Hoppa till innehåll

Product / MSS

Halton MSS – Mätdon för mätning av statiskt tryck

Mätdon för tryckmätning av statiskt kanaltryck försedd med LCD-display.  Mätdonet är avsedd att användas tillsammans med Halton HFS konstanttryckhållningsspjäll föt att upprätthålla önskat konstant kanaltryck.

 • Mätdon bestående av ett mätelement och en tryckgivare med LCD-display.
 • Halton MSS är avsedd att användas tillsammans med Halton HFS konstanttryckhållningsspjäll föt att upprätthålla önskat konstant kanaltryck.
Request a Quote

Översikt

 • Hölje med läckageklass C enligt EN 1751
 • Mätdon bestående av ett mätelement och en tryckgivare med LCD-display.
 • Halton MSS är avsedd att användas tillsammans med Halton HFS konstanttryckhållningsspjäll föt att upprätthålla önskat konstant kanaltryck.
 • Justerbart tryckmätningsintervall 0–1000 Pa
 • Noggrann mätning, avvikelse mindre än ± 10 % i normala tilllämpningar.
 • Tryckgivare utrustad med automatisk nollpunktskalibrering för att säkerställa kontinuerlig noggrannhet.
 • Kanalstosar med inbyggd packning.
 • Duct spigots have integrated rubber gaskets.
 • Finns i storlekar Ø200 till Ø 500

Dimensioner och vikt

NS L ØD
200 142 199
250 142 249
315 142 314
400 195 399
500 195 499

Vikt

NS kg
200 0,9
250 1,1
315 1,3
400 2,3
500 2,9

Material

 

  Del   Material  Anmäkning
  Hölje   Galvaniserat stål
  Mätrör   Silikon
  Mätuttag   Polyurethan
  Packning   1C-polyurethanhybrid
  LCD-display   Polykarbonate   IP54

Packningarna är vulkaniserade i höljet.

Funktion

Det statiska kanaltrycket fastställs noggrant med hjälp av flerpunktsmätning. Det statiska trycket mäts mellan mätfliken Halton MSS och referensurymmet i mätuttaget. Trycket i referensutrymmet återspeglar lufttrycket i utrymmena i ventilationssystemets driftområde (se avsnittet Installation).

Halton MSS innehåller en givare för mätning av statiskt tryck med en digital display som visar det aktuella trycket. Det uppmätta värdet överförs med hjälp av en 0 till 10 V signal.

Halton MSS tryckmätningsdon, delar:
A     Tryckmätningskammare
B     Anslutningspunkter för tryckmätningsrör
C     Strömförsörjning och utgångssignal.

Kontinuerlig noggrannhet säkerställs genom automatisk nollpunktskalibrering av tryckgivaren. Ingen manuell omkalibrering behövs under normala driftförhållanden.

Installation

Mätdonet för mätning av statiskt tryck måste installeras i ett utrymme där omgivningstemperaturen är mellan 0 och 45 °C

Säkerhetsavstånd vid kanalinstallation

För att säkerställa noggrannheten i mätningen av kanalens statiska tryck måste säkerhetsavstånden mellan mätdonet och störningar i flödet (t.ex. böjar, T-förgreningar) respekteras. Nödvändiga säkerhetsavstånd före och efter olika störningar presenteras i figurerna nedan.

90 graders böj

Förgrening (tilluft)

Förgrening (frånluft)

Säkerhetsavstånd mellan MDC/HFS styrspjäll och MSS

Anslutningar till mätrör

Anslut tryckmätningsröret från donet till givaren, antingen till plus- eller minustapp beroende på frånlufts-/tilluftssystem. Tilluftsanslutning är förinställd i fabrik.

Normalt lämnas referenstrycksinloppet (+ för frånluftsinstallation och – för tilluftsinstallation) öppet vid omgivningsluften. Vid behov kan referenstrycket anslutas till inloppet för referenstryck med hjälp av mätrör med diametern Ø 6/4 mm.

Anslutning av mätrör till givaren i tillufts- och frånluftssystem.

Electric connections

1.  Strömförsörjning 24 VAC / 24 VDC
2.  Neutral, 0 V
3.  Utgående signal 0 till 10 VDC, < 2 mA

Strömförsörjning sker med kabel från styrspjället.

Tekniska data för tryckgivaren

Matningsspänning:    22…28 VAC/VDC
Strömförbrukning:     < 1.5 VA  24 VAC, < 1.0 VA  24 VDC

Mätinervall:

 • 0…100   Pa
 • 0…200   Pa (fabriksinställning)
 • 0…500   Pa
 • 0…1000 Pa
 • 0…2500 Pa (får inte användas med halton MDC eller halton HFS)

Drifttemperatur                                 0 … +45 ºC
Max övertryck                                  25 kPa
Kapsling                                          IP 54, polykarbonat
Dimensioner (bredd x höjd x djup)     115 x 115 x 45 mm

Injustering

Halton MSS innehåller en givare för mätning av statiskt tryck och digital display.
Justerbara tryckmätningsintervall för 0–10 VDC utgångssignal:

 • 0…100    Pa
 • 0…200    Pa (fabriksinställning)
 • 0…500    Pa
 • 0…1000  Pa
 • 0…2500   Pa (får inte användas med Halton MDC eller Halton HFS)

Tryckmätningsintervall ställs in med byglar enligt nedanstående diagram:

Fördröjning
Fördröjning på 2 sek i tryckmätarens utgångssignal är avsedd att användas i Halton MDC/HFS styrspjäll och Halton MSS-tillämpningar.

Mätrör
+ Högre tryck
– Lägre tryck

Mätavvikelser Halton MSS är en funktion av uppmätt statiskt tryck och lufthastighet i ventilationskanalen. Vid ostörda flödesförhållanden är avvikelsen mindre än ± 10% när:

 • Statiskt tryck > 40 Pa och lufthastigheten < 6 m/s
 • Statiskt tryck > 100 Pa och lufthastigheten  < 10 m/s

Kontinuerlig noggrannhet säkerställs genom automatisk nollpunktskalibrering av tryckgivaren. Ingen manuell omkalibrering behövs därför under normala driftförhållanden.

Beskrivningstext

QJJ                      Mätdon för mätning av statiskt kanaltryck

MD..
Fabrikat                     Halton
Typ                             MSS
Utförande                  Med LCD-display
Storlek                        200 – 500mm
Antal

Halton MSS tryckmätare, med automatisk nollpunktskalibrering,
mäter noggrant det statiska tryckfallet (0-1000Pa) som sedan
återförs med en 0-10V signal till ett konstanttryckspjäll
typ Halton HFS.

Höljet till mätdonet ska vara tillverkat av galvaniserat stål.
Mätdonet ska ha inbyggda packningar.
Donet ska ha en inbyggd tryckgivare (0-10 V signal) med display som visar uppmätt värde.

Beställningskod

MSS-D; PT-ZT

D  =  Diameter på kanalanslutning (mm)
200, 250, 315, 400, 500

Andra alternativ och tillbehör

PT = Tryckgivare
P1     HDP-PE
P2     VRU-D3-BAC

ZT = Kundanpassad produkt
N     Nej
Y      Ja (ETO)

Kodexpempel

MSS-200, PT=P1, ZT=N

Downloads

 • Halton MSS – Static pressure measurement unit

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton MSS – Staattisen paineen mittausyksikkö

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton MSS – Section de mesure circulaire

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton MSS – Mätdon för mätning av statiskt tryck

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton MSS – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.