Hoppa till innehåll

Product / HFS

Halton HFS – Konstanttryckspjäll för statiska system

Cirkulärt spjäll som i kombination med mätdon MSS erhåller konstant tryck i kanal.

Request a Quote

Översikt

Terminated as of 1st December 2021
-> replaced with Halton Max One Circular (MOC)

 • Styrning av kanaltryck
 • Styrspjället för statiskt tryck, HFS, används i kombination med mätdonet för statiskt tryck, MSS, så att önskat konstant kanaltryck upprätthålls.
 • Cirkulär kanalanslutning med inbyggda gummipackningar
 • Avstängningsfunktion kan erhållas med täthetsklass 4 enligt EN 1751
 • Höljets täthetsklass: EN 1751, klass 4
 • Tillverkat i förzinkat stål

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell med förlängd motorhylla medger isoleringsarbeten på plats
 • Modell med utvändig isolering samt täckt av ett metallhölje
 • Inbyggt flödesmätdon (manuell eller med 0…10 V utsignal) som tillbehör
 • Flera modeller på ljuddämpare

Vikt och dimensioner

HFS/G NA

NS L L1 ØD
200 145 70 199
250 145 70 249
315 145 70 314
400 245 175 399
500 245 175 499

 Vikt (kg)

NS kg
200 2,36
250 2,74
315 3,35
400 4,58
500 6,14

HFD/E – NA, modell med

NS L L1 ØD
200 145 70 199
250 145 70 249
315 145 70 314
400 245 175 399
500 245 175 499

HFS/G A, modell med manuell luftflödesmätning

NS L L1 ØD
200 470 398 199
250 470 398 249
315 470 398 314
400 625 553 399
500 625 553 499

HFS/G B, modell med luftflödesmätdon (0…10 V)

NS L L1 ØD
200 470 398 199
250 470 398 249
315 470 398 314
400 625 553 399
500 625 553 499

HFS/I A, med isolering och manuell luftflödesmätning

NS L L1 ØD
200 465 393 199
250 465 393 249
315 465 393 314
400 675 603 399
500 675 603 499

HFS/I B, modell med luftflödesmätdon (0…10 V)

NS L L1 ØD
200 465 393 199
250 465 393 249
315 465 393 314
400 675 603 399
500 675 603 499

Material

KOMPONENT MATERIAL ANMÄRKNING
Hölje Förzinkat stål
Spjällblad Förzinkat stål
Axel Zinkbelagt stål
Lager Plast
Spjällbladspackning EPDM-gummi
Kanalpackning 1C-polyuretanhybrid
Mätsond Aluminium
Utvändig isolering Mineralull Modell HFS/I
Extrahölje Förzinkat stål Modell HFS/I

Kanalanslutningspackningarna är fastvulkade i höljet.

Funktion

Via spjället för styrning av statiskt tryck, HFS, upprätthålls önskat konstant kanaltryck baserat på en mätsignal från MSS-donet (0…10 V=).

HFS-funktioner

 • För tillufts- och frånluftsinstallationer
 • Komplett avstängningsfunktion
 • Börvärdesinställning för statiskt tryck 0…1000 Pa (se MSS-specifikationerna).
 • Maximalt differenstryck över spjället är 500 Pa
 • Driftsområde: omgivningstemperatur 0 till 50 ºC
 • Omgivande relativ luftfuktighet < 95 %, icke-kondenserande

Optimal och stabil drift garanteras genom att välja mätdonet för statiskt tryck, MSS. Givna säkerhetsavstånd tillämpas. Använd inga andra tryckmätningsenheter för att säkerställa korrekt styrnoggrannhet.

I MSS finns flera tryckmätningsområden, 0…100 Pa, 0…200 Pa (standard), 0…500 Pa och 0…1000 Pa.

Luftflödesmätning kan göras manuellt med hjälp av modell HFS-A och manometer.

I modell HFS-B fås det verkliga luftflödet som en signal på 0…10 V= eller 2…10 V=.
I styrspjället HFS finns en tryckkontrollenhet (PC), som styr spjällmotorn (FG) baserat på reglersignalen från MSS-tryckmätdon (PE) så att börvärdet uppfylls.

Produktmodeller

Stryspjället för statiskt tryck, HFS, finns i många versioner.

Bladpackningen gör att spjället är lufttätt i stängt läge och den utvändiga isoleringen dämpar ljudtransmissionen till utrymmet och reducerar värmeöverföringen. Isoleringsmodellen täcks av ett metallhölje

MODELL FUNKTION TÄTHET
HFS/G NA Styrning av statiskt tryck med bladpackning EN 1751,
klass 4 och C
HFS/E NA Styrning av statiskt tryck med förlängd ställdonshylla som medger
isoleringsarbete på plats
EN 1751,
klass 4 och C
HFS/G A Styrning av statiskt tryck och manuell luftflödesmätningsenhet
med bladpackning
EN 1751,
klass 4 och C
HFS/I A Styrning av statiskt tryck och manuell luftflödesmätningsenhet
med bladpackning och 50 mm isolering
EN 1751,
klass 4 och C
HFS/G B Styrning av statiskt tryck med luftflödesmätenhet (ut
signal 0…10 V=) och bladpackning
EN 1751,
klass 4 och C
HFS/I B Styrning av statiskt tryck med luftflödesmätenhet (ut
signal 0…10 V=), bladpackning och 50 mm isolering
EN1751,
klass 4 och C

I styrspjället HFS finns en tryckkontrollenhet (PC), som styr spjällmotorn (FG) baserat på reglersignalen från MSS-tryckmätdonet (PE) så att börvärdet uppfylls.

Tryckstyrningsspjäll med manuell luftflödesmätning

Alla HFS-modeller är försedda med tryckstyrningsenhet Belimo VRP-STP och motor NM24A-V (CU=EP). I modell HFS/S-D-B finns ett inbyggt flödesmätdon (MSD) och en analog signaltransmitter för uppmätt flöde.

Börvärdet kan justeras lokalt med hjälp av en börvärdespotentiometer eller på avstånd med hjälp av en 2-10V= signal.
Se tekniska data för MSS och MSD från HIT-avsnittet för ifrågavarande typer.

Ljuddämpare

LJUDDÄMPARE (SA)

Det finns ljuddämpare med alternativa utloppsdiametrar och mineralull (MW) eller polyesterfiber (PEF) som ljuddämningsmaterial. De är 600 mm eller 1000 mm långa. Som alternativ kan ljuddämparen förses med en rens- och inspektionslucka.

H1…H8 Ljuddämpare utan renslucka
H11…H18 Ljuddämpare med renslucka
Anslutningen (D1) är av invändig typ för direktanslutning till tryckstyrningsspjället HFS. Kanalanslutningen (D2) är av utvändig typ och i spjällstorlek eller en storlek större. Den tekniska informationen baseras på den större kanalanslutningen (D2).

DIAMETER
D1<= D2
MATERIAL LÄNGD
mm
RENSLUCKA
H1 D1 = D2 MW 600 Nej
H2 D1 = D2 MW 1000 Nej
H3 D1 = D2 PEF 600 Nej
H4 D1 = D2 PEF 1000 Nej
H5 D1 < D2 MW 600 Nej
H6 D1 < D2 MW 1000 Nej
H7 D1 < D2 PEF 600 Nej
H8 D1 < D2 PEF 1000 Nej
H11 D1 = D2 MW 600 Ja
H12 D1 = D2 MW 1000 Ja
H13 D1 = D2 PEF 600 Ja
H14 D1 = D2 PEF 1000 Ja
H15 D1 < D2 MW 600 Ja
H16 D1 < D2 MW 1000 Ja
H17 D1 < D2 PEF 600 Ja
H18 D1 < D2 PEF 1000 Ja

På bilden ovan visas en tilluftsinstallation. I en frånluftsinstallation är luftflödesriktningen omvänd dvs. från D2 till D1.

D1/D2 D1/D2 Nominell
längd
L
mm
L2
mm
W
mm
H
mm
MW
Vikt
kg
PEF
Vikt
kg
160/160 125/160 600 626 22 282 214 6.5 5.7
1000 1036 22 282 214 9.8 8.6
200/200 160/200 600 626 22 341 254 8.2 7.2
1000 1036 22 341 254 12.3 10.7
250/250 200/250 600 626 32 392 304 10.0 8.8
1000 1036 32 392 304 14.8 12.8
315/315 250/315 600 626 32 458 369 12.3 10.7
1000 1036 32 458 369 18.0 15.4
400/400 315/400 600 626 57 519 455 18.9 16.9
1000 1036 57 519 455 27.6 24.1
500/500 400/500 600 626 57 702 555 28.6 24.2
1000 1036 57 702 555 39.1 36.1
500/630 600 626 67 832 685 32.3 28.4
1000 1036 67 832 685 50.3 43.8

Material, mineralull (MW), frekvensband (Hz)

L = 600 L = 1000
D2 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
160 8 10 13 25 37 39 28 20 9 12 21 35 44 50 46 30
200 9 15 13 22 33 34 25 17 9 11 21 36 45 50 33 19
250 6 7 11 18 27 27 18 14 8 9 19 29 41 40 21 16
315 5 5 11 15 19 15 12 8 7 7 18 25 38 28 18 12
400 3 2 9 14 20 15 9 7 4 6 15 22 34 22 13 12
500 4 6 7 10 15 11 8 5 5 8 13 28 44 40 25 18
630 2 3 8 17 25 20 16 12 4 6 16 22 27 22 19 11

Material, polyesterfiber (PEF), frekvensband (Hz)

L = 600 L = 1000
D2 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k 63 125 250 500 1k 2k 4k 8k
160 8 10 12 17 30 24 26 20 12 13 17 25 37 40 39 30
200 6 8 10 18 28 26 23 17 9 12 17 28 40 41 34 23
250 6 7 9 16 22 22 18 12 9 10 15 24 34 36 27 19
315 5 6 10 17 20 17 13 8 8 10 15 25 31 28 20 13
400 2 3 8 11 17 13 8 6 4 6 12 19 27 21 11 10
500 4 6 7 10 14 11 8 5 5 8 10 17 24 19 10 9
630 2 3 6 9 12 10 7 5 4 6 9 14 21 17 10 9

Installation

 Säkerhetsavstånd

Installera donet i kanalsystemet på sådant sätt att luftflödesriktningen genom donet överenstämmer med pilen på donets hölje.
Ta rekommenderade säkerhetsavstånd i beaktande när du installerar tryckstyrningsspjället så att korrekt och stabil styrning uppnås.
Minsta säkerhetsavstånd för alla HFS-modeller

Böj                                                         T-avgrening, tilluft

T-avgrening, frånluft                                         Ljuddämpare

Mätdonet för statiskt tryck, MSS, installeras på lämpligt ställe i kanalsystemet. Vanligtvis är detta i ¾ av till- och frånluftskanallängden. Dessutom måste säkerhetsavstånd före MSS-donet beaktas.

Min. säkerhetsavstånd mellan HFS och MSS


Tilluft


Frånluft

Kabeldragning

Kabeldragning utförs enligt gällande bestämmelser och av behöriga tekniker. För strömtillförsel i alla styralternativ måste en säkerhetsisolerad transformator användas.
Skyddsklass

 • Spjällmotor NM24A-V: IP54
 • Tryckstyrningsenhet VRP-STP: IP40
 • Flödestyrningsenhet VRD3: IP40

Anvisningarna för kabeldragning visas för följande fall:

1 A HFS; CU=EP Konstanthållning av zontryck, lokal börvärdesinställning
1 B HFS; CU=EP Konstanthållning av zontryck, fjärrinställning av börvärde
1 C HFS; CU=EP Dominerande styrningar

2 A.   HFS-B; CU=EP Konstanthållning av zontryck med flödesmätdon

Styrenhet
CU      Beskrivning                              Anmärkning
EP       Belimo VRD2 + NM24A-V      10 Nm

MODELL KABELSTORLEK
HFS/x-NA, HFS/x-A 8.1 VA
HFS/x-B 11.6 VA

1. HFS; CU=ES – styrning av kanaltryck

1.A. Vanligt börvärde för lokal inställning av kanaltryck.

 

1.B. Utvändig börvärdesinställning

1. HFS; CU=ES – styrning av kanaltryck med dominerande styrningar

DOMINERANDE A B
STÄNGD Av
Tryck
styrning
Av Av
ÖPPEN Av

1.C. Styrning av kanaltryck med dominerande styrningar
KOD BESKRIVNING
Halton  Levereras av Halton
3rd party Annan leverantör
1 (^) 24 V~ systemnolla
2 (~) 24 V~ fas
3 (w1) 2…10 V= Styrsignal
5 (U5) 2…10 V= Ärvärdessignal för luftflödet
6 y ingång för tvångsstyrning
7 z ingång för tvångsstyrning
*) Fabriksinstallerad bygel 2-4 för potentiometerbörvärde; avlägsnas om ingång w1 med 2…10 V= används.
**) Diod 1N 4007

2. HFS-B; CU=EP – styrning av kanaltryck med luftflödesmätdon

2.A. Stryning av kanaltryck med luftflödesmätning

KOD BESKRIVNING

Halton  Levereras av Halton
3rd party Annan leverantör
1 (^) 24 V~ systemnolla
2 (~) 24 V~ fas
3 (w1) 2…10 V= Styrsignal
5 (U5) 2…10 V= Ärvärdessignal för luftflödet
6 y ingång för tvångsstyrning
7 z ingång för tvångsstyrning
*) Fabriksinstallerad bygel 2-4 för potentiometerbörvärde; avlägsnas om ingång w1 med 2…10 V= används.
**) Diod 1N 4007
VRD3 luftflödesmätning
1 (^) 24 V~ systemnolla
2 (~) 24 V~ fas
5 (U5) 2…10 V= ärvärdessignal för tryck (verkligt luftflöde)

Den utgående signalen 5 (U5) kan användas för att styra ett eventuellt frånluftsflödesspjäll.
Anslutning av trycktransmitter mellan HFS och MSS

Anslutningskabel mellan HFS och MSS

Längden på kabeln för tryckmätenheten MSS, som hör till HFS, är 0,7 m. Erforderlig förlängningskabel levereras av annan leverantör.

Kod Kabel
1  24 V~ fas
2   systemnolla
3  0…10 V= styrsignal

Driftsättning

Inställning av kanaltryck

Tryckstyrningsenheten har en potentiometer för börvärdesinställning av trycket.

Lokal inställning

I tryckstyrningsenheten VRP-STP ingår en potentiometer för inställning av börvärdet för trycket (område: 30…100% av valt tryckområde för valt MSS-don).

Exempel:

 • Erforderligt börvärde för konstant tryck är 120 Pa
 • Välj tryckområde 0…200 Pa i MSS
 • Ställ in börvärdespotentiometern Dp% på 60% (=120 Pa / 200 Pa)
       

Fjärrinställning

Börvärdet kan ställas in externt från byggnadens styrsystem, lufttrycksområde 0-100% motsvarande styrsignalsområde 2-10 V=. Potentiometern för lokal börvärdesinställning ska stå på 100%.

Definition av uppmätt kanaltryck

Det verkligt uppmätta statiska trycket kan definieras av ärvärdessignalen från styrenheten (U5).

SIGNAL FORMEL TRYCKTRANSMITTEROMRÅDE
2…10 V= Pst = 100 Pa * (U5-2) / 8 100 Pa
Pst = 200 Pa * (U5-2) / 8 200 Pa
Pst = 500 Pa * (U5-2) / 8 500 Pa
Pst = 1000 Pa * (U5-2) / 8 1000 Pa
 [*DIB:HFS200;L;80;0]  [*DIB:HFS1000;L;80;0]

[*WMF:qv_hfl;L;30;10] [*TABLE:1;3.5;L;L

D k
200 27.8
250 43.98
315 72.3
400 127.0
500 200

Det verkliga statiska kanaltrycket kan även avläsas i bilden:

Statiskt tryck och utsignal
A = Trycktransmitterområde 0…100 Pa
B = Trycktransmitterområde 0…200 Pa

Statiskt tryck och utsignal
A = Trycktransmitterområde 0…500 Pa
B = Trycktransmitterområde 0…1000 Pa

Definition av uppmätt luftflöde

I modell HFS/ A kan luftflödet definieras manuellt med hjälp av ett inbyggt luftflödesmätdon MSD.

Anslut mätrören till manometern och läs av tryckskillnaden. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan eller genom direkt avläsning i diagrammet.

Koefficienten k

D k
200 27.8
250 43.98
315 72.3
400 127.0
500 200

I modell HFS/ B kan luftflödet definieras med hjälp av ett inbyggt luftflödesmätdon ( MSD + VRD3). Det verkligt uppmätta luftflödet (qv) kan definieras av styrenhetens ärvärdessignal (U5) och det nominella luftflödet (qv_nom) av luftflödesmätdonet (VRD3).

SIGNAL FORMEL STYRENHETSTYP
OCH LÄGE
TERMINALER
SYSTEM
NEUTRAL
TERMINALER
SIGNAL
0…10 V= qv = qv_nom * U5 / 10 HFS / B
Läge 0 … 10 V
1 (GND) 5 (U5)

2…10 V=

qv = qv_nom * (U5-2) / 8 HFS / B
Läge 2 … 10 V
1 (GND) 5 (U5)

Nominella luftflöden i HFS visas i tabellen nedan.

NS qv_nominell
200 340 l/s (1226 m3/h)
250 538 l/s (1936 m3/h)
315 885 l/s (3188 m3/h)
400 1555 l/s (5600 m3/h)
500 2449 l/s (8818 m3/h)

Specifikation

Styrspjället för statiskt tryck tillverkas i förzinkat stål. En extra sond för luftflödesmätning utförs i aluminium.

Styrspjällets täthet i stängt läge ska motsvara klass 4 i standarden EN1751 och höljets täthet klass 4 i EN1751.
Kanalanslutningarna ska innefatta inbyggda lufttäta gummipackningar.

I spjället ska anordningar för mätning (tillval) och styrning av luftflödet samt en spjällmotor ingå. Spjället ska användas tillsammans med tryckmätdonet MSS.

Spjället förses med ljuddämpare för att klara rummets ljudnivåkrav. Som tillval kan ljuddämparen förses med en rens- och inspektionslucka.

Produktkod

HFS/S-D-MU

  S = Konstruktion
G Standardenhet med spjällbladspackning
E Standardenhet med spjällbladspackning och utsträckt motorhylla (för isoleringsarbeten på plats)
I Enhet med spjällbladspackning och 50 mm isolering (endast för modellerna MU=A eller MU=B)

  D = Kanalanslutningsstorlek
200, 250, 315, 400, 500

MU= Mätenhet
NA Ej angivet

A Luftflödesmätdon MSD (manuell)
B Luftflödesmätdon MSD+VRD3, elektrisk (0…10V)

Special och tillbehör

CU = Styrenhet
EP VRP-STP+NM24A-V

SA = Ljuddämpare, anslutningsstorlekar
NA Ej angivet
H1 L = 600 mm; Utlopp = inlopp; Mineralull
H2 L = 1 000 mm; Utlopp = inlopp; Mineralull
H3 L = 600 mm; Utlopp = inlopp; Polyesterfiber
H4 L = 1 mm; Utlopp = inlopp; Polyesterfiber
H5 L = 600 mm; Utlopp > inlopp; Mineralull
H6 L = 1 000 mm; Utlopp > inlopp; Mineralull
H7 L = 600 mm; Utlopp > inlopp; Polyesterfiber
H8 L = 1 mm; Utlopp > inlopp; Polyesterfiber
H11 L = 600 mm; Utlopp = inlopp; Mineralull; Renslucka
H12 L = 1 000 mm; Utlopp = inlopp; Mineralull; Renslucka
H13 L = 600 mm; Utlopp = inlopp; Polyesterfiber; Renslucka
H14 L = 1 mm; Utlopp = inlopp; Polyesterfiber; Renslucka
H15 L = 600 mm; Utlopp > inlopp; Mineralull; Renslucka
H16 L = 1 000 mm; Utlopp > inlopp; Mineralull; Renslucka
H17 L = 600 mm; Utlopp > inlopp; Polyesterfiber; Renslucka
H18 L = 1 mm; Utlopp > inlopp; Polyesterfiber; Renslucka

Exempel på kod

HFS/G-200-B, CU=EP, SA=NA

Downloads

 • Privat: Halton HFS – Static pressure control damper

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton HFS – Staattisen paineen säädin

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton HFS – Régulateur de pression statique

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton HFS – Konstanttryckspjäll för statiska system

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton HFS – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.