Skip to content
FSS ANSUL® R-102™ fire suppression system for kitchens
FSS ANSUL® R-102™ fire suppression system for kitchens
FSS ANSUL® R-102™ fire suppression system for kitchens

FSS Ansul® R-102™ fabriksinstallerat

Ansul® R-102™ är ett flytande och kemiskt brandsläckningssystem. Det är den mest effektiva lösningen för att kontrollera bandrisk för alla professionella kök, utan att kunder eller personal utsätts för risk. Det reagerar snabbt och automatiskt på brand innan den kan spridas.
Införlivandet av Ansul® R-102™-system i Haltons produkter ger en kostnadseffektiv totallösning. Förinstallationen på fabriken är en garanti för effektivitet och en respekt mot båda produkterna.

Haltons FSS BRANDSLÄCKNINGSSYSTEM Fördelar

• Förtillverkas och förinstalleras på fabriken
• Kostnadseffektiv och samverkar fullt ut med Haltons produkter.
• Finns för baldakiner, ventilerade innertak och demonstrationskök
• Lågt pH och beprövad design
• Estetiskt tilltalande
• UL-listad (överensstämmer med UL 300)
• ULC-listad (överensstämmer med ULC/ORD-C1254.6)
• Överensstämmer med NFPA* 17A, NFPA* 96, LPCB LPS 1223 och CE-märkt

* National Fire Protection Association

VISSTE DU DETTA?

Brandrisk är de facto ett stort orosmoment i professionella kök.

Köksbränder är bland de farligaste och mest intensiva och skrämmande bränderna:
– En brand kan starta på en köksutrustning, eller i en baldakin och snabbt sprida sig i hela köket, restaurangen eller byggnaden via frånluftskanalerna;
– Statistik visar att många restauranger aldrig öppnar igen efter en större brand.

Varför öppnar många restauranger aldrig igen efter en större brand?

Den som driver eller äger fastigheten måste inte bara a ansvar för avbrottet och skakdorna orsakade av brand och brandsläckning utan också skador som drabbar andra hyresgäster, besökare eller tredje parter samt ogynnsam rapportering i media.

Varför är fettbränder så speciella?

Fettbränder självantänder och efter antändningen, stiger temperaturen dramatiskt. Fettbränder frår bränsle av fettångor som är mycket lättantändliga. Därför kan de bara släckas genom att isolera oljan från syret och sänka oljetemperaturen.

Downloads

FSS – ANSUL® R-102™ fire suppression system
Data
en
FSS Ansul® R-102™ tehdasasenteinen
Data
fi
FSS – Système d’extinction automatique ANSUL® R-102™ (CE)
Data
fr
FSS Ansul® R-102™ fabriksinstallerat
Data
se
FSS Ansul® R-102™ ab Werk installiert
Data
de
FSS 工厂预装的Ansul® R-102™
Data
cn
Halton FS FSS Fire Suppression en
Datasheet
English (en)
1.14 MB
Halton FS FSS Fire Suppression da
Datasheet
Dansk (da)
1.14 MB
Halton FS FSS Fire Suppression de
Datasheet
Deutsch (de)
1.12 MB
  • Hidden
  • Max filstorlek: 128 MB.

Search