Skip to content
RAH recirculating unit for ductless kitchen hoods
RAH recirculating unit for ductless kitchen hoods
RAH recirculating unit for ductless kitchen hoods

RAH För all elektrisk matlagningsutrustning

RAH återcirkulerande ventilationsaggregat erbjuder flexibilitet och unika möjligheter för storköksdrift.

Vår patenterade filterteknik och fristående system skapar nya layoutmöjligheter, underlättar utvidgning av menyutbudet och skapar nya uthyrningsmöjligheter för fastighetsägare.
RAH kräver inga ventilationskanaler ut ur byggnaden, minskar brandrisken avsevärt, förenklar underhåll och gör det möjligt att etablera kök i tidigare omöjliga utrymmen.

RecoAir by Halton - Aggregatets fördelar

Inget krav på ventilationskanaler ut ur byggnaden!

RAH erbjuder flexibilitet och unika möjligheter för storköksdrift världen över.
Idealisk lämpad för t.ex flygplatser och övriga reseknutpunkter. Vår patenterade filterteknik och fristående system skapar nya layoutmöjligheter, underlättar utvidgning av menyutbudet och skapar nya uthyrningsmöjligheter för fastighetsägare. RAH kräver inga ventilationskanaler ut ur byggnaden, minskar brandrisken avsevärt, förenklar underhåll och gör det möjligt att etablera kök i tidigare omöjliga kommersiella utrymmen.

Kostnadseffektiv
• RAH minskar anläggningsinvesteringar. De eliminerar de kostsamma brandklassade frånluftskanalerna och minskar byggkostnaderna. De minskar också installationskostnader och anläggningskrav med sin kompakta design och enkelt montage.
• Traditionella imkanaler kräver regelbunden rengöring.
• I kombination med Haltons Capture Jet ™ -kåpor eller ventilerade kökstak minskas installations- och driftskostnaderna ännu mer. Driftskostnaderna når den lägsta möjliga nivån när även Haltons M.A.R.V.E.L. optimerade luftfördesteknik används.
• RAH är kostnadseffektiva alternativ till traditionella frånluftsaggregat eftersom de inte kräver någon avluft till omgivningen.

Minskad brandrisk
• RAH minskar brandrisken avsevärt genom att ta bort frånluftskanalerna och minska ner fettavlagringar efter enheten.

Luftrening
• Matoset renas och återcirkuleras i byggnaden.

Flexibel placering
• RAH kan placeras i köket eller utanför med fjärrstyrning.
• RAH kan hängas i taket för att frigöra mer golvyta.
• RAH kan enkelt installeras i ett befintligt kök.

REKOMMENDERADE KOMBINATIONER
Teknologier och funktioner integrerade i RAH-enheten kan kombineras med följande tekniker eller produkter för att ytterligare förbättra nivåerna för energieffektivitet, säkerhet, inomhusmiljökvalitet (IEQ) eller utsläppskontroll.

More about Capture Jet™ technology More about M.A.R.V.E.L. technology

 

Downloads

RAH – Reco-Air by Halton – Recirculating kitchen extract unit (CE)
Data
en
RAH – Reco-Air by Halton – Recirculating kitchen extract unit (CE)
Data
fi
RAH – Centrale de recirculation pour cuisines (CE)
Data
fr
RAH För all elektrisk matlagningsutrustning
Data
se
RAH – Reco-Air by Halton – Recirculating kitchen extract unit (CE)
Data
cn
Halton FS RAH RecoAir en
Datasheet
English (en)
2.31 MB
Halton FS RecoAir Brochure en
Brochure
English (en)
2.46 MB
Halton FS RecoAir Brochure sv
Brochure
Svenska (sv)
2.05 MB
Halton FS RAH RecoAir sv
Datasheet
Svenska (sv)
2.20 MB
  • Hidden
  • Max filstorlek: 128 MB.

Search