Skip to content
Operating room Kausala

Verifiering för din säkerhet och bekvämlighet Hälsofaciliteter

Vi förnyar tillsammans med kunden de säkraste ventilationslösningarna för personal och patienter inom hälsa och laboratorium. Halton verifierar också slutresultaten.

  • Innovation Hub
  • Varför besöka oss?
  • Begär ett besök

Vad vi gör i vår Innovation Hub, Health

Vi förnyar ventilationslösningar för våra kunder för laboratorie-, isolerings-, patientrums- och operationssalsmiljöer.

Till exempel har vi tillsammans med kunder gjort hundratals simulerade operationer där vi testar klädsystemet som används av sjukhuset. Med dessa tester kan vi verifiera klädhållfastheten och hur mycket partiklar det släpper igenom och eventuellt förorenar operationssalen. Vi har testat från 40 minuters simulerad operation till en mycket längre operation (vanligtvis öppen hjärtkirurgi eller höftoperation).