Hoppa till innehåll

Product / ZRE

Halton Zen ZRE – Deplacerande ventilationsdon

För installation på vägg.

 • Stor tilluftskapacitet
 • Luft med låg hastighet tillförs horisontellt vid golvnivån
Request a Quote

Översikt

 • Stor tilluftskapacitet
 • Jämn distribution av tilluften uppnås med hjälp av små perforerade hål som ger optimala förhållanden vid fronplåtens omedelbara närhet
 • Luft med låg hastighet tillförs horisontellt vid golvnivån
 • Lätt demonterbar frontplåt möjliggör rengöring av donet och kanalsystemet
 • Finns med cirkulära eller rektangulära kanalanslutningar med inbyggd gummipackning upptill/nedtill eller cirkulära anslutningar på sidan eller baktill

Produktmodeller och tillbehör

 • Valbar placering av kanalanslutningar
 • Modell i rostfritt stål (AISI 316L)
 • Modell i förstärkt utförande, frontplåt (1,5 mm)
 • Kanalinklädnad
 • Installationssockel (standard och hög modell)
 • Täcklist

Snabbval


Fig.1.  Halton Zen Rectangular, upptill kanalanslutningen


Fig.2.  Halton Zen Rectangular, vänster och höger kanalanslutningen


Fig.3.  Halton Zen Rectangular, baktill kanalanslutningen

Dimensioner och vikt

NS W H W1 H1 K K1 ØD
125 550 540 275 125 240 110 124
160 550 540 275 125 240 110 159
200 550 1140 275 145 280 130 199
250 660 1350 330 170 330 155 249
315 830 1600 415 200 400 188 314
400 950 2000 475 245 480 230 399
  *)1000×300 1150 2000 575 380 180 998×298

*) Obs: Storlek 1000×300 endast tillgänglig som toppansluten.

 • AB/ZRE  Installationssockel:
  Höjd = 100 mm.
 • SB/ZRE  Installationssockel: hög (butiks-) modell:
  Höjd = 200 mm, W=W+120, K=K+60

Vikt

NS kg
125 10.7
160 10.7
200 20.0
250 28.3
315 41.0
400 58.0
1000×300 62.4

Material

Komponent Material Anmärking
Frontplåt Perforerad galvaniserad
stål
Rostfritt stål (AISI 316L)
som alternativ
Polyester-epoximålad
vit (RAL 9003/30 % glans)
Specialfärger tillgängliga
Hölje Galvaniserad stål Rostfritt stål (AISI 316L)
som alternativ
Fördelnings-
element
Galvaniserad stål Rostfritt stål (AISI 316L)
som alternativ
Mätuttag Plast
Stos Galvaniserad stål Rostfritt stål (AISI 316L)
som alternativ
Packning Gummiblandning
Kanalinklädnad Galvaniserad stål
Polyester-epoximålad
vit (RAL 9003/30 % glans)
Specialfärger tillgängliga
Installationssockel Galvaniserad stål
Polyester-epoximålad
vit (RAL 9003/30 % glans)
Specialfärger tillgängliga
Täcklist Galvaniserad stål Rostfritt stål (AISI 316L)
som alternativ
Polyester-epoximålad
vit (RAL 9003/30 % glans)
Specialfärger tillgängliga

Tillbehör

Tillbehör Kod Beskrivining Anmärkning
Kanalinklädnad (1) DC Standardlängder
500 / 1000 / 1500 / 2000 mm
Installationssockel (2) AB Standardhöjd 100 mm
Installationssockel SB Standardhöjd 200 mm/
Dimensioner
= donets storlek + 60 mm
Hög (butiks-)
modell
Täcklist CL Täcklist för fastsättning i vägg eller tak

Produktmodeller

 • Kanalinklädnad (DC) i perforerat stål (samma som ZRE-donet)
 • Modell i rostfritt stål (AISI 316L)
 • Förstärkt frontplåt (1,5 mm)
 • Valbara anslutningar på stosen (vänster, höger eller baksida – se bilder nedan)
  Obs: Storlek 1000×300 endast tillgänglig som toppansluten


Fig.1.  Toppansluten (ZRE/T)


Fig.2.  Sidoansluten vänster (ZRE/L)


Fig.3.  Sidoansluten höger (ZRE/R)


Fig.4.  Bakansluten (ZRE/B)

Funktion

Lufttillförseln till rummet sker genom frontpanelen på Halton ZenRectangular, i allmänhet med lägre temperatur än rumsluften. Tilluften strömmar med låg hastighet ner mot golvet och fyller efterhand ut vistelsezonen. Slutligen stiger luften tack vare den konvektion som uppstår vid varma ytor. Lågimpulsdonets spridningsbild är riktad framåt.

Donet täpps inte igen och kan lätt öppnas och rengöras.

Halton PRA eller Halton PTS/C kan användas som luftflödesspjäll i ventilationskanalen.
För tillförlitlig mätning av luftflödet från donet krävs ett säkerhetsavstånd motsvarande 5 gånger kanaldimensionen mellan donet och luftflödesspjället. Om luftflödesspjället monteras närmare donet (minst cirka 3 x kanaldimensionen) blir flödesmönstret korrekt men resultatet av luftflödesmätningen blir inte exakt. Om luftflödesspjället monteras nära det deplacerande ventilationsdonet (minst 3xD) kan det behövas en ljuddämpare mellan spjället och donet.

Anmärkining: Spridningbilden är beräknad för golvinstallation.

Installation

Gör installationen i följande ordning:
A)   Utan installationssockel:
Sätt fast monteringsfästen (4 ställen) i donet (1).
Placera donet (2) mot väggen och skruva fast
monteringsfästena  (medföljer).

Med installationssockel:
Montera sockeln (6) i golvet och fäst det deplacerande
ventilationsdonet (2) på sockeln.
Säkra med monteringsfästen upptill (1) (2 ställen).

B)    Fäst kanalinklädnadens sidor (4) i väggen mellan donet
och taket med skruvar (medföljer ej) genom inklädnaden.

C)    Efter att ventilationskanalerna monterats, montera frontplåten
till kanalinklädnaden (5).

D)    Om du använder flera sektioner av kanalinklädnaden,
säkra kanalinklädnaderna med skruvar (medföljer ej).

E)    Montera frontplåten till lågimpulsdonet (6).

Injustering

Luftflödet på tillförseluften till Halton Zen Rectangular bestäms genom att mäta differentialtrycket i mätnippeln med en manometer. Använd en tunn mätsond som passar i nippeln. Täta nippeln för att få ett korrekt värde.

Luftflödet beräknas med nedanstående formel:

Den k-faktor för formel
(D = kanalens diameter; L/R, T, B = kanalanslutningens placering):

D k – L/R k – T k – B
125 10.9 11.1  12.1
160 15.6 16.2 17.1
200 27.3 26.9 29.1
250 44.3 42.9 47.6
315 67.9 66.1 74.2
400 105.7 100.7 118.1
1000X300 166.3

Service

Kod beskrivning:
1.    Frontplåt
2.    Hölje

Öppna frontplåten (1) genom att försiktigt dra ut fjäderanslutningarna.

Vid behov kan fördelningsplåten lossas.

Rengör delarna med en fuktig trasa. Lägg dem inte i vatten.

Sätt ihop delarna i omvänd ordning efter rengöringen.

Beskrivningstext

Halton Zen Rectangular deplacerande ventilationsdon är utfört i polyester-epoxilackerat, vitfärgat (RAL 9003) galvaniserat stål.

Donet har en robust och underhållsfri konstruktion som inte sätts igen.
Donet består av en avtagbar, perforerad frontplåt, en inre fördelningsplåt och hölje.

Beroende på var donet är placerat har det en rund eller rektangulär kanalanslutning upptill eller en rund anslutning på höger eller vänster sida eller baktill.

Fästbeslag ingår i leveransen, men inte skruvar.

Alternativ

Donet kan förses med kanalinklädnad och/eller installationsbas där så erfordras.

Förstärkt frontplåt finns att tillgå i 1,5 mm galvaniserat stål för krävande utrymmen.

Beställningskod

ZRE/S-D; MA-TP-CO-ZT

S = Kanalanslutningens placering
T      Upptill
L       Vänster
R      Höger
B      Baktill

D = Kanalanslutningens storlek (mm)
125, 160, 200, 250, 315, 400
1000 x 300 (bara upptill kanalslutning)

Andra altervativ och tillbehör

MA = Material
CS      Stål
AS      Rostfritt stål (AISI 316L)

TP  = Frontplåt, tjocklek 1,5 mm
N         Nej
Y         Ja

CO = Färg
SW      Vit (RAL 9003)
X         Specialfärg (RAL xxxx)

ZT  = Kundanpassad produkt
N          Nej
Y          Ja (ETO)

Underprodukter

DC       Kanalinklädnad
AB       Installationssockel (standard)
SB       Installationssockel (hög, butiksmodell)
CL       Täcklist

Kodexempel

ZRE/T-160, MA=CS, TP=N, CO=SW, ZT=N

Downloads

 • Halton Zen ZRE – Displacement ventilation unit

  Data

  en

  Shape 2
 • Halton Zen ZRE – Syrjäyttävät tuloilmalaite

  Data

  fi

  Shape 2
 • Halton Zen ZRE – Diffuseur à déplacement

  Data

  fr

  Shape 2
 • Halton Zen ZRE – Deplacerande ventilationsdon

  Data

  se

  Shape 2
 • Halton ZRE – fr

  Data

  fr_FR
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.