Skip to content
Mensa University and research center - Garching - Germany

Ventilation av centralkök för utbildningsanläggningar

Minska energi- och underhållskostnadernas bidrag till måltidskostnaden med bibehållen högsta effektivitets- och hygiennivå

Centralkök är storskaliga måltidsproduktionslinjer som betjänar flera anläggningar, antingen offentliga, privata eller båda.

Hälso- och utbildningssektorerna är bland de viktigaste cateringområdena,  ständigt ökande kvalitetskrav i kombination med ständiga ökande ekonomiska begränsningar verkar vara en oöverstiglig utmaning. Haltons ventilationslösningar hanterar några av de okända variablerna för att bidra till att lösa utmaningen direkt.

 • Typiska utmaningar
 • Varför välja Halton?
 • Referensfall
 • Produkter
 • Kontakta oss

Typiska utmaningar

Producera ett stort antal välbalanserade måltider under perfekt säkerhet och med starka ekonomiska begränsningar. Detta är den ekvation som offentliga och privata operatörer av centralkök på utbildningsanläggningar måste lösa. Det är tydligt att det inte är ett enkelt problem.

Centralkök kännetecknas av ett begränsat antal typer av köksmaskiner med hög kapacitet. De grupperas ofta efter typ, och vissa grupper används vanligtvis inte hela tiden vilket resulterar i betydande frånluftsvariationer under normal drift. Hög efterfrågan på frånluftsflöde förflyttas, eller delas mellan grupper av apparater, beroende på deras användning.

Hygien är då avgörande för en sådan storskalig produktionsverksamhet.
Det viktigaste kravet för en cateringverksamhet under processer, inklusive ventilationssystemet, är att inte generera korskontaminering av luften.

HTW University of Applied Sciences - Berlin - Germany

Varför välja Halton?

Med Halton-lösningar sänker du energi- och underhållskostnadernas andel av måltidskostnaden samtidigt som du drar nytta av den hälsosammaste luften och ett globalt säkert ventilationssystem.

Haltons kåpor, ventilerade kökstak och energibesparande teknik uppfyller högsta hygienstandard, energieffektivitet och komfort för medarbetarna.
De inbäddade teknikerna möjliggör avancerad fjärrövervakning och kan säkra förutsägbart underhåll för att på så sätt sänka kostnader.

Brossolette centralkök – Tourcoing – Frankrike

Haltons lösningstillgångar

 • 50 års expertis inom innovativa köksventilationslösningar.
 • Produkter och lösningar HACCP*-certifierade.
 • M.A.R.V.E.L. Behovsstyrda ventilationssystem hanterar variationerna i behoven i utloppsflödeshastigheter samtidigt som korsföroreningsrisker på grund av ventilation minskas.
 • Lösningar för neutralisering av fett och lukter som släpps ut från matlagningsutrustningen öppnar vägen för hållbar värmeåtervinning.
 • Lösningar för en hälsosam luft i tättbebyggda stadsområden.
 • Massiva besparingar på energianvändningen.
 • Fjärrövervakning och smarta tjänster möjliggör att den lägsta felfrekvensen nås och underhållskostnader sänks.

* Kritisk kontrollpunkt för riskanalys

Produkter

Kontakta oss!

Våra specialister står till ditt förfogande för förfrågningar eller för att begära offert. Tveka inte att ringa dem eller skicka dem ett e-postmeddelande.

Du kan också fylla i det här formuläret.

Vi kommer snart att kontakta dig.

 • Hidden
 • Max. file size: 128 MB.

Alla lösningar för utbildningsanläggningar

Search