Hoppa till innehåll

Product / FSS

FSS Ansul® R-102™ fabriksinstallerat

Ansul® R-102™ är ett flytande och kemiskt brandsläckningssystem. Det är den mest effektiva lösningen för att kontrollera bandrisk för alla professionella kök, utan att kunder eller personal utsätts för risk. Det reagerar snabbt och automatiskt på brand innan den kan spridas.
Införlivandet av Ansul® R-102™-system i Haltons produkter ger en kostnadseffektiv totallösning. Förinstallationen på fabriken är en garanti för effektivitet och en respekt mot båda produkterna.

Request a Quote

Haltons FSS BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM Fördelar

• Förtillverkas och förinstalleras på fabriken
• Kostnadseffektiv och samverkar fullt ut med Haltons produkter.
• Finns för baldakiner, ventilerade innertak och demonstrationskök
• Lågt pH och beprövad design
• Estetiskt tilltalande
• UL-listad (överensstämmer med UL 300)
• ULC-listad (överensstämmer med ULC/ORD-C1254.6)
• Överensstämmer med NFPA* 17A, NFPA* 96, LPCB LPS 1223 och CE-märkt

* National Fire Protection Association

VISSTE DU DETTA?

Brandrisk är de facto ett stort orosmoment i professionella kök.

Köksbränder är bland de farligaste och mest intensiva och skrämmande bränderna:
– En brand kan starta på en köksutrustning, eller i en baldakin och snabbt sprida sig i hela köket, restaurangen eller byggnaden via frånluftskanalerna;
– Statistik visar att många restauranger aldrig öppnar igen efter en större brand.

Varför öppnar många restauranger aldrig igen efter en större brand?

Den som driver eller äger fastigheten måste inte bara a ansvar för avbrottet och skakdorna orsakade av brand och brandsläckning utan också skador som drabbar andra hyresgäster, besökare eller tredje parter samt ogynnsam rapportering i media.

Varför är fettbränder så speciella?

Fettbränder självantänder och efter antändningen, stiger temperaturen dramatiskt. Fettbränder frår bränsle av fettångor som är mycket lättantändliga. Därför kan de bara släckas genom att isolera oljan från syret och sänka oljetemperaturen.

Downloads

  • FSS – ANSUL® R-102™ fire suppression system

    Data

    en

    Shape 2
  • FSS Ansul® R-102™ tehdasasenteinen

    Data

    fi

    Shape 2
  • FSS – Système d’extinction automatique ANSUL® R-102™ (CE)

    Data

    fr

    Shape 2
  • FSS Ansul® R-102™ fabriksinstallerat

    Data

    se

    Shape 2
  • FSS Ansul® R-102™ ab Werk installiert

    Data

    de

    Shape 2
  • FSS 工厂预装的Ansul® R-102™

    Data

    cn

    Shape 2
  • Halton FS FSS Fire Suppression en

    Data

    English (en)
    Shape 2
  • Halton FS FSS Fire Suppression da

    Data

    Dansk (da)
    Shape 2
  • Halton FS FSS Fire Suppression de

    Data

    Deutsch (de)
    Shape 2
Contact Us
  • Hidden
  • Max filstorlek: 64 MB.