Hoppa till innehåll

Product / SLL

Halton SLL – Spaltspridare för montage i undertak eller vägg

Estetisk tilltalande design.

 • Justerbar spridningsbild och riktningsflexibilitet med olika konfigurationer
 • Installeras i tak eller vägg. Kan även användas för sammanhängande installation i rad från vägg till vägg
Request a Quote

Översikt

 • Luftinblåsning horisontellt eller vertikalt , passar även för frånluft
 • Installeras i tak eller vägg. Kan även användas för sammanhängande installation i rad från vägg till vägg
 • Justerbar spridningsbild och riktningsflexibilitet med olika konfigurationer
 • Spridaren kan tas bort för enkel rengöring av donet och kanalsystemet

Modeller

 • Rammodeller: Standard och Cubus
 • Alternativ för frontplåt: T-Bärverk och Fineline-bärverk

Tillbehör

 • Anslutningslåda med cirkulär(a) gummipackningsförsedd(a) kanalanslutning(ar) D160…250 mm
 • Alternativa anslutningslådor med mät- och injusteringsfunktioner
 • Ljudisolering för anslutningslådan

Dimensioner


Den maximala aktiva längden för ett stycke är 2000 mm. Minsta är 372 mm. Sammanhängande don med modulkonstruktion finns även för installationslängder större än 2000 mm.

Halton SLL + Halton PLL

Standarddimensioner för SLL + PLL-donet med standard ändbeslag framgår av tabellen nedan.

Antalet anslutningar som visas i tabellen nedan är Haltons rekommendation. På begäran finns andra antal och storlekar tillgängliga. Kontakta Haltons säljkontor.

Aktiv längd Spalter F L L1 H H1 K K1 K2 ØD
572 1 54 618 572 255..275 200 67 47 117 1×160
872 1 54 918 872 255..275 200 67 47 117 1×160
1172 1 54 1218 1172 255..275 200 67 47 117 1×160
1472 1 54 1518 1472 255..275 200 67 47 117 2×160
1772 1 54 1818 1772 255..275 200 67 47 117 2×160
572 2 92 618 572 295..315 240 105 85 155 1×200
872 2 92 918 872 295..315 240 105 85 155 1×200
1172 2 92 1218 1172 295..315 240 105 85 155 1×200
1472 2 92 1518 1472 295..315 240 105 85 155 2×200
1772 2 92 1818 1772 295..315 240 105 85 155 2×200
572 3 130 618 572 295..315 240 143 123 193 1×200
872 3 130 918 872 295..315 240 143 123 193 1×200
1172 3 130 1218 1172 295..315 240 143 123 193 1×200
1472 3 130 1518 1472 295..315 240 143 123 193 2×200
1772 3 130 1818 1772 295..315 240 143 123 193 2×200
572 4 168 618 572 345..365 290 181 161 231 1×250
872 4 168 918 872 345..365 290 181 161 231 1×250
1172 4 168 1218 1172 345..365 290 181 161 231 1×250
1472 4 168 1518 1472 345..365 290 181 161 231 2×250
1772 4 168 1818 1772 345..365 290 181 161 231 2×250
572 5 206 618 572 345..365 290 219 199 269 1×250
872 5 206 918 872 345..365 290 219 199 269 1×250
1172 5 206 1218 1172 345..365 290 219 199 269 1×250
1472 5 206 1518 1472 345..365 290 219 199 269 2×250
1772 5 206 1818 1772 345..365 290 219 199 269 2×250
572 6 244 618 572 345..365 290 257 237 277 1×250
872 6 244 918 872 345..365 290 257 237 277 1×250
1172 6 244 1218 1172 345..365 290 257 237 277 1×250
1472 6 244 1518 1472 345..365 290 257 237 277 2×250
1772 6 244 1818 1772 345..365 290 257 237 277 2×250

Håltagningsmått =  F x (L1+10)

Ramtyp: Cubus (FT=C)

Funktion Spalter K3
Effektiv längd
(L)
1 40
2 78
3 116
4 154
5 192
6 230

Frontplåt: T-bärvek (FP=TC1, TC2)

Frontplåte L2 Effektiv längd (L) Spalter K4
TC1 1195 572, 872 eller
1150
1 39
2 77
3 115
4 153
5 191
6 229
TC2 1345 572, 872, 1150, 1172, 1250 eller 1300 1 39
2 77
3 115
4 153
5 191
6 229

Frontplåt: Fineline-bärverk (FP=FC1, FC2)

Frontplåte L2 Effektiv längd (L) Splater K4
FC1 1183 572, 872 eller
1150
1 39
2 77
3 115
4 153
5 191
6 229
FC2 1333 572, 872, 1150, 1172, 1250 eller 1300 1 39
2 77
3 115
4 153
5 191
6 229

Konstruktion och materialer

Nr Komponent Material Ytbehandling Anmärkning
1 Ytterram  Aluminium Maskinglättad,
Anodiserad
Polyesterlackerad /
vit RAL 9003 / 30% glansvärde
Specialfärger som tillval,
100 % epoxilackerad
som alternativ
2 Ändbeslag  Aluminium Maskinglättade,
Anodiserade
Polyesterlackerade /
vit RAL 9003 / 30% glansvärde
Specialfärger som tillval,
100 % epoxilackerad
som alternativ
3 Innerlameller  Aluminium Maskinglättade,
Anodiserade
Polyesterlackerade /
vit RAL 9003 / 30% glansvärde
Specialfärger som tillval,
100 % epoxilackerade
som alternativ
4 T-profiler Aluminium Maskinglättad,
Anodiserad
Polyesterlackerad /
vit RAL 9003 / 30% glansvärde
Specialfärger som tillval,
100 % epoxilackerade
som alternativ
5 Lameller för
flödesavböjning
(för tilluft)
Aluminium Maskinglättade Specialfärger som tillval,
100 % epoxilackerade
som alternativ

Tillbehör

Tillbehör Kod Beskrivning
Anslutningslåda PLL Låda för kanalanslutning
(med eller utan ljuddämpningsmaterial)
Anslutningslåda PLD Låda för kanalanslutning
(utan ljuddämpningsmaterial)
Ändbeslag N1 Bredd = 23 mm (2 st)
E1 Bredd = 12.5 mm (2 st)
O1 Bredd = 23 mm (1 st)
O2 Bredd = 12.5 mm (1 st)
O4 Slät (Cubus)
Installationsfästen För montering av don med PLL eller PLD anslutningslåda
Takfästen För montering av don utan anslutningslåda

Speciella ändbeslag för modulära undertak finns som tillval.

Funktion

Luften tillförs vistelsezonen genom spridarens spalter antingen horisontellt utefter takytan eller vertikalt.
Vid vägginstallation blåses luften in horisontellt eller riktas mot takytan varvid kastlängden ökar.

Spridaren levereras utan ställbara lameller vid frånlufttillämpningar.

Produktmodeller

Fig. 2. Rammodell: Standard (FT=S)

Fig. 3. Rammodell: Cubus (FT=C)

Fig. 4. Frontplåt: T-bärverk (FP=TC1 eller TC2)

Fig. 5. Frontplåt: Fineline-bärverk (FP=FC1 eller FC2)

Installation

Kodbeskrivning
1.     Monteringsfäste
2.     Tvärgående stånga
3.     Skruv

Den linjära spaltspridaren SLL ansluts direkt till en anslutningslåda typ Halton PLL eller Halton PLD.
Anslutningslådan monteras i undertaket med hjälp av M8-gängstänger (ingår inte i leveransen) och ansluts till kanalsystemet.

Ta bort T-profilerna i Halton SLL genom att dra försiktigt så att de tvärgående stängerna strax bakom blir åtkomliga.
Sätt fast fästbeslagen i anslutningslådans spår och säkra med de skruvar som medföljer.
Sätt i skruvar i hålen i de tvärgående stängerna. Dra åt tills spridaren sitter i nivå med taket.
Sätt tillbaka T-profilerna.

Donet kan monteras i ett undertak med hjälp av ändbeslagen E1 med 5 mm fläns.
Donet (modell SLL/E) kan användas för frånluft genom att det ansluts till frånluftskammaren med hjälp av ST fästbeslag.

Injustering

Spridningsbilden kan ändras inom 180° genom manuell justering av ställbara lamellerna med hjälp av en skruvmejsel. Varje sektion för flödesriktning kan justeras individuellt utan att T-profilerna tas bort för att man ska få flexibilitet i tilluftens spridningsbild.
Spridarna levereras med de ställbara lamellerna i öppet läge.

Vi rekommenderar att du ansluter spridaren till Halton PLL- eller Halton PLD-anslutningslådan utrustad med ett MSM-spjäll för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.
Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsspjället MSM.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

∆pm       Uppmätt statiskt kammartryck [Pa]
k            Koefficienten k
qv          Totalt luftflöde [l/s]

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd framgår nedan

Säkerhetsavstånd
NS > 6xD Min. 3xD
160 19 22
200 49 32
250 51 51

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.
Återställ slangarna och injusteringsvredet i lådan och sätt tillbaka spridaren.

Service

Ta bort T-profilerna.
Ta bort den linjära spridaren genom att lossa på skruvarna i de tvärgående stängerna.
Rengör delarna med en fuktig trasa.
Tryck tillbaka den linjära spridaren på plats genom att skruva fast de tvärgående stängerna mot fästbeslagen.

Alternativ:
Med anslutningslåda PLD + MSM/MEM eller PLL + MSM/MEM

Ta bort mät- och injusteringsspjället genom att försiktigt dra i dess axel (inte injusteringsvredet eller mätslangarna!).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsspjället på plats genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck tillbaka den linjära spridaren på plats genom att skruva fast de tvärgående stängerna mot fästbeslagen.

Beskriviningstext

I varje sektion för injustering av spridningsbild ingår två ställbara lameller.

Spridaren är borttagbar för att man ska komma åt mät- och injusteringsspjället i lådan.

Den linjära spaltspridaren har en yttre ram i strängpressad aluminium, ställbara lameller och T-profiler, anodiserade eller polyesterlackerade i vit färg (RAL 9003).

Spridaren ansluts till kanalsystemet via en anslutningslåda med mineralull som ljuddämpningsmaterial.

Den borttagbara linjära spaltspridaren monteras mot anslutningslådan med dolda skruvar.

Anslutningslådan levereras med ett spjällför mätning och injustering av luftflöde.

Spridningsbilden kan riktningsändras genom vridning av lamellerna utan att spridarens utseende märkbart förändras.

Ställbara lameller och T-profiler kan lätt tas bort för åtkomst till anslutningslådan.

Beställningskod

SLL/S-N-L; FP-FT-SE-ST-FI-CO-ID-ZT

S = Modell
S      Tilluft
E      Frånluft
O     Öppningsfront

N = Antal spalter
1, 2, 3, 4, 5 ,6

L = Aktiv längd (mm)
372, +1, .., 49972

Andra alternativ och tillbehör

FP = Frontplåt alternative
NA         Inget alternative
TC1       T-bärverk (1200×300)
FC1       Fineline -bärverk (1200×300)
TC2       T-bärverk (1350×300)
FC2       Fineline-bärverk (1350×300)

FT = Ramtyp
S           Standard
C           Cubus
NA        Inget alternative

SE = Sidoplåtar
Y           Ja
N          Nej

ST = Typ av sidoplåtar
N1        23.0 mm (2 st)
E1        12.5 mm (2 st)
O1        23.0 mm (1 st)
O2       12.5. mm (1 st)
O4       Slät (Cubus)
NA       Inget alternative

FI = Ytbehandling
PN    Lackerad
MF   Maskinglättad

CO = Färg
SW   Signal white (RAL 9003)
X       Specialfärg (RAL xxxx)
N       Ingen lackering

ID = Don och anslutningslåda ihopmonterad
N         Nej
Y         Ja

ZT = Kundanpassad produkt
N        Nej
Y        Ja (ETO)

Underprodukter

PLL     Anslutningslåda
PLD    Anslutningslåda

Kodexempel

SLL/S-1-572, FP=NA, FT=S, SE=Y, ST=N1, FI=PN, CO=SW, ID=N, ZT=N

Downloads

 • Halton SLL – Linear slot diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton SLL – Lineaarinen hajottaja

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton SLL – Diffuseur linéaire à fentes

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton SLL – Spaltspridare för montage i undertak eller vägg

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton SLL – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.