Hoppa till innehåll

Product / JSC

Halton Jaz JSC – Spridare med dysa

Halton Jaz JSC är det perfekta valet för en mängd olika användningsområden, från arbetsplatser till sjukhus, tack vare dess höga inblandningseffekt.
Den här spridaren med fyrkantig dysa finns med tre olika frontplåtsmodeller, som alla har olika antal dysor och har utformats för specifika luftflödeskrav.
Spridaren är lämplig för installation i exempelvis kontor och sjukhussalar, skolor och allmänna utrymmen.

 • Justerbara dysor
 • Justera och mäta med Halton Pop PDI anslutningslåda

Serien med Halton Jaz-spridare har utformats enligt Haltons grundläggande värderingar för att uppfylla följande krav:

 • Hållbar produktion med minskat avfall och tillverkning närmare marknaderna
 • Utmärkt prestanda vad gäller luftflöde och flexibilitet
 • Behagliga inomhusmiljöer tack vare tyst drift.
Request a Quote

Översikt

Halton Jaz JSC är det perfekta valet för en mängd olika användningsområden, från arbetsplatser till sjukhus,
tack vare dess höga inblandningseffekt. Den här fyrkantiga spridaren finns med tre olika frontplåtsmodeller,
som alla har olika antal dysor och har utformats för specifika luftflödeskrav.

Tillämpningsområde

 • Ventilation i kontor, sjukhussalar, skolor och allmänna utrymmen.

Huvudfunktioner

 • Justerbara dysor
 • Tyst gång även vid stora luftflöden
 • Justera och mäta med Halton Pop PDI anslutningslåda
 • Undertaksadaptrar är tillgängliga för olika undertakstyper

Driftprincip


Fig. 1. Driftprincip för Halton Jaz JSC

Luften tillförs lokalen genom frontplåtens dysor. Dysornas utformning med två kanaler ger tyst drift och hög
induktionshastighet.

Spridarens spridningsbild kan justeras genom att vrida dysorna i önskad riktning. Som standard har dysans
spridningsbild fyra riktningar. Andra mönster som används ofta är 3, 2 och 1 riktning., men anpassade mönster
kan också användas tack vara de individuellt justerbara dysorna. Riktningen på inblåsningen påverkar inte
ljudnivån, tryckfallet eller luftflödets storlek.

Rekommenderad maximal temperaturdifferens mellan tilluft och rumsluft är 10 °C.

Tekniska data

Funktion Beskrivning
Luftflöde Max. luftflöde 162 l/s eller 580 m3/h, <35 dB
Dimensioner 595 x 595 mm eller 420 x 420 mm
Vikt 2.0 – 4.4 kg
Installningsmöjligheter Individuellt justerbara dysor

Funktioner och altervativ

Kategori Funktion
(beställningskod)
Alternativ
(beställningskod)
Beskrivning
Spridare Kanalens anslutningsstorlek
(D)
125, 160, 200, 250 eller 315 Fem nominella kanalanslutningsstorlekar. Måtten
anges i millimeter.
Spridare storlek
(A)
420 420x420x50 mm. Levereras med
kanalanslutningsstorlek 125, 160 eller 200.
600 595x595x70 mm. Levereras med
alla kanalanslutningsstorlekar.
Anslutningslåda PDI
(underprodukt*)
Modell
(M)
S Med mät- och injusteringsdon MSM
för tilluftsflöde
E Med injusteringsdon MEM för frånluftsflöde
N Utan injusteringsdon för luftsflöde
Storlekar D Anslutningslådans
kanalanslutningsstorlek. Den kan ha
samma storlek eller vara en storlek
större än spridarens kanalanslutning.
E Spridarens anslutningsstorlek Måste
vara samma storlek som spridarens
kanalanslutningsstorlek.
Ljuddämpningsmaterial (AT) P Med ljuddämpningsmaterial av
polyester
W Med ljuddämpningsmaterial av
mineralull
NA Utan ljuddämpningsmaterial
Undertaksadapter
CA for
420×420-spridare
(tillbehör*)
Modell (M) S1 Standard 595×595 mm
Ecophon Focus A, Rockfon A
H1 Dolt rutnät
Ecophon Focus DS, Rockfon X
P1 Delvis dolt rutnät
Ecophon Focus Dg, Rockfon X
C1 Clip-in
Dampa clip-in, vinkelrät kant
R1 Infälld
Ecophon Focus F, Rockfon E, T24

* Beställs separat

Snabbval

Värden med injusteringsmodul (MSM) helt öppen.

Fig. 2. Snabbval med enheten l/s

 


Fig. 3. Snabbval med enheten m3/h

Konstruktion och materialer

Nr Del Beskrivning Anmärkning
1 Frontplåt Polyesterlackerat stål, vit (RAL 9003) Specialfärger som tillval
2 Dysor Plast, polyacetal (POM) Färgalternativ:
vit, svart,och grå
3 Frontplåtfjädrar Rostfritt stål
4 Tätningspacking för kanal Polymer
5 Stos Galvaniserat stål
6 Hölje Polyesterlackerat stål, vit (RAL 9003) Specialfärger som tillval

Dimensioner och vikt

Fig. 4. Mått för Halton Jaz JSC-spridare, 600×600 mm (vänster) och 420×420 mm (höger)

JSC ØD [mm] Antal dysor Vikt [kg]
125-420 125 16 2.0
160-420 159 36 2.1
200-420 199 36 2.2
125-600 124 16 4.4
160-600 159 36 4.4
200-600 199 36 4.0
250-600 249 64 4.1
315-600 314 64 4.2

Halton Jaz JSC med Halton Pop PDI – anslutningslåda


Fig. 5. Dimensioner för Halton Jaz JSC med Halton Pop PDI-anslutningslåda, utvändigt placerad anslutningsstos


Fig. 6. Dimensioner för Halton Jaz JMC med Halton Pop PDI-anslutningslåda, invändigt placerad anslutningsstos

JSC W
[mm]
PDI ØD
[mm]
ØD1
[mm]
L
[mm]
W1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
L1
[mm]
Vikt
[kg]
125-420 420 100-125 99 127 308 282 172 50 168 4.7
420 125-125 124 127 308 282 172 50 168 4.8
160-420 420 125-160 125 162 308 282 172 50 168 4.8
420 160-160 159 162 458 358 239 50 280 7.1
200-420 420 160-200 159 202 458 358 239 50 280 7.1
420 200-200 199 202 458 358 239 50 280 7.2
125-600 595 100-125 99 127 308 282 172 70 168 7.1
595 125-125 124 127 308 282 172 70 168 7.2
160-600 595 125-160 124 162 308 282 172 70 168 7.1
595 160-160 159 162 458 358 239 70 280 9.4
200-600 595 160-200 159 202 458 359 239 70 280 8.9
595 200-200 199 202 458 359 239 70 280 9.0
250-600 595 200-250 199 252 458 359 239 70 280 9.0
595 250-250 249 252 520 480 359 70 280 12.3
315-600 595 250-315 249 317 520 480 359 70 280 12.2
595 315-315 314 317 520 480 359 70 280 12.4

Beskrivningstext

Spridare med kvadratisk dysa för undertaksmontering, som uppfyller följande krav:

Struktur

 • Frontplåten kan öppnas och tas bort för att möjliggöra allmänt underhåll och rengöring.
 • Specialverktyg ska inte behöva användas.
 • Luftfördelning i fyra riktningar.
 • Individuellt justerbara dysor för att ändra luftfördelningen vid behov.
 • Dysor med två öppningar för att säkerställa effektiv luftblandning och tyst drift.
 • Enhetsstorlekar:
  • 595 x 595 mm, höjd 70 mm
  • 420 x 420 mm, höjd 50 mm
 • Inloppskanalens diameter 125, 160, 200, 250 eller 315 mm.

Material

 • Hölje och frontplåt tillverkad av stål.
 • Hölje och frontplåt vit, pulverlackerad i RAL 9003, 30 % glansvärde.
 • Anslutningsstosen utförs av förzinkat stål.
 • Anslutningsstosen utrustad med en fast packning.

Modell med anslutningslåda

 • Spridaren ska anslutas med en anslutningslåda i förzinkat stål Halton Pop PDI.
 • Anslutningslådan har en inbyggd packning för att säkerställa en lufttät kanalanslutning.
 • Anslutningslådan har ett borttagbart injusteringsdon MSM för tilluft eller MEM för frånluft.

Förpackning och identififikation

 • Produkten förses med ett avtagbart plastskydd.
 • Produkten packas i en kartong.
 • Produkten identifieras med etiketter fästa både på produkten och på kartongen.

Installation


Fig. 7. Halton Jaz JSC ansluten till en Halton Pop PDI-anslutningslåda

Spridaren finns i storleken 595 × 595 mm för direkt installation i modulära T-stångstak (600 × 600) antingen
ovanför eller under listen.

Spridaren fästs normalt mot en anslutningslåda Halton Pop PDI (se Fig. 7). Den går även att ansluta direkt i
kanalen med nitar eller skruvar. Om så är fallet är det minsta säkerhetsavståndet till nästa T-stycke eller böj tre gånger kanalens diameter (3xØD).

Anpassningar för olika undertakstyper kan göras med storleken 420 x 420 mm och en separat
undertaksadapter (CA, beställs som tillbehör, se Fig. 6). I avsnittet Nedladdning kan du läsa mer om
undertaksadaptrarna.


Fig. 8. Halton JSC-420 med 595 × 595 mm undertaksadapter (CA)

Driftsättning


Fig. 9. Justering av luftflödet för spridaren och anslutningslådan.

Luftflödestyrning

Spridaren själv har inga möjligheter att injustera luftflödet. För att justera och mäta tilluftsflödet ska spridaren
kombineras med Halton Pop PDI-anslutningslådan med mät- och injusteringsdonet MSM. Vid tilluft
rekommenderas användning av injusteringsdonet MEM. Det går det inte att mäta frånluftsflödet med hjälp av
injusteringsdonet MEM.

Öppna frontplåten och för in slangarna och ställvredet genom frontplåten (se Fig. 8). Sätt tillbaka frontplåten.
Mät upp tryckskillnaden med en manometer. Beräkna luftflödet enligt formeln nedan:

där

 • qv           Luftflöde [l/s] or [m3/h]
 • ∆pm      Uppmätt tryck [Pa]
 • k            k-faktoren (se tabellen nedan)

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills du uppnått önskat luftflöde (tryckskillnad).

Sätt tillbaka slangarna och injusteringsvredet i anslutningslådan. Spjällpositionen kan låsa med en skruv med
räfflat huvud på justeraren.

Kanalslutning (PDI) k-faktor för MSM-justerare, öppning > 0, [l/s]
> 8D Min. 3D
100 5.7 7.5
125 9.6 12.6
160 16.4 21.9
200 26.3 31.0
250 47.1 51.5
315 78.8

 

Kanalslutning (PDI) k-faktor för MSM-justerare, öppning > 0, [m3/h]
> 8D Min. 3D
100 20.6 27.0
125 34.4 45.4
160 59.0 78.8
200 94.8 111.6
250 169.5 185.4
315 283.6

Underhåll

Öppna spridarens frontplåt och låt den hänga i gångjärnen. Varje dysa kan enkelt tas bort genom att trycka in
spärrarna och trycka ut dysan genom frontplåten.

Torka av spridarens hölje, dysorna och frontplåten med en fuktig trasa.

Sätt tillbaka dysorna i frontplåten genom att trycka in dem. Sätt tillbaka frontplåten efter rengöringen.

Alternativ för anslutningslåda

Ta bort mät- och injusteringsmodulen genom att försiktigt dra i dess axel (inte i ställvredet eller mätrören).

Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten. Torka även insidan på lådan. Ta vid behov bort
ljuddämpningsmaterialet.

Sätt tillbaka modulen genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.

Sätt tillbaka frontplåten efter rengöringen.

Beställningskod

JSC-D-A; CO-ZT

Huvudalternativ
D = Spidarens kanalaslutningsstorlek [mm] 125, 160, 200, 250, 315
A = Spridarstorlek [mm] 420, 600
Andra alternativ och tillbehör
C = Färg
SW Signal white (RAL 9003)
X Specialfärg (RAL xxxx)
ZT = Kundanpassad produkt
N Nej
Y Ja (ETO)
Underprodukter och tillbehör
(beställs separat)
Halton Pop PDI Anslutningslåda med injusterning
CA Undertaksadapter för olika undertakstyper, för storlek JSC-420

Beställningskodexempel

JSC-125-420; CO=SW, ZT=N

Downloads

 • Halton Jaz JSC – Nozzle diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton Jaz JSC – Suutinhajottaja

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton Jaz JSC – Spridare med dysa

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton Jaz JSC – Technical description

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Installation instruction – Halton Jaz JMC, JSC, JRC, JWC – Universal

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Halton Supply Air Diffusers brochure

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Halton ceiling adapters for Halton Jaz JRC and JSC diffusers

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Halton tuloilmahajottajat – esite

  Data

  Suomi (fi)
  Shape 2
 • Halton Kattosovittimet Halton Jaz JSC/JRC -hajottajille

  Data

  Suomi (fi)
  Shape 2
 • Halton Tilluftsspridare broschyr

  Data

  Swedish (sv)
  Shape 2
 • Undertaksadaptrar för Halton Jaz JSC och JRC

  Data

  Swedish (sv)
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.