Skip to content
Two lab personnel working in from of cupboard

Exceptionellt säkra, effektiva miljöer för laboratoriepersonal.

Halton Vita Lab Room

Intelligent och effektiv hantering av laboratorietryck och termisk komfort.

Halton Vita Lab Solo

Snabb och exakt luftflödeshantering för alla typer av dragskåp.

 • Typiska utmaningar
 • Varför välja Halton?
 • Referensfall
 • Djupare kunskap
 • Produkter
 • Kontakta oss
Halton Vita laboratory system components

Typiska utmaningar i laboratoriemiljö.

De utmaningar som oftast uppstår avseende ventilation i laboratoriemiljöer är personalens säkerhet, energieffektivitet, flexibilitet att ändra konstruktionen ”i farten”, termisk komfort, lämpliga driftförhållanden och tillförlitligheten för hela leveransen.

Haltons Vita Lab-lösningar styr dragskåpens och biosäkerhetsskåpens luftflöde i linje med efterfrågan och hanterar tilluftflödet eller tryckreglering för laboratorierummet.

Har du en utmaning som kräver en lösning?

Fråga oss! Låt oss se om vi har färdiga lösningar åt dig eller om vi kan skapa en tillsammans!

Laboratory hood ventilation response time
Importance of fast response time The time in which stable control velocity is reached after the hood opening has a significant effect on the exposure •Once the response time exceeds 3 seconds (equals 1s in X-axis) the exposure risk increases significantly •After 5 seconds from the sash movement, the maximum concentrations at the hood opening may reach the exhaust concentration

Varför välja Halton?

Halton Vita Lab-lösningen
Hela leveransen tillhandahåller

 • Användarsäkerhet
 • Pålitliga, snabba och exakta kontrollfunktioner
  Larmfunktioner, övervakning och lokal övervakning
 • Energieffektiva och mångsidiga lösningar
  Negativ/positiv kontroll av rummets tryck
  Dataöverföring till ett byggnadshanteringssystem (BMS)
 • Leverans av utrustning, uppstart och idrifttagning och livscykeltjänster

Titta på en animation som visar hur Halton Vita Lab-lösningen fungerar

Halton Vita Lab Solo är det snabbaste och mest exakta luftflödeshanteringssystemet för alla typer av dragskåp.

Laboratory design
Laboratory room airflow control with static pressure controller Halton VLZ. The Halton VLZ keeps static pressure in the main duct and it also measure the total exhaust airflow. The room controller Halton VLR communicates with Halton VLZ via RS-485 bus.

Halton Vita Room – Kontrollfunktioner

Rumsregulator (VLR_M_RC) tar emot kontinuerligt uppdaterad faktiskt totalt luftflöde för statisk tryckregulator (VLZ) via fältbuss RS-485.

Rumsregulator beräknar tilluftflödets börvärde så att önskad trycksättning eller luftflödesbalans bibehålls i utrymmet – antingen negativt, positivt eller neutralt tryck.

Tilluftens flödeshastighet bibehålls vid sitt börvärde genom att reglera tilluftsflödesspjället (VLR_M_FG) med PID-princip och luftflödesmätning (VLR_M_FE) som återkoppling.

Kontakta oss!

Vårt team ser fram emot att höra från dig. Ring oss, skicka ett e-postmeddelande eller fyll i formuläret. Vi kommer snart att kontakta dig.

För förfrågningar och offertförfrågning, fråga vår specialist. Vi finns här för dig.

Kontaktformulär

 • Hidden
 • Max filstorlek: 128 MB.

Alla lösningar för laboratorier och renrum

Search