Hyppää sisältöön
VAV linear diffuser
VAV linear diffuser

JLS Halton Jaz Linear VAV

Halton Jaz perheen Halton Jaz Linear VAV -kattohajottajayksikkö, jossa on yhdestä neljään puhallusrakoa, soveltuu käytettäväksi muuttuvan ilmavirran järjestelmissä.

Yleiskuvaus

 • Hajottajan säleiden erityismuotoilu saa aikaan coanda-ilmiön, joka mahdollistaa ilmavirtojen laajan vaihtelun.
 • Suunniteltu käytettäväksi vakiopainekanavistoissa.
 • Tuloilmalaitteena vaaka- tai pystysuuntainen ilmasuihku
 • Tuloilman puhallus yhteen tai kahteen suuntaan
 • Soveltuu myös poistoilmasovelluksiin
 • Kattoasennus

Lisävarusteet

 • Liitäntälaatikon äänieristys

Mitat

Aktiivinen
pituus

Rakojen
määrä

F L L1 H H1 K K1 K2 ØD
(oletusarvo)
1172 1 54 1218 1172 275..295 220 67 47 117 160
1172 2 92 1218 1172 315..335 260 105 85 155

200

1172 3 130 1218 1172 315..335 260 143 123 193

200

1172 4 168 1218 1172 355..375 300 181 161 231

250
0r

  Asennusaukko kattoon: F x (L1+10)
 

 

Materiaali

 Osa  Materiaali  Pintakäsittely  Huom.
 Ulkokehys  Alumiini

Anodisoitu tai
epoksimaalattu:
Valkoinen
(RAL 9003/30 % kiilto)

 Erikoisvärejä
 saatavilla.
 Vaihtoehtoina
 epoksi- tai
 polyesterimaalattu.

 Päätyprofiili /
 T-profiilit
 Alumiini

Anodisoitu tai
epoksimaalattu:
Valkoinen
(RAL 9003/30 % kiilto)

 Erikoisvärejä
 saatavilla.
 Vaihtoehtoina
 epoksi- tai
 polyesterimaalattu.

 Sisäsäleet  Alumiini

Anodisoitu tai
epoksimaalattu:
Valkoinen
(RAL 9003/30 % kiilto)

 Erikoisvärejä
 saatavilla.
 Vaihtoehtoina
 epoksi- tai
 polyesterimaalattu.

 Ohjaussäleet
 (tuloilma)
 Alumiini  Maalattu:
 Valkoinen
 (RAL 9003/30 % kiilto)

 Erikoisvärejä
 saatavilla.
 Vaihtoehtoina
 epoksi- tai
 polyesterimaalattu.

 Säätöpelti  POM-muovi  –  –

 Liitäntälaatikko/
 lähtökaulus

 Sinkitty
 teräs
 –  –
 Äänen-
 vaimennus
 Mineraalivilla  –  Kiinitetty nauloilla

Toiminta

Halton Jaz Linear VAV lineaarinen tulo- ja poistoilmalaitteeksi soveltuva aktiivinen kattohajottaja muuttuvan ilmavirran järjestelmiin.

Hajottajassa on kolme osaa:
lineaarinen hajottaja, liitäntälaatikko ja säätöpelti.

Liitäntälaatikko on jaettu kolmeen kammioon.

Säätöpelti määrittää, kuinka moneen kammioon tuloilmaa puhalletaan.
Käytettävissä on neljä asentovaihtoehtoa:
– täysin kiinni, täysin auki tai kaksi väliasentoa ilmavirran säätämiseksi.

Toimilaite säätää pellin asentoa erillisen huonesäätimen lähettämän analogisen ohjaussignaalin vaikutuksesta.
Ilmavirran maksimi-arvon voi vaihtaa muuttamalla esiasetettua tehdasasetusta.

Ilma virtaa liitäntälaatikkoon, joka pienentää kanavapainetta ja ilman nopeutta tuloilman virtausteknisten ominaisuuksien parantamiseksi ja melun vaimentamiseksi.

Tuloilma puhalletaan hajottajan lineaaristen rakojen kautta joko vaakasuunnassa yhteen tai kahteen suuntaan kattopintaa pitkin (coanda-ilmiö) tai pystysuunnassa oleskelualueelle.

Poistoilmalaitteena hajottaja ei sisällä ohjaussäleitä.

Järjestelmä on suunniteltu käytettäväksi vakiopainekanavistoissa.

Asennus

Koodin selitys
1.   Asennuskiinnike
2.   Poikkitanko
3.   Ruuvi
4.   Asennusaukko

Liitäntälaatikko suositellaan asennettavaksi alakattoon M8-kierretangoilla (eivät sisälly toimitukseen) neljän kulmissa olevan kiinnitysaukon avulla. Liitäntälaatikko liitetään kanavistoon kumitiivisteellä varustetulla liitoskauluksella.

Lineaarinen hajottaja liitetään suoraan liitäntälaatikkoon. Irrota hajottajan T-profiilit vetämällä niitä varovasti, kunnes profiilien takana olevat poikkitangot tulevat esille.

Aseta kiinnittimet liitäntälaatikon uriin ja kiinnitä ne ruuveilla poikkitangoissa oleviin reikiin.

Kiristä ruuveja, kunnes hajottaja on kiinnitetty katon tasalle. Aseta T-profiilit takaisin paikoilleen.

Käyttöönotto

Tarkista, että kanavavyöhykkeen vakiopaine on halutulla tasolla (esimerkiksi 40…70 Pa).

Jos kanavavyöhykkeen paine on liian pieni ja paineensäädin on täysin auki, säädä tuloilmapuhaltimen paineen asetusarvo korkeammaksi.

Kanavavyöhykkeen paineensäätimen toiminnallisen paine-eron on oltava riittävän suuri säätimeen nähden (esimerkiksi 30 Pa tai enemmän).
 

Johdotukset

Johdotuksen kytkennöissä on noudatettava paikallisia määräyksiä, ja työn saa tehdä vain valtuutettu ammattilainen.

Kaikkien ohjausvaihtoehtojen virransyötössä on käytettävä suojaerotusmuuntajaa.

      

Kun ohjausignaali on 0V on aktiivinen ilmavirran säädin täysin auki.
 


 

Päätelaitteet 1 ja 2       Tuloilma: 24 VAC tai 24 VDC                                
Päätelaite 3                  Analoginen ohjaussignaali: 0…10 VDC                 
Päätelaite 5                  Valinnainen, säätöpellin asennon signaali               
                                      U = 2 VDC:        säätöpelti täysin auki
                                      U = 10 VDC:      säätöpelti täysin kiinni
Liikkeen suunta             Y = 0 VDC:        säätöpelti täysin auki
                                      Y = 10 VDC:       säätöpelti täysin kiinni     
                            

Säätimet

Halton Jaz Linear VAV – hajottajan ilmavirtaa säädetään säätöpellin asennon avulla. Säätöpellillä on neljä asentoa: täysin kiinni, täysin auki ja kaksi väliasentoa.

Säädin säätää pellin asentoa antureilta saadun tiedon perusteella.

Ilmavirran säätö mahdollistaa

 • huoneen lämpötilan pitämisen tasaisena
 • ilmanlaadun hallinnan hiilidioksidianturin (CO2) avulla
 • raittiin ilman säätämisen oleskelutason mukaan.

Huolto

Koodin selitys
1.   T-profiilit
2.   Ruuvi
3.   Huoltoluukku
 

Poista T-profiilit.

Irrota lineaarinen hajottaja avaamalla poikkitangoissa olevat ruuvit.

Pyyhi osat puhtaiksi kostealla liinalla.

Aseta hajottaja takaisin paikalleen kiinnittämällä poikkitangot ruuveilla asennuskiinnikkeisiin.

Liitäntälaatikossa on huoltoluukku, joka mahdollistaa toimilaitteen käsittelyn.

Tekninen määrittely

Halton Jaz perheen Halton Jaz Linear VAV -kattohajottajayksikkö, jossa on yhdestä neljään puhallusrakoa, soveltuu käytettäväksi muuttuvan ilmavirran järjestelmissä.

Coanda-ilmiö mahdollistaa laajan käytettävän ilmavirta-alueen.

Säätöpelti säätää ilmavirtaa muutamatta tuloilmasuihkun heittopituutta.
Ilmavirran maksimi-arvon voi vaihtaa muuttamalla esiasetettua tehdasasetusta.

Kussakin suuntauselementissä on kaksi ohjaussälettä.
Tuloilman virtauskuvion muotoa voi muuttaa kääntämällä ohjaussäleitä. Säätäminen ei muuta laitteen ulkomuotoa.

Lineaarisen rakohajottajan ulkokehys, ohjaussäleet ja T-profiilit on valmistettu muotoonpuristetusta alumiinista ja anodisoitu tai polyesterimaalattu valkoiseksi (RAL 9003/30%).

Liitäntälaatikossa käytetään äänenvaimennusmateriaalina mineraalivillaa.
Liitäntälaatikko pienentää kanavapainetta ja ilman nopeutta, jolloin ilmavirta kulkee huonetilaan tasaisesti rakohajottajan koko otsapinnan laajuudelta ja tuloilman virtaustekniset ominaisuudet paranevat.

Irrotettava lineaarinen rakohajottaja kiinnitetään liitäntälaatikkoon piiloruuvikiinnityksellä.

Ohjaussäleet ja T-profiilit on helppo poistaa liitäntälaatikon säätämistä varten.

Huoltoluukku toimilaitteen mahdollisesti tarvittavia toimilaitetta varten.

Tilauskoodi

JLS/S-N-L-D, FI-CO-IO-IN-RC-SE-ZT

S = Malli
       S             Tuloilma
       E             Poistoilma

N = Rakojen lukumäärä
       1, 2, 3, 4

L = Aktiivinen pituus
       1172

D = Liitäntäkanavan koko
       125, 160, 200, 250
 

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

FI = Pintakäsittely
         PN           Maalattu
         AN           Anodisoitu

CO = Väri
          SW          Valkoinen (RAL 9003)
          X              Erikoisväri
          N             Ei maalausta

IO = Kattotyypin asennusvaihtoehdot
          NA          Vakiomalli T-rakenteelle
          FL           Fineline-15

IN = Äänieristettyjen sivujen lukumäärä
          N             Ei äänenvaimennusta
          2             Äänenvaimennus 2 sivulla
          4             Äänenvaimennus 4 sivulla

RC = Huonesäädin
          NA          Ei määritelty

SE = Anturit
          NA          Ei määritelty

ZT = Räätälöity tuote
          N             Ei
          Y             Kyllä (ETO)
 

Koodiesimerkki

          JLS/S-4-1172-250, FI=AN, CO=N, IO=NA, IN=N, RC=NA, SE=NA, ZT=N

Lataukset

Halton Jaz Linear VAV (JLS ) – Linear diffuser
Data
en
JLS Halton Jaz Linear VAV
Data
fi
Halton JLS – Diffuseur linéaire actif
Data
fr
Halton JLS - fr
Datasheet
fr_FR
1.24 MB
 • Hidden
 • Max. tiedoston koko: 128 MB.

Search