV-D3-MP/MF HI) or EK / EE (NMV-D3-MP/MF HI)
– variable airflow control with a room controller or a building management system


1C Room controller application                    1D Building management system application application

Code description
Halton            Delivered by Halton
3rd party        Delivered by a third party
ACD              UKV
1 (G0)            24 VAC system neutral
2 (~)              24 VAC live
3 (w)              0…10-VDC airflow setpoint signal input
5 (U5)            0…10-VDC airflow feedback signal output
RC                 Room controller
PLC               Building management system
C (AO)           Airflow setpoint control signal
F (AI)             Actual airflow feedback input

1E
Example: UKV;
CU = EM / EC (LMV-D3-MP/MF HI) or EK / EE (NMV-D3-MP/MF HI)
– parallel airflow control with a building management system


1E  Parallel airflow control with building management system

Code description
Halton            Delivered by Halton
3rd party        Delivered by a third party
ACD1            UKV supply
ACD3             Exhaust
1 (G0)             24 VAC system neutral
2 (~)               24 VAC live
3 (w)               0…10-VDC airflow setpoint signal input
5 (U5)             0…10-VDC airflow feedback signal output
PLC                Building management system
C (AO)            Airflow setpoint control signal
F (AI)              Actual airflow feedback input

3A & 3B
Example: UKV;
CU=EG (GLB181.1E/3)
– typical variable airflow control and position & constant airflow control


3A Typical airflow control application             3B  Position & constant airflow control

Code description
Halton            Delivered by Halton
3rd party       Delivered by a third party
ACD               UKV
2 (G0)             24 VAC system neutral
1 (G)               24 VAC live
8(YC)              2…10- or 0…10-VDC airflow setpoint signal input
9 (U)               2…10- or 0…10-VDC airflow feedback signal output
6 (Y1)             Override input
7 (Y2)             Override input

 Dominan A B
Stängd Off ON
 Min. flow Off Off
 Max. flow ON ON
 Öppen ON Off

Driftsättning

Luftflödesstyrning

Nominella luftflöden i Halton UKV visas i tabellen nedan.

l/s W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 516 1033 1549 2065 2582 3098 3614 4131
300 775 1549 2324 3098 3873 4647 5422 6196
400 1033 2065 3098 4131 5164 6196 7229 8262
500 1291 2582 3873 5164 6454 7745 9036 10327
600 1549 3098 4647 6196 7745 9294 10843 12392
700 1807 3614 5422 7229 9036 10843 12651 14458
800 2065 4131 6196 8262 10327 12392 14458 16523
900 2324 4647 6971 9294 11618 13942 16265 18589
1000 2582 5164 7745 10327 12909 15491 18072 20654
m3/h W
H 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
200 1859 3718 5577 7435 9294 11153 13012 14871
300 2788 5577 8365 11153 13942 16730 19518 22306
400 3718 7436 11153 14871 18598 22306 26024 29742
500 4647 9294 13942 18589 23236 27883 32530 37177
600 5577 11153 16730 22306 27883 33460 39036 44613
700 6506 13012 19518 26024 32530 39036 45542 52048
800 7435 14871 22306 29742 37177 44613 52048 59484
900 8365 16730 25095 33460 41825 50189 58554 66919
1000 9294 18589 27883 37177 46472 55766 65060 74355

Det verkligt uppmätta luftflödet (qv) kan definieras av styrenhetens ärvärdessignal (U eller U5) och det nominella luftflödet (qv_nom).

 Signal  Formel  Styrenhet, typ och läge Kontakt skruvar
system
nolla
Kontakt
skruvar signal
  0…10
VDC
 qv=qv_nom*U/10 UKV;CU=EM, EK, EC eller EE
(LMV-D3-MP/MF HI eller NMV-D3-MP/MF HI),
mode 0…10 VUKV;CU=EG (GLB181.1E/3)
1 (GND)

2(G0)

5 (U5)

9(U)

  2…10
VDC
 qv=qv_nom*(U-2)/8 UKV;CU=EM, EK, EC eller EE
(LMV-D3-MP/MF HI eller NMV-D3-MP/MF HI),
mode 2…10 V
1 (GND) 5 (U5)

Det verkliga luftflödet kan även avläsas i bilderna nedan.

Det verkliga luftflödet kan även beräknas som funktion av differenstrycket i mätsonden och koefficienten k. Korrekt koefficient k återfinns i anslutning till produkten.

qv              Verkligt luftflöde [l/s]
k                Koefficienten k:  W [mm] x H [mm] x 0,001054
Δpm          Uppmätt tryckskillnad [Pa]

Luftflödesstyrenheten i Halton UKV-spjället är försedd med en tryckgivare, och det går ett mycket lågt luftflöde genom styrenhetens differenstrycksgivare. En manuell manometer för mätning av differenstryck kan därför anslutas parallellt med luftflödesstyrenheten (t.ex. med T-avgreningar) och båda mätningarna kan fortgå parallellt under kontinuerlig styrning.

Om Halton UKV-spjället beställs utan fabriksinställda min.- och max.luftflöden (FS=NA), sätts min.luftflödet till 0 och max.luftflödet till det nominella flödet.

Beskrivningstext

Det tryckoberoende styrspjället för variabelt luftflöde utförs i förzinkat stål med luftflödesmätdon i aluminium.

Styrspjällets täthet i stängt läge ska motsvara klass 1 i standarden EN1751 och höljets täthet EN1751/C.

I spjällenheten ska ingå anordningar för mätning och styrning av luftflödet samt ett spjällställdon.

På fabriken förinställs luftflödesgränserna.
Styrenhetsinställningarna kan justeras på plats med hjälp av en PC eller en handdator.
Luftflödesstyrenheten ska ha en ingående styrsignal på 0…10 V= eller 2 …10 V= och utgångssignal på 0…10 V= eller 2…10V= för luftflödets ärvärde. Enheten ansluts till 24 V~.

Beställningskod

UKV/W-H; MA-MD-MO-VR-ZT

W = Kanalbredd
200, 250,300, … 1600, med en storleksökning i steg om 50 mm

H = Kanahjöd
200, 250, 300, … 1000, med en storleksökning i steg om 50 mm

Andra alternative and tillbehör

MA = Material
CS     Förzinkad stålplåt

MD = Model
N       Ingen isolering
I1       Isolerad 15 mm
I2      Isolerad 30 mm

MO = Styrenhet
EM      LMV-D3-MF HI
EK      NMV-D3-MF HI
EC      LMV-D3-MP HI (includes Belimo MP-bus)
EE      NMV-D3-MP HI (includes Belimo MP-bus)
EG      GLB181.1E/3 (Siemens)

VR = VRD3 (endast från Frankrike)
NA      Inte angivet
Y         Ja

ZT = Kundanpassad product
N       Nej
Y       Ja (ETO)

Exempel på kod
UKV-400-200, MA=CS, MD=I1, MO=EE, VR=NA, ZT=N

Downloads

 • Halton UKV – Airflow management damper (VAV)

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton UKV – Ilmavirran säädin

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton UKV – Régulateur à débit variable

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton UKV – Spjäll (VAV)

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton UKV-C-方形变风量阀

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton UKV – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.