Skip to content
Simulated operation in Halton Kausala Innovation Hub

Halton erbjuder simulerade operationer för att förtesta och verifiera att designat luftflöde är tillräckligt för att uppnå önskad mikrobiell renhet i en operationssal

Antalet luftburna bakteriebärande partiklar i operationssalar betraktas som en indikator på risken för infektioner hos patienten.
Eftersom personalen är den huvudsakliga källan till mikroorganismer inne i operationssalen kan simulerade operationer användas för att definiera utsläpp av mikroorganismer från en person (kallat klädessystemets källstyrka), när antalet människor och luftflödet är kända. Den definierade informationen kan användas för att beräkna det önskade luftflödet i andra operationssalar på samma sjukhus med olika antal personer.
Denna metod rekommenderas också i EN 13795-2:2019-standarden för mätning av källans styrka.
Förutom mikrobiell renhet måste det kontrolleras att mängden luftflöde i operationssalen är tillräcklig för att uppnå önskad återhämtningstid samt den erforderliga kylkapaciteten.
Halton har en fullt fungerande operationssal i Kausala, Finland, där vi redan har genomfört hundra simulerade operationer. På så sätt kan vi hjälpa sjukhuset att välja det säkraste klädsystemet och ventilationslösningen.

Läs mer om Halton Innovation HUB och hur du besöker oss

Search