Skip to content

< Teknologiat

M.A.R.V.E.L.-energiansäästöteknologia

Ammattikeittiöitä varten suunniteltu M.A.R.V.E.L.-teknologia tarjoaa vertaansa vailla olevat säästöt ja parantaa henkilöstön työolosuhteita

M.A.R.V.E.L. on korkean suorituskyvyn tarpeenmukainen ilmanvaihtojärjestelmä, jonka perustana on huippuluokan ohjausalusta. Sen avulla keittiön poistoilmamäärää voidaan säätää reaaliajassa ruoanlaittolaitteiden tai laiteryhmien käytöstä riippuen. Jos käytössä on vain yksi keittoalue, ainoastaan tälle alueelle tarvittava ilmavirta säädetään automaattisesti samalla, kun muut vyöhykkeet toimivat edelleen pienellä virtausnopeudella. M.A.R.V.E.L.-järjestelmällä voidaan säätää erikseen niinkin pieniä alueita kuin yhden huuvan kattama keittotaso.

Tämä tarkoittaa tehokasta energiansäästöä kaikilla keittiön ilmanvaihdon tasoilla sekä kokkien ja heidän työryhmiensä työmukavuuden konkreettista parantamista.

  • Vertaansa vailla olevat energiansäästöt, jotka saavutetaan vähentämällä poistoilmavirtoja jopa 64 %.
  • Korvausilman suodattamiseen, jäähdyttämiseen tai lämmittämiseen kuluva energiantarve on huomattavasti pienempi.
  • Tuulettimien huomattavasti pienempi sähkönkulutus.
  • Nopeampi reaktioaika kuin missään muussa markkinoiden tarpeenmukaisessa järjestelmässä sen varmistamiseksi, että poistoilman virtausnopeutta ei alenneta ilmanlaadun kustannuksella.
  • Työolosuhteet paranevat melutason alenemisen ja ristivedon vähenemisen ansiosta.
  • Jatkuvasti itsenäisesti tasapainottava järjestelmä, mikä vähentää huomattavasti aikaa vievää manuaalista ilmastointikanavan tasapainotuksen tarvetta käyttöönottovaiheessa.
  • Parantaa ammattikeittiöiden kannattavuutta ja vähentää samalla alkuperäistä pääomasijoitusta.
  • Nopeampi sijoitetun pääoman tuotto myös pienissä keittiöissä M.A.R.V.E.L:n kevytversion ansiosta.

Ravintola-ala on energiaintensiivisen toimiala (800 kWh/m²) kaikista liike- ja asuinrakennuksista Yhdysvalloissa, jopa huomattavasti sairaaloitakin (600 kWh/m²) intensiivisempi(1). Tämä havainto pätee myös monissa muissa maissa.

M.A.R.V.E.L. on suunniteltu tarjoamaan alhaisin mahdollinen energiankulutus ravintola-alalle. Kuinka se saavutetaan?

Oheisessa videossa esitellään tärkeimmät ominaisuudet ja innovaatiot, jotka Haltonin insinöörit ovat kehittäneet tarjotakseen mahdollisimman tehokkaan energiansäästöteknologian ammattikeittiöihin.

(1) Energy Efficiency in Buildings, Transforming the Market (WBCSD World Business Council for Sustainable Development)

Nopeampi amplitudin, tarkkuuden ja reaktioajan säätö Haltonin IRIS-tunnistimilla

M.A.R.V.E.L.-teknologia perustuu innovatiivisiin ja patentoituihin Haltonin IRIS-infrapunatunnistimiin. Tunnistimet skannaavat keittoalueiden pintoja seuratakseen, mitkä keittiölaitteet ovat käytössä. Vasteajassa ei ole viivettä kuten perinteisissä tunnistimissa, jotka odottavat savun nousua tunnistimien tasolle, tai lämpötila-antureissa, joissa viive on vielä pidempi. M.A.R.V.E.L. reagoi välittömästi eri ruoanlaittotoimintojen muutoksiin heti niiden tapahtuessa. Tämä viiveetön reaktioaika säätää poistoilmavirtaa siten, että lämpö ja höyryt poistuvat nopeasti ruoanlaiton aikana.

M.A.R.V.E.L.-järjestelmän algoritmi vertaa lukemia useista eri antureista, kuten infrapuna-, poistoilmakammio- ja huoneenlämpötila-antureista, jotka on asennettu kullekin keittiövyöhykkeelle. Lämpötila voi tosiasiallisesti laskea kypsennyksen alkaessa (esimerkiksi kun laitetaan pakastettu tuote rasvakeittimeen), mutta M.A.R.V.E.L.-järjestelmä tulkitsee tällaisen muutoksen kypsennystoiminnaksi. Tämä ei ole mahdollista ainoastaan lämpötilan muutoksia mittaavissa järjestelmissä.

Tämä ainutlaatuinen yhdistelmä antureita ja poikkeuksellinen M.A.R.V.E.L.-algoritmi mahdollistavat keittiölaitteiden asetusten turvallisen säädön kuten sammuttamisen, lepotilan tai kypsennyksen tai muun toiminnon keittiölaitteiden tyypistä riippuen.

M.A.R.V.E.L. ohjaa poistoilmavirtaa vain tarvittaessa ja ainoastaan keittiön sitä tarvitseville alueille.

Keittiökokoonpanosta riippuen jokainen huuvamoduuli, ilmastointikaton poistoilmakammio tai kanavahaara on varustettu ABD automaattisella säätöpellillä riippumatta siitä, ohjaako keittiön tuuletusta yksi vai useampi tuuletin. ABD-säätimet tasapainottavat ilmavirtaa jatkuvasti M.A.R.V.E.L.-järjestelmän algoritmin syötteen perusteella. Kaikki säätöpellit vaihtavat itsenäisesti asentoaan vaaditun poistoilmamäärän perusteella, jotta saadaan aikaiseksi oikea poistoilmavirta oikeaan aikaan.

Tämä tarkoittaa, että jos vain yksi keittoalue on käytössä, vain kyseisen alueen ilmavirta säädetään automaattisesti tarpeenmukaiselle tasolle. Muut jatkavat toimintaansa alhaisella tasolla. M.A.R.V.E.L.-järjestelmällä voidaan säätää erikseen niinkin pieniä alueita kuin yhden huuvan kattama keittotaso.

Suurin osa DCV-järjestelmistä kytkee koko keittiön suurempaan poistoilmavirtaan heti, kun keittiön pieninkin laiteryhmä vaatii lisää poistoilmavirtausta, mikä rajoittaa huomattavasti energiansäästömahdollisuuksia.

M.A.R.V.E.L. vähentää poistoilmamääriä jopa 64 % ja tarjoaa vertaansa vailla olevat energiansäästöt

Poistoilmavirran maksiminopeuksien pienentäminen ja niiden säätäminen laitteiden toimintojen mukaan vaikuttaa ilmastointilaitteiden ja lämmitysjärjestelmien kapasiteettiin ja energiankäyttöön, mikä tarkoittaa säästöjä korvausilman käsittelykustannuksissa.

Yksinkertaisena yhtälönä voidaan ajatella, että keittiöstä tulevan pienimmän poistoilmavirran määrä vastaa pienintä sisään tullutta korvausilman määrää. Tämän vuoksi se vaatii vähiten energiaa korvausilman suodattamiseen, jäähdyttämiseen, lämmittämiseen ja toimittamiseen kaikkialle ravintolassa ja sen keittiössä.

Capture Jet™ -teknologia pienentää vaadittavia poistoilman huippuvirtauksia perinteisiin järjestelmiin verrattuna. M.A.R.V.E.L. säätää ilmavirtoja pysyvästi, tarkasti ja luotettavasti vähentäen poistoilmamääriä 64 % tai jopa enemmän.

Yhdessä M.A.R.V.E.L.-järjestelmä ja Capture Jet™ -teknologia vaikuttavat radikaalisti ja positiivisesti paitsi käyttökustannuksiin, myös asiakkaan alkuperäiseen pääomasijoitukseen.

M.A.R.V.E.L. säästää myös paljon puhaltimien toiminnassa. Tätä tarkoitamme vertaansa vailla olevilla energiansäästöillä.

Tiesitkö, että kun tuulettimen pyörimisnopeus pienenee 40 %, sen sähkönkulutus laskee jopa 78 %?

M.A.R.V.E.L.-järjestelmän älykäs ja ainutlaatuinen algoritmi säätää jatkuvasti puhaltimien pyörimisnopeutta tuottamaan oikeat poistoilmavirrat alhaisimmalla mahdollisella paineella. Järjestelmän älykkyys perustuu sen sopeutumiskykyyn laitteiden tyypistä, aktiivisuustasosta ja kokoonpanosta riippumatta.

M.A.R.V.E.L. pystyy tuottamaan täydellisesti vaaditun poistoilmamäärän, yksinkertaistamaan hyvin monimutkaisia haasteita ja optimoimaan ilmanvaihdon suorituskyvyn. Puhaltimet käyvät pienimmällä mahdollisella pyörimisnopeudella, samalla kun kaikille huuville tai ilmastointikatoille tuotetaan tarvittava poistoilmavirta. Tämä maksimoi korvausilman suodattamiseen, jäähdyttämiseen tai lämmittämiseen liittyvät säästöt.

Olisiko M.A.R.V.E.L. edistynein ilmavirran optimointiratkaisu, jos se ei parantaisi samalla myös työolosuhteita?

Kun puhutaan poistoilman virtausnopeuden pienentämisestä, puhutaan myös melutason ja ristivedon riskin alentamisesta kokkien, heidän tiimiensä kuten myös heidän asiakkaidensa viihtyvyyden takaamiseksi, mikäli kyseessä on avokeittiö.

Juuri tämä on M.A.R.V.E.L.-järjestelmän pyrkimyksenä: tehdä keittiöistä parempia työskentely-ympäristöjä ja lisätä näin houkuttelevuutta alalla, jolla koulutetun henkilöstön rekrytointi ja pitäminen on haastavaa.

Halton Connect on huipputason IoT (Internet of Things, Esineiden Internet) -alusta, jonka perustana on edistyksellinen pilvipohjainen portaali. Se mahdollistaa Haltonin suunnittelemien ratkaisujen etävalvonnan vuorokauden ympäri. Sen avulla loppukäyttäjät voivat käyttää tärkeitä ja hyödyllisiä tietoja yhdessä tehokkaan data-analyysin kanssa. Se tarjoaa myös tärkeitä tietoja insinööreillemme, minkä ansiosta he voivat tarvittaessa säätää turvallisesti järjestelmiä ja niiden asetuksia etänä.

Tämä digitaalinen ”kaksisuuntainen” teknologia avaa tien Premium-palveluille, jotka ovat välttämättömiä järjestelmien ja teknologioiden suorituskyvyn säilyttämiseksi suunnitellulla tasolla koko niiden elinkaaren ajan. Vielä parempaa on se, että ne mahdollistavat järjestelmiesi jatkuvan optimoinnin, mikä puolestaan johtaa entistä pienempiin käyttökustannuksiin.

Halton Connect ammattikeittiöiden ilmanvaihtoon

Muut ammattikeittiöiden ilmanvaihtoteknologiat