Halton Life Cycle: sisäympäristön hallinta

Halton on ennakoivien, käyttäjälähtöisien sisäympäristön hallinta- ja kehityspalveluiden edelläkävijä. Sisäympäristön olosuhteisiin liittyvien havaintojen systemaattinen analysointi auttaa ehkäisemään, tulkitsemaan ja ratkaisemaan sisäympäristön ongelmia olemassa olevissa rakennuksissa.  

 

Yleistä Halton Life Cycle -palveluista

Haltonin sisäympäristön hallintapalvelut tarjoavat konsepteja ennaltaehkäisevään ja käyttäjälähtöiseen sisäympäristön hallintaan ja kehittämiseen. Nämä palvelut ovat kiinteistöjen omistajien työkalu, jolla voidaan parantaa vuokralaisien tyytyväisyyttä, lisätä kiinteistön pitkän aikavälin kannattavuutta sekä edistää tilojen käyttäjien hyvinvointia ja tuottavuutta.

Sisäympäristön hallintapalveluja käytetään sekä uusien että remontoitujen rakennuksien olosuhteiden varmennukseen. Lisäksi niiden avulla pystytään ratkaisemaan sisäympäristöihin liittyviä ongelmia. Palvelukonsepteja voidaan käyttää monenlaisissa tiloissa aina toimistoista oppilaitoksiin ja kaupallisista keittiöistä terveydenhuollon tiloihin.

Rakennuskannan vallitsevien sisäympäristön olosuhteiden systemaattinen analysointi on tärkeää sisäympäristön riskinhallinnan kannalta. Analyysien avulla pystytään tunnistamaan kehittämistarpeet ja löytämään sisäympäristön olosuhteisiin liittyvien toistuvien valituksien syyt. Sisäympäristön hallintaratkaisut auttavat ratkaisemaan esimerkiksi vetoisuuteen, äänen leviämisvaimennukseen tai sisäilman laatuun liittyviä sisäympäristön ongelmia.

Suoritamme arviointeja tuhansissa työpaikoissa. Joka vuosi.

Arviointiprosessi alkaa tilan käyttäjille osoitetulla tyytyväisyyskyselyllä. Kysymykset käsittelevät henkilökohtaisia kokemuksia sisäympäristöstä. Kerätyn palautteen perusteella laaditaan havaintokartta, jonka avulla tunnistetaan ja paikallistetaan ongelmia rakennuksen ja sisäympäristön eri osissa. Kun kysely toistetaan säännöllisesti, se toimii työkaluna sisäympäristön laadun kehittämisessä ja parannustoimenpiteiden priorisoinnissa.

Jos analyysi paljastaa alueita, joissa yli 30 % vastaajista on tyytymättömiä olosuhteisiin, sisäympäristön ammattilaisten monialainen tiimi analysoi alueet ja laatii korjausehdotuksen. Tarvittaessa ratkaisuvaihtoehtoja voidaan vertailla CFD-simulaatioilla tai luonnollisen mittakaavan koeasetelmilla. Halton toteuttaa ratkaisun asiantuntijatiimin voimin. Haltonin erityisosaamista ovat lämpötilaympäristö, ilmavirran hajotus ja sisäilman laatu. Muut sisäympäristöön liittyvät korjaukset teetetään yhteistyökumppanien avulla.

Miksi sisäympäristön hallinta kannattaa antaa Haltonin hoidettavaksi?

  • Meillä on monialaista asiantuntemusta ja laaja yhteistyöverkosto. Siksi pystymme analysoimaan ja ratkaisemaan sisäympäristön ongelmat kokonaisvaltaisesti.
  • Ymmärrämme sisäympäristön ongelmat perinpohjaisesti. Esimerkiksi sisäilman laatumittaukset suoritetaan silloin, kun niitä todella tarvitaan, eikä vain varmuuden vuoksi.
  • Mittaustulokset analysoidaan ja selitetään aina selkeästi asiakkaalle. Vankan rakennusfysiikan, sisäilman laadun sekä ilmanvaihto- ja ilmastointijärjestelmien osaamisemme ansiosta parannusehdotuksiimme voi aina luottaa.

Halton on täyden palvelun yritys sisäympäristön ongelmien hallintaan, sillä me huolehdimme myös korjaustöiden toteuttamisesta.