Hoppa till innehåll

Product / PEU

PEU Högeffektivt och möjliggör låga utsläpp

Eurovent-ackrediterade PEU-enheter har utformats för att effektivt kontrollera ventilationsutsläppen från professionella kök.

Tack vare PEU-enheterna kommer fettpartiklarna att neutraliseras och luftburna matlagningslukter bli så minimala att det kan utesluta behovet att släppa ut luften på en hög nivå ovanför byggnaden. Eliminera stads- och säkerhetsproblem och sätt upp din restaurang där du själv väljer!

Request a Quote

Halton's PolluStop PEU Frånluftsenhet Fördelar

Halton Foodservice deltar i Eurovent Certifieringsprogram med Halton AHU-sortiment av från- och tilluftsaggregat (PolluStop PEU, Aerolys AEU och Extenso XEU).
Diplom: 17.02.277.
Kontrollera löpande certifikatets giltighetstid: www.eurovent-certification.com

Det finns mycket som talar för att det inom den närmaste framtiden är sannolikt att lagstiftning kommer att införas, vilket kräver att alla verksamheter som tar in luften som en del av sina processer, ska återföra luften till atmosfären i minst lika bra skick som när det togs. PolluStop PEU-frånluftsenhet arbetar mot att vara i förgrunden av denna teknik.

Att prata om en dominerande trend när det gäller energiåtervinning är en underdrift. PolluStop PEU-enhet kan utrustas med ett återvinningsbatteri för förvärmning eller förnedkylning av friskluft eller varmvatten hela året. Avsaknaden av beläggningar på batteriets ytor underlättar återvinningseffektiviteten och håller denna på konstant nivå över tid och begränsar även återvinningsbatteriets underhålls- och rengöringskostnader. När detta kombineras med M.A.R.V.E.L. Behovsstyrt Ventilationssystem, blir energibesparingarna oöverträffade!.

• Eurovent accrediterad.
• Fett, lukt, fukt, rök och oundviklig huvudvärk i samband med brandsäkerhet, hygien och klagomål från grannar blir historia. Etablera ditt kök där du vill!
• Oöverträffade ekonomiska besparingar genom att kombinera en hållbar energiövervakning över tiden med M.A.R.V.E.L. Behovskontrollerat Ventilationssystem.
• Ökad filterlivstid med Haltons elektrostatfilter (ESP) och Capture Ray ™ -tekniken.
•Betydande extra ekonomiska besparingar vid kanalrengöring, filterbyte och ESP-rengöring (med tillval automatiskt rengöringssystem).
• PolluStop PEU frånluftsenhet möjliggör utsläpp av avgaser direkt genom byggnadens sida.
• Betydande extra ekonomi genom att minska de inre kanalerna eller ta bort fula yttre kanaler och därigenom öka den uthyrningsbara ytan.
• Unikt, användarvänligt och kommunicerande kontrollgränssnitt.

Funktioner

• Moduluppbyggd med brett utbud av enheter, från 3 240 till 38 880 m3 / h.
• Elektrostatisk Precipitator (ESP) med tillval av förfilter och integrerat varmvatten / tvättmedel för  rengöring på plats.
• ESP: s syfte: att avlägsna överskott av fukt och partiklar från frånluftsströmmen.
• Extra F9 (EU9) påsefilter och H10 (EU10) HEPA filter.
• Övergripande omedelbar och konstant effektivitet överstigande 96,5% för partiklar ner till 0,3 μm.
• UV-C (ultraviolett ljus) behandling baserat på Halton Capture Ray ™ -teknik. Innehåller ozonproducerande lampor i kvartshylsor.
• Behandlingens syfte: Avlägsnande av luftburet fett och minskning av besvärande lukt.
• Avlägsnande av överskott av ozon som genereras av UV-C-lampor med NFX Activated Carbon-filter vid behov.
• Återvinningsbatteri förhindrar eventuell korskontaminering och passar antingen luft-till-luft eller luft-till-vatten-överföring, eller båda.
• Ungefär effektiv till 45-50% värmeöverföring.
• Fullt kompatibel med M.A.R.V.E.L. Behovsstyrt Ventilationssystem.
• Flera högeffektiva direktdrivna fläktar. Temperaturvärdering upp till 40 ° C. Upp till 2000 Pa tryck.
• Har alternativ för backströmningsspjäll.
• Kontroller ingår i Haltons Foodservice Control Platform (kompatibel med alla Halton High Performance Kitchen-tekniker och lösningar).
• Permanent övervakning av filtrets tryckförlust för att varna användare eller underhållsoperatören på distans när filtret behöver bytas ut.
• System för fläkthastighetsreglering som möjliggör drift av PolluStop PEU-frånluftsenheten vid konstant frånluftsflödesnivå (eller vid ett balanserat variabelt frånluftsflöde när M.A.R.V.E.L. är vald).
• Permanent övervakning av UV-C-lampans funktion för att varna användare eller underhållsoperatören på distans när lamporna måste bytas ut eller rengöras.
• De tre systemen styrs med ett gränssnitt: Halton Touch Screen (HTS).
• Kommunikation med BMS och fjärrkontrollfunktioner.
• Extra inbyggda spjäll med Melinex-foder för förorenade luftströmmar.
• Tillval för filter by-pass för länder vars föreskrifter kräver att fläkten måste förbli i drift under brand.
• Tillval för väderbeständigt tak för utomhusinstallation.
• Antal extra servicemöjligheter, som integration av alla enheters styrsystem, inklusive frekvensvarianten.
• Extremt tyst konstruktion: Inbyggd akustisk isolering med dubbla skalpaneler, finns i 4 färgalternativ (mörkblå, ljusgrå, mörkgrå eller vit).

Eurovent

Halton Foodservice deltar i Eurovent Certifieringsprogram med Halton AHU-sortiment av från- och tilluftsenheter (PEU, AEU och XEU).
Diplom: 17.02.277.
Kontrollera löpande certifikatets giltighetstid: www.eurovent-certification.com

Som en del av detta program har modellboxen av PEU-frånluften testats enligt 6 mål. Resultatet Halton AHU nås på varje mål och beskrivs nedan.


Akustisk isolering [dB]
 Frequency [Hz] 125 250 500 1000 2000 4000 8000
 Insulation [dB] 13 17 31 32 33 36 42

1) Höljesstyrka (CS)

Det är den största deformationen av sidorna på enheten [mm / m] under ett positivt eller negativt tryck av 1000 Pa, ges som en skillnad i avstånd från ett referensplan utanför enheten på den externa enhetens yta med och utan provtryck.
Avböjningen, relaterad till spänningen, definierar höljets styrka.Klassificering:
D1(M)     Max avböjning   CS ≤ 4 mm
D2(M)     Max avböjning   CS ≤ 10 mm
D3(M)     Max avböjning   CS > 10 mm

2) Termisk överföring (TT)

Det är värmeflödet per område och temperaturskillnad [W / m2 K] genom aggregatets hölje.Klassificering:
T1    Max transmittans TT ≤ 0,5 W/m2 K
T2    Max transmittans 0,5 < TT ≤ 1,0 W/m2 K
T3    Max transmittans 1,0 < TT ≤ 1,4 W/m2 K
T4    Max transmittans 1,4 < TT ≤ 2,0 W/m2 K
T5    Inget krav

3) Termisk överbryggningsfaktor (TBF)

Det är förhållandet mellan den lägsta temperaturskillnaden mellan vilken punkt som helst på den yttre ytan och medelvärdet inre lufttemperatur och genomsnittlig luft-till-luft temperaturskillnad.Klassificering:
TB1    Max överbryggning 0,75 < TBF ≤ 1,0
TB2    Max överbryggning 0,60 < TBF ≤ 0,75
TB3    Max överbryggning 0,45 < TBF ≤ 0,60
TB4    Max överbryggning 0,30 < TBF ≤ 0,45
TB5    Inget krav

4) Läckagefaktor, hölje (CAL)

Luftläckaget i volym per tidsenhet [l / s m2], relaterat till det yttre höljet.
Testet utförs under ett negativt tryck av 400 Pa och ett positivt tryck på 700 Pa.Klassificering:
L1(M)    Max läckage CAL400 ≤ 0,15
L2(M)    Max läckage 0,15 < CAL400 ≤ 0,44
L3(M)    Max läckage 0,44 < CAL400 ≤ 1,32L1(M)    Max läckage CAL700 ≤ 0,22
L2(M)    Max läckage 0,22 < CAL700 ≤ 0,63
L3(M)    Max läckage 0,63 < CAL700 ≤ 1,9

5) Filterförbikoppling, luftläckage (FBL)

Luftläckage kring filterceller i procent av nominellt luftvolymflöde.Klassificering:
F9(M)    Max läckage FBL ≤ 0,5
F8(M)    Max läckage 0,5 < FBL ≤ 1
F7(M)    Max läckage 1 < FBL ≤ 2
F6(M)    Max läckage 2 < FBL ≤ 4
F5(M)    Max läckage 4 < FBL ≤ 6

Downloads

 • PEU – PolluStop Exhaust Air Handling Unit (CE)

  Data

  en

  Shape 2
 • PEU – PolluStop Exhaust Air Handling Unit (CE)

  Data

  fi

  Shape 2
 • PEU – Centrale d’extraction PolluStop (CE)

  Data

  fr

  Shape 2
 • PEU Högeffektivt och möjliggör låga utsläpp

  Data

  se

  Shape 2
 • PEU – PolluStop Exhaust Air Handling Unit (CE)

  Data

  de

  Shape 2
 • PEU – PolluStop Exhaust Air Handling Unit (CE)

  Data

  cn

  Shape 2
 • Halton FS Eurovent Certificate

  Data

  English (en)
  Shape 2
 • Halton FS Halton AHUs Eurovent en

  Data

  English (en)
  Shape 2
Contact Us
 • Hidden
 • Max filstorlek: 64 MB.