Hoppa till innehåll

Product / DFB

DFB Kvadratisk konspridare för installation i undertak

Avsedd för hög installationshöjd.

Request a Quote

Översikt

 • Horisontell lufttillförsel, kan även användas för frånluft
 • Installeras i undertaket, utförande i lätt aluminium
 • Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning
 • Alla tillgängliga storlekar är inbyggda i en aluminiumplåt för installation i undertak med modulärt bärverk 600×600 mm
 • Öppningsbar kondel för enkel rengöring av spridaren och kanalsystemet

Tillbehör

 • Injusteringsspjäll
 • Alternativa anslutningslådor med mät- och injusteringsfunktioner
 • Mät- och injusteringsdon

Dimensioner

NS  W  W1 
6×6  295 150
9×9  370 225
12×12  445 300
15×15  520 375
18×18  595 450
21×21  670 525
24×24  745 600

 

NS  W  W1  H  ØD 
6×6  295 150 225 124
9×9  370 225 310 199
12×12  445 300 350 249
15×15  520 375 415 314
18×18  595 450 500 399
21×21  670 525 550 449
24×24  745 600 600 499

 

Material

KOMPONENT  MATERIAL  YTBEHANDLING  ANMÄRKNING 
Ram Aluminium Polyesterlackerad /
vit RAL 9003 /
30% glansvärde
Epoxilackerad (100%) som tillval
Mittkon Aluminium Polyesterlackerad /
vit RAL 9003 /
30% glansvärde
Epoxilackerad (100%) som tillval
Anslutningslåda / stos Galvaniserad stål    

Tillbehör

TILLBEHÖR KOD BESKRIVNING
Anslutningslåda PH Låda för horisontell kanalanslutning (utan isolering)
Anslutningslåda PI Låda för horisontell kanalanslutning (mineralullsisolering på fyra sidor)
Anslutningslåda PR Låda för horisontell kanalanslutning (med luftflödesjustering)
Anslutningslåda PV Låda för vertikal kanalanslutning
(med eller utan isolering)
Don för mätning
och injustering
av luftflöde
MSM För tilluftsinstallation
Ljuddämpning IN Mineralull i anslutningslådan
Injusteringsspjäll OD Motstående spjäll i aluminium för injustering av luftflöde

Produktmodeller

Alla standardstorlekar finns även för 1-, 2- eller 3-vägs spridningsbild.
 

Funktion

Luften tillförs horisontellt i rummet genom spalterna i den koniska frontplåten.
Den inblåsta luften blandas med rumsluften utanför spridaren.
Spridarens fasta koner är konstruerade för att få luften att strömma utefter taket.
DFB-spridaren kan även användas som frånluftsdon. 
 

Installation

KOD  BESKRIVNING
1  TILLUFTSDEL
2  RAM

Spridaren ansluts antingen direkt till kanalen eller via en PH-, PI-, PR- eller PV-anslutningslåda.
DFB-spridaren fästs i lådan med hjälp av fjädrar.
 

Dimensioner på installationshål

NS  H
mm
 
L
mm
 
6×6  215 215
9×9  290 290
12×12  365 365
15×15  440 440
18×18  515 515
21×21  590 590
24×24  665 665

Injustering

Luftflödet kan endast mätas och injusteras när spridaren är installerad.

Vi rekommenderar att du ansluter spridaren till anslutningslådan utrustad med ett MSM-don för att kunna göra injustering och uppmätning av luftflödet. Tilluftsflödet justeras med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM.

Öppna mittkonerna (tilluftsdelen) och för in slangarna och ställvredet genom spridaren.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.

Justera in luftflödet genom att vrida ställvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.
Stoppa tillbaka slangarna och vredet i lådan och sätt tillbaka mittkonen.
 

Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd (D= kanaldiameter) framgår nedan:

PH  >6XD  min 3XD 
100  6 7
125  10 12
160  19 22
200  28 32
250  49 51

 

Injusteringsspjäll OD

Luftflödet injusteras genom att spjällbladen bakom gallret vrids med hjälp av en skruvmejsel. The measurement is carried out when diffuser is installed.Mätningen utförs med spridaren på plats.
 

Service

Fatta tag i mittdelen och dra försiktigt ut mittkonerna.
Rengör delarna med en fuktig trasa.
Tryck in mittkonerna på plats så att fjädrarna snäpper fast.
 

Alternativ: med PH-anslutningslåda + MSM

Ta bort mät- och injusteringsdonet genom att dra försiktigt i dess axel (inte i ställvredet).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsdonet genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck in mittkonerna på plats så att fjädrarna snäpper fast.
 

Specifikation

Spridaren utförs i strängpressad aluminium, anodiserad eller polyesterlackerad i vit färg (RAL 9003).
De sneda hörnfogarna i ytterramen och mittkonen är svetsade så att de nästan är osynliga.

Spridaren ansluts till kanalsystemet via en anslutningslåda med mineralull som ljuddämpningsmaterial.
Anslutningslådan levereras med ett don för mätning och injustering av luftflödet.
Spridarens mittkoner är borttagbara för att man ska komma åt mät- och injusteringsdonet i lådan.
 

Produktkod

DFB/S-A-B; FI-CO-ZT

   S = Modell   
    A  Standard
    B  Undertaksinstallation 600x600mm
    C  Undertaksinstallation 741x741mm

   A = Anslutningsstorlek
    S=”A”: 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24
    S=”B”: 6, 9, 12, 15
    S=”C”: 6, 9, 12, 15, 18

   B = Höjd på anslutning
    A=6: 6
    A=9: 9
    A=12: 12
    A=15: 15
    A=18: 18
    A=21: 21
    A=24: 24
 

Specialutförande och tillbehör

   FI = Ytbehandling
    PN  Lackerad

   CO = Färg
    SW  Vit (RAL 9003)
     X     Speciellt färg

   ZT = Kundapassad produkt
    N    Nej
    Y    Ja (ETO)
 

Tillbehörsprodukter

   PDF  Anslutningslåda för DFB och DFC

Kodexempel  

    DFB/A-6-6, FI=PN,CO=SW, ZT=N

References stored

References stored

20000244

DFB-12X12-W
20000246 DFB-18X18-W
20000249 DFB-600-12X12-W
20000250 DFB-600-15X15-W
20000251 DFB-600-6X6-W
20000252 DFB-600-9X9-W
20000253 DFB-6X6-W
20000254 DFB-9X9-W

 

Accessories stored 

20005701 PDF/H-12×12
20005702 PH-15×15
20005704 PDF/H-6×6
20005705 PDF/H-9×9
20007162 PDF/H-18×18 diam400
20000622 OD/DF-12×12
20000623 OD/DF-15×15
20000624 OD/DF-18×18
20000627 OD/DF-6×6
20000628 OD/DF-9×9

Downloads

 • Halton DFB – Conical diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton DFB – Kartiohajottaja

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton DFB – Diffuseur plafonnier multidirectionnel

  Data

  fr

  Shape 2
 • DFB Kvadratisk konspridare för installation i undertak

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton DFB-C 方形散流器

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton DFB – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.