Hyppää sisältöön
Safe return to the office, pandemonium

Turvallinen paluu – lisääntynyt ilmanvaihto

Tuoreen ilman määrä vaikuttaa merkittävästi tartuntariskiin. On olemassa useita tutkimuksia sen todistamiseksi ja vain muutama tapa saada se toimimaan käytännössä

Vuodesta 2003 ( https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7134636/ ) ja vahvistettu jälleen vuonna 2005 ( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15737151/ ) ensimmäinen SARS (2003) tunnistettiin ja on olemassa yleinen käsitys siitä, että puuttuvalla tai huonolla ilmanvaihdolla on suuri vaikutus virusten leviämiseen suljetuissa tiloissa.

Tätä tutkittiin edelleen, ja useiden vuosien mallinnuksen ja testauksen jälkeen vuonna 2016 toinen tutkimus totesi, että ilmanvaihtonopeuden lisääminen voi olla yhtä tehokas tapa estää influenssapandemian leviäminen ilmassa olevien pisaroiden kautta kuin maskien pitäminen potilaita varten, eristäytyminen ja rokottaminen ( https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27351145/ )

Vaikutus ilmanvaihtojärjestelmän suunnitteluun:

Periaatteessa raikas ilma on pakollista, jotta ihmiset voisivat hengittää ja pysyä elossa rakennusten sisätiloissa. Kaikille rakennuksille on pakko tarjota ilmanvaihto luonnollisella tai mekaanisella tavalla. Ulkoilma, erityisesti sen määrä neliömetriä tai henkilöä kohden, vaikuttaa suoraan ilmassa olevien epäpuhtauksien tiheyteen ja ajanjaksoon, jolloin poistoilmajärjestelmä poistaa epäpuhtaudet rakennuksen ulkopuolelle.

Siksi ulkona olevan, patogeenittömän raikkaan ilman määrän lisääminen hengitykseen on niin tärkeää ristikontaminaation riskin ehkäisemiseksi.

Pelkästään ulkoilmalla toimiva jäähdytysjärjestelmä on erittäin kallis investointi (suuret ilmastointilaitteet, erittäin suuret ilmastointikanavat, monet päätelaitteet ilman toimittamiseen), ottaen huomioon myös sähkön käyttökustannukset sekä suodattimien vaihto- ja korjauskustannukset pitkittyneen käytön ja suurikokoisten yksiköiden vuoksi.

Hyvä kompromissi jatkuvan ilman syötön jäähdytysjärjestelmään on tarpeenmukainen ilmanvaihtojärjestelmä, joka voi merkittävästi vähentää projektia varten suunniteltua raitisilman tarvetta.

Eräässä tutkimuksessa todettiin, että tyypillisesti toimistorakennuksessa tilankäyttö vaihtelee keskimäärin 50 % kaikista vuokratuista työtiloista. Tai toisin sanoen 50 % työpöydistä on tyhjiä

Halton Vario valvoo tilojen käyttöastetta ja toimittaa ilmaa vain tiloihin, joita sillä hetkellä käytetään. Aktiivisilla päätelaitteilla (hajottimet ja ilmastointipalkit) voimme jatkuvasti erottaa rakennuksen tiloihin tarvittavan ilmamäärän.

Järjestelmä toimii kolmella tasolla: huone, vyöhyke ja rakennus. Kullakin tasolla ilmamäärää seurataan ja optimoidaan tuottamaan raitisilmaa tarpeen mukaan ja minimoimaan ilmanvaihtojärjestelmän käyttökustannukset.

Pandemia-aikana voimme säätää järjestelmän siten, että Halton Vario voi ilmanvaihdon käyttökustannusten säästämisen sijasta tarjota kaiken käytettävissä olevan ilman työntekijöille, jotka ovat paikalla. Tämä ylimääräinen ulkoilma ehkäisee hengitysilman epäpuhtauksia entisestään.

Toinen pandemiaoperoinnin aikana käytettävä toiminto on ”yöhuuhtelu”, joka mahdollistaa suuren ilmamäärän syöttämisen ja poistamisen yhdelle vyöhykkeelle tai kerrokselle. Halton Varion käyttämän kolmen tason ohjauksen ansiosta, voimme käyttää ilmankäsittelykoneen täyttä potentiaalia ilman syöttämiseen hyvin rajoitetulle alueelle tietyllä vyöhykkeellä, kun taas muut vyöhykkeet ovat kiinni ja odottavat ilmanpuhdistusta ohjelmoidun aikataulun mukaisesti.

Search