Hoppa till innehåll

Product / PLL

Halton PLL – Anslutningslåda för spaltspridare

Anslutningslåda för spaltspridare SLL och SLN

 • Säkerställer god funktion hos tilluftsspridaren
 • Åtkomst för kanalrengöring
Request a Quote

Översikt

 • Låda för anslutning av SLL- och SLN-spaltspridare för till-/frånluft till kanalsystemet
 • Säkerställer god funktion hos tilluftsspridaren
 • Åtkomst för kanalrengöring

Produktmodeller och tillbehör

 • Modell med ljuddämpningsmaterial, mineralull eller polyesterfiber
 • Borttagbart mät- och injusteringsspjäll finns som tillval

Dimensioner

Spalter H K K1 ØD
1 235 117 47 160
2 275 155 85 200
3 275 193 123 200
4 325 231 161 250

Standarddimensioner för linjära spaltspridare

Spridarens effektiva längd
(mm)
572 872 1172 1472 1772
L
(mm)
570 870 1170 1470 1770
L1
(mm)
286 436 586 368 443
Kanalanslutningar
(st)
1 1 1 2 2

Utöver dessa standardstorlekar för linjära spaltspridare kan andra storlekar erhållas på beställning.
Maximal längd är 2 mm.
När installationslängden överstiger 2 000 mm kan man använda kontinuerliga anslutningslådor med moduldesign.

Material

Komponent Material Anmärkning
Anslutningslåda / stos Galvaniserad stål
Ljuddämpningsmaterial Mineralull Mineralullen är fastsatt med stift

Tillbehör

Tillbehör Kod Beskrivning
Ljuddämpningsmaterial 2W Mineralull på två sidor (IN=2)
Ljuddämpningsmaterial 5W Mineralull på fem sidor (IN=5)
Ljuddämpningsmaterial 2P Polyesterfiber på två sidor (IN=2)
Ljuddämpningsmaterial 5P Polyesterfiber på fem sidor (IN=5)
Spjäll för mätning och
injustering av luftflöde
OM För tilluftsinstallation

Funktion

Luftens tryck och hastighet sjunker i Halton PLL-anslutningslådan.
Luft tillförs lokalen genom spridaren varvid luftdistributionen förbättras.
Luftflödet kan injusteras med hjälp av mät- och injusteringsspjället MSM. Detta spjäll finns som tillval.

Installation

Nummer beskrivning
1.  Anslutningslåda
2.  Mät- och injusteringsspjäll

Halton PLL-anslutningslådan monteras i undertaket med hjälp av M8-gängstänger (ingår inte i leveransen) och ansluts till kanalsystemet via en gummipackningsförsedd stos.

Om lådan försetts med ett mät- och injusteringsspjäll, är rekommenderat säkerhetsavstånd uppströms om lådan 3D för att luftflödesmätningen ska ge tillförlitliga resultat.

Spjällets injusteringsvred får inte böjas för mycket.

Injustering

Vi rekommenderar att du ansluter spridaren till anslutningslådan utrustad med ett MSM-spjäll för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.

Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsspjället MSM.

Ta bort spridaren och för in slangarna och injusteringsvredet genom den.
Sätt tillbaka spridaren.

Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

∆pm       Uppmätt statiskt kammartryck [Pa]
k            Koefficienten k
qv          Totalt luftflöde [l/s]

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd framgår nedan
(D= kanaldiameter)

PLL >6xD min 3xD
160 19 22
200 49 32
250 51 51

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.

Återställ slangarna och injusteringsvredet i lådan och sätt tillbaka spridaren.

Service

Ta bort mät- och injusteringsspjället genom att dra försiktigt i dess axel (inte i injusteringsvredet).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.

Sätt tillbaka mät- och injusteringsspjället på plats genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.

Beskrivningstext

Anslutningslådan utförs i galvaniserad stål.

Anslutningslådan levereras med ett spjäll för mätning och injustering av luftflöde.
Spridaren är borttagbar för att man ska komma åt mät- och injusteringsspjället i lådan.

Anslutningslådan är försedd med ljuddämpningsmaterial av mineralull eller polyesterfiber.
I anslutningslådan dämpas kanaltryck och lufthastighet så att tilluften fördelas jämnt över hela gallerytan varvid en bättre luftfördelning uppnås.

Beställningskod

PLL/S-L-D-N

 S = Antal spalter
1, 2, 3, 4

L = Längd (mm)
400, +1, .., 50000

D = Kanaldiameter (mm)
125, 160, 200, 250

N = Antal kanalanslutningar
1, +1, …, 322

Andra alternativ och tillbehör

IN = Ljuddämpningsmaterial
N         Nej
2W     2 sidor, mineralull
5W     5 sidor, mineralull
2P       2 sidor, polyesterfiber
5P       5 sidor, polyesterfiber

ST  = Stos typ
G        Med packning (standard)
W       Utan packining

OM = Mät-/injusteringsmodul MSM
N      Inget mät- och injusteringsdon
Y      MSM installerad i varje kanalanslutning

ZT  = Kundanpassad produkt
N      Nej
Y      Ja

Kodexempel

PLL/1-400-160-1, IN=N,  ST=G, OM=N, ZT=N

Downloads

 • Halton PLL – Plenum for linear slot diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton PLL – Liitäntälaatikko lineaarisille rakohajottajille

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton PLL – Plénum pour diffuseur linéaire à fentes

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton PLL – Anslutningslåda för spaltspridare

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton PLL-PLD – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.