Hoppa till innehåll

Product / DCS

Halton DCS – Takspridare

Multifunktionsdon med utbytbar spridardel.

 • Modulkonstruktion med fem olika utbytbara frontplåtar lämpliga för undertak med modulen 600 x 600, 625×625, 675×675 mm, som ger dem skilda utseenden och prestandaegenskaper
 • Koppling till kanalsystemet via inbyggd anslutningslåda med alternativa stosdiametrar och höjder
Request a Quote

Översikt

 • Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft
 • Modulkonstruktion med fem olika utbytbara frontplåtar lämpliga för undertak med modulen 600 x 600, 625×625, 675×675 mm, som ger dem skilda utseenden och prestandaegenskaper
 • Tack vare det justerbara luftflödet kan spridaren anpassas till förändrade ventilationsbehov, vilket underlättar för ändringar i lokalens layout och användningssätt
 • Öppningsbar frontplåt för enkel rengöring av spridaren och kanalsystemet
 • Koppling till kanalsystemet via inbyggd anslutningslåda med alternativa stosdiametrar och höjder
 • Cirkulär kanalanslutning med inbyggd packning
 • Anslutningslåda med luftflödesmätdon


   DCS/C       DCS/A      DCS/N     DCS/J     DCS/P

 Tillbehör

 • Luftflödesadapter och frontplåtar som tillval
 • Avskärmningsplåtar för spridningsbild för modellerna DCS/C och DCS/P
 • Ljuddämpning, isolering som tillval

Quick selection

Dimensioner

NS H1 H2 W1 Ø D
100 163 135 555 99
125 163 135 555 124
160 263 189 555 159
200 263 189 555 199
250 363 239 555 249
315 363 239 555 314
 Ceiling integrations H3 W2
 T-profil 600 6 20.5
 T-profil 625 6 33
 T-profil 675 6 58
 Armstrong undertak 600 6 20,5
 Dampa undertak 600 20 22
 Fineline undertak 600 8 15
 Fineline undertak 675 8 52,5

Material

KOMPONENT MATERIAL ANMÄRKNING
Perforerad frontplåt Perforerat stål
Koniska frontplåtar Aluminium
Frontplåt med virvelspridare Stål
Frontplåt med dysor Stål
Dysor Plast Rekommenderad högsta temperatur
för dysor i plastmaterial är 60°C.
Alternativa dysfärger
Vit och svart
Anslutningslåda Förzinkat stål
Ljuddämpningsmaterial Dacron
Mineralull
2 alternativ
Stos Förzinkat stål
Stos med packning Varmförzinkat stål Gummipackning
Injusteringsdon MSC,MEC Stomme; Aluminium
Blad; Förzinkat stål
Beslag; Förzinkat stål
Plastdetaljer; Polypropylen (PP)
Vred ; Rostfritt stål
Luftflödesutjämnare Stål
Plastdetaljer; Polypropylen (PP)
Undertaksadapter Stål
Ytbehandling för perforerad
frontplåt DCS/P
Epoxilackerad; Vid RAL 9003 / 30 % glansvärde Specialfärger som tillval
Ytbehandling av koniska frontplåtar
DCS/C, DCS/A
Polyesterlackerad /vit RAL 9003 / 30 % glansvärde Epoxilackerad
(100 %) som tillval
Ytbehandling av frontplåt med dysor
DCS/N
Epoxilackerad; färg: Vit RAL 9003 / 30 % glansvärde Specialfärger som tillval
Ytbehandling för frontplåt med virvelstrålespridare
DCS/J
Epoxilackerad / Vid RAL 9003 / 30 % glansvärde Specialfärger som tillval

Tillbehör

TILLBEHÖR KOD BESKRIVNING ANMÄRKNING
Kanalanslutning med stos SP/DCS Utbytbar kanalstorlek
Adapter för olika luftflöden N/DCS Anpassning av luftflöden
Ljuddämpning AT/DCS Material för ljuddämpning i kanaler Materialalternativ:
Dacron, mineralull
Perforerad frontplåt,
konisk frontplåt,
konisk hel centrumfrontplåt,
frontplåt med dysor,
frontplåt med virvelspridare
P/DCS,
C/DCS,
A/DCS,
N/DCS,
J/DCS
Utbytbara frontplåtar

 

Funktion

Spridarens utseende och prestanda kan ändras och anpassas till nya krav och driftsförutsättningar.


Halton DCS/P
Tilluften förs in i lokalen genom den perforerade frontplåten och blandas med rumsluften utanför spridaren. Rekommenderad maximal temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft är -8 °C .
Halton DCS/C
Tilluften förs in i lokalen genom spalterna i den koniska frontplåten och blandas med rumsluften utanför spridaren. Rekommenderad maximal temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft är -12 °C .
Halton DCS/A
Tilluften förs in i lokalen genom spalterna i den koniska frontplåten och blandas med rumsluften utanför spridaren. Rekommenderad maximal temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft är -12 °C .
Halton DCS/N
Tilluften förs in i lokalen såväl horisontellt som vertikalt genom spridarens frontplåt.
Tilluftens spridningsbild kan riktas radiellt i önskad 1-, 2-, 3- eller 4-vägsspridning genom att dysorna vrids manuellt.
(Horisontell virvel- och… senare) vertikal spridningsbild kan även uppnås genom inställning av dysorna.
Inblåsningsriktningen har ingen effekt på tryckfallet eller luftflödet.
Rekommenderad maximal temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft är -10 °C .
Halton DCS/J
Den horisontella radiella virvelstrålen förs in i lokalen genom spridarens profilerade spiralformade blad. Högsta rekommenderade temperaturskillnad mellan tilluft och rumsluft är -12 °C.
Tilluftens hastighet minskar snabbt tack vare effektiv inblandning av rumsluften.

Function in general

Anslutningslådan jämnar ut luftflödet genom att lufthastigheten sänks.
Luften når spridaren i ett jämnt flöde, vilket gör att den fungerar korrekt.
Luftflödet kan anpassas till aktuellt behov med hjälp av adaptern, så att korrekt luftspridning säkerställs inom ett brett driftsområde. (DCS/P, DCS/C, DCS/A, DCS/J)

Luftflödet kan ställas in med hjälp av mät- och injusteringsdonet.
Anslutningslådan dämpar även kanalljud.
Spridaren kan även användas som frånluftsdon.

Dysa injustering

Installation

Kod   Beskrivning
1    Frontplåt
2    Undertaksadapter
3    Anslutningslåda
4    Anslutningsstos
5    Luftflödesadapter
Kanalanslutningsstorleken kan efter behov ändras så att den installerade spridaren kan anpassas till ett kraftigt minskat eller ökat luftflöde.
I dysspridare finns inga luftflödesadaptrar. Istället ökas eller minskas antalet dysor.

Spridaren fästs mot anslutningslådan via plåtar och skruvar.

Injustering

Till- och frånluftsflöden bestäms genom manometermätning av tryckskillnaden mellan mätuttagen.
Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.


k-värden visas i tabellen nedan.

k-värden (frånluft)

Luftflödesadapter DCS/A DCS/C DCS/J DCS/P
340 32.3 69.6 28.9 79.3
250 27.9 47.2 21.2 51.8
160 17.6 21.4 13.6 23.2
125 9.7 11.1 8 12
Dysor DCS/N
80 52.8
36 27.2
16 12.9

k-värden (tilluft)

Halton  DCS/A

Luftflödesadapter k-värde k-värde 0-oppning
340 33.1 27.7
250 26.6 0.07 x D + 2.82
160 13.8 11.3
125 8.2 6.6

Halton DCS/C

Luftflödesadapter Riktning  k-värde k-värde 0-öppning
340 R4 52.9 0.24 x D – 31.75
340 R3 49.7 0.24 x D – 31.75
340 R2 44 0.24 x D – 31.75
250 R4 32 0.08 x D + 2.73
250 R3 32.6 0.08 x D + 2.73
250 R2 29.2 0.08 x D + 2.73
160 14.5 11.4
125 8.3 6.6

Halton DCS/J

Luftflödesadapter k-värde k-värde 0-öppning
340 33.1 26.3
250 26.1 0.06xD+4.31
160 14.1 11.4
125 8.4 6.6

Halton DCS/N

Dysor Kanalanslutning k-värde k-värde 0-öppning
80 315, 250 48.1 0.18 x D – 13.12
80 200 40.5 0.18 x D – 13.12
36 27.4 0.08 x D + 2.37
16 13.2 0.06 x D + 1.00

Halton DCS/P

Luftflödesadapter Riktning k-värde k-värde 0-öppning
340 R4 50.6 0.22 x D – 26.91
340 R3 47.7 0.22 x D – 26.91
340 R2 46.3 0.22 x D – 26.91
250 R4 30.3 0.08 x D + 3.94
250 R3 29.6 0.08 x D + 3.94
250 R2 28.6 0.08 x D + 3.94
160 13.4 11.1
125 8 6.3

ATTN:
D = diameter av kanalanslutning (mm)

Ställ in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet på MSC/MEC tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjället i rätt läge med en skruv. Sätt tillbaka vredet i anslutningslådan.

Service

ppna spridarens frontplåt.
Ta bort luftflödesadaptern genom att skruva ur de fyra skruvarna.

Ta bort spjället i stosen genom att dra försiktigt i dess axel (inte i ställvredet).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
För att underlätta invändig rengöring av anslutningslådan kan det tvättbara ljuddämpningsmaterialet (Dacron) tas bort.

Sätt tillbaka mät- och injusteringsdonet genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Sätt tillbaka luftflödesadaptern och skruva fast den.
Tryck tillbaka frontplåten på plats till den snäpper fast.

Specifikation

Spridaren ska vara av modultyp och innehålla en anslutningslåda för spridning och utjämning.
Dimensionerna på frontplåtarna anpassas till undertak med 600 x 600 mm modul.
Spridarens frontplåt ska vara utbytbar så att olika alternativa utseendeformer tillgodoses.
Luftflödena ska, oberoende av spridarstorleken, kunna anpassas via en utbytbar luftflödesadapter.
Kanalanslutningen ska ha alternativa dimensioner så att olika luftflöden kan tillgodoses.

Anslutningslådan tillverkas av förzinkat stål och ska innehålla en utbytbar stos i olika storlekar med inbyggd packning för lufttät kanalanslutning.
Spridarens frontplåt ska kunna tas bort för åtkomst till anslutningslådan, luftflödesadaptern samt mät-och injusteringsdonet.
DCS/P
Spridarens perforerade frontplåt utförs i standardvitfärgat (RAL 9003) epoxilackerat stål.
DCS/C DCS/A
Spridarens koniska frontplåt utförs i strängpressat aluminium med standardvitfärgad (RAL 9003) polyesterlackering.
Frontplåten ska kunna tas bort för åtkomst till kanalsystemet.
DCS/J
Spridarens virvelfrontplåt utförs i standardvitfärgat (RAL 9003) epoxilackerat stål. I virvelspridaren finns fasta spiralvingar som medför hög inblandning av rumsluften.
Spridarens frontplåt ska kunna öppnas för åtkomst till anslutningslådan, luftflödesadaptern samt mät-och injusteringsdonet.
DCS/N
Spridarens dysfrontplåt utförs i standardvitfärgat (RAL 9003) epoxilackerat stål. Dysorna utförs med två spalter för effektiv inblanding av tilluften. Dysorna ska även vara individuellt justerbara för hög flexibilitet vid inställning av spridningsbilden.

Produktkod

DCS/F-D-N-M; J-IO-AT-CO-ZT

F = Frontplåt
C = Konisk
A1 = Konisk med centrumplåt , 1
A2 = Konisk med centrumplåt , 2
A3 = Konisk med centrumplåt , 3
P = Perforerad
J = Virvelstråle
N1 = Dysa, 16
N2 = Dysa, 36
N3 = Dysa, 86

D = Anslutningsdimension
100, 125, 160, 200, 250, 315

N = Luftflödesadapter
125, 160, 250, 340
N = Nej om F = N1, N2 or N3

M = Modell
S1 = Tilluft + MSC
S2 = Tilluft +Luftflödesutjämnare
E1 = Frånluft + MEC
E2 = Frånluft + Luftflödesutjämnare

Special och tillbehör

J = Strålriktning
R2 = 2 riktningar
R3 = 3 riktningar
R4 = 4 riktningar

   IO = Undertaksinstallationer
NA = Standard för T-profil 600
AM = Armstrong Orcal undertak
DC = Dampa undertak
FL = Fineline undertak 600
TP = T-profil 625
T2 = T-profil 675
FL = Fineline undertak 675

AT = Ljuddämpningsmaterial
N = Inget ljuddämpningsmaterial
D = Dacron
W = Mineralull

CO = Färg
SW  Vit (RAL 9003)
X    Specialfärg

ZT = Tailored product
N   No
Y   Yes (ETO)

  Exempel på kod

DCS/C-315-250-S1, J=R3, IO=NA, AT=D, CO=SW, ZT=N

Downloads

 • Halton DCS – Modular diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton DCS – Modulaarinen hajottaja

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton DCS – Diffuseur plafonnier modulaire

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton DCS – Takspridare

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton DCS – Deckenauslass

  Data

  de

  Shape 2
 • Halton DCS – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
 • Halton Ceiling Integrations

  Data

  en_GB
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.