HACCP Hazard Analysis Critical Control Point

Halton hankki maaliskuussa 2010 tuotteilleen HACCP-sertifioinnin (PE-567-HM-01I) ensimmäisenä keittiön ilmastointilaitteiden toimittajana. Nämä laitteet on hyväksyttty elintarviketurvallisiksi ja ne täyttävät HACCP-kriteereihin perustuvan FoodSafety Program -ohjelman vaatimukset HACCP International Food Safety Certification -järjestelmien standardien mukaisesti.

International HACCP Alliance perustettiin 25.3.1994. Sen tarkoituksena on taata lihan ja siipikarjan lihan turvallisuus yhtenäisten menettelyjen avulla. Liiton toimisto sijaitsee USA:ssa, Texas A&M Universityn eläintieteellisessä tiedekunnassa.

Siirry HACCP:in kotisivulle
 


Hazard Analysis Critical Control Point eli HACCP on järjestelmällinen, riskien ennaltaehkäisyyn keskittyvä lähestymistapa elintarvike- ja lääketurvallisuuteen. Lopullisen tuotteen tarkastamisen sijaan siinä kiinnitetään huomiota fysikaalisiin, kemiallisiin ja biologisiin vaaratekijöihin ja niiden vaikutuksilta välttymiseen. HACCP-järjestelmää käytetään elintarviketeollisuudessa mahdollisten riskien tunnistamiseen, jolloin havaittua riskiä voidaan pienentää tai se voidaan poistaa eri toimenpiteiden avulla. Järjestelmää käytetään kaikissa elintarvikkeiden tuotannon ja valmistuksen vaiheissa.

UL Underwriter Laboratories

Underwriters Laboratories Inc. (UL) on riippumaton tuoteturvallisuuden sertifiointiorganisaatio. Se on perustettu vuonna 1894 ja sen pääkonttori on Northbrookissa, Illinoisissa (USA). UL kehittää pääasiassa tuoteturvallisuuteen liittyviä standardeja ja koestusmenettelyjä tuotteille, materiaaleille, komponenteille, kokoonpanoille, työkaluille ja laitteille.

UL myös arvioi ja sertifioi yritysten liiketoimintaprosessien tehokkuutta hallintajärjestelmien tietoja rekisteröivien ohjelmien avulla. Lisäksi UL analysoi juomavesi- ja muita puhdasvesinäytteitä South Bendissä, Indianassa, sijaitsevassa talousvesilaboratoriossaan. Sen UL Environment -niminen tytäryhtiö puolestaan keskittyy tuotteiden ympäristökestävyyden arviointiin.

Siirry UL:n kotisivulle
 

NSF National Sanitation Foundation

NSF International, The Public Health and Safety Company™, on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö, joka on nykyään yksi maailman johtavista standardeja kehittävistä organisaatioista. Sen osaamisaluetta ovat lisäksi tuotteiden sertifiointi, alan koulutus ja terveydenhuollon riskienhallinta.

NSF on jo 65 vuoden ajan edistänyt omalla panoksellaan terveydenhuoltoa, turvallisuutta ja ympäristönsuojelua. NSF n kiinnostuksen kohteita ovat ruoka, vesi, sisäilma ja ympäristö. Se kehittää kansallisia standardeja, järjestää koulutusta ja tarjoaa kolmansille osapuolille yhdenmiukaisuuden arviointia unohtamatta edustaa myöskään osakkaidensa tärkeiksi kokemia asioita. Tärkeimpiä osakasryhmiä ovat teollisuuden edustajat, säädösten laatijat ja suuri yleisö.

Siirry NSF:n kotisivulle
 

GOST Federal Agency on Technical Regulating and Metrology

GOST-standardit kehitettiin alunperin Neuvostoliitossa osana sen kansallista standardisointistrategiaa.

Nyt GOST tarkoittaa teknisten standardien sarjaa, joita valvoo Euro-Asian Council for Standardization, Metrology and Certification (EASC). Se on alueellisista standardeista huolehtiva organisaatio, joka toimii Itsenäisten valtioiden yhteisön (IVY) tuella. Tämä teknisten standardien sarja sisältää yli 20 000 dokumenttia, joita käytetään laajalti yhdenmukaisuuden arvioinnissa 12 maassa. Sarjassa on mm. seuraavien alojen standardeja: energia, öljy, kaasu, ympäristönsuojelu, rakentaminen, kuljetus, viestintä, kaivosteolisuus, elintarviketeollisuus.

Siirry GOSTin kotisivulle
 Seuraavat maat käyttävät omien kansallisten standardien lisäksi myös GOST-standardeja: Venäjä, Valko-Venäjä, Ukraina, Moldova, Kazakstan, Azerbaidzan, Armenia, Kirgisia, Uzbekistan, Tadzikistan, Georgia ja Turkmenistan.