Skip to content

VHD Cirkulär aktiv spriadare

Motoriserad tilluftsspridare .

Översikt

 • Aktivt tilluftsdon för montering i undertak
 • Stabil spridningsbild med variabla luftflöden
 • Risken för drag elimineras
 • Stort tilluftstemperaturområde
 • Lämplig i kanalsystem med konstant statiskt tryck
 • Används tillsammans med Halton TRI/V-anslutningslåda
 • Mät- och injusteringsspjäll för inställning av maximalt tilluftsflöde (MSM)
 • Minimalt luftflöde för Halton VHD är cirka 10…15 l/s för storlekarna 160…250

Tillbehör

 • Utjämningslåda Halton TRI/V med anslutningskabel för Halton VHD

Dimensioner

NS  Ø W  H  H1  Ø D 
160  299 234 98 159
200  449 267 104 199
250  449 275 116 249

 

Dimensioner med TRI/V-anslutningslåda

NS  TRI/V  L  L1  H  H1  K  ØD  ØD1 
160  160…160 458 299 222 96…126 432 159 162
200  200…200 618 449 272 100…130 592 199 202
250  250…250 618 449 336 111…141 592 249 252

Material

KOMPONENT  MATERIAL  YTBEHANDLING 
Övre plåt Stål Pulverlackerad, vit RAL 9003
Frontplåt Perforerat stål Pulverlackerad, vit RAL 9003
Styrkon Stål Pulverlackerad, svart
Packning Gummi

Tillbehör

Ställdon

Halton VHD är i standardutförande alltid försedd med ett Siemens GDB161.2E/HA spjällställdon.
 

STÄLLDON  VRIDMOMENT  STYR
SIGNAL
 
DRIFTS
SPÄNNING
 
STRÖM
FÖRBRUKNING
 
GDB161.2E/HA 125 Nm 0…10 VDC 24 VAC 3VA

Funktion

Halton VHD är en aktiv takspridare för tilluft.
Luften blåses huvudsakligen in i rummet genom spridarens sidospalter. I den horisontella luftstrålen genom sidospalterna induceras rumsluften.

I donet upprätthålls hög utblåsningshastighet mellan minimi- och maximiluftflödena och i vistelsezonen får man ett behagligt och dragfritt klimat.

I system med behovsstyrd ventilation (DBV) och system med variabla luftflöden (VAV) skapas ett dragfritt klimat vid såväl minimi- som maximiluftflöden.

Den tryckberoende funktionen hos Halton VHD fungerar i kombination med en zon med konstant kanaltryck.
En extern rumsstyrenhet kontrollerar rumsluftflödet genom att styra ställdonet i Halton VHD-spridaren via en standard 0…10 VDC styrsignal.
 

Tillhörande produkter

Det är bäst att använda Halton VHD tillsammans med en Halton TRI/V-anslutningslåda. I en Halton TRI/V-anslutningslåda ingår:

 • MSM mät- och injusteringsmodul
 • En elektrisk kopplingsdosa för strömförsörjning och styrsignal liksom en kabel för anslutning av luftspridaren VHD
 • Installations- och säkerhetsvajer för luftspridare

Installation

Den aktiva spridaren installeras med en Halton TRI/V-anslutningslåda. Det måste finnas ett minsta säkerhetsavstånd på 3D uppströms om Halton TRI/V-anslutningslådan för att garantera tillförlitlig mätning och noggrann styrning av luftflödet.

En häng- och säkerhetsvajer för VHD följer med i leveransen av Halton TRI/V-anslutningslådan. Trä säkerhetslinan med hjälp av en nyckelring på Halton VHD-spridaren.

Halton VHD:s elkabel ansluts till den färdiga kabelkontakten i Halton TRI/V.

Se till att ställdonsinställningarna (DIL-switch) överensstämmer med de som ställts in på fabriken.

Lossa på ställdonskopplingen och dra styrkonen till fullt öppet läge.

Anslut Halton VHD-spridaren till Halton TRI/V-anslutningslådan.

Obs!
Tekniska data för kombinationen av tilluftsspridare och anslutningslåda visas separat för de två olika installationerna.
 

Dimensioner på installationshål i undertak

NS  ØD2 
160  211
200  265
250  333

Kabeldragning

Kopplingsschema


Kopplingsdosa                                                Kabelkontakt
 

Styrsignaler i kopplingsdosa

Plint 3

 • 0 VDC  = minimum läge / luftflöde
 • 10 VDC  = maximum läge / luftflöde

Plint 4 (retursignal från ställdon)

 • Inte kopplad

Driftsättning

Se till att styrkonen för varje aktiv VHD- (och VHB-)spjäll är fullt öppen (i nedersta läget). Detta kan göras mekaniskt eller elektriskt:

 • Om strömmen inte är ansluten till aktiva spjäll, lossar du på ställdonskopplingen och drar styrkonen till fullt öppet läge.
 • Om spridarna matas med 24 VAC, kontrollera att styrsignalen ligger konstant på 10 VDC.

Kontrollera att kanalzonens konstanttryck ligger på avsedd nivå (t.ex. mellan 30 och 50 Pa).

Om kanalzonens tryck är för lågt och tryckstyrningsspjället är fullt öppet, kan du antingen höja börvärdet för tilluftsfläktens tryck eller justera MSM-donet i Halton TRI/V-anslutningslådan.

Differenstrycket över spjället måste vara tillräckligt stort vid drift (t.ex. 30 Pa eller mer).
 

Injustering

Luftflödet i den aktiva spridaren mäts och injusteras med hjälp av MSM-modulen inne i Halton TRI/V-anslutningslådan.

Sätt fast mätinstrumentet på mätrören i Halton TRI/V-anslutningslådan och beräkna luftflödet med hjälp av avläst tryckskillnad och koefficienten k.

qv  beräknat luftflöde [l/s]
k  koefficienten k i tabellen
Δpm   uppmätt tryck [Pa]
 

NS k factor
160 15.9
200 26.2
250 44.5

Om luftflödet i den aktiva spridaren är för stort, ändra på MSM-spjället i Halton TRI/V-anslutningslådan så att spjället stänger mer. Om maximalt luftflöde inte kan uppnås när MSM är fullt öppet, måste trycket i kanalzonen höjas.

Mininum luftflöde är fabriksinställt. Det kan ökas genom att man öppnar skruven i mitten på styrkonen.
 

Service

Öppna spridardelen och ta bort den perforerade plåten i anslutningsstosen. Ta bort styrkonen helt och hållet.

Lossa på de två skruvar som håller motorenheten på Halton VHD-stommen och lämna den hängande på vajern.
Dra ut injusteringsspjället MSM genom Halton TRI/V-stosen håll i stommen inte i mätslangarna eller injusteringsvredet.
Rengör delarna med en fuktig trasa istället för att sänka ner dem i vatten.

Återmontera delarna i omvänd ordning.
 

Specifikation

Den aktiva spridaren tillverkas av lackerat stål med vit standardfärg (RAL 9003).

Tilluften förs in i rummet genom sidospringorna och den perforerade frontplåten, vilket ger en god inblandning. Utblåsningshastigheten från spridaren ska vara konstant över hela luftflödesområdet.

Spridaren ansluts till en lämplig anslutningslåda utrustad med ett mät- och injusteringsspjäll.
Spridaren förses med gummipackning som tätar mot anslutningslådan.
 

Produktkod

VHD-D, CO-ZT

  D = Diameter på kanalanslutning
    160, 200, 250
 

Specialutförande och tillbehör

  CO = Färg
  SW  Vit (RAL 9003)
   X    Specialfärg

ZT= Tailored product
         N        No
         Y        Yes (ETO)
 

Tillbehörsprodukter

   TRI/V  Anslutningslåda
 

Kodexempel

         VHD-160, CO=SW, ZT=N
 

Downloads

Privat: Halton VHD – VAV diffuser
Data
en
VHD Pyöreä VAV-hajottaja vedottomaan ilmanvaihtoon draught free installation
Data
fi
Halton VHD – Diffuseur avec façade en tôle perforée circulaire
Data
fr
VHD Cirkulär aktiv spriadare
Data
se
VHD Circular VAV diffuser for draught free installation
Data
de
Halton VHD - fr
Datasheet
fr_FR
706.43 KB
 • Hidden
 • Max filstorlek: 128 MB.

Search