Skip to content
Linear slot diffuser
Linear slot diffuser

SLL Spaltspridare för montage i undertak eller vägg

Estetisk tilltalande design.

Översikt

  • Luftinblåsning horisontellt eller vertikalt , passar även för frånluft
  • Installeras i tak eller vägg. Kan även användas för sammanhängande installation i rad från vägg till vägg
  • Justerbar spridningsbild och riktningsflexibilitet med olika konfigurationer
  • Spridaren kan tas bort för enkel rengöring av donet och kanalsystemet

Tillbehör

  • Anslutningslåda med cirkulär(a) gummipackningsförsedd(a) kanalanslutning(ar) D160…250 mm
  • Alternativa anslutningslådor med mät- och injusteringsfunktioner
  • Ljudisolering för anslutningslådan

Dimensioner


 

Halton SLL + Halton PLL

Standarddimensioner för SLL + PLL-donet med standard ändbeslag framgår av tabellen nedan.

Effektiv längd Spalter F L L1 H H1 K K1 K2 ØD
572 1 54 618 572 255..275 200 67 47 117 1×160
872 1 54 918 872 255..275 200 67 47 117 1×160
1172 1 54 1218 1172 255..275 200 67 47 117 1×160
1472 1 54 1518 1472 255..275 200 67 47 117 2×160
1772 1 54 1818 1772 255..275 200 67 47 117 2×160
572 2 92 618 572 295..315 240 105 85 155 1×200
872 2 92 918 872 295..315 240 105 85 155 1×200
1172 2 92 1218 1172 295..315 240 105 85 155 1×200
1472 2 92 1518 1472 295..315 240 105 85 155 2×200
1772 2 92 1818 1772 295..315 240 105 85 155 2×200
572 3 130 618 572 295..315 240 143 123 193 1×200
872 3 130 918 872 295..315 240 143 123 193 1×200
1172 3 130 1218 1172 295..315 240 143 123 193 1×200
1472 3 130 1518 1472 295..315 240 143 123 193 2×200
1772 3 130 1818 1772 295..315 240 143 123 193 2×200
572 4 168 618 572 345..365 290 181 161 231 1×250
872 4 168 918 872 345..365 290 181 161 231 1×250
1172 4 168 1218 1172 345..365 290 181 161 231 1×250
1472 4 168 1518 1472 345..365 290 181 161 231 2×250
1772 4 168 1818 1772 345..365 290 181 161 231 2×250

Material

 Komponent  Material  Ytbehandling  Anmärkning
 Ytterram  Aluminium  Maskinglättad,
 Anodiserad
 Polyesterlackerad /
 vit RAL 9003 / 30% glansvärde
 Specialfärger som tillval,
 100 % epoxilackerad
 som alternativ
 Ändbeslag / T-profiler  Aluminium  Maskinglättad,
 Anodiserad
 Polyesterlackerad /
 vit RAL 9003 / 30% glansvärde
 Specialfärger som tillval,
 100 % epoxilackerad
 som alternativ
 Innerlameller  Aluminium  Maskinglättade,
 Anodiserade
 Polyesterlackerade /
 vit RAL 9003 / 30% glansvärde
 Specialfärger som tillval,
 100 % epoxilackerade
 som alternativ
 Lameller för
 flödesavböjning
 (för tilluft)
 Aluminium  Maskinglättade  Specialfärger som tillval,
 100 % epoxilackerade
 som alternativ
 Anslutningslåda  Galvaniserad stål    

Tillbehör

 Tillbehör Kod  Beskrivning
 Anslutningslåda PLL  Låda för kanalanslutning (med eller utan ljuddämpningsmaterial)
 Anslutningslåda PLD  Låda för kanalanslutning (utan ljuddämpningsmaterial)
 Spjäll för mätning och
 injustering av luftflöde
MSM  För tilluftsinstallation
 Spjäll för mätning och
 injustering av luftflöde
MEM  För frånluftsinstallation
 Ändlock E1  För modulärt undertak, bredd = 5 mm (2 st)
 Ljuddämpning IN  Mineralull
 Fästbeslag ST  För installation av frånluftsmodell (SLM/E) till frånluftskammare i undertak

Speciella ändbeslag för modulära undertak finns som tillval.

Funktion

Luften tillförs vistelsezonen genom spridarens spalter antingen horisontellt utefter takytan eller vertikalt.
Vid vägginstallation blåses luften in horisontellt eller riktas mot takytan varvid kastlängden ökar.

Spridaren levereras utan ställbara lameller vid frånlufttillämpningar.

Installation

Den linjära spaltspridaren SLL ansluts direkt till en anslutningslåda typ Halton PLL eller Halton PLD.
Anslutningslådan monteras i undertaket med hjälp av M8-gängstänger (ingår inte i leveransen) och ansluts till kanalsystemet.

Ta bort T-profilerna i Halton SLL genom att dra försiktigt så att de tvärgående stängerna strax bakom blir åtkomliga.
Sätt fast fästbeslagen i anslutningslådans spår och säkra med de skruvar som medföljer.
Sätt i skruvar i hålen i de tvärgående stängerna. Dra åt tills spridaren sitter i nivå med taket.
Sätt tillbaka T-profilerna.

Donet kan monteras i ett undertak med hjälp av ändbeslagen E1 med 5 mm fläns.
Donet (modell SLL/E) kan användas för frånluft genom att det ansluts till frånluftskammaren med hjälp av ST fästbeslag.

Injustering

Spridningsbilden kan ändras inom 180° genom manuell justering av ställbara lamellerna med hjälp av en skruvmejsel. Varje sektion för flödesriktning kan justeras individuellt utan att T-profilerna tas bort för att man ska få flexibilitet i tilluftens spridningsbild.
Spridarna levereras med de ställbara lamellerna i öppet läge.
 

 

Vi rekommenderar att du ansluter spridaren till Halton PLL- eller Halton PLD-anslutningslådan utrustad med ett MSM-spjäll för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet.
Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsspjället MSM.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

 

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd framgår nedan

  Säkerhetsavstånd
NS > 6XD min 3XD
160 19 22
200 49 32
250 51 51

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.
Återställ slangarna och injusteringsvredet i lådan och sätt tillbaka spridaren.

Service

Ta bort T-profilerna.
Ta bort den linjära spridaren genom att lossa på skruvarna i de tvärgående stängerna.
Rengör delarna med en fuktig trasa.
Tryck tillbaka den linjära spridaren på plats genom att skruva fast de tvärgående stängerna mot fästbeslagen.
 

Alternativ:
Med anslutningslåda PLD + MSM/MEM eller PLL + MSM/MEM

Ta bort mät- och injusteringsspjället genom att försiktigt dra i dess axel (inte injusteringsvredet eller mätslangarna!).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsspjället på plats genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck tillbaka den linjära spridaren på plats genom att skruva fast de tvärgående stängerna mot fästbeslagen.

Beskriviningstext

I varje sektion för injustering av spridningsbild ingår två ställbara lameller.

Spridaren är borttagbar för att man ska komma åt mät- och injusteringsspjället i lådan.

Den linjära spaltspridaren har en yttre ram i strängpressad aluminium, ställbara lameller och T-profiler, anodiserade eller polyesterlackerade i vit färg (RAL 9003).

Spridaren ansluts till kanalsystemet via en anslutningslåda med mineralull som ljuddämpningsmaterial.

Den borttagbara linjära spaltspridaren monteras mot anslutningslådan med dolda skruvar.

Anslutningslådan levereras med ett spjällför mätning och injustering av luftflöde.

Spridningsbilden kan riktningsändras genom vridning av lamellerna utan att spridarens utseende märkbart förändras.

Ställbara lameller och T-profiler kan lätt tas bort för åtkomst till anslutningslådan.

Beställningskod

SLL/S-N-L; SE-ST-FI-CO-ID-ZT

S = Modell
       S    Tilluft
       E    Frånluft

N = Antal spalter
       1,2,3,4

L = Längd
       372, +1, .., 50000
 

Andra alternativ och tillbehör

SE = Sidoplåtar
        Y    Ja
        N    Nej

ST = Typ av sidoplåtar
       NA   Ej angivet
       N1   Standard 23 mm
       E1   Type E1

FI = Ytbehandling
       PN    Lackerad
       MF   Maskinglättad

CO = Färg
         SW   Vit
         X       Specialfärg
         N       Ingen lackering

ID = Diffuser assembled with plenum (only from Crepy factory)
        N         No
        Y         Yes

ZT = Tailored product
       
  N        No
         Y        Yes (ETO)

Underprodukter

        PLL   Anslutningslåda (spaltspridare)
        PLD   Anslutningslåda (spridare)
 

Kodexempel

          SLL/S-1-400, SE=Y, ST=N1, FI=PN, CO=SW, ZT=N

Downloads

Halton SLL – Linear slot diffuser
Data
en
Halton SLL – Pitkittäisraoilla varustettu hajottaja
Data
fi
Halton SLL – Diffuseur linéaire à fentes
Data
fr
SLL Spaltspridare för montage i undertak eller vägg
Data
se
Halton SLL - fr
Datasheet
fr_FR
748.00 KB
  • Hidden
  • Max filstorlek: 128 MB.

Search