Hoppa till innehåll

Product / BCF

Halton BCF – Cirkulärt gradängdon

Gradängdon för golvmontage.

 • Komfortabla och goda akustiska förhållanden
 • Installeras infälld i golvet och ansluts till en tryckkammare under golvet
Request a Quote

Översikt

 • Vertikal lufttillförsel för hörsalar, teatrar, konserthallar, klassrum etc
 • Komfortabla och goda akustiska förhållanden
 • Installeras infälld i golvet och ansluts till en tryckkammare under golvet
 • Spridaren kan placeras nära en stol
 • Tack vare spridarens tryckfall blir systemet i de flesta fall självbalanserande
 • Borttagbar frontplåt förenklar rengöring av donet

Dimensioner

NS ØW ØW1 ØW2 ØD ØD1 H
190 190 176 165 160 95 220
250 250 235 225 220 120 300

Material

Komponent Material Ytbehandling  Anmärkning
Frontplåt Galvaniserad stål Epoxilackerad,
svart (RAL 9005/
30% glansvärde)
 Specialfärger som tillval
Perforerad plåt Galvaniserad stål Epoxilackerad,
svart (RAL 9005/
30% glansvärde)
 Specialfärger som tillval
Anslutningslåda Galvaniserad stål Epoxilackerad,
svart (RAL 9005/
30% glansvärde)
 Specialfärger som tillval

Funktion

Halton BCF-gradängdon är konstruerat för användning i luftdistributionssystem under golvet.
Luften tillförs rummet genom frontplåten med låg hastighet och blandar sig med rumsluften. ovanför spridaren.
Den perforerade plåten inne i anslutningslådan skapar ett tillräckligt tryckfall för att systemet ska bli självbalanserande.

Vi rekommenderar att trycknivån i kammaren sätts till 30 … 40 Pa.
Rekommenderad tilluftstemperatur bör inte vara mer än 3°C lägre än rumstemperaturen.
Tilluftstillförsel per don är 10 … 15 l/s.

System design

Halton BCF-donet för golvinstallation är konstruerat för upphöjda golv som i hörsalar, konferenshallar, teatrar, där hög komfort och effektiv luftväxling krävs. Tilluftens hastighet måste vara mycket låg för att minska eventuellt obehag intill donet.

Vi rekommenderar en största temperaturskillnad på 3°C lägre än rumsluften.
Tilluftsflödet bör ligga på 10-15 l/s per don och avståndet mellan donen bör vara 0,8-1,0 m. Om komfortkraven är lägre kan man använda högre flöden, vilket ger högre lufthastigheter nära donet.

Obehag kan uppkomma om en person utsätts för detta under längre tid. Vid högre flöden bör donen placeras minst  1,5 m från vistelsezonen.

Gradängsystem

Halton BCF-donet passar för installationer utan direkt kanalanslutning (figurerna 1 och 2).
Utrymmet under det upphöjda golvet används som fördelnings- och utjämningskammare.
Den perforerade fördelningsplåten i stosen ser till att tryckfallet gör systemet självutjämnande.

Vi rekommenderar att systemet byggs så att trycket inne i gradängen ligger på 10-40 Pa.
Om gradängen har stor volym rekommenderas tillförsel av tilluft på flera platser (figur 2).

Fig. 1.


Fig. 2.

Mätningar 190

Hastighets- och temperaturmätningar;
Halton BCF-190

Halton BCF-190
Luftflöde, qv             10 l/s (36 m³/h)
Tilluftstemperatur      21 °C
Rumstemperatur        24 °C
ΔT                             -3°C

Höjd
mm
Avstånd
mm
-325 -225 -125 0 125 225
700 0.03 m/s
23.3°C
0.07 m/s
22.7°C
0.21 m/s
22.0°C
0.11 m/s
22.4°C
500 0.01 m/s
23.4°C
0.02 m/s
22.9°C
0.25 m/s
21.9°C
0.03 m/s
22.4°C
300 0.01 m/s
23.4°C
0.01 m/s
23.2°C
0.30 m/s
21.8°C
0.03 m/s
22.6°C
200 0.01 m/s
23.2°C
0.02 m/s
23.1°C
0.35 m/s
21.8°C
0.04 m/s
22.7°C
100 0.04 m/s
23.1°C
0.49 m/s
22.3°C
0.40 m/s
22.03°C
0.50 m/s
22.0°C
0.08 m/s
22.7°C
50 0.03 m/s
23.7°C
0.43 m/s
23.4°C
0.41 m/s
22.9°C
0.46 m/s
22.9°C
0.04 m/s
23.5°C

Halton BCF-190
Luftflöde, qv             14 l/s (50 m³/h)
Tilluftstemperatur     23 °C
Rumstemperatur       26 °C
ΔT                            -3°C

Höjd
mm
Avstånd
mm
-325 -225 -125 0 125 225
700 0.04 m/s
24.6°C
0.08 m/s
24.0°C
0.49 m/s
23.1°C
0.12 m/s
23.9°C
500 0.02 m/s
24.5°C
0.03 m/s
24.0°C
0.06 m/s
23.1°C
0.04 m/s
23.7°C
300 0.01 m/s
24.4°C
0.01 m/s
24.2°C
0.49 m/s
23.1°C
0.05 m/s
23.8°C
200 0.02 m/s
24.3°C
0.08 m/s
24.1°C
0.35 m/s
23.0°C
0.07 m/s
23.7°C
100 0.07 m/s
24.2°C
0.87 m/s
23.2°C
0.52 m/s
23.1°C
0.89 m/s
23.1°C
0.15 m/s
23.8°C
50 0.06 m/s
25.3°C
0.68 m/s
24.7°C
0.38 m/s
24.0°C
0.66 m/s
23.7°C
0.07 m/s
24.8°C

Halton BCF-190
Luftflöde, qv             16 l/s (58 m³/h)
Tilluftstemperatur     23 °C
Rumstemperatur       26 °C
ΔT                            -3°C

Hojd
mm
Avstånd
mm
-325 -225 -125 0 125 225
700 0.02 m/s
24.6°C
0.11 m/s
24.4°C
0.49 m/s
23.4°C
0.16 m/s
24.2°C
500 0.02 m/s
24.7°C
0.03 m/s
24.4°C
0.07 m/s
23.3°C
0.04 m/s
24.1°C
300 0.01 m/s
25.8°C
0.04 m/s
24.8°C
0.58 m/s
23.2°C
0.06 m/s
24.1°C
200 0.02 m/s
24.7°C
0.06 m/s
24.4°C
0.43 m/s
23.5°C
0.12 m/s
23.9°C
100 0.08 m/s
24.5°C
1.05 m/s
23.4°C
0.58 m/s
23.4°C
1.04 m/s
23.3°C
0.14 m/s
24.1°C
50 0.04 m/s
25.4°C
0.86 m/s
24.8°C
0.45 m/s
24.4°C
0.76 m/s
23.9°C
0.09 m/s
25.1°C

Mätningar 250

Hastighets- och temperaturmätningar;
Halton BCF-250

Halton BCF-250
Luftflöde, qv              12 l/s (43 m³/h)
Tilluftstemperatur      20 °C
Rumstemperatur        23 °C
ΔT                             -3°C

Height
mm
Distance
mm
-325 -225 -125 0 125 225
700 0.03 m/s
22.9°C
0.07 m/s
22.0°C
0.07 m/s
21.1°C
0.02 m/s
23.3°C
500 0.03 m/s
21.67°C
0.04 m/s
21.0°C
0.05 m/s
20.3°C
0.03 m/s
21.4°C
300 0.01 m/s
22.0°C
0.11 m/s
21.4°C
0.20 m/s
20.1°C
0.01 m/s
21.2°C
200 0.02 m/s
22.2°C
0.08 m/s
21.1°C
0.18 m/s
20.2°C
0.03 m/s
21.4°C
100 0.06 m/s
21.7°C
0.39 m/s
19.6°C
0.38 m/s
20.2°C
0.32 m/s
19.9°C
0.03 m/s
21.6°C
50 0.04 m/s
22.5°C
0.18 m/s
21.2°C
0.33 m/s
21.1°C
0.12 m/s
20.6°C
0.02 m/s
22.7°C

Halton BCF-250
Luftflöde, qv             16 l/s (58 m³/h)
Tilluftstemperatur     20 °C
Rumstemperatur       23 °C
ΔT                            -3°C

Height
mm
Distance
mm
-325 -225 -125 0 125 225
700 0.08 m/s
21.6°C
0.16 m/s
20.8°C
0.10 m/s
20.6°C
0.06 m/s
21.2°C
500 0.02 m/s
21.5°C
0.04 m/s
21.1°C
0.15 m/s
20.3°C
0.04 m/s
21.3°C
300 0.01 m/s
22.1°C
0.03 m/s
21.4°C
0.22 m/s
20.3°C
0.01 m/s
21.7°C
200 0.02 m/s
22.06°C
0.04 m/s
21.5°C
0.37 m/s
20.3°C
0.02 m/s
21.5°C
100 0.07 m/s
21.9°C
0.41 m/s
20.2°C
0.39 m/s
20.3°C
0.36 m/s
20.1°C
0.04 m/s
21.9°C
50 0.05 m/s
22.6°C
0.20 m/s
21.9°C
0.38 m/s
21.3°C
0.30 m/s
20.9°C
0.06 m/s
22.7°C

Halton BCF-250
Luftflöde, q            20 l/s (72 m³/h)
Tilluftstemperatur     20 °C
Rumstemperatur       23 °C
ΔT                            -3°C

Height
mm
Distance
mm
-325 -225 -125 0 125 225
700 0.09 m/s
21.6°C
0.18 m/s
21.5°C
0.19 m/s
20.8°C
0.08 m/s
21.5°C
500 0.03 m/s
21.6°C
0.04 m/s
21.5°C
0.21 m/s
20.8°C
0.03 m/s
21.5°C
300 0.01 m/s
22.1°C
0.02 m/s
21.8°C
0.31 m/s
20.6°C
0.01 m/s
21.8°C
200 0.02 m/s
22.0°C
0.04 m/s
21.7°C
0.43 m/s
20.7°C
0.02 m/s
22.1°C
100 0.06 m/s
21.9°C
0.69 m/s
20.4°C
0.47 m/s
20.7°C
0.61 m/s
20.4°C
0.04 m/s
22.2°C
50 0.02 m/s
22.6°C
0.30 m/s
21.9°C
0.48 m/s
21.6°C
0.41 m/s
21.1°C
0.04 m/s
23.1°C

Installation

Halton BCF-gradängdonet monteras i ett installationshål med diametern 165 mm eller 225 mm, (se tabellen nedan). Halton BCF monteras jämns med golvet.

Frontplåten fästs med skruvar.

Dimension på installationshål

NS [mm] Diameter [mm]
190 165
250 225

Injustering

Luftflödet justeras in genom att det statiska trycket i anslutningslådan sätts till erforderlig trycknivå.

Service

Kod beskrivning
1.   Frontplåt
2.   Hål för fästskruvar
3.   Anslutningslåda
4.   Perforerad plåt

Ta loss frontplåten genom att lossa på fästskruvarna.
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Ta bort föroreningar och dammsug regelbundet.
Sätt tillbaka frontplåten och skruva fast den i anslutningslådan.

Specifikation

Gradängdonet är av robust konstruktion i galvaniserad stål med svart som standardfärg (RAL 9005).

Den perforerade plåten inne i anslutningslådan skapar ett tillräckligt tryckfall för att systemet ska bli självbalanserande i system utan kanaler. Utrymmet under det upphöjda golvet (gradängen) används som tryckkammare.

Lufttillförseln sker med låg hastighet genom gradängdonet.

Beställnings kod

BCF-D;CO-ZT

D = Anslutningsdiameter
190, 250

Andra alternativ och tillbehör

CO = Färg
B      Svart (RAL 9005)
X      Specialfärg  (RAL xxxx – endast frontplåt)

ZT = Kundanpassad produkt
N      Nej
Y      Ja (ETO)

Kod exempel

BCF-190, CO=B, ZT=N

Downloads

 • Halton BCF – Floor diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton BCF – Lattiahajottaja

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton BCF – Diffuseur de sol

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton BCF – Cirkulärt gradängdon

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton BCF – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.