29/05/2018
Osana arvojamme ja liiketoimintamme eettisyyttä noudatamme Haltonin yhteisiä periaatteita, jotka koskevat useita liiketoimintamme ulottuvuuksia.

Muut toimintaohjeistot

Halton-konserni kunnioittaa liiketoiminnassaan kestävän kehityksen mukaisia periaatteita ja noudattaa yhtiön yhteisiä työturvallisuutta, laatua ja ympäristöystävällisyyttä koskevia ohjeistoja. Varmistaakseen kaiken toimintansa eettisyyden yhtiö on sitoutunut lisäksi noudattamaan yhteistä eettistä toimintaohjeistoa. Tietosuojan osalta yhtiö noudattaa GDPR-asetusta.