Hoppa till innehåll

Product / ZSC

Halton Zen ZSC – Deplacerande ventilationsdon

För installation mot vägg.

 • Stor tilluftskapacitet
 • Luftflödet har en spridningsvinkel på 180°, vilket möjliggör stora luftflöden med låg hastighet i vistelsezonen.
Request a Quote

Översikt

 • Stor tilluftskapacitet
 • Jämn distribution av tilluften uppnås med hjälp av små perforerade hål som ger optimala förhållanden vid fronplåtens omedelbara närhet.
 • Luft med låg hastighet tillförs horisontellt vid golvnivån.
 • Luftflödet har en spridningsvinkel på 180°, vilket möjliggör stora luftflöden med låg hastighet i vistelsezonen.
 • Lätt demonterbar frontplåt möjliggör rengöring av donet och kanalsystemet.
 • Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning upptill/nedtill.

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell i rostfritt stål (AISI 316L)
 • Modell i förstärkt utförande, frontplåt (1,5 mm)
 • Kanalinklädnad
 • Installationssockel (standard och hög modell)

Snabbval

Dimensioner och vikt

NS W W1 H K K1 ØD
125 360 180 600 280 140 124
160 460 230 600 360 180 159
200 460 230 1000 360 180 199
250 530 265 1200 410 205 249
315 700 350 1600 515 257 314
400 800 400 1600 600 300 399
500 900 450 2000 700 350 499
630 1000 500 2000 830 415 629
 • AB/ZSC Installationssockel:
  Höjd = 100 mm.
 • SB/ZSC Installationssockel: hög (butiks-) modell:
  Höjd = 200 mm, W=W+120, K=K+60

Vikt

NS kg
125 11.4
160 15.7
200 22.0
250 29.4
315 49.1
400 58.0
500 80.4
630 94.4

 

Material

 Komponent  Material  Anmärkning
 Frontplåt  Perforerad galvaniserad
stål
Rostfritt stål (AISI 316L)
som alternativ
 Hölje  Galvaniserad stål Rostfritt stål (AISI 316L)
som alternativ
 Fördelnings-
element
 Galvaniserad stål  –
 Mätuttag  Plast  –
 Stos  Galvaniserad stål  –
 Packning  Gummiblandning  –
 Kanalinklädnad  Galvaniserad stål  –
 Beläggning  Polyester -epoximålad
vit (RAL 9003/30 % glans)
Specialfärger tillgängliga

Tillbehör

 Tillbehör Kod  Beskrivining  Anmärkning
 Kanalinklädnad (1) DC  Standardlängder
500 / 1000 / 1500 / 2000 mm
 –
 Installationssockel (2) AB  Standardhöjd 100 mm  –
 Installationssockel SB  Standardhöjd 200 mm/
Dimensioner = donets storlek + 60 mm
 Hög (butiks-)
modell

Produktmodeller och alternativ

 • Modell i rostfritt stål (AISI 316L)
 • Kanalinklädnad (DC) i perforerat stål (samma som ZSC-donet)
 • Förstärkt frontplåt (1,5 mm)

 

Funktion

Lufttillförseln till rummet sker genom frontpanelen på Halton Zen Semi Circle, i allmänhet med något lägre temperatur än rumsluften. Tilluften strömmar med låg hastighet ner mot golvet och fyller efterhand ut vistelsezonen. Slutligen stiger luften tack vare den konvektion som uppstår vid varma ytor. Lågimpulsluftens spridningsbild är halvcirkelformad (180°).

Donet täpps inte igen och kan lätt öppnas och rengöras.

Halton PRA eller Halton PTS/C kan användas som luftflödesspjäll i ventilationskanalen.
För tillförlitlig mätning av luftflödet från donet krävs ett säkerhetsavstånd motsvarande 5 gånger kanaldimensionen mellan donet och luftflödesspjället. Om luftflödesspjället monteras närmare donet (minst cirka 3 x kanaldimensionen) blir flödesmönstret korrekt men resultatet av luftflödesmätningen blir inte exakt. Om luftflödesspjället monteras nära det deplacerande ventilationsdonet (minst 3xD) kan det behövas en ljuddämpare mellan spjället och donet.

Anmärkining: Spridningbilden är beräknad för golvinstallation.

 

Installation

Gör installationen i följande ordning:

A)   Utan installationssockel:
Sätt fast monteringsfästen (4 ställen) i Halton Zen Semi Circle
deplacerande ventilationsdon (1).
Placera donet (2) mot väggen och skruva fast monteringsfästena
(medföljer).

Med installationssockel:
Montera sockeln (7) i golvet och fäst Halton Zen Semi Circle
deplacerande ventilationsdon (2) på sockeln.
Säkra med monteringsfästen upptill (1) (2 ställen).

B)    Fäst kanalinklädnadens övre och nedre delar (3) och sidor (4)
i väggen mellan donet och taket med skruvar.

C)     Efter att ventilationskanalerna monterats, montera frontplåten
till kanalinklädnaden (5) och spridarens frontplåt (6).

D)     Om du använder flera sektioner av kanalinklädnaden,
säkra kanalinklädnaderna.

 

Injustering

Luftflödet på tillförseluften till Halton Zen Semi Circle bestäms genom att mäta differentialtrycket i mätnippeln med en manometer. Använd en tunn mätsond som passar i nippeln. Täta nippeln för att få ett korrekt värde.

Luftflödet beräknas med nedanstående formel:

Den k-faktor för formel
(D = kanalens diameter):

D k
125 11.5
160 18.4
200 30.6
250 46.8
315 71.0
400 114.3
500 168.1
630 257.9

Service

Kod beskrivning
1.    Frontplåt
2.    Innerplåt
3.    Hölje

Öppna frontplåten (1) genom att försiktigt dra ut fjäderanslutningarna.

Öppna innerpanelen (2) genom att ta bort skruvarna.

Vid behov kan fördelningsplåten lossas.

Rengör delarna med en borste eller en fuktig trasa. Lägg dem inte i vatten.

Sätt ihop delarna i omvänd ordning efter rengöringen.

 

Beskrivningstext

Halton Zen Semi Circle deplacerande halvrunt ventilationsdon är utfört i epoxilackerat, vitfärgat (RAL 9003) galvaniserat stål.

Donet har en robust och underhållsfri konstruktion som inte sätts igen.
Donet innehåller en avtagbar, perforerad frontplåt och innerplåt, en inre fördelningsplåt och hölje.
Donet har en cirkulär kanalanslutning upptill eller nedtill beroende på var donet placeras.

Fästbeslag ingår i leveransen, men inte skruvar.

Alternativ

Donet kan förses med kanalinklädnad och/eller monteringsbas där så erfordras.

Förstärkt frontplåt finns att tillgå i 1,5 mm galvaniserat stål för krävande utrymmen.

Beställningskod

ZSC-D, MA-TP-CO-ZT

D = Kanalanslutningens storlek (mm)
125, 160, 200,  250, 315, 400, 500, 630

Andra altervativ och tillbehör

MA = Material
CS      Stål
AS      Rostfritt stål  (AISI 316L)

TP = Frontplåt, tjocklek 1,5 mm
N         Nej
Y         Ja

CO = Färg
SW      Färg (RAL 9003)
X         Specialfärg (RAL xxxx)

ZT = Kundanpassad produkt
  N         Nej
Y         Ja (ETO)

Underprodukter

DC        Kanalinklädnad
AB        Installationssockel (standard)
SB        Installationssockel (hög, butiksmodell)

Kodexempel

 ZSC-200, MA=CS, TP=N, CO=SW, ZT=N

Downloads

 • Halton Zen ZSC – Displacement ventilation unit

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton Zen ZSC – Syrjäyttävä tuloilmalaite

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton Zen ZSC – Diffuseur à déplacement

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton Zen ZSC – Deplacerande ventilationsdon

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton Zen ZSC – Displacement ventilation unit

  Data

  de

  Shape 2
 • Halton Zen ZSC – Displacement ventilation unit

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton ZSC – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.