Skip to content
Rectangular airflow measurement unit
Rectangular airflow measurement unit

MSA Rektangulärt mätdon

Rektangulärt mätdon med bra mätnoggrannhet.

Översikt

  • Mätningen baseras på den tryckskillnad som luftflödet orsakar i mätsonderna
  • Mycket hög mätnogrannhet
  • Mätsonderna kan tas bort för rengöring
  • Tillverkat i galvaniserad stål
  • Höljets täthetsklass är C enligt EN 1751

Dimensioner

 W  H
 100, 150, 200, 250 …1600  100, 150, 200, 250 …1000

Material

 Komponent  Material
 Hölje  Galvaniserad stål
 Mätsondsrör  Aluminium
 Mät rör  PVC- och PP-plast

Funktion

Luften strömmar genom mätkorset som sitter monterat i kanalen.

På grund av luftströmmen uppkommer en tryckskillnad mellan mätsondsrörens främre och bakre del. Motsvarande luftflöde kan beräknas genom att man mäter den medeltrycksskillnad som sonderna känner av.

Installation

Ta hänsyn till de säkerhetsavstånd mellan mätdonet och flödesstörningar (t.ex. böjar, T-stycken) som visas i figurerna nedan för att säkerställa luftflödesmätnoggrannheten.

Den hydrauliska diametern beräknas enligt formeln nedan:
d h = 2x WxH / (W+H)


 

Mätning

Anslut mätslangarna till mätuttagen och till en manometer.

Läs av differenstrycket.
Luftflödet beräknas enligt formeln nedan eller genom direkt avläsning i diagrammet.

qv           Beräknat luftflöde [l/s]
k             Koefficienten k (se formeln nedan)
Δpm       Uppmätt differenstryck [Pa]
 

Formel för beräkning av koefficienten k:

K= W (mm) x H (mm) x 0,001054

W          Mätkorsets bredd [mm]
          Mätkorsets höjd [mm]

Service

Mätsondsrören kan tas bort från höljet för rengöring.
Ta först bort mätslangarna och dra därefter ut mätsondsrören ur höljet.

Beskrivningstext

Mätkorsets hölje utförs i galvaniserad stål.
Mätsondsrören utförs i aluminium.

Mätningen baseras på att en dynamisk tryckskillnad uppstår på grund av luftflödet.
Mätfelet i denna metod är mindre än +/-10 % av avläst värde.

Downloads

Halton MSA – Airflow measurement unit
Data
en
MSA Ilmavirran mittausyksikkö suorakaide kanaviin
Data
fi
Halton MSA – Section de mesure rectangulaire
Data
fr
MSA Rektangulärt mätdon
Data
se
Halton MSA - fr
Datasheet
fr_FR
325.80 KB
  • Hidden
  • Max filstorlek: 128 MB.

Search