Hoppa till innehåll

Product / JRC

Halton Jaz JRC – Perforerad spridare

Halton Jaz JRC är en perforerad spridare som kombinerar utmärkt inomhusklimat med klassisk design.
Den finns för både till- och frånluftsinstallationer, vilket ger ett enhetligt utseende på undertaket.
Produkten är lämplig för installation i exempelvis kontor och sjukhussalar, skolor och allmänna utrymmen.

 • Tyst gång även vid stora luftflöden
 • Justera och mäta med Halton Pop PDI anslutningslåda

Serien med Halton Jaz-spridare har utformats enligt Haltons grundläggande värderingar för att uppfylla följande krav:

 • Hållbar produktion med minskat avfall och tillverkning närmare marknaderna
 • Utmärkt prestanda vad gäller luftflöde och flexibilitet
 • Behagliga inomhusmiljöer tack vare tyst drift.
Request a Quote

Översikt

Halton Jaz JRC är en perforerad spridare som kombinerar utmärkt inomhusklimat med klassisk design. Den
finns för både till- och frånluftsinstallationer, vilket ger ett enhetligt utseende på undertaket.

Tillämpningsområde

 • Ventilation i kontor, sjukhussalar, skolor och allmänna utrymmen.

Huvudfunktioner

 • Perforerad
 • Lämplig för till- och frånluft
 • Tyst gång även vid stora luftflöden
 • Justera och mäta med Halton Pop PDI anslutningslåda
 • Undertaksadaptrar är tillgängliga för olika undertakstyper

Driftprincip


Fig.1. Driftprincip för Halton Jaz JRC, tilluft

Luft tillförs lokalen horisontellt genom spridarens perforerade frontplåt. Det sitter en fördelningsskiva mitt i
frontplåten som riktar luften parallellt med innertaket för att aktivera koanda-effekten.

Tilluftens spridningsbild har fyra riktningar. Spridningsbilden kan dock riktas i 3, 2 eller 1 riktningar genom att
använda separata fördelardelar (DP, levereras som tillbehör, se avsnitt Installation).

Rekommenderad maximal temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft är:

 • 8 °C för 4- och 3-vägsspridning
 • 6 °C för 2- och 1-vägsspridning

Spridaren kan även användas som frånluftsdon genom att ta bort fördelningsskivan från mitten på frontplåten
(se Fig. 2).


Fig.2. Driftprincip för Halton Jaz JRC, frånluft

Tekniska data

Funktion Beskrivning
Luftflöde Max. luftflöde 183 l/s eller 660 m3/h, <35 dB
Dimensioner 595 x 595 mm eller 420 x 420 mm
Vikt 2.1 – 4.3 kg
Installningsmöjligheter Spridningsbilden kan justeras med fördelardelar (DP)

Funktioner och altervativ

Kategori Funktion
(beställningskod)
Alternativ
(beställningskod)
Beskrivning
Spridare Kanalens anslutningsstorlek
(D)
125, 160, 200, 250 eller 315 Fem nominella kanalanslutningsstorlekar. Måtten
anges i millimeter.
Spridare storlek
(A)
420 420x420x50 mm. Levereras med
kanalanslutningsstorlek 125, 160 eller 200.
600 595x595x70 mm. Levereras med
alla kanalanslutningsstorlekar.
Fördelningsdel DP
(tillbehör*)
Spridare storlek 420, 600 En uppsättning delar för att rikta
luftflödet (R3, R2 eller R1).
Välj rätt spridarstorlek.
Anslutningslåda PDI
(underprodukt*)
Modell
(M)
S Med mät- och injusteringsdon MSM
för tilluftsflöde
E Med injusteringsdon MEM för frånluftsflöde
N Utan injusteringsdon för luftsflöde
Storlekar D Anslutningslådans
kanalanslutningsstorlek. Den kan ha
samma storlek eller vara en storlek
större än spridarens kanalanslutning.
E Spridarens anslutningsstorlek Måste
vara samma storlek som spridarens
kanalanslutningsstorlek.
Ljuddämpningsmaterial (AT) P Med ljuddämpningsmaterial av
polyester
W Med ljuddämpningsmaterial av
mineralull
NA Utan ljuddämpningsmaterial
Undertaksadapter
CA for
420×420-spridare
(tillbehör*)
Modell (M) S1 Standard 595×595 mm
Ecophon Focus A, Rockfon A
H1 Dolt rutnät
Ecophon Focus DS, Rockfon X
P1 Delvis dolt rutnät
Ecophon Focus Dg, Rockfon X
C1 Clip-in
Dampa clip-in, vinkelrät kant
R1 Infälld
Ecophon Focus F, Rockfon E, T24

* Beställs separat

Snabbval

Värden med injusteringsmodul (MSM) helt öppen.


Fig. 3. Snabbval med enheten l/s

 


Fig. 4. Snabbval med enheten m3/h

Konstruktion och materialer

Nr Del Beskrivning Anmärkning
1 Frontplåt Polyesterlackerat stål, vit (RAL 9003) Specialfärger som tillval
2 Frontplåtfjädrar Rostfritt stål
3 Fördelningsskiva Grundlackerat stål (svart)
4 Fjäder Rostfritt stål
5 Tätningspacking för kanal Polymer
6 Stos Galvaniserat stål
7 Hölje Polyesterlackerat stål, vit (RAL 9003) Specialfärger som tillval

Dimensioner och vikt

Fig. 5. Mått för Halton Jaz JRC-spridare, 600×600 mm (vänster) och 420×420 mm (höger)

JRC ØD [mm] Vikt [kg]
125-420 124 2.1
160-420 159 2.2
200-420 199 2.3
200-600 199 4.1
250-600 249 4.2
315-600 314 4.3

Halton Jaz JSC med Halton Pop PDI – anslutningslåda

Fig. 6. Dimensioner för Halton Jaz JRC med Halton Pop PDI-anslutningslåda, utvändigt placerad anslutningsstos

Fig. 7. Dimensioner för Halton Jaz JMC med Halton Pop PDI-anslutningslåda, invändigt placerad anslutningsstos

JRC W
[mm]
PDI ØD
[mm]
ØD1
[mm]
L
[mm]
W1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
Vikt
[kg]
125-420 420 100-125 99 127 308 282 172 50 168 4.8
420 125-125 124 127 308 282 172 50 168 4.9
160-420 420 125-160 124 162 308 282 172 50 168 4.9
420 160-160 159 162 459 359 239 50 280 7.2
200-420 420 160-200 159 202 459 359 239 50 280 7.2
420 200-200 199 202 459 359 239 50 280 7.3
200-600 595 160-200 159 202 459 359 239 70 280 9.0
595 200-200 199 202 459 359 239 70 280 9.1
250-600 595 200-250 199 25 459 359 239 70 280 9.1
595 250-250 249 252 520 480 359 70 280 12.4
315-600 595 250-315 249 317 520 480 480 70 280 12.3
595 315-315 314 317 520 480 480 70 280 12.5

Beskrivningstext

Kvadratisk perforerad spridare för till- eller frånluft för undertaksmontering, som uppfyller följande krav:

Struktur

 • Frontplåten kan öppnas och tas bort för att möjliggöra allmänt underhåll och rengöring.
 • Specialverktyg ska inte behöva användas.
 • Luftfördelning i fyra riktningar.
 • Justerbar luftspridningsbild med separat fördelningsplåtsats (DP).
 • Enhetsstorlekar:
 • 595 × 595 mm, höjd 70 mm
 • 420 × 420 mm, höjd 50 mm
 • Inloppskanalens diameter 125, 160, 200, 250 eller 315 mm.

Material

 • Hölje och frontplåt tillverkad av stål.
 • Hölje och frontplåt vit, pulverlackerad i RAL 9003, 30 % glansvärde.
 • Anslutningsstosen utförs av förzinkat stål.
 • Anslutningsstos utrustad med fast packning.

Modell med anslutningslåda

 • Spridaren ska anslutas med en anslutningslåda i förzinkat stål Halton Pop PDI.
 • Anslutningslådan har en inbyggd packning för att säkerställa en lufttät kanalanslutning.
 • Anslutningslådan har ett borttagbart injusteringsdon MSM för tilluft eller MEM för frånluft.

Förpackning och identififikation

 • Produkten förses med ett avtagbart plastskydd.
 • Produkten packas i en kartong.
 • Produkten identifieras med etiketter fästa både på produkten och på kartongen.

Installation


Fig. 8. Halton Jaz JRC ansluten till en Halton Pop PDI-anslutningslåda

Spridaren finns i storleken 595 × 595 mm för direkt installation i modulära T-stångstak (600 × 600) antingen
ovanför eller under listen.

Spridaren fästs normalt mot anslutningslådan Halton Pop PDI (se Fig. 8). Den går även att ansluta direkt i
kanalen med nitar eller skruvar. Om så är fallet är det minsta säkerhetsavståndet till nästa T-stycke eller böj tre gånger kanalens diameter (3xØD).

Anpassningar för olika undertakstyper kan göras med storleken 420 x 420 mm och en separat undertaksadapter (CA, beställs som tillbehör, se Fig. 10). I avsnittet Nedladdning kan du läsa mer om undertaksadaptrarna.


Fig. 9. Halton JRC-420 med 595 × 595 mm undertaksadapter (CA)

Spridningsbilden kan be justeras med ett separat fördelningspaket (DP). De möjliga riktningarna visas i Fig.10.


Fig. 10. Alternative med fördelningsdel

Teckenförklaring:

 • R4    Radiell stråle, 4-vägs (standardalternativ)
 • R3    Radiell stråle, 3-vägs (fördelardel behövs som tillbehör)
 • R2    Radiell stråle, 2-vägs (fördelardel behövs som tillbehör)
 • R1    Radiell stråle, 1-vägs (fördelardel behövs som tillbehör)
 • E     Frånluft (fördelningsskiva borttagen)

Driftsättning


Fig. 11. Justering av luftflödet för spridaren och anslutningslådan.

Luftflödestyrning

Spridaren själv har inga möjligheter att injustera luftflödet. För att justera och mäta tilluftsflödet ska spridaren
kombineras med Halton Pop PDI-anslutningslådan med mät- och injusteringsdonet MSM. Vid tilluft
rekommenderas användning av injusteringsdonet MEM. Det går det inte att mäta frånluftsflödet med hjälp av
injusteringsdonet MEM.

Öppna frontplåten och för in slangarna och ställvredet genom frontplåten (se Fig. 11). Sätt tillbaka frontplåten.
Mät upp tryckskillnaden med en manometer. Beräkna luftflödet enligt formeln nedan:

där

 • qv           Luftflöde [l/s] eller [m3/h]
 • ∆pm      Uppmätt tryck [Pa]
 • k            k-faktoren (se tabellen nedan)

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills du uppnått önskat luftflöde (tryckskillnad).

Sätt tillbaka slangarna och injusteringsvredet i anslutningslådan. Spjällpositionen kan låsa med en skruv med
räfflat huvud på justeraren.

Kanalslutning (PDI) k-faktor för MSM-justerare, öppning > 0, [l/s]
> 8D Min. 3D
100 5.7 7.5
125 9.6 12.6
160 16.4 21.9
200 26.3 31.0
250 47.1 51.5
315 78.8

 

Kanalslutning (PDI) k-faktor för MSM-justerare, öppning > 0, [m3/h]
> 8D Min. 3D
100 20.6 27.0
125 34.4 45.4
160 59.0 78.8
200 94.8 111.6
250 169.5 185.4
315 283.6

Underhåll

Öppna spridarens frontplåt och låt den hänga i gångjärnen.

Torka av spridarens hölje och frontplåten med en fuktig trasa. Kontrollera att fördelningsdelarna sitter som de ska. Sätt tillbaka frontplåten efter rengöringen.

Alternativ för anslutningslåda

Ta bort mät- och injusteringsmodulen genom att försiktigt dra i dess axel (inte i ställvredet eller mätrören).

Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten. Torka även insidan på lådan. Ta vid behov bort ljuddämpningsmaterialet.

Sätt tillbaka modulen genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.

Sätt tillbaka frontplåten efter rengöringen.

Beställningskod

JRC-D-A, CO-ZT

Huvudalternativ
D = Spidarens kanalaslutningsstorlek [mm] 125, 160, 200, 250, 315
A = Spridarstorlek [mm] 420, 600
Andra alternativ och tillbehör
C = Färg
SW Signal white (RAL 9003)
X Specialfärg (RAL xxxx)
ZT = Kundanpassad produkt
N Nej
Y Ja (ETO)
Underprodukter och tillbehör
(beställs separat)
Halton Pop PDI Anslutningslåda med injusterning
CA Undertaksadapter för olika undertakstyper, för storlek JRC-420
DP Sats med fördelningsdelar

Beställningskodexempel

JRC-125-420, CO=SW, ZT=N

Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.