Skip to content

Haltonstiftelsen är en välgörenhetsorganisation med målet att förbättra inomhusmiljökvalitet.

Nej
geografiska begränsningar
175 000 USD
beviljade bidrag
Fleråriga
bidrag tillgängliga
  • Om Haltonstiftelsen
  • Vem kan ansöka
  • Hur man ansöker
  • Bidrag beviljas
  • Vittnesmål
  • Kontakta oss
  • Ansök idag
Halton Foundation focuses on indoor air quality

Haltonstiftelsen arbetar utan geografiska begränsningar

Haltonstiftelsen är en välgörenhetsorganisation med målet att förbättra inomhusmiljökvalitet. Bidrag beviljas vanligtvis till ideella organisationer som forskar och utvecklar system som förbättrar människors välbefinnande i inomhusmiljöer.

Kontakt oss