Hoppa till innehåll

Product / CAR

Halton CAR – Cirkulär konspridare för installation i undertak

Avsedd för hög installationshöjd.

 • Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft
 • Rekommenderad lägsta innblåsningstemperatur 16 grader

 

Request a Quote

Översikt

 • Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft
 • Rekommenderad lägsta innblåsningstemperatur 16 grader
 • Lämplig för stora luftflöden
 • Installeras integrerad i u- tak eller synligt
 • Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning
 • Öppningsbar kondel för enkel rengöring av spridaren och kanalsystemet

Produktmodeller och tillbehör

 • Modeller inbyggda i en plåt för montage i undertak med modulärt bärverk 600×600 mm
 • Anslutningslåda med injusteringsfunktion (Halton TRH) eller även med mätfunktion (Halton TRI)

Dimensioner

NS W H H1 ØD
160 343 65 54 159
200 457 80 70 199
250 571 87 88 249
315 686 91 106 314
355 857 102 133 354
400 857 100 133 399
450 1030 120 157 449
560 1200 124 184 558

Specialdimensioner offereras inte.

Material

 Komponent  Material  Anmärkning
 Spridare  Stål  Epoxilackerad, vit RAL 9003
 Anslutningslåda  Galvaniserad stål

Tillbehör

 Tillbehör Kod  Beskrivning
 Låda TRH  Låda för kanalanslutning (med eller utan isolering)
 Anslutningslåda med spjäll
för luftflödesmätning och
injustering
TRI/N  För inreglering och utjämning av luftflödet
 Ljuddämpning IN  Polyesterfiber som ljuddämpningsmaterial i TRI-lådan.
Mineralull som ljuddämpningsmaterial i TRH-lådan
 Spjäll för mätning
och injustering av luftflöde
MSM  För tilluftsinstallation

Produktmodeller

 Produktmodell Kod  Beskrivning
 Spridare inbyggd i frontplåt,
600×600 mm
CAR/B  Storlekarna 160, 200 och 250 kan fås inbyggda
i en stålplåt för montage i undertak
med modulärt 600×600 mm bärverk.
Frontplåtens ytterdimensioner är 595×595 mm

Funktion

Tilluften tillförs genom konerna.
Spridarens divergerande delar skapar ett negativt tryck under själva spridaren så att rumsluften induceras i tilluftsdonet. Rumsluft och tilluft blandas.

Denna interna induktion minskar temperaturen och lufthastigheten hos den inblåsta luften.
Samma process försiggår mellan tilluft och rumsluft utanför spridaren, där den externa induktionen ytterligare reducerar inblåsningshastigheten och temperaturskillnaden mellan tilluft och rumsluft.

Spridaren kan även användas som frånluftsdon.

Installation

Halton CAR-spridaren kan monteras i ett undertak eller fullt synlig i lokalen.
Spridaren ansluts direkt till kanalen med hjälp av en Halton TRH- eller Halton TRI-anslutningslåda. När spridaren installeras direkt mot i kanalsystemet måste man ha ett minsta säkerhetsavstånd på 3D uppströms.

Installation med TRI eller TRH anslutningslåda

Halton TRI

CAR ØD TRI H2 H1
160 159 TRI-160-160 304…334 54
200 199 TRI-200-200 369…399 70
250 249 TRI-250-250 440…470 88
315 314 TRI-315-315 490…520 106

Halton TRH

CAR ØD TRH H2 H1
160 159 TRH-160 290…320 54
200 199 TRH-200 395…425 70
250 249 TRH-250 402…432 88
315 314 TRH-315 556…686 106
355 349 TRH-355 567…597 133
400 399 TRH-400 565…595 133
450 449 TRH-450 785…815 157
560 559 TRH-560 789…819 184

Om Halton TRI-stosen installeras inne i anslutningslådan kan måttet H minskas med 60 mm.

Storlek för undertak öppning

CAR ØW1
160 290
200 406
250 510
315 610
355 760
400 760
450 915
560 1065

Injustering

Vi rekommenderar att du ansluter spridaren till anslutningslådan TRI utrustad med ett MSM-spjäll för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.
Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsspjället MSM.

Ta bort den koniska mittdelen och för in slangarna och ställvredet genom spridaren.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.
Stoppa tillbaka slangarna och vredet i anslutningslådan och tryck fast den koniska mittdelen på plats.

Värdet för koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd (D= kanaldiameter) framgår nedan

TRH/TRI >8xD min 3XD
125 9.9 12.6
160 16.9 21.9
200 28.3 31.0
250 47.9 51.5
315 78.6

Service

Skruva ut den koniska mittdelen ur ramen (den är fixerad med hjälp av små skruvar).
Rengör delarna med en fuktig trasa.
Sätt tillbaka varje skruv på plats och skruva in tills den koniska mittdelen sitter rätt.

Alternativ: med anslutningslåda TRI + MSM eller TRH + MSM

Ta bort mät- och injusteringsspjälletgenom att dra försiktigt i dess axel (inte i injusteringsvredet).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.

Sätt tillbaka mät- och injusteringsspjället genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Sätt tillbaka varje skruv på plats och skruva in tills den koniska mittdelen sitter rätt.

Beskrivningstext

Spridaren innehåller flera pressade koner, som standard utförda i vitfärgat (RAL 9003) epoxilackerat stål.

Spridaren kan monteras i synligt i kanalsystem eller i undertak.

Spridaren ansluts till kanalsystemet via en Halton TRI-anslutningslåda i vilken polyesterfiber med tvättbara ytor används som ljuddämpningsmaterial.

Spridaren ansluts till kanalsystemet via en Halton TRH-anslutningslåda i vilken mineralull används som ljuddämpningsmaterial.

Anslutningslådan har ett spjäll för mätning och injustering av luftflödet.

Den koniska mittdelen kan demonteras.

Luftens spridningsbild är radiell runt hela spridarens omkrets.
Konerna bildar divergerande sektioner, som skapar ett undertryck så att rumsluften induceras i donet.

Beställningskod

CAR/D; WS-CO-ZT

D = Kanalanslutnings diameter
   160, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 560

Andra alternativ och tillbehör

WS = Bredden för undertaks element
NA      Nej

CO = Färg
SW      Vit (RAL 9003)
X         Speciellt färg

ZT = Kundapassad produkt
N          Nej
Y          Ja (ETO)

Underprodukter

TRI  Anslutningslåda
TRH  Anslutningslåda

Kodexempel

CAR-160, WS=NA,CO=SW, ZT=N

Downloads

 • Halton CAR – Conical diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton CAR – Kartiohajottaja

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton CAR – Diffuseur à induction interne

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton CAR – Cirkulär konspridare för installation i undertak

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton CAR – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.