Hoppa till innehåll

Product / TCM

Halton TCM – Konisk takspridare

Avsedd för hög installationshöjd.

 • Lämplig för kylapplikationer med tillufts-/rumsluftstemperaturdifferens så låg som -12 °C
 • Installeras i undertak eller synligt

 

Request a Quote

Översikt

 • Horisontell inblåsning av tilluft kan även användas för frånluft
 • Lämplig för kylapplikationer med tillufts-/rumsluftstemperaturdifferens så låg som -12 °C
 • Installeras i undertak eller synligt
 • Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning
 • Borttagbar kondel för enkel rengöring av spridaren och kanalsysteme

Produktmodeller och tillbehör

 • Modeller inbyggda i en plåt för installation i undertak med modulärt bärverk på 450×450, 600×600 eller 675×675 mm
 • Anslutningslåda med injusteringsfunktion (TRH) eller även med mätfunktion (TRI)
 • Injusteringsspjäll för luftflöde

Quick selection

Dimensioner

NS W H H1 ØD
100 330 80 17 99
125 330 80 17 124
160 330 73 17 159
200 457 88 22 199
250 610 110 27 249
315 610 95 27 314
355 863 139 35 354
400 863 129 35 399
450 863 121 35 449

Material

KOMPONENT  MATERIAL  YTBEHANDLING 
Spridare Stål Epoxilackerad / Vit RAL 9003 eller grå RAL 7004, 50% glansvärde
Anslutningslåda Galvaniserad stål  

Tillbehör

TILLBEHÖR  KOD  BESKRIVNING 
Anslutningslåda med don
för luftflödesmätning och
injustering
TRI/N För inreglering och utjämning av luftflödet
Plenum TRH  Plenum for duct connection
 (with or without insulation)
Ljuddämpning IN Polyesterfiber som ljuddämpningsmaterial i  Halton TRI-anslutningslåda
Mineralull som ljuddämpningsmaterial i Halton TRH-anslutningslådan
Don för mätning och
injustering av luftflöde
MSM För tilluftsinstallation
Injusteringsspjäll LD Cirkulärt spjäll i galvaniserad stål för injustering
av luftflöde (inne i anslutningsstosen)
Airflow adjustment damper DD Cirkulärt bladspjäll i galvaniserad stål för injustering
av luftflöde (inne i
anslutningsstosen)

 

Produktmodeller

Produkt modell  Kod  Beskrivning
Spridare integrerad till
frontplåt, 600×600 mm
TCM/B Storlekarna 100, 125, 160, 200, 250 och 315
kan fås inbyggda i en stålplåt för installation i
undertak med modulärt bärverk 600×600 mm
Frontplåtens ytterdimensioner är 595×595 mm
Spridare integrerad till
frontplåt, 450×450 mm
TCM/C Storlekarna 100, 125 och 160 kan fås inbyggda
i en stålplåt för installation i undertak med
modulärt bärverk 450×450 mm
Frontplåtens ytterdimensioner är 445×445 mm
Spridare integrerad till
frontplåt, 670×670 mm
TCM/D Storlekarna 100, 125, 160, 200, 250 och 315
kan fås inbyggda i en stålplåt för installation i
undertak med modulärt bärverk 675×675 mm
Frontplåtens ytterdimensioner är 670×670 mm

Funktion


 

Tilluften delas upp i flera strålar genom konerna.
Spridarens divergerande delar skapar ett undertryck tryck under spridaren så att rumsluften induceras i tilluftdonet. Rumsluft och tilluft blandas.

Denna interna induktion minskar temperaturskillnaden och lufthastigheten hos den inblåsta luften.

Samma process upprepas mellan tilluft och rumsluft utanför spridaren, där den externa induktionen ytterligare reducerar inblåsningshastigheten och temperaturskillnaden mellan tilluft och rumsluft.
Denna effekt minskar flödesstörningarna.

Spridaren kan även användas som frånluftsdon.
 

Installation


 

Kod  Beskrivning

1  TCM
2  TRH-anslutningslåda

Halton TCM-spridaren kan monteras i ett undertak eller fullt synlig i lokalen.
Spridaren ansluts antingen direkt till kanalen eller via en Halton TRH- eller TRI-anslutningslåda.
När spridaren installeras direkt mot kanalsystemet måste man ha ett minsta säkerhetsavstånd på 3D uppströms.
 

Installation med Halton TRI eller TRH

TCM  ØD  TRI  H1  H2 
100  100 TRI-100-100 17 249…279
125  125 TRI-125-125 17 279…309
160  160 TRI-160-160 17 312…342
200  200 TRI-200-200 22 377…407
250  250 TRI-250-250 27 394…424
315  315 TRI-315-315 27 494…524

Om TRI-stosen installeras inne i anslutningslådan kan måttet H2 minskas med 60 mm.
 

Dimensioner på öppning i undertak

NS  ØW1 
100  266
125  266
160  266
200  406
250  533
315  533
355  787
400  787
450  787

Injustering

Luftflödet kan endast mätas och injusteras när spridaren är installerad.

Vi rekommenderar att spridaren ansluts till anslutningslådan utrustad med ett MSM-don för injustering och uppmätning av luftflödet.
Tilluftsflödet bestäms med hjälp av mät- och injusteringsdonet MSM.

Ta bort den koniska mittdelen och för in slangarna och ställvredet genom spridaren.
Mät upp differenstrycket med en manometer. Luftflödet beräknas enligt formeln nedan.
 

Justera in luftflödet genom att vrida ställvredet tills önskad inställning uppnåtts.
Lås fast spjälläget med en skruv.

Stoppa tillbaka slangarna och vredet i anslutningslådan och tryck fast den koniska mittdelen på plats.
Värdet på koefficienten k för installationer med olika säkerhetsavstånd (D= kanaldiameter)
 

TRH/TRI  >8xD  min 3xD 
125  9.9 12.6
160  16.9 21.9
200  28.3 31.0
250  47.9 51.5
315  78.6  

Injusteringsspjäll DD

Luftflödet injusteras genom att spjällbladen bakom spridaren vrids med hjälp av en skruvmejsel. Mätningen utförs med spridaren på plats.
 

Service

Ta bort den koniska mittkonen genom att försiktigt ta tag i den och dra ut, samtidigt som trycker in ett litet stift inuti den externa konen och vrider donet medurs, tills den lossnar.

Rengör delarna med en fuktig trasa.
Tryck in mittkonen på plats så att fjädrarna snäpper fast.
 

Alternativ: med anslutningslåda Halton TRI + MSM eller TRH + MSM

Ta bort mät- och injusteringsdonet genom att dra försiktigt i dess axel (inte i ställvredet).Rengör delarna med en fuktig trasa. Sänk inte ner dem i vatten.
Sätt tillbaka mät- och injusteringsdonet genom att trycka på axeln tills stoppet tar emot.
Tryck in mittkonen på plats så att stiftet låser fast.
 

Specifikation

Spridaren innehåller flera koner, utförda i vitfärgat (RAL 9003) eller gråfärgat (RAL 7004) epoxilackerat stål.

Spridaren kan monteras synligt eller i undertak.

Spridaren ansluts till kanalsystemet via en Halton TRI-anslutningslåda i vilken dacronfiber med tvättbara ytor används som ljuddämpningsmaterial.
 

Alternativ

Spridaren ansluts till kanalsystemet via en Halton TRH-anslutningslåda i vilken mineralull används som ljuddämpningsmaterial.

Anslutningslådan levereras med ett don för mätning och injustering av luftflöde.
Spridaren kan installeras i undertak med bärverken 450×450 mm, 600×600 mm och 675×675 mm.
Den koniska mittdelen kan tas bort.

Tilluftens spridningsbild är radiell i en vinkel på 360 grader.
 

Produktkod

TCM-D, WS-CO-ZT

D = Diameter på kanalanslutning   
      100, 125, 160, 200, 250, 315, 355, 400, 450
 

Specialutförande och tillbehör

   WS = Undertaksbredd
    N  Standard
    450  450×450
    600  600×600
    675  675×675

   CO = Färg
    SW  Vit
     X  Special colour

ZT = Tailored product
     N   No
     Y    Yes (ETO)
 

Tillbehörsprodukter

   TRH  Anslutningslåda (takspridare)
   TRI   Anslutningslåda (spridare)
   DD   Injusteringsspjäll
   LD    Injusteringsspjäll
 

Kodexempel

            TCM-100, WS=N,CO=SW,ZT=N

Downloads

 • Halton TCM – Conical diffuser

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton TCM – Kartiokattohajottaja

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton TCM – Diffuseur conique

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton TCM – Konisk takspridare

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton TCM – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.