Skip to content
Circular airflow management unit
Circular airflow management unit

Halton MSD – Cirkulärt mätdon

Cirkulärt mätdon med bra mätnogrannhet och flödesregulator som tillval.

  • Luftflödesmätkors baserat på den tryckskillnad som mätsondsrören ger upphov till
  • Mycket hög mätnogrannhet

Översikt

  • Luftflödesmätkors baserat på den tryckskillnad som mätsondsrören ger upphov till
  • Mycket hög mätnogrannhet
  • Höljets täthetsklass är C enligt EN 1751
  • In- och utloppsstosar med inbyggda gummipackningar

Dimensioner

NS L L1 ØD
100 142 75 99
125 142 75 124
160 142 75 159
200 142 75 199
250 142 75 249
315 142 75 314
400 195 125 399
500 195 125 499

Vikt (kg)

NS  MSD
(MU=NA)
100 0.28
125 0.40
160 0.46
200 0.57
250 0.70
315 0.87
400 1.11
500 1.40

Material

Komponent Material
Hölje Galvaniserad stål
Mätrör PVC- och PP-plast
Mätsondsrör Aluminium
Yttre packningar MS-polymer

Funktion

Luftflödet i kanalen ger upphov till en tryckskillnad mellan de främre och bakre mätrören.

De två mätrörsuppsättningarna korsar varandra och har systematisk perforering för avkänning av genomsnittstryck. Luftflödet är proportionellt mot kvadratroten av tryckskillnaden.

Installation

Montera mätkorset i det läge som bestäms av mätuttagens riktning i förhållande till förekommande flödesstörning. I figurerna nedan framgår rekommenderade lägen.

Ta hänsyn till de säkerhetsavstånd mellan mätkorset och flödesstörningar (t.ex. böjar, T-stycken) som visas i figurerna nedan för att säkerställa luftflödesmätnoggrannheten.

Denna ökar normalt med avståndet från störningskällan.

Mätsondsrören kan tas bort från höljet för rengöring. Ta först bort mätrören och dra därefter ut dem ur höljet.

Injusterning

Anslut mätrören till manometern och läs av tryckskillnaden. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan eller genom direkt avläsning i diagrammet.

NS k factor
100 5.7
125 9.4
160 17.2
200 27.8
250 43.9
315 72.3
400 127.0
500 200.0

Nominella luftflöden i Halton MSD visas i tabellen.

NS qv_nom
100 70 l/s (252 m3/h)
125 115 l/s (414 m3/h)
160 210 l/s (756 m3/h)
200 340 l/s (1224 m3/h)
250 538 l/s (1937 m3/h)
315 885 l/s (3186 m3/h)
400 1555 l/s (5598 m3/h)
500 2449 l/s (8816 m3/h)

Beskrivningstext

Mätkorsets hölje utförs i galvaniserad stål.

Mätsondsrören utförs i aluminium.

Mätkorset har inbyggda packningar.

Beställningskod

MSD/D, MU-PT-ZT

D = Kanalanslutning (mm)
100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500

Andra alternativ och tillbehör

PT = Tryckgivare
NA    Inte monterad
P1     HDP-PE
P2     VRU-D3-BAC

ZT  = Kundanpassad produkt
N       Nej
Y       Ja (ETO)

Kodexempel

MSD/100, PT=P1, ZT=N

Downloads

Halton MSD – Airflow measurement unit
Data
en
Halton MSD – Ilmavirran mittausyksikkö
Data
fi
Halton MSD – Section de mesure circulaire
Data
fr
Halton MSD – Cirkulärt mätdon
Data
se
Halton MSD – Volumenstrommesseinheit
Data
de
Halton MSD - fr
Datasheet
fr_FR
688.06 KB
  • Hidden
  • Max filstorlek: 128 MB.

Search