Skip to content

Haltons isoleringsrumslösning möjliggör flexibel användning av isoleringsrum.

Iso animation_ isolation room

Det är känt att den nödvändiga mängden luftburna isoleringsrum på sjukhus varierar mycket. Det kan finnas perioder även på stora sjukhus när det inte finns något behov av luftburna isoleringsrum och det kan finnas perioder, som pandemin år 2020, då tiotals luftburna isoleringsrum skulle behövas. Halton har utvecklat Halton Vita Iso-lösningen med automatiseringssystem för isoleringsrum som möjliggör flexibel användning av rummen.

Iso animatoins overview of the department

Patienter behöver olika typer av isolering beroende på deras medicinska status, och därför styr isoleringens natur vilket tryck som krävs i rummet.  Om patienter har en infektionsrisk behöver de infektionsisoleras i ett rum med undertryck (dvs. med ett tryck som är lägre än i de angränsande rummen) som skyddar människor externt genom att se till att bakterier och virus inte kan läcka ut. Om patienter har nedsatt immunitet (t.ex. cancerpatienter som behandlas med cellgifter, transplantationspatienter) behöver de skyddande isolering i ett övertrycksrum (dvs. med högre tryck än i de angränsande rummen) som förhindrar att bakterier och virus kommer in. Ganska ofta måste patienter isoleras fysiskt, men en barriär som skapas av tryck behövs inte – i dessa fall är kontaktisolering med neutralt tryck (med ett tryck lika högt som i angränsande rum) tillräckligt.

Iso animation changes of pressure modes

Med Halton Vita Iso-lösningen, om rummet inte behövs som ett luftburet isoleringsrum, behövs bara några klick för att ändra läge till ett normalt patientrum. Luftflödeshastigheten och det statiska trycket i rummet ändras automatiskt till förinställda värden. Att ändra läge tillbaka till ett luftburet isoleringsrum är lika enkelt som det var att byta till ett normalt patientrum.

Inställningen för serviceläge fungerar som ett mellansteg varje gång läget ändras, vilket möjliggör de nödvändiga
rengöringsprocedurer som ska utföras.

Dessutom, genom att välja neutralt tryck för kontaktisolering eller normal användning av patientrummet, minskar luftflödet, vilket förbättrar komforten och sparar energi.

Search