Skip to content
M.A.R.V.E.L. energy saving technology (MRV) - Demand Controlled ventilation (DCV) system
M.A.R.V.E.L. energy saving technology (MRV) - Demand Controlled ventilation (DCV) system
M.A.R.V.E.L. energy saving technology - UV on Demand - Cold Mist on demand - IRIS sensors

M.A.R.V.E.L. energibesparande teknik

M.A.R.V.E.L. är designad för kommersiella kök och erbjuder oöverträffade besparingar samtidigt som det förbättrar personalens arbetsförhållanden

M.A.R.V.E.L. är en toppmodern kontrollplattform som innefattar behovsstyrd ventilation som en nyckelfunktion. Kontrollerna justerar kökets frånluftsflödeshastigheter i realtid, beroende på tillagningsutrustningens status. Om bara en tillagningszon är i drift, justeras endast det luftflöde som krävs för den zonen automatiskt. De andra zonerna fortsätter att arbeta med låg flödeshastighet. Med M.A.R.V.E.L. kan en zon vara så liten som en kåpsektion.

Detta innebär imponerande energibesparingar på alla nivåer i kökens ventilation, tillsammans med en förnuftig och påtaglig förbättring av kockarnas och deras teams komfort.

 • Fördelar
 • Hur fungerar det?
 • Djupare kunskap
 • Relaterade produkter
 • Andra tekniker

Fördelar

 • Oöverträffad energibesparing genom att minska frånluftsflödet med upp till 64 %.
 • Imponerande minskning av den energi som krävs för att filtrera, kyla eller värma upp utbytesluften.
 • Betydande minskning av fläktarnas elförbrukning.
 • Den snabbaste reaktionstiden av alla behovsstyrda system för att säkerställa att en minskning av frånluftsflödeshastigheten inte görs på bekostnad av luftkvaliteten.
 • Förbättring av arbetsförhållandena tack vare minskad bullernivå och minskad risk för luftdrag.
 • Kontinuerligt självbalanseringssystem som avsevärt minskar den tidskrävande manuella kanalbalanseringen under idrifttagandefasen.
 • Förbättrar kommersiella köks lönsamhet samtidigt som den ursprungliga kapitalinvesteringen kan reduceras.
 • Snabbare avkastning på investeringar, även för små kök tack vare en förenklad version av M.A.R.V.E.L.