Skip to content

Övervakning av luftkvaliteten inomhus för havsbaserade vindkraftprojekt

Inomhusklimatet består av inomhusluft och de fysiska faktorer som påverkar luften. Bra inomhusklimat kräver adekvat ventilation och funktionella strukturer. Inomhusklimatfaktorer inkluderar temperatur, fuktighet och luftrörelser samt inomhusluftfaktorer såsom gasföreningar och partikelföroreningar. Inomhusluften är bra om de flesta lokalanvändare är nöjda med kvaliteten och den inte orsakar hälsoproblem.
IAQ är en del av inomhusmiljökvaliteten (IEQ), som inkluderar IAQ samt andra fysiska och psykologiska aspekter av livet inomhus (t.ex. belysning, visuell kvalitet, akustik och termisk komfort).

  • Typiska utmaningar
  • Varför välja Halton?
  • Kontakta oss

Typiska utmaningar. Varför bör inomhusluftkvaliteten övervakas?

Människor i många samhällen tillbringar större delen av sin tid inomhus. I genomsnitt spenderar vi 90 % av vår tid inomhus och var och en av oss behöver 12 000 liter ren luft att andas per dag. Följaktligen har kvaliteten på inomhusmiljön stor inverkan på vårt välbefinnande och vår hälsa.
På Halton anser vi att alla har rätt till hälsosam inomhusluft.
Luftföroreningar inomhus kan orsaka eller förvärra allergi- och irritationssymptom samt lungsjukdomar och ännu allvarligare hälsoproblem.
På senare tid har luftkvalitetsfaktorerna blivit ännu viktigare. Många utrymmen saknar luftkvalitetssensorer för att indikera kvaliteten på inomhusluften. Att sensorerna dessutom mäter luftkvalitetsfaktorerna kan också användas för att verifiera korrekt användning av luftkonditionering. Allt detta kan göras på distans i molnbaserade system.

Halton can provide indoor air quality monitoring for different industries such as cruise ships, ferries, offshore platforms, offshore wind substations and industrial facilities.

Varför välja Halton?

Miljömässigt hållbara designkoncept inkluderar även aspekter relaterade till uppvärmnings-, ventilations- och luftkonditioneringsindustrin (VVS) för tillämpningar inom industriella och boendemiljöer. Ett bland flera överväganden som behandlas är frågan om inomhusluftkvalitet under design- och konstruktionsfaserna under ett projekts livstid.

• Över 50 års erfarenhet av inomhusluftlösningar

Molnbaserad lösning för övervakning av inomhusluftkvaliteten som möjliggör övervakning dygnet runt och dataanalyser

Vår luftkvalitetsmonitor observerar din inomhusluftkvalitet med upp till 8 mått, inklusive både temperatur och fuktighet, vår sensordetektering sträcker sig från damm (PM1, 2,5 och 10) till CO, CO2, O3, NO2, VOC-föreningar som finns inomhus.

Möjligheter till förutsägbart underhåll

Behovsstyrda ventilationslösningar med koldioxidsensorer för att reglera hastigheten dynamiskt, baserat på utsläpp och de faktiska byggnadsanvändarna. Förse människor med högkvalitativ inomhusluft genom energieffektiv ventilation

Kontakta oss!

Vårt team ser fram emot att höra från dig. Ring oss, skicka ett e-postmeddelande eller fyll i formuläret. Vi kommer snart att kontakta dig.

För förfrågningar och offertförfrågning, fråga vår specialist. Vi finns här för dig.

Kontaktformulär

  • Max. file size: 128 MB.

Lösningar för havsbaserad vindkraft

Search