10/04/2018
Osana arvojamme ja liiketoimintamme eettisyyttä noudatamme Haltonin yhteisiä periaatteita, jotka koskevat useita liiketoimintamme ulottuvuuksia.

Toimintaohjeisto

Haltonin toimintaohjeisto muodostaa perustan yhtiön kaikelle toiminnalle ja määrittää koko henkilöstömme tavan toimia. Toimintaohjeisto kattaa lakien ja säädösten noudattamisen, korruption torjunnan, rehellisen kilpailun, varojen ja omaisuuden käytön, sekä henkilöstöön, ihmisoikeuksiin ja ympäristöön liittyvät toimintatavat ja koko toimintaohjeiston toteutuksen ja seurannan. Haltonin tavaran- ja palveluntoimittajien sekä yhtiön edustajien tulee noudattaa heille suunnattua toimintaohjeistoa. Toimintaohjeistot ovat Halton-konsernin ylimmän johdon ja hallituksen hyväksymiä. 
 

Haltonin toimintaohjeisto henkilöstölle

Haltonin toimintaohjeisto tavaran- ja palveluntoimittajille sekä yhtiön edustajille

Halton tukee toimintaohjeiston noudattamista kouluttamalla henkilöstöä ja kehittämällä toimintaohjeistoon liittyvää seurantaa ja ohjeistusta.