Halton Tune: käyttöönotto ja varmennus

Haltonin tuotteet asentaa tavallisesti LVI-urakoitsija. Tiettyihin tuotteisiin on mahdollista valita myös oma käyttöönottopalvelumme. Laboratorioiden ilmanvaihtojärjestelmät ovat hyvä esimerkki Haltonin avaimet käteen -ratkaisuista. Varmennuspalvelumme on työkalu, jolla voidaan varmistaa, että uudessa tai remontoidussa kiinteistössä saavutetaan suunnitellut sisäilmaston olosuhteet ja hyvä käyttäjätyytyväisyys.

 

Yleistä Halton Tunesta

Toimitus, järjestelmän käyttöönotto ja varmennus

Halton valmistaa ISO 9001- ja ISO 14001 -laatustandardien vaatimukset täyttäviä komponentteja. Näitä standardeja noudattamalla voidaan varmistaa komponenttien korkea laatu ja mahdollisimman vähäiset ympäristövaikutukset kaikissa tuotannon vaiheissa. Haltonin ilmastointipalkeilla on myös Eurovent-sertifikaatti.

Halton toimittaa ratkaisut myös vaativiin tiloihin, kuten sairaaloihin ja laboratorioihin. Käyttöönotto- ja varmennuspalveluidemme avulla pystymme takaamaan, että suunnitellut sisäilmaston olosuhteet, halutunlainen järjestelmän toiminta ja hyvä käyttäjätyytyväisyyden taso saavutetaan.

Järjestelmän toiminnan varmennus

Järjestelmän toiminnan varmennus tarkoittaa, että ilmanvaihtojärjestelmän oikea toiminta varmistetaan ennen tilan käytön aloittamista. Tarkistamme, että kaikki komponentit on asennettu oikein ja kaikki järjestelmän parametrit on asetettu suunnitellulla tavalla. Näin saavutetaan parhaat mahdolliset lämpötilaolosuhteet ja suurin mahdollinen energiansäästö. Halton auttaa tarjoamaan kiinteistön käyttäjille täydellisesti toimivan, miellyttävän ja turvallisen sisäilmaston.

Sisäilmaston olosuhteiden varmennus rakennusprojektissa

Uusien tai remontoitujen tilojen lämpötilaolosuhteiden varmentaminen vähentää käyttäjiltä heti käyttöönoton jälkeen saatavia valituksia, paljastaa mahdolliset ongelma-alueet ja mahdollistaa ennakoivat korjaukset. Sisäympäristö luodaan, kun tilan lopullinen käyttötarkoitus määritetään, loppukäyttäjät ovat kalustaneet tilan ja aloittaneet sen käyttämisen. Tyypillisiä käyttöönottovaiheen muutoksia ovat väliseinien ja kalusteiden siirtäminen sekä neuvottelutilojen ja toimistoalueiden uudelleensijoittelu. Tässä yhteydessä tehdään teknisien huonejärjestelmien lopullinen hienosäätö.

Sisäilmaston olosuhteiden varmennus alkaa jo suunnitteluvaiheessa sisäilmaston arvioinnilla. Kun rakennus on valmis, varmennusta jatketaan käyttäjien tyytyväisyyskyselyllä. Kerätyn palautteen perusteella laaditaan havaintokartta, jonka avulla tunnistetaan ja paikallistetaan ongelmia rakennuksen ja sisäympäristön eri osissa. Paikan päällä kohteessa tehty tekninen analyysi auttaa löytämään mahdollisien ongelmien aiheuttajat. Näitä tietoja voidaan käyttää apuna korjattaessa rakennusautomaatiojärjestelmien ongelmia takuuaikana. Jos ongelman syy liittyy tilan käyttöön, tulokset auttavat havainnollistamaan tilanteen käyttäjille. Sisäilmaston varmennus on palvelu projektisuunnittelijoille ja kiinteistönomistajille, jotka haluavat projektiinsa huippulaadukkaan sisäympäristön.