Hoppa till innehåll

Product / JRF

Halon JRF – Gradängdon

Gradängdon för vertikalt montage.

 • Komfortabla termiska och goda akustiska förhållanden
 • Installeras jämns med golvytan och ansluts till en tryckkammare under golvet
Request a Quote

Översikt

 • Vertikal lufttillförsel för hörsalar, teatrar, konserthallar, klassrum etc.
 • Komfortabla termiska och goda akustiska förhållanden
 • Installeras jämns med golvytan och ansluts till en tryckkammare under golvet
 • Tack vare spridarens tryckfall blir systemet i de flesta fall självbalanserande
 • Spridaren kan placeras nära en stol
 • Borttagbar frontplåt förenklar rengöring av spridaren

Dimensioner

NS L L1
330×130 330 300
430×130 430 400

Material

Komponent Material Ytbehandling
Hölje Galvaniserad stål
Frontplåt Galvaniserad stål  Epoxilackerad, svart (RAL 9005)
Ljuddämpningsmaterial Mineralull

Funktion

Halton JRF-gradängdon är konstruerad för användning i luftdistributionssystem under golvet.
Luft tillförs lokalen genom frontplåten där den blandas effektivt med rumsluften tack vare virvelflödet.

Den perforerade plåten inne i höljet skapar ett tillräckligt tryckfall för att systemet ska bli självbalanserande i system utan kanaler.
Vi rekommenderar att trycknivån i kammaren sätts till 30 … 40 Pa.

Rekommenderad tilluftstemperatur bör inte vara mer än 3,5 °C lägre än rumstemperaturen.
Tilluftstillförsel per don är 14 … 18 l/s.

System Design

Projekteringsanvisning

Halton JRF-donet är konstruerat för installation i sätt-steget i trappor i hörsalar, konferenshallar, teatrar, där hög komfort och effektiv luftväxling krävs. Tilluftens hastighet måste vara mycket låg för att minska eventuellt obehag intill donet. Vi rekommenderar en största temperaturskillnad på 3,5 °C lägre än rumsluften. Tilluftsflödet bör ligga på 14-18 l/s per don och avståndet mellan donen bör vara 0,8…1,0 m. Om komfortkraven är lägre kan man använda högre flöden, vilket ger högre lufthastigheter nära donet. Obehag kan uppkomma om en person utsätts för detta under längre tid. Vid högre flöden bör donen placeras minst 1,5 m från vistelsezonen.

Gradänsystem

Halton JRF-donet passar för installation utan gradäng kanalanslutning (Fig.1.).
Utrymmet bakom sättsteget används för anslutningslådan.
Den perforerade fördelningsplåten i den ljuddämpade anslutningslådan ser till att tryckfallet blir tillräckligt för att göra systemet självutjämnande.
Vi rekommenderar att systemet byggs så att trycket inne i gradängen ligger på 30…40 Pa.
Om gradängen har stor volym rekommenderas tillförsel av tilluft via fler anslutningar.

Fig. 1.

Mätningar

Hastighets- och temperaturmätning

Halton JRF-330×130
Luftflöde, qv             14 l/s (50 m³/h)
Tilluftstemperatur    21,5 °C
Rumstemperatur     25,0 °C
ΔT                          – 3,5°C

Höjd
mm
1 2 3 4 5
400 0,12 m/s
24,2°C
0,12 m/s
24,5°C
0,11 m/s
24,1°C
0,11 m/s
24,2°C
0,12 m/s
24,2°C
250 0,11 m/s
24,4°C
0,11 m/s
24,7°C
0,13 m/s
24,1°C
0,14 m/s
24,2°C
0,11 m/s
24,3°C
100 0,17 m/s
23,5°C
0,13 m/s
23,9°C
0,19 m/s
24,1°C
0,13 m/s
23,°C
0,16 m/s
23,6°C

Halton JRF-430×130
Luftflöde, qv             18 l/s (65 m³/h)
Tilluftstemperatur    21,5 °C
Rumstemperatur     25,0 °C
ΔT                           – 3,5 °C

Höjd
mm
1 2 3 4 5
400 0,13 m/s
24,2°C
0,13 m/s
24,3°C
0,12 m/s
24,5°C
0,12 m/s
24,3°C
0,13 m/s
24,8°C
250 0,12 m/s
24,3°C
0,12 m/s
24,6°C
0,14 m/s
24,1°C
0,14 m/s
24,4°C
0,13 m/s
24,3°C
100 0,18 m/s
23,0°C
0,14 m/s
23,3°C
0,21 m/s
22,9°C
0,14 m/s
23,5°C
0,19 m/s
23,2°C

Installation

Halton JRF ansluts direkt till golvet genom att höljet sätts fast i detta.

Frontplåten (tilluftsdel) fästs med skruvar.

Injustering

Luftflödet justeras in genom att det statiska trycket i tryckkammaren sätts till erforderlig nivå.

Service

Kod beskrivning
1.  Skruvar
2.  Frontplåt
3.  Hölje

Avlägsna frontplåten från höljet genom att lossa på skruvarna.
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka frontplåten genom att skruva fast den i höljet.

Beskrivningstext

Höljet utförs i galvaniserad stål.
Frontplåten utförs i galvaniserad stålplåt som epoxilackeras i svart färg (RAL 9005).

Den perforerade plåten inne i höljet skapar ett tillräckligt tryckfall för att systemet ska bli självbalanserande i system med tryckkammare.
Spridaren skapar ett virvelflöde.

Ljuddämpningsmaterialet inne i höljet är av mineralull.

Beställningskod

JRF/S-W-H

S = Model
A     Normal
B     Endast frontplåt

W = Bredd
330, 430

H = Höjd
130

Andra alternativ och tillbehör

CO = Färg
B      Svart

ZT = Kundanpassad produkt
N        Nej
Y        Ja

Kodexempel

JRF/A-330-130, CO=B, ZT=N

Downloads

 • Halton JRF – Floor diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton JRF – Lattiahajottaja

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton JRF – Diffuseur de sol pour montage en contre-marche

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halon JRF – Gradängdon

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton JRF – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.