Hoppa till innehåll

Product / AEU

AEU Högeffektivt, kompletterar PEU-sortimentet

Eurovent-ackrediterat AEU-sortiment av tilluftaggregat har utvecklats för att arbeta tillsammans med och komplettera det framgångsrika sortimentet av PEU-frånluftsenheter.

Den primära funktionen hos AEU-enheten är inte bara att föra in ersättningsluft tillbaka till ett kommersiellt kök, utan även för att säkerställa att luftens kvalitet är så bra som möjligt.
Precis som med PEU-frånluftsenhet har AEU-tilluftsenhet blivit uppbyggd på grundval av individuella moduler, vilka sedan väljs utifrån de specifika krav som ställs av ett visst projekt.

Request a Quote

Halton's Aerolys AEU-tilluftsenhet Fördelar

Halton Foodservice deltar i Eurovent Certifieringsprogram med Halton AHU-sortiment av till- och frånluftaggregat (PolluStop PEU, Aerolys AEU och Extenso XEU).
Diplom: 17.02.277.
Certifikatets giltighetstid kan kontrolleras löpande: www.eurovent-certification.com

Haltons utbud av Aerolys AEU-tilluftaggregat är utformat för att uppfylla de högsta hygienkraven inom professionella kök. Det handlar inte bara om att tillföra luften. Hygien kan verkligen snabbt äventyras om en korrekt balans mellan till- och frånluft inte upprätthålls hela tiden och i varje område i köket. Det blir ännu mer utmanande när ett DCV-system som M.A.R.V.E.L. används. I så fall justeras frånluftsflödeshastigheterna ständigt. Tillförseln måste då strängt följa ”rytmen”.

Aerolys AEU-tilluftaggregat ger en hög luftkvalitet inom köket och fungerar ”hand i hand” med PolluStop PEU-frånluftsenheter och Haltons system för luftflödesoptimering M.A.R.V.E.L. De energibesparingar som uppnåtts med denna kombination saknar konkurrens!

• Eurovent ackrediterad
• Haltons Stadspaket är speciellt utvecklat för kök i täta stadsmiljöer och används för att kunna tillföra frisk luft, fri från föroreningar och bakterier. Speciellt lämpad för projekt där kvaliteten på inkommande luft måste hålla en extremt hög standard (sjukhus, vårdhem, offentliga byggnader mm).
• Garanti för hygienisk användning av tilluften genom att hålla en korrekt balans mellan frånluft och tilluft.
• Fungerar i samband med energibesparingsspole inkorporerad i en PolluStop PEU-frånluftsenhet för att förkonditionera friskluft eller vatten och spara energi.
• Oöverträffade ekonomiska besparingar genom att kombinera friskluft / vattenförkonditionering med M.A.R.V.E.L. System för behovsstyrd ventilation.
• Bra termisk komfort garanteras av kompletta och helt kompatibla paket: Tillufttemperaturreglage, luftflödeshanteringsdämpare och köksspecifika luftdämpare.
• Unikt, användarvänligt och kommunicerande kontrollgränssnitt.

Funktioner

• Modulär uppbyggnad, brett utbud av enheter, från 3 240 till 38 880 m3 / h.
• Ultrahögt effektiv M5 (EU5) panelfilter och F9 (EU9) påsefilter som standardfilter.
• Haltons ”Stadspaket”: Standard F9 (EU9) påsefilter ersatt av kolimpregnerade långa påsfilter F7 (EU7) och bakteriedödande ozonproducerande UV-lampor.
• ”Stadspaketet” arbetar för att säkerställa den renaste och mest bakteriefria ersättningsluften för köket, dess mat och dess personal.
• UV (ultraviolett ljus) behandling baserat på ozonproducerande lampor i kvartshylsor.
• Behandlingens syfte: Eliminera luftburna bakterier. Utsatt för UV, förlorar de sin smittsamhet och blir inerta.
• Återvinningsbatteri förhindrar eventuell korskontaminering och passar både luft-till-luft och luft-till-vatten-överföring, eller båda. Fungerar i samband med energibesparingsspolen inkorporerad i en PolluStop-enhet.
• Ungefär effektiv till 45-50% värmeöverföring.
• Flera högeffektiva direktdrivna fläktar. Temperaturvärdering upp till 40 ° C. Upp till 2000 Pa tryck.
• Har alternativ för frostspole och backdraftsdämpare.
• Har alternativ för varmvatten, indirekta gas- eller elvärmeanläggningar med låg temperatur.
• Har alternativ för kylvatten eller direkt expansions (dx) kylanläggningar.
• Kontroller ingår i Halton Foodservice Control Platform (kompatibel med alla Halton High Performance Kitchen-tekniker och lösningar).
• Permanent övervakning av filterets tryckförlust för att varna användare eller underhållsoperatören på distans när filtret behöver bytas ut.
• Fläkthastighetsregleringssystem som möjliggör Aerolys funktion vid konstant luftflödesnivå (eller vid en balanserad variabel luftflöde när M.A.R.V.E.L. är vald).
• Permanent övervakning av UV-C-lampans funktion för att varna användare eller underhållsoperatören på distans när lamporna behöver bytas ut eller rengöras.
• De tre systemen styrs med ett gränssnitt.
• Dämpare för att minska inhalationsnivån kan tillhandahållas.
• Kommunikation med BMS och fjärrkontrollfunktioner.
• Valfritt väderbeständigt tak för utomhusinstallation.
• Antal extra servicemöjligheter, som integration av alla enheters styrsystem, inklusive frekvensvarianten.
• Extremt tyst konstruktion: Inbyggd akustisk isolering med dubbla skalpaneler, finns i 4 färgalternativ (mörkblå, ljusgrå, mörkgrå eller vit).

Eurovent

Halton Foodservice deltar i Eurovent Certifieringsprogram med Halton AHU-sortiment av till- och frånluftaggregat (PolluStop PEU, Aerolys AEU och Extenso XEU).
Diplom: 17.02.277.
Certifikatets giltighetstid kan kontrolleras löpande: www.eurovent-certification.com

Som en del av detta program har modellboxen för AEU-tilluft-luftenheter testats enligt 6 mål. Halton resultat för AHU på varje mål beskrivs nedan.

Akustisk isolering [dB]

 Frequency [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000
 Insulation [dB] 13 17 31 32 33 36 42

1) Höljesstyrka (CS)

Den största deformationen av sidorna på enheten [mm / m] under ett positivt eller negativt tryck av 1000 Pa, ges som en skillnad i avstånd från ett referensplan utanför enheten på den externa enhetens yta med och utan provtryck. Avböjningen, relaterad till spänningen, definierar höljets styrka.

Klassificering:
D1(M)     Max avböjning   CS ≤ 4 mm
D2(M)     Max avböjning   CS ≤ 10 mm
D3(M)     Max avböjning   CS > 10 mm

 

2) Themisk överföring (TT)

Värmeflödet per område och temperaturskillnad [W / m2 K] genom aggregatets hölje.

Klassificering:
T1    Max transmittans TT ≤ 0,5 W/m2 K
T2    Max transmittans 0,5 < TT ≤ 1,0 W/m2 K
T3    Max transmittans 1,0 < TT ≤ 1,4 W/m2 K
T4    Max transmittans 1,4 < TT ≤ 2,0 W/m2 K
T5    Inget krav

3) Thermisk överbryddningsfaktor (TBF)

Förhållandet mellan den lägsta temperaturskillnaden mellan vilken punkt som helst på den yttre ytan och.
Medelvärdet inre lufttemperatur och genomsnittlig luft-till-luft temperaturskillnad.

Klassificering:
TB1    Max överbryggning 0,75 < TBF ≤ 1,0
TB2    Max överbryggning 0,60 < TBF ≤ 0,75
TB3    Max överbryggning 0,45 < TBF ≤ 0,60
TB4    Max överbryggning 0,30 < TBF ≤ 0,45
TB5    Inget krav

4) Skyddande luftläckagefaktor (CAL)

Luftläckaget i volym per tidsenhet [l / s m2], relaterat till det yttre höljet.
Testet utförs under ett negativt tryck av 400 Pa och ett positivt tryck på 700 pa.

Klassificering:
L1(M)    Max läckage CAL400 ≤ 0,15
L2(M)    Max läckage 0,15 < CAL400 ≤ 0,44
L3(M)    Max läckage 0,44 < CAL400 ≤ 1,32

L1(M)    Max läckage CAL700 ≤ 0,22
L2(M)    Max läckage 0,22 < CAL700 ≤ 0,63
L3(M)    Max läckage 0,63 < CAL700 ≤ 1,9

5) Filtrera förbikopplingsläckage (FBL)

Förbikopplingsläckage kring filterceller i procent av nominellt luftvolymflöde

Klassificering:
F9(M)    Max bypass FBL ≤ 0,5
F8(M)    Max bypass 0,5 < FBL ≤ 1
F7(M)    Max bypass 1 < FBL ≤ 2
F6(M)    Max bypass 2 < FBL ≤ 4
F5(M)    Max bypass 4 < FBL ≤ 6

Downloads

 • AEU – Aerolys supply Air Handling Unit (CE)

  Data

  en

  Shape 2
 • AEU – Aerolys supply Air Handling Unit (CE)

  Data

  fi

  Shape 2
 • AEU – Centrale de compensation Aerolys (CE)

  Data

  fr

  Shape 2
 • AEU Högeffektivt, kompletterar PEU-sortimentet

  Data

  se

  Shape 2
 • AEU – Aerolys supply Air Handling Unit (CE)

  Data

  de

  Shape 2
 • AEU – Aerolys supply Air Handling Unit (CE)

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton FS Eurovent Certificate

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Halton FS Halton AHUs Eurovent en

  Data

  English (en)
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.