Hoppa till innehåll

Product / DAC

DAC Kvadratisk konspridare för installation i undertak

Estetisk tilltalande design.

Request a Quote

Översikt

 • Koanda-effekt uppstår inom ett brett luftflödesområde tack vare den speciella profilen på spridarbladen
 • Spridaren är anpassad för variabelt luftflöde
 • Tilluft i fyra riktningar (en, två, eller tre spalter)
 • Finns i version för tilluft, frånluft med filtrering som tillval och tilluft/frånluft
 • Öppnings-/stängningssystem av typen ”dra och tryck” i versioner med öppningsbar frontplåt
 • Delvis eller total avtätning av en sida kan som tillval göras på plats (Halton Adaptable Climate)
 • Cirkulär kanalanslutning med gummipackningar
 • Installation i modulundertak 600 x 600, eller 675 x 675 mm
 • Estetiskt tilltalande spridare (designversion)

Produkt och tillbehör

 • Öppningsbar version för frånluft med filter som tillval
 • Installation på Fineline-profiler
 • Anslutningslåda med horisontell eller vertikal kanalanslutning (gummipackning på stos)

Dimensioner

DAC enbart

 DAC monterad på PDA-anslutningslådor: horisontell och vertikal anslutning 

 

Nominella dimensioner L
600×600 595
675×675 670

 

Material

KOMPONENT

MATERIAL

YTBEHANDLING

ANMÄRKNING

Frontplåt

Aluminium

Polyester-epoxilackerade / Vit RAL 9003 / 30% glansvärde

Specialfärger som tillval

Anslutningslåda

Förzinkad stålplåt

 

Horisontell eller vertikal kanalanslutning

Stos

Förzinkad stålplåt

 

 

Packning

Gummi

 

  

Tillbehör

TILLBEHÖR

KOD

BESKRIVNING

ANMÄRKNING

Anslutningslåda

PDA/H-S

Anslutningslåda med horisontell anslutning för tilluft

Isolering med mineralull och luftflödesjustering med MSM-don finns för denna typ

Anslutningslåda

PDA/V-S

Anslutningslåda med vertikal anslutning för tilluft

Isolering med mineralull och luftflödesjustering med MSM-don finns för denna typ

Anslutningslåda

PDA/H-R

Anslutningslåda med horisontell anslutning för frånluft

Isolering med mineralull finns för denna typ

Anslutningslåda

PDA/V-R

 Anslutningslåda med vertikal anslutning för frånluft

Isolering med mineralull finns för denna typ

Anslutningslåda

PDA/H-F

Anslutningslåda med horisontell anslutning för frånluft med filter

Isolering med mineralull finns för denna typ

Anslutningslåda

PDA/V-F

Anslutningslåda med vertikal anslutning för frånluft med filter

Isolering med mineralull finns för denna typ 

Funktion

Luften blåses in i rummet horisontellt genom (en till tre) spalter i donets frontplåt.
Lamellprofilen med sin låga utblåsningsvinkel garanterar att luftstrålen sprids utefter taket och blandas mjukt med rumsluften när den faller ner i vistelsezonen (koanda-effekten). Detta medför utmärkta komfortbetingelser i vistelsezonen inom ett brett luftflödesområde. 

Installation

 1. Anslutningslåda
 2. Stos
 3. Klämmor
 4. Frontplåt

Installation av anslutningslåda
Anslutningslådan monteras i undertaket med hjälp av M8-gängstänger (ingår inte i leveransen) och ansluts via en stos till kanalsystemet.
Om lådan försetts med ett mät- och injusteringsspjäll, är rekommenderat säkerhetsavstånd uppströms om lådan 3xD för att luftflödesmätningen ska ge tillförlitligt resultat.
Spjällets injusteringsvred får inte böjas för mycket.

Installation av spridare
Inbyggda spridare med plattor 600×600 sätts fast i anslutningslådan via klämmor.
Inbyggda spridare med plattor 675×675 sätts fast i anslutningslådan med skruvar eller popnitar (ingår inte i leveransen).
 

Injustering

Vi rekommenderar att du ansluter spridaren till en anslutningslåda utrustad med ett MSM-don för injustering och uppmätning av luftflödet.
Bestäm tilluftsflödet genom att mäta upp tryckskillnaden med hjälp av en mätmodul.
Mät upp tryckskillnaden med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan. 

Där,

∆Pm är den uppmätta tryckskillnaden (Pa).
är en faktor som beror av montage och diameter
Qv är luftflödet

K-faktorn för installationer med olika säkerhetsavstånd (avstånd till andra komponenter från MSM-donet): 

  Säkerhetsavstånd
Stosdiameter > 6XD min 3XD
200 28 32
250 49 51
315 78

Justera in luftflödet genom att vrida injusteringsvredet tills du uppnått önskad inställning.
Lås fast spjället i rätt läge med en skruv.
Sätt tillbaka slangarna och injusteringsvredet i anslutningslådan och återställ spridaren i rätt läge. 
 

Service

Till- och frånluft utan filter

Ta ner spridaren och rengör delarna med en fuktig trasa.
Tryck in spridaren på plats så att klämmorna snäpper fast i anslutningslådan.
 

Frånluft med filter

Aktivera tryck-dra-systemet genom att trycka på spridarens frontplåt.
Öppna frontplåten och vrid 90°.
Vrid beslagen 90°, och dra ut filtret.
Installera ett nytt filter i samma läge, stäng frontplåten genom att trycka på frigöringsmekanismen.
 

Tillval:MSM-don

Ta bort mät- och injusteringsspjället genom att försiktigt dra i dess axel (inte injusteringsvredet eller mätslangarna!).
Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsdonet på plats genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot. Tryck tillbaka spridaren på plats.
 

Beskrivningstext

Haltons takspridare, typ DAC, med en till tre spalter, lämplig för variabla luftflöden.

Blad av strängpressad aluminium med en spridningsvinkel på 30° (speciellt framtagen för att bibehålla koanda-effekten inom ett brett luftflödesområde).

Yttre ram i strängpressad aluminium. Ytbehandling typ RAL 9003 (eller annat RAL-värde som tillval).

Donet, som ser likadant ut för tilluft som för frånluft, är estetiskt tilltalande.
Donet kan injusterats tack vare möjlighet att täta spalterna.

Spridaren levereras med horisontell (eller vertikal) anslutningslåda med stosdiametrar på 200, 250 eller 315 mm beroende på luftflöde.
Inbyggnad i modulundertak på 600 x 600 eller 675 x 675 mm, på T-ramar eller Finelineprofiler. 
 

Special

DAC/SR: Halton DAC-spridare med anslutning för tilluft på sidan och frånluft i mitten 

 • I DAC-spridaren finns anslutning för tilluft på sidan och frånluft i mitten.
 • Fyrvägs inblåsning (tvåspalters spridning) med god koanda-effekt.
 • Frånluftsdelen i mitten är utrustad med ett filter.
 • Att byta filter är enkelt tack vare ”tryck/dra”-systemet som öppnar/stänger.
 • Installation i modulundertak 600 x 600, eller 675 x 675 mm 

Dimensioner

Nominella dimensioner  L
600×600 595
675×675 670

 

Funktion

 

Luften blåses in genom spridarens spalter. Lamellprofilen garanterar en utmärkt koanda-effekt. Detta medför utmärkta komfortbetingelser i vistelsezonen inom ett brett luftflödesområde.  Luften sugs ut genom den perforerade mittdelen och filtreras genom ett filter i G3-klass (tillval).
 

Specifikationer

 • Haltons takspridare, typ DAC
 • Blad av strängpressad aluminium med en spridningsvinkel på 30° (speciellt framtagen för att bibehålla koanda-effekten inom ett brett
 • luftflödesområde).
 • Yttre ram i strängpressad aluminium.
 • Ytbehandling typ RAL 9003 (eller annat RAL-värde som tillval).
 • Spridaren levereras på horisontell anslutningslåda (anslutningar för till- och frånluft).
 • Mittdelen kan öppnas/stängas med hjälp av ett ”dra/tryck”-system.
 • Spridaren levereras med ett klass G3-filter.
 • Spridaren byggs in i modulundertak på 600 x 600 eller 675 x 675 mm, på T-ramar eller Fineline-profiler. 

Produktkod

DAC/S-C-XXX; CO-ZT

S = Utseende
    D  Designspridare (utan mittplåt)
    A  Spridare med mittplåt

C = Modell
   S Tilluft
   R Retur
   F Filtrering (öppningsbar frontplåt)   

 XXX = Dimensioner & Antal spalter
   601 (undertaksdimensioner : 600×600 ; 1 spalt)
   602 (undertaksdimensioner : 600×600 ; 2 spalter)
   603 (undertaksdimensioner : 600×600 ; 3 spalter)
   701 (undertaksdimensioner : 675×675 ; 1 spalt)
   702 (undertaksdimensioner : 675×675 ; 2 spalter)
   703 (undertaksdimensioner : 675×675 ; 3 spalter)
    

Special och tillbehör

   CO = Färg
    SW  Vit (RAL 9003)
    X   Specialfärg

   ZT  = Tailored product
    N   No
    Y   Yes (ETO)
 

Tillbehörsprodukter

   PDA  Anslutningslåda for DAC 

Exempel på kod

   DAC/A-S-602 CO=SW, ZT=N
 

Downloads

 • Halton DAC – Square diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton DAC – Diffuseur plafonnier architectural

  Data

  fr

  Shape 2
 • DAC Kvadratisk konspridare för installation i undertak

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton DAC – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.