Hoppa till innehåll

Product / LFU

LFU Laminär flödesenhet från tak

Okontrollerat drag kan fullständigt förstöra kåpors och ventilerade kökstaks infångnings- och kvarhållningsförmåga. När innertaksenheter för laminär strömning är korrekt utformade slipper köksområdet drag. De bidrar direkt till minskningen av frånluftsvolymer samtidigt som de förbättrar arbetsförhållandena.

Jämfört med enheter som installerats direkt i zonen som är i drift utgör LFU laminära flödesenheter den bästa kompromissen mellan anblåsningsytan och kökets tilluftskapacitet.

Request a Quote

Haltons LFU LAMINÄR FLÖDESENHET Fördelar

 • Bättre kompromiss mellan anblåsningsområdet, nivån på energibesparingarna och personalens komfort.
 • Kombination med Capture Jet™-tekniken och LFU Laminär flödesenhet minskar tilluftsflödena:
  – Med upp till 15 % för ventilerade innertak;
  – Med upp till 35% för kåpor.
 • Värmebelastningar som överförs till zonen som är i drift minskar med upp till 40 %.
 • • Temperaturminskning med upp till 15 % (i zonen som är i drift).
 • Mycket mindre drag i zonen som är i drift leder till:
  – en bättre infångning av värmeplymerna som genereras av köksutrustningen;
  – bättre komfort för kökspersonalen.
 • Lägre ljudnivåer.
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 128 MB.