Skip to content

En dedikerad Innovation Hub för att hantera de ständigt växande miljökraven för kommersiella kök

Halton Innovation Hub, Rochester, Storbritannien

Rochesters Innovation Hub är idealiskt beläget sydost om London och finns bredvid vårt tillverkningsexcellenscenter inom föroreningskontrollösningar för kommersiella kök. Etablera dina restauranger var du än väljer och där de ger mest värde.

  • Innovation Hub
  • Varför besöka oss?
  • Begär ett besök
  • Tillverkning

Tänk dig att du enkelt skulle kunna etablera restauranger på premiumplatser, där de är mest värdefulla?

För att möta ökande miljökrav är etableringen av kommersiella kök i tätbefolkade stadsområden alltmer föremål för specifika designmandat för att minska energianvändningen (eller andra resurser som vatten) och minska deras påverkan på grannskapet. Trots allt skulle ingen närliggande fastighet vilja utsättas för lukt, rök eller fett som släpps ut från ett kommersiellt kök.

Omvänt förhindras cateringverksamhet från vissa premiumlokaler utan extraheringsmöjligheter, eller om installation av ventilationskanaler är inte tillåtet av det gemensamma ägandet.

Rochester-fabriken och Innovation Hub är vårt excellenscenter för utveckling och tillverkning av föroreningskontrollösningar. Lär dig hur du kan utforma din restaurang på premiumplatser, där de är mest värdefulla, oavsett om ventilation till atmosfären kan användas eller inte, utan att oroa dig för grannskapet eller klagomål från lokala myndigheter.