Halton Life Cycle: Indendørs miljøstyring

Haltons service inden for indeklimastyring leverer koncepter til proaktiv og brugerfokuseret indeklimastyring og udvikling. Med vores systematiske analyse af de konstaterede indendørs miljøforhold, bidrager vi til forebyggelse, analyser og løsning af specifikke indendørs miljøproblemer i eksisterende bygninger.   

 

Halton Life Cycle Services - oversigt

Haltons tjenester for indendørs miljøstyring tilbyder koncepter for proaktiv og brugercentreret indendørs miljøstyring og udvikling. Denne service er et værktøj til bygningsejerne med henblik på forbedring af lejernes tilfredshed og fremme af den langsigtede rentabilitet af deres ejendom, og til bygningens brugere med henblik på at øge deres ansattes trivsel og produktivitet.

Servicen inden for indeklimastyring anvendes til at kontrollere forholdene både i nye bygninger og efter renoveringer. Desuden anvendes servicen inden for indeklimastyring til at løse problemer med indeklimaet. Servicekonceptet anvendes i forskellige arbejdsmiljøer fra kontorer til skoler, fra storkøkkener til plejeinstitutioner.

En systematisk analyse af bygningens nuværende indeklimaforhold er vigtig i forbindelse med styring af indeklimarisici. Analysen bidrager til at identificere udviklingsbehov og afslører årsagerne til vedvarende klager over dårlige indeklimaforhold. Indeklimastyringsløsninger hjælper med at løse specifikke problemer med indeklimaet, som f. eks. træk, akustisk privatliv og problemer med luftkvalitet indendørs.

Vi vurderer tusindvis af arbejdspladser. Hvert år.

Evalueringen starter med en tilfredshedsundersøgelse rettet mod alle bygningens brugere. Spørgsmålene fokuserer på personlige oplevelser af indeklimaet. Baseret på indsamlet feedback, oprettes der et meningskort for at identificere og lokalisere problemkilderne i forskellige dele af bygningen og i forskellige områder af indeklimaet. Når den gentages regelmæssigt, giver undersøgelsen et værktøj til udvikling af indendørs miljøkvalitet og til prioritering af forbedringstiltag.

Hvis analysen påviser områder, hvor over 30 % af de adspurgte er utilfredse, vil et tværfagligt team af indeklimaksperter analysere områderne og give forslag til forbedringer. Hvis nødvendigt, kan alternative løsninger evalueres med CFD-simuleringer eller prototyper i fuld skala. Halton implementerer løsningen med et team af specialister. Halton er specialiseret i temperaturregulering, luftdiffusion og indendørs luftkvalitet - korrektioner vedrørende andre områder af indeklimaet implementeres via et netværk af servicepartnere.

Hvorfor vælge Halton som din indendørs miljøstyringspartner?

  • Halton kan anvende sin tværfaglige ekspertise og et bredt netværk af partnere til holistisk at analysere og løse indendørs miljøproblemer.
  • Vi har dybdegående forståelse for problemer med indeklimaet , og f. eks. målinger af luftkvalitet indendørs (IAQ) gennemføres når det virkelig er nødvendigt, og ikke blot for en ordens skyld.
  • Resultaterne af målingerne bliver altid analyseret og forklaret for klienten. Vores dybe forståelse af bygningsfysik, IAQ og de tekniske aspekter af ventilations- og klimaanlæg sikrer pålideligheden af de foreslåede forbedringer.

Desuden gennemfører Halton de nødvendige renoveringer for kunden, og giver dermed en alt-i-en-løsning til styring af problemer med indeklimaet.